چهارشنبه , ۲۳ آبان ۱۳۹۷
خانه | نقاشی | واقعیتِ امروز و سوت شرقی

نگاهی به "مرگ بر واقعیت" نمایشگاه گروه "سوت شرقی" در گالری "امروز" اصفهان

واقعیتِ امروز و سوت شرقی

نگاهی به “مرگ بر واقعیت” نمایشگاه گروه “سوت شرقی” در گالری “امروز” اصفهان
واقعیتِ امروز 

سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده

soote sharghi emrooz gallery 1 1

در غرب تا حد زیادی می‌توان رد وقایع را دنبال کرد و رسیدن به نقطه‌های عطف را پیگیری نمود، عوامل پدید آمدن نگرش‌ها و سبک‌ها را تخمین زد و نتیجه‌ای کلی گرفت، این که چرا نئو اکسپرسیونیسم شکل گرفت یا نشانه‌های نزج گرفتن پست مدرنیسم در هنر کدام بود. اما اینجا با کمبود مستندات مواجه هستیم و شاید نتوان به دقت عوامل یا زمان واقعی زیر سوال رفتن ارزش‌های مدرنیستی و یا از اساس فروریزی آنچه روزگاری بعنوان ارزش می‌شناختیم را چه در زمینه اجتماعی و چه در هنر بازیابی کنیم. اما آنچه امروز در حرکت‌هایی مشابه شکل‌گیری گروه “سوت شرقی” و آثارش می‌بینیم نتیجه رویدادهای سیاسی، اجتماعی و البته تکنولوژیکی است که حداقل از اواخر دهه هفتاد خورشیدی به این سو با شتابی روزافزون بر جامعه ما و بخصوص نسل جوانی که در حال شکل‌گیری بوده تاثیراتی مسلسل‌وار گذاشته. در طی این دهه‌ها جامعه ایران در معرض فضای باز مجازی از یکسو و سرخوردگی‌های پیاپی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر قرار داشته. باز شدن فضا و قرار گرفتن شرقِ بسته و درونگرا در مسیر هجوم عینیتِ غرب، سبب شد تا شاکله نظم ذهنی بومی همچون کوهی که در معرض باد شدید و شن‌های ریز تراشیده می‌شود، آرام آرام تغییر شکل دهد و اگرچه هنوز محور صلب آن پابرجاست، هیکل ستبرش نحیف گردد و بسیاری از ارزش‌هایی که زیبنده نمای ساختمان آن بوده فرو بریزد. نسل جوانی که بی‌پشتوانه نقاب آن ارزش‌های زیبنده، با زشتی عریان واقعیتِ امروز روبرو شد، برای پایین کشیدن باقیمانده آن ساختمان نیازی به پرزوریِ جدیتِ آرمانگرایانه نمی‌بیند، بلکه تنها با سَری پرباد و چشمانی که از زور خنده به اشک افتاده آن را ریشخند می‌کند و بدنبال جایگزین کردن آن با ارزش تازه‌ای نیست.soote sharghi emrooz gallery 4 1
“سوت شرقی” بازنمودی از این نسل است که خود را بواسطه هنر، تجسد می‌بخشد و تلاش برای نگنجیدن در قالب‌های از پیش تعیین شده نظام موجود هنر بعنوان نمونه‌ای از نظام‌های قدرت، ادعایی است که بیانیه نمایشگاه “مرگ بر واقعیت” اینگروه پیش می‌نهد. اما همین که چنین بیانیه‌ای بر دیوار یک گالری که خواه ناخواه جزئی از نهاد معقول و مقبول پیش برنده نظام دنیای هنر است خوانده می‌شود، متضمن تناقض است. آثار هنرمندان جوان این گروه با گریختن از قواعد معمول نصب و ارائه اثر در گالری‌ها، سعی در نشان دادن این آزادی‌خواهی دارند اما در بعضی موارد می‌توان دید که آثار به لحاظ محتوایی و فرمی اسلوب هنر مدرن را دنبال کرده‌اند و نمی‌توان به صرف کج و واژگون آویختن‌شان بر دیوار گالری آن‌ها را حرکت‌هایی ساختارشکنانه دانست. اگرچه آثاری در این نمایش بچشم می‌خورد که به همان سیاق نمایشگاه‌های گالری “دلگشا” در تهران، نوع متفاوتی از ارائه را در پیش گرفته‌اند. این آثار که هنرمندان بر دیوار گالری اجرا کرده‌اند به هدف و منظور بیانیه این گروه نزدیک شده‌ اما باز هم نمی‌توان این حرکت‌ها را بعنوان کنش منتج از زیست شخصی هنرمند در نظر گرفت چراکه کارکرد زیبایی شناختی دارد و در خدمت نمایش است.soote sharghi emrooz gallery 7
اما ورای ادعاهای بیانیه -که بنظر نگارنده “سوت شرقی” تا اثبات آن‌ها راه زیادی در پیش دارد- می‌توان همکاری و همزیستی اعضای این گروه را برای شکل‌ دادن جریانی در هنر معاصر که قابل انکار نیست و حضورش در حال پررنگ شدن است به فال نیک گرفت. ذهنی‌گرایی “سوت شرقی‌”ها که در عنوان نمایشگاه نیز بازتاب یافته و نیز نوع ماده و تکنیک اجرایی آن‌ها، سیال بودن وشخصی بودن محتوای برخی آثار، نکاتی است که هنر آن‌ها را در جایگاهی مستقل محفوظ می‌دارد.soote sharghi emrooz gallery 3 1
اما خواه ناخواه این حرکت زیر پوشش تعریف قرار خواهد گرفت و در چارچوب قواعدی که با گذشت زمان، خود تثبیت می‌کند به بخشی از پازل دنیای هنر تبدیل خواهد شد. گریزی از این قالب پذیری نیست، در نهایت اگر جریانی شکل بگیرد،‌ در جریان اقتصادی هنر معاصر جذب خواهد شد، مخاطب خود را خواهد یافت، مرزهای استقلالش مخدوش خواهد شد و در کنار همه آن شیوه‌ها و مرام‌هایی که در اعتراض به حضور گله وارشان می‌جنگد، گله خود را برخواهد ساخت و به موازات آن‌ها زندگی خواهد کرد؛ در کنار واقعیت و همیشه در جدال با آن اگرچه جدال‌ش هم تبدیل به جزئی از همان روندهایی می‌شود که سودای برانداختن آن را در سر دارد.soote sharghi emrooz gallery 2 1

کاتالوگ نمایشگاه را اینجا ببینید:

catalogue

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم سحر افتخارزاده را اینجا بخوانید:

مینی‌منتالیسمِ شادِ شاد

مینی‌منتالیسمِ [۱] شادِ شاد نگاهی به نمایشگاه حجم سلماز لینهارد در گالری آریانا سایت تندیس به قلم سحرافتخارزاده احجام لینهارد فرم‌هایی اتفاقی هستند که از توری فلزیِ رنگ شده ساخته شده‌اند. احجامی بسته و فرورفته در خود که فضا را به درون و بیرون تقسیم می‌کنند. اگرچه این فروبستگی با شفافیت بصری حجم‌ها تعدیل شده …

۰ comments

مروری بر آثار برندگان دوره‌های گذشته دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا

مروری بر آثار برندگان دوره‌های گذشته دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا گزارش تصویری نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر صنعتی در کرمان سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده آثار برندگان سیب‌ها و پلاک‌های طلایی و جایزه بزرگ بی.آی.بی (دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا) از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۷، پس از نمایش در سنندج اکنون برای یک هفته در موزه هنرهای …

۰ comments

آوای وحش، نگاهی به نقاشی‌های آوا بهرامی در گالری ویستا

آوای وحش[۱] نگاهی به نقاشی‌های آوا بهرامی در گالری ویستا سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده نقاشی‌های بهرامی بیش از آن که درباره رابطه انسان با طبیعت باشند درباره ارتباط انسان با دیگران و کناره گرفتن از پذیرش مسئولیتِ مناسبات رسمی اجتماعی هستند. آدم‌های بهرامی در حالتی از بی‌خودی، لَخت و بی تحرک لمیده‌اند؛ با …

۰ comments

نگاهی به “قاراچوخا اویان!” دنیا رستمی | آن که این کار ندانست در انکار بماند …

نقد نمایشگاه دنیا رستمی با عنوان “قاراچوخا اویان!” در گالری ماه آن که این کار ندانست در انکار بماند … سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده “قاراچوخا” نگهبان خیرِ خانه و صاحب خانه است. در این ترکیب “قارا” نه به معنای سیاه که در اصل به معنای بزرگ، والا و مقدّم است. می‌توان قارا چوخا …

۰ comments

شرحه شرحه کردن یک رویا نقدی بر اثر چندرسانه‌ای مریم فرشاد

نقدی بر “رویای سفید”؛ اثر چندرسانه‌ای مریم فرشاد در ویستاپلاس شرحه شرحه کردن یک رویا سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده از منظر روانشناسی یونگ دریا نماد ناخودآگاه و اقیانوس نمادی از ناخودآگاه جمعی است. نهنگ سفیدِ فرشاد که او را به دنبال خود زیر اقیانوس ناخودآگاهش پایین می‌کشد، از آنجا که رفتاری آرام و …

۰ comments

شوخی‌هایِ جدّیِ هدی کاشیها با نمایش تصادف با خورشید

شوخی‌هایِ جدّیِ هدی کاشیها نگاهی به نمایش “تصادف با خورشید” در گالری اعتماد سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده  خطوط بی‌پروا در طراحی، ترکیب‌بندی‌های جسورانه و پویا اما در عین حال منسجم، پالت رنگی متنوع درخشنده، ابعاد متنوع آثار هنرمند نقاشی را معرفی می‌کند که توانسته بر مبانی تسلط یابد و سپس از آن‌ها عبور …

۰ comments

زن/گُل بَس! نگاهی به “شورانگیز” رویا نجف‌آبادی در گالری دارگون

زن/گُل بَس! نگاهی به “شورانگیز” رویا نجف‌آبادی در گالری دارگون نگاهی به “شورانگیز”؛ نمایشگاه نقاشی‌های رویا نجف‌آبادی در گالری “دارگون” سایت تندیس به قلم سحرافتخارزاده یک کلیشه تا کجا ظرفیت بازیابی دارد! یک تصویر تکراری چگونه می‌تواند برانگیزنده احساسی تجربه نشده در مخاطب باشد یا امکان خوانشی متفاوت را فراهم آورد! رویا نجف‌آبادی در نقاشی‌های …

۰ comments

آپوپتوسیس زهرا قیاسی در گالری ثالث | بیان غیرشخصی در هنر

آپوپتوسیس زهرا قیاسی در گالری ثالث | بیان غیرشخصی در هنر سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده زهرا قیاسی نقاش و مترجم حوزه تجسمی در دومین نمایش انفرادی آثار خود نُه تابلوی بزرگ و یک تابلوی کوچک با تکنیک رنگ روغنی روی بوم را به نمایش گذاشته. کلمه “آپوپتوسیس” ریشه یونانی دارد و به معنای …

۰ comments

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER | قسمت دوم

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER | قسمت دوم نگاهی به نمایشگاه انفرادی آثار ویدئوآرت Ali Mahmut Demirel با عنوان “جزیره” سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده طبقه دوم گالری آرتر استانبول به مدت چهار ماه به نمایش انفرادی آثار ویدئوآرت علی‌محمود دِمیرل اختصاص یافته. این هنرمندِ ساکن برلین، متولد ۱۹۷۲ و درس‌خوانده مهندسی هسته‌ای و …

۰ comments

هنر معاصر استانبول نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” در گالری آرتر

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” Space for Art”  آثار  جان آیتکین Can Aytekin سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده گالری آرتر در انتهای خیابان استقلال استانبول با هدف ایجاد بستری پایدار برای تولید و نمایش هنر معاصر در سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرده و نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و …

۰ comments

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم سحر افتخارزاده

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم سحر افتخارزاده در این پرونده مروری داریم بر نقد نمایشگاه‌هایی که سحر افتخارزاده در سال ۹۶ نگاشته است که مشتمل بر ۲۱ نقد است که  در حوزه های متفاوتی کار شده است. لیست زیر به لحاظ زمانی از نقدهای اخیر سحر افتخارزاده آغاز می‌شود که در سال گذشته …

۰ comments

نوشته‌های پیشنهادی

م.اسمارت گالری دلگشا

م.اسمارت در گالری دلگشا به روایت جیک چپمن

بیا و ببین م.اسمارت در گالری دلگشا به روایت جیک چپمن «زنبورها گل می خورن ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.