چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
خانه | پژوهش | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته
قسمت سیزدهم
فصل دوم بخش اولتألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی

antoine watteau 1

اصطلاح (روکوکو) توسط ایتالیایی‌ها از واژه فرانسوی رکای به معنای صدف‌ها و سنگ‌های خرد و نامنظمی که برای زینت‌کاری فضای داخلی به کار می‌رفت مناسبت داشت. کلاسیسیسم صورتگرا و رکوکو هر دو جلوه‌ای از باروک تزئینی بودند؛ گو اینکه اولی کنش عقلی و مقید و دومی برخورد احساسی و روان را مبنای تجسم دنیای پرشکوه و تجملی قرار دادند. شیوه پادشاهی این نوع کلاسیسیسم صورتگرا که بیان هنری حکومت فرانسه در یک قالب تزیینی وعقلانی بود، با محو شدن نماد این نظام به زودی صحنه را خالی کرد. زمینه‌های این تغییر از زمانی پیشتر مهیا می‌شد. مجادله‌های درون آکادمی پاریس، و مورد تردید قرار دادن اصول کلاسیسیسم فقط بخشی از مقدمات افول کلاسیک‌گرایی در ابتدای قرن بوده‌است.
دوران نیابت سلطنت (فیلیپ دوم) آغاز پیدایی محفل‌های گوناگون اشرافی برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی هنری بود؛ در این دوران شهر جایگزین دربار شد و پاریس پایتخت اجتماعات اروپا در سده هجدهم به شمار می‌رود.
از ظاهر زن پسند رکوکو چنین برمی‌آید که آن روزگار زیر سیطره ذوق و پیشگامی اجتماعی زنان بوده است؛ و تا حد زیادی اینچنین بود. زنان در اروپا صاحب بالاترین مقامات بودند و در همین زمان (دوران رنسانس) آزادمنشی و نسبی‌گرایی جای تعصب و مطلق‌گرایی را گرفت. سخن آنتوان کواپل(۱۶۶۱-۱۷۲۲) یکی از نقاشان روبنس گرا که در ۱۷۱۴ به ریاست آکادمی پاریس درآمد در این باره پرمعنی است: نقاشی مانند همه چیز آدمی دستخوش تغییر (مد) است. دوره گذار سریع هنر نقاشی از لوبرون به واتو به منزله آغاز روند تغییر اساسی در سلیقه‌ها می‌بود که می‌بایست در پایان قرن تحقق می‌پذیرفت.Antoine Watteau
در توصیف این دوران گفته شده که: نابغه‌ای که عصر لویی چهاردهم با سفارش‌های دولتی فرصت‌های پژوهش رایگان، اعانه‌های تشویقی، آکادمی نتوانست بپرورد، دوران نیابت سلطنت ورشکسته، بی سرور و سبکسر بدون انضباط توانست بوجود آورد. این نابغه واتو بود که تاریخ نقاشی فرانسه را تغییر داد. آنتوان ژان واتو (۱۷۲۱-۱۶۸۴) درفنلاندر زاده شد و در ۱۷۰۲ به پاریس رفت و در ۱۷۱۷با پرده سفر زیارتی به جزیره الهه عشق به عضویت آکادمی پاریس درآمد. او ازدو سرچشمه روبنس و سنت ایتالیایی سیراب می‌شود و به نقاش (صحنه‌های اعیانی) شهرت دارد. با این گونه نقاشی، احساس بر موضوع پیشی می‌گیرد و به طور غیر رسمی مرگ نقاشی تاریخی اعلام می‌گردد.Giovanni Battista Tiepolo
رکوکو سلیقه اشرافیت اروپایی را به خوبی پاسخ می‌گوید. نقاشان ونیزی از جمله فرانچسکو گاردی (۱۷۱۲-۱۷۹۳) و جوانی باتیستا تیه پولو (۱۶۹۶-۱۷۷۰) نقش مهمی در اشاعه سبک رکوکو ایفا می‌کنند. تیه پولو نماینده اوج باروک تزئینی و درباری و مرحله پایانی آن است. اسطوره در نقاشی در شرف ناپدید شدن است. اخلاق، خواستار حقیقت در هنر است و روکوکو به عنوان چیزی دروغین، نمی‌تواند در عصر روشنگری پایدار بماند.Boucher
فرانسوا بوشه (۱۷۰۳-۱۷۷۰)یکی از پیروان واتو پس از مرگ نابهنگام او در فرانسه قد علم می‌کند. نقاشی‌های آراسته و فریبنده و تزئینی بوشه برخلاف آثار واتو عمقی ندارند و صرفا رویایی از ظاهرسازی و لذت‌جویی را مجسم می‌کنند.
ژان انوره فراگونار(۱۷۳۲-۱۸۰۶) شاگرد بوشه و تخت تاثیر تیه پولو است در آثارش همان رویاهای اشرافیت را می‌نمایاند ولی گو اینکه مهارتش در نمایش ملاحت‌های زنانه از مهارت استادش فراتر می‌رود.
کارهایی او در زمان انقلاب به عنوان تصویرهای پوچ سرگرم کننده در رژیم کهنه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و از نقاشی دست می‌کشد. اولین نقاشی که در موضوع‌های نو در انگلستان پدید می‌آید ویلیام هاگارث است، آثارش زندگی معمول روزمره بودند که تاریخ کاملی را از دیدگاه اخلاقی بورژوازی روایت می‌کردند که نمایشنامه‌ها و یادمان‌های مصور بودند. Jean Honore Fragonard
اهمیت هاگارث در آن بود که رابطه تازه بین هنرمند و اجتماع برقرار کرد، و از حامیان خاص به خواستاران عام روی آورد. هاگارث نخستین نقاشی بود که به مزایای تولید به مقدار زیاد در هنر پی برد. هاگارث راهی را که واتو در فرانسه آغاز کرده بود در شرایط انگلیس به سمت دیگری سوق می‌دهد، هر در نقاش به طریقی از تئاتر زمانشان اثر می‌پذیرند؛ اما واتو نمایش‌های شبانی و همراه با موسیقی را در نظر داشت، حال آنکه هاگارث از نمایش‌های کمدی مایه می‌گرفت؛ اولی باب طبع اشراف فرانسوی و دومی مورد پسند طبقه متوسط انگلیسی.Hogarth

شماره‌های پیشین خلاصه کتاب درجستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

Ben Shahn

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب …

۰ comments
Pieter Bruegel

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی سرانجام نوگرایی غرب به انتزاعگرایی می‌رسد. در هنر آبستره تصویر چیزها به سمتی می‌رود که به وسیله ادراک …

۰ comments
1neb61a

در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال قسمت دهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در اصل خود هنرمند است که با سرشاری قلب خویش به …

۱ comment

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی …

۰ comments
xrr220255 1

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ …

۰ comments
9

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل …

۰ comments
renaissance 6

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم …

۰ comments
baroque 8

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعیباروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای …

۰ comments
El Greco   A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle Soplón   WGA10422

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب …

۰ comments
ax1 4

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا …

۰ comments
Renaissance 7

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی …

۰ comments
Pieter Bruegel

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

۱ comment

نوشته‌های پیشنهادی

 خلاصه کتاب شیوه‌های هنرگردانی  پیشگامان هری گرف کسلر

خلاصه کتاب شیوه‌های هنرگردانی | پیشگامان | هری گرف کسلر

 خلاصه کتاب شیوه‌های هنرگردانی | پیشگامان | هری گرف کسلر هری گرف کسلر | بخش هشتم نوشته هانس ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.