چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
خانه | پژوهش | خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان| هنر، واقعیت و آوانگارد نوین

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان| هنر، واقعیت و آوانگارد نوین

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم 
هنر، واقعیت و آوانگارد نوین

علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر 

سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی

jules olitski optimum

جولز اولیتسکی از دیگر نقاشان پسانقاشانه است که آثارش اغلب حاوی رنگ‌های رقیق شده روی بوم و یا از خطوط و نوارهای رنگی بی‌قاعده و بدون فرم و حتی بدون بافت استفاده می‌کند. گرچه سطوح کارهای او به اندازه فرانکن تالر و  موریس لوئیس، عمل جاری شدن رنگ را نمایان نمی‌سازند لیکن به همان اندازه نرم و تخت و فاقد عمق هستند.

اولیتسکی معتقد بود نقاشی توسط نوعی نظام‌مندی تحمیلی شامل شکل، ترکیب، تناسب، تعادل، کناره و دیگر عناصر فرم هنری تسخیر شده است در حالی که این نظام مندی باید ازسیالیت رنگ، احساس و انرژی بگیرد. مایکل فراید، آثار اولیسکی را تحسین  کرده و در عبارتی توصیفی اظهار دارد :

نقاشی‌های او هرگز از زیباترین و تأثیر گزارترین آفرینش ‌های هنری این زمان چیزی کم ندارد.

نقاشی‌های نولند و اولیتسکی را افرادی تمجید کرده و شاخصه این آثار را انتقال شدید هیجان و انرژی بصری به دور از ساز و کار تئاتر و هیچگونه پیرایه عددی  می‌دانستند و مخالفانش این آثار را نشانه آشکار افول مدرنیسم می‌پنداشتند.

noland 2

لوسی لیپارد منتقد معروف دهه ۶۰ و ۷۰ ، جریان انتزاع پسا نقاشانه را فرار از بحران مدرنیسم می‌دانست و نقاشی‌های اولیتسکی را نوعی نغمه بصری مبتذل معرفی می‌کند که این تعبیر جناسی کنایه وار در مورد ادعای سنتی مدرنیست‌ها است که هنر آبستره را چون کارهای کاندینسکی را موسیقی بصری می‌پنداشتند.

به عقیده لیپارد، این حرکت‌ها به جای پیدا کردن علت به قهقرا رفتن  اکسپرسیونیسم انتزاعی، در اصل پوششی هستند بر واقعیت و کتمان حرکت واپس گرایانه‌ی این جنبش.

ناگفته نماند که بسیاری منتقدین دارای انگیزه چسب گرایانه بودند و جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی و انتزاع پسانقاشانه را به عنوان هنر اِلیت تحت سیطره‌ی بورژوازی، نشان حملات انتقادی خود قرار می‌دادند این شکاف فزاینده در خیمه‌ی هنر مدرنیستی، بی‌شباهت به شکاف ایجاد شده توسط امپرسیونیست‌ها در پهنه‌ی هنر قرن نوزدهم نبود. در این زمان انتزاع پسانقاشانه راه حل برون رفت از بحران محسوب نمی‌شد، بلکه خود هدف حملات تند ضد مدرنیستی قرار گرفته بود. حملاتی که پایگاه نوظهور جریان‌های ساختارشکن همانند هنر مفهومی، هنر مینیمال، هنرپاپ و پیشگام‌ترین آنها جریان موسوم به نئودادا، صورت می‌پذیرفت بدین ترتیب انتزاع پسانقاشانه به عنوان جریانی که امید بود باعث بقا و استمرار هنر مدرنیسم باشد. خود به عاملی تسریع کننده سقوط هنر مدرن تبدیل شد.

Joseph Cornell

هنر، واقعیت و آوانگارد نوین

در سال‌های میانی قرن هنرمندانی ظهور می‌کنند که با کارهای بدیع‌شان مسیر هنر مدرن را دستخوش تغییر می‌کنند. دریافت‌های زیبایی شناسی هنر مدرنیستی را طرد کرده حداقل مسیر دگرگونی آن را هموار کردند.

از هنرمندان شاخص این دوره: ایو کلاین فرانسوی، پیرومانزونی ایتالیایی و جوزف بویز آلمانی در کنار جان کیج، رابرت راشنبرگ و جاسپر جانز آمریکایی هستند. آنان با آثار و گفتار و کردار خود بزرگترین چالش نظری را در برابر تفکر مدرنیستی رقم زده و به افول اکسپرسینیسم انتزاعی سرعت بخشیدند.

تجربیات آنها جنبش هنرمدرن در قرن ۶۰ را قطع کرده و ظهورجریان‌های پست مدرن را باعث شدند.

josef cornell 1

بسیاری از آثار این شش هنرمند در حقیقت نقد هنر و جستجو در رسانه‌ی‌ هنری ساختار زیبایی و نسبت آنها با واقعیت بود آنچه بیشتر از همه مورد انتقاد آنها قرار می‌گرفت عنصر احساس تخیل و توهم در هنر بود که آفرینش هنر را از واقعیت دور می‌ساخت. بنابراین آنان را ستیز با جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی که مبتنی بر شهود و خود بیان گری بود ، به راه انداختند.

lucio fontanaconcetto spaziale attese3

تقریباً تمامی هنرمندان یاد شده به توانایی هنر آبستره در بیان حالات درونی هنرمند با شک و تردید می‌نگرستند نتیجه مهم این نگرش آفرینش بوم‌های تک رنگ بود. بوم های سفید مانزونی و راشبرنگ و آبی های کلاین ، هرکدام در صدد ارائه نوعی هنر واقعی بودند که نقاشی را از هر گونه عنصر شکلی برای ساخت در این نگرش به جای احساس، تخیل و ایده‌آلیسم، از ماده، وجود و ماتریالیسم بوجود آورد.

بدین ترتیب جریان احساسی شهودی اکسپرسیونیسم انتزاعی جایگاهش را به جریان مادی – ذهنی در هنر مفهومی و هنر مینیمال واگذار کرد و نتیجه آن بزرگ‌ترین تحول نظری و ساختاری بود که در تاریخ هرگز به خود ندیده بود.

قسمت های قبل از خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان را اینجا دنبال کنید:

helen frankenthaler 3

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | انتزاع پسانقاشانه

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم  علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر  سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع پسانقاشانه کلمنت گرینبرگ، اظهار داشت که رنگ سیال در آثار انتزاعی پسانقاشانه واجد کیفیتی تزئینی، غیر اصیل و صرفا حض بصری است. بر خلاف کارهای حالت گرایی …

۰ comments

انتزاع پسانقاشانه محبوب بورژوازی و مجموعه‌دارن ثروتمند

modern art 4 1

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم  علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر  سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی در بخش گذشته دیدیم که کلمنت گرینبرگ از زاویه‌ای دیگر به بررسی جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی پرداخت و آن را به …

۰ comments
modern art 3

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی جریانی بود که از جو روشنفکری چپ‌گرا پدید آمد و …

۰ comments
Franz Kline 5

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی فرانتز کلاین Franz Kline در شماره قبل به بررسی زندگی و آثار دکونینگ یکی …

۰ comments
Willem de Kooning 2

ویلم دکونینگ طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی

ویلم دکونینگ | طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع رفتارنما Willem de Kooning این جریان همچون نقاشی کنشی بر رفتار گرایی احساسی و …

۰ comments
Rothko 2362566b

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی خودکشی روتکو در سال۱۹۷۰، تغییرات رفتاری با کارهایش در پی‌داشت و تعمق بیشتری در دیدن کارهایش …

۰ comments
rothko1

وسعت بوم‌های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک

وسعت بوم های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم رنگ در کارهای روتکو مستقل از …

۰ comments
jackson pollock 6

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی هرچند براساس قسمت پیشین، کارهای پولاک اپتیکال (بصری) نامیده شده و از کارهای د‌یگر …

۰ comments

 

نوشته‌های پیشنهادی

آرش امدادیان گالری اتبین

فرم معنادار، نقدی بر نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان

نقدی بر نمایشگاه نقاشی «دوباره…» آرش امدادیان در گالری آتبین فرم معنادار سایت تندیس به ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.