سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه | پژوهش | خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | انتزاع پسانقاشانه

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | انتزاع پسانقاشانه

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم 

علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر 

سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی

kelly ellsworth 3

انتزاع پسانقاشانه

کلمنت گرینبرگ، اظهار داشت که رنگ سیال در آثار انتزاعی پسانقاشانه واجد کیفیتی تزئینی، غیر اصیل و صرفا حض بصری است. بر خلاف کارهای حالت گرایی دکونینگ و پولاک، آثار روتگو و نیومن که حاکی ازگزارش دل نگرانی‌های نقاش و یا القا توهم و اضطراب رنگ‌ها در این موج هنری به دور از هرگونه بیان احساسی و استعاری و متفاوت از یکدیگر بودند. از این حیث یادآور رنگ نقاشی‌های انتزاعی نیمه نخست قرن همچون کارهای لژه، دولونه، کاندینسکی، موندریان و میرو هستند با فرمهای محکم و سطوح واضح به صورت سیلوئت‌های رنگی با کناره‌های قاطع ظاهر می‌شود.
نقاشی‌های نقاشان این دوره چون موریس لوئیس، کنت نولند، جولز اولتسیکی، السورت کلی و فرانک استلا در پی ایجاد همین کیفیات بودند، به همین خاطر کلمنت گرینبرگ این رجعت به گذشته و پیگیری تجربیات نقاشانه مدرنیست‌های اروپایی در قالبی نوین را به عنوان انتزاع پسانقاشانه یاد می‌کنند.
سطوح پیوسته در آثار هنرمندان این دوره به صورت نوار جلوه می‌کنند و به همین دلیل برخی از منتقدین از این آثار به عنوان نقاشی نواری نیز یاد می‌کنند.
نقاشی‌های انتزاعی نخست قرن به غیر از موارد معدودی چون نوارهای دایره‌ای کوپکا، سطوح رنگی عمدتا در اشکال هندسی و یا فرم‌های انتزاعی نامشخص تبلور یافتند.
جلوه‌ی دیگر این جریان هنری ، قاطعیت سطوح رنگی و متمایز بودن حاشیه‌های آنهاست که به صورت کناره قاطع، به خصوص در آثار السورت کلی و فرانک استلا، دیده می‌شود.
روشنی و وضوح رنگ‌ها، تاکید بر کنتراست و تمایز قاطع حاشیه‌های سطوح از زمینه، در آثار انتزاع پسانقاشانه یادآور همین کیفیات در آثار شیوه‌های نئوپلاستیسیسم، سوپره ماتیسم و آموزه‌های اساتید باهاوس در دهه‌های اولیه قرن است.

kelly
بسیاری از تابلو‌های السورث کلی از چارچوب متداول مستطیلی به شکل‌های متفاوتی تغییر شکل داده است. این آثار با فرم‌های هندسی متنوع و رنگ‌های خالص و غنی، گویی شکل واره‌ای هستند به دیدار و دیدار همچون زمینه‌ای برای تابلو که خود به مثابه شکل یا سطح رنگی است، ایفای نقش می‌کند. در واقع رابطه شکل و زمینه در تابلو به رابطه‌ی تابلو و دیوار تبدیل شده. تابلوهای فرانک استلا در اشکال ال و اچ و تی، همانند کارهای کلی، هویت خود را در شکل بوم تجسم می‌یابد.

frank stella
فرانک استلا که به اعتقاد برخی منتقدین مهمترین نقاش این موج هنری بود، ساده‌ترین عبارات را در خصوص این جریان بیان می‌کند: آنچه می‌بینید همان چیزی است که می‌بینید. تابلوهایی با اشکال خاص تمام توجه را به خود بوم معطوف می‌دارد نه به رنگ ، فرم، موضوع و یا هرچیز دیگری در درون آن و نقاشی تکه پارچه‌ای حاوی فرم‌های تجسمی نیست بلکه خود شکلی قاطع و مستحکم بر روی دیوار است.
شاید برای رسیدن به این معنا، استلا و کلی به جای پارچه در تابلو هایشان از سطح چوبی و فلزی استفاده کرده‌اند و کارهایشان بیش از یک تابلوی نقاشی به شی مینیمالیستی تبدیل شده که به هنگام بحث مینیمالیسم در این باره بحث خواهد شد.

morris louis
شاخص‌ترین کارهای موریس لوئیس از سطحی ساده وسفید با نوارهای عمودی و یا قطری رنگی به شکلی سیال هستند که این نوارها عموما با برس‌های نقاشی دیواری ، خشک کن و یا هرچیز دیگری غیر از قلم مو نقاشی شده و دارای رنگ هایی اشباع و فاقد کیفیت احساسی و حالت گرایی دارد. کارهای وی از توهم و خیال به دور هستند و قدرت و انرژی فراوانی به مدد خطوط ضخیم رنگی به روی بوم جاری شده است و فارغ از هرگونه شور و هیجان یا اضطراب تنها یک شعف بصری هنری ساده و بدون حشو و زواید به تماشاگر می‌دهند.

morris louis 2
کلمنت گرینبرگ این چشم نوازی را مهمترین وظیفه نقاشی و قدمی در راستای رسیدن به کیفیت ناب نقاشانه در هنر مدرنیستی تلقی می‌کند. مجموعه‌ی دیگر کارهای موریس لوئیس به شیوه‌ی ریختن رنگ‌ها به روی بوم خلق شده‌اند که این شیوه پیش از وی توسط هلن فرانکن تالر به کار گرفته شده بود.
گرینبرگ در سال ۱۹۵۳ لوئیس و نولند را به کارگاه فرانکن تالر برد تا آنان را با سنت شکنی‌های این زن هنرمند در رها کردن رفتارگرایی تهاجمی ، ضربه قلم‌های کنشی و لگد گذاری اکسپرسیونیست انتزاعی آشنا ساخت. هردو مجموعه یاد شده موریس لوئیس از حالت های بیانگرایانه و تاثیرگذار هیجانی به دور بوده و این آثار به دور از حواشی تنها از طریق بصیرت چشمی و نگاه صرف نقاشانه یا مخاطب خود ارتباط برقرار می‌کند. همچنین دوری جستن انتزاع پسا نقاشانه از خصلت‌های کنشی و دراماتیک باعث تمایزش از جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی می‌شود. به تعبیر منتقدین جانب دار این جریان، نقاشی را از تنش دراماتیک بازداشته و به دغدغه‌های صرفا نقاشانه‌ای همچون ادراک بصری و ارتباط دیدمانی معطوف می‌سازد.

helen frankenthaler 3
معروف‌ترین کارهای کنت نولند کارهای اولیه وی هستند که معمولا با باندهای رنگی و کناره‌های قاطع شناخته می‌شوند. وی با تبدیل طرح‌های ساده‌ای از نوارهای رنگ به نقاشی عناصر ترکیب را حتی بیش از آثار فرانکن و موریس لوئیس کاهش می دهد.

helen frankenthaler 2
در این مجموعه به غیر از کاهش عناصر و تصفیه‌ی تناسبات و رنگ بندی‌ها هیچ خصوصیت جالب توجه دیگری مطرح نیست. نولند خود تصریح می‌دارد: من می‌خواهم رنگ، ریشه و جوهر نقاشی باشد، لذا تلاش کردم در ساختار شکلی کارهایم ترکیب و چیدمان عناصر به نفع رنگ به حاشیه برود. پولاک می‌خواست نقاشی را از قید طراحی آزاد کند لیکن من می‌خواهم رنگ را به نیروی مولد در فرایند آفرینش هنری تبدیل کنم. وقتی به شخصیت رنگ‌ها در آثار نولند تعمق می‌کنم نه از نیروی ذهنی و عاطفی رنگ‌های اکسپرسیونیست‌ها همچون روتکو و نیومن برخورداراند و نه از قواعد ساختاری رنگ شناسی در آثار پیشگامان مدرنیست اروپایی چون موندریان و آلبرز و ایتن پیروی می‌کند.

kenneth noland
مایکل فراید آثار دَورانی نولند را بسیار پرشور و حاوی قدرتی شکننده می‌خواند و با وجود فاصله گیری از موضوع، کماکان تاثیرگذار و تا حدی غم انگیز و قطعا با اصالت می‌داند.
کلمنت گرینبرگ آثار نولند را همچون موریس لوئیس اندوهبار، لیکن عمیق و تاثیر گذار می‌خواند. او تاکید می‌کند که این آثار اصالتی درخور توجه دارند. نوارهای کنت نولند، در ابتدا تحت تاثیر حلقه‌های رنگی هنرمند اروپای شرقی کوپکا شکل گرفت که دایره‌ای شکل و بسیار پویا بودند. سپس شکلی نشانه گونه پیدا کرده و در اواخر دهه ۶۰ به خطوط کشیده و افقی در پهنای بوم تبدیل شدند.

قسمت های قبل از خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان را اینجا دنبال کنید:

انتزاع پسانقاشانه محبوب بورژوازی و مجموعه‌دارن ثروتمند

modern art 4 1

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم  علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر  سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی در بخش گذشته دیدیم که کلمنت گرینبرگ از زاویه‌ای دیگر به بررسی جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی پرداخت و آن را به …

۰ comments
modern art 3

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی جریانی بود که از جو روشنفکری چپ‌گرا پدید آمد و …

۰ comments
Franz Kline 5

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی فرانتز کلاین Franz Kline در شماره قبل به بررسی زندگی و آثار دکونینگ یکی …

۰ comments
Willem de Kooning 2

ویلم دکونینگ طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی

ویلم دکونینگ | طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع رفتارنما Willem de Kooning این جریان همچون نقاشی کنشی بر رفتار گرایی احساسی و …

۰ comments
Rothko 2362566b

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی خودکشی روتکو در سال۱۹۷۰، تغییرات رفتاری با کارهایش در پی‌داشت و تعمق بیشتری در دیدن کارهایش …

۰ comments
rothko1

وسعت بوم‌های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک

وسعت بوم های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم رنگ در کارهای روتکو مستقل از …

۰ comments
jackson pollock 6

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی هرچند براساس قسمت پیشین، کارهای پولاک اپتیکال (بصری) نامیده شده و از کارهای د‌یگر …

۰ comments

 

نوشته‌های پیشنهادی

هنر A Space for Art  آثار  کن آیتکین Can Aytekin گالری آرتر استانبول ARTER

هنر معاصر استانبول نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” در گالری آرتر

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” Space for Art”  آثار  ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.