دوشنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۷
خانه | پژوهش | هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم

علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی

modern art 3 جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی جریانی بود که از جو روشنفکری چپ‌گرا پدید آمد و در تقابل با فرهنگ پاپ و جریان موسوم به جبهه‌ی مرد‌می قرار گرفت. محیط فرهنگی جبهه‌ی مردمی در سال‌های پیش از جنگ آغشته از چهره‌های هالیوودی، ستاره‌های موسیقی پاپ، نویسندگان مطبوعات دختران شایسته‌ی سال و هنرپیشه‌های تئاترهای برادوی بود. این جریان نماینده‌ی سطح میانگین فرهنگ امریکایی در برابر جریان روشنفکران فرهیخته وهنرمندان چپ‌گرا دارای نفوذ اجتماعی قوی‌تری بودند.modern art 8 کلمنت گرینبرگ طی مقاله‌ای با عنوان آوانگارد و کیچ، در مجله‌ی پارتیزان که پایگاه اصلی تروتسکیسم و هنر آوانگارد در آن زمان بود درج شد و به شدت هنر جبهه‌ی مردمی را مورد انتقاد قرار داد. در این نوشتار گرینبرگ کیچ را به معنای بنجل و سطحی اساساً پدیده‌ای آمریکایی خواند و آن را تجربه‌ای عاریتی ، و نه اصیل، بر مبنای احساساتی سطحی دانست. وی نمونه‌های کیچ را در رمان‌های جان اشتاین بک، نمایش‌های موزیکال برادوی و تقریباً تمام فیلم‌های هالیوودی معرفی وتوصیف می‌کند در تقابل این رشد فزاینده، فرهنگ آوانگارد باید تقویت شود و مستحکم شود. او گرچه این جنبش را از دستاوردهای جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌خواند ولی آن را ابزاری برای تخریب می‌دانست.modern art 5 گرینبرگ تابلوهای اکسپرسیونیسم را از شاخصه‌های هنر آوانگارد می‌داند و تصریح می‌دارد: آنچه گور کاپیتالیسم را خواهد کند، این تابلوها هستند و نه کارگران کارخانه‌ها. وی بحث خود را چنین ادامه می‌دهد که هنر آوانگارد باید از آمیختن با فرهنگ عامیانه دوری کند، چرا که هنرباسمه‌ای عوام‌پسند، هیجاناتی تصنعی تولید کرده وعملاً به کالایی برای تغذ‌یهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فرهنگی مرد‌می که اهل اند‌‌یشه و تعمق نیستند تبدیل می‌شود. در نظر گرینبرگ، تنها هنری مستقل است که از شالوده‌ی سیاسی حاکم آزاد بوده و از جنس فرآورده‌های سرمایه‌داری مصرف‌گرا نباشد. چنین هنری قادر است امید به رهایی را زنده نگه داشته و شکلی متعالی از بیان زیبایی‌شناختی را که بتواند بر ناسیونالیسم و شووینیسم فائق آید، تبلور بخشد.modern art 2 اما کلمنت گرینبرگ از زاویه‌ای دیگر به بررسی جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی می‌پردازد و آن را به عنوان فرجام آوانگاردیسم مد‌رن بررسی می‌کند. وی معتقد است سرنوشت هنر آوانگارد در یک سیر تاریخی و بر مبنای رویکردی فرمالیستی، به نقاشی آبستره منتهی شده است. و در این مسیر هر هنری که می‌خواهد پیشرو باشد باید به مفاهیمی که آوانگاردهای پیشین در مورد مفهوم و ساختار نقاشی مطرح کرده‌اند تکامل بخشد.
حال می‌پردازیم به شناخت مسائل مفهومی و ساختاری که نقاشی مدرنیستی پیوسته به آن پرداخته و برخوردی که جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی با آن داشته:
نور، رنگ، حرکت، ترکیب، تکنیک، عمق‌نمایی و انتزاع از جمله مسائلی بودند که جریان‌های هنری اروپایی چون امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم، کوبیسم، کنستراکتیویسم و اشکال مختلف هنر آبستره هر کدام با نگاه خاص خود به مسائل پرداختند. از نظر کلمنت گرینبرگ مسئله سطح گرایی موضوع و انگیزه اصلی ظهور آوانگاردهای پیشین بود و جنبش اکسپرسیونیست به دلیل رویکرد زیبایی شناختی‌ سطح‌گرایانه‌اش توانست پاسخی آوانگارد به این مسئله بدهد. این پاسخ از نظر وی به دو جنبه قائل می‌شود اول این‌ که نقاشان اکسپرسیونیست انتزاعی در تلاش ایجاد تعادل تصویری میان تخت بودن نقاشی و عمق‌نمایی روی بوم بودند که از تکمیل ادراکات سطح‌گرایانه‌ی کوبیستی و نوعی برخورد شورشی با پرسپکتیو رنسانسی حاصل شد. دوم آن که آنان با کنار گذاشتن ساختار رایج در ترکیب‌بندی نقاشی نوعی کیفیت یکپارچه و یا کل‌پوشانی به وجود آوردند. این سطح منسجم و سراسری، همه بوم را در بر گرفته ، گویی حتی فراتر از آن هم ادامه دارد.
نتیجه‌ی این تحول ساختاری کارهای نقاشان آوانگاردی چون جکسون پولاک، مارک روتکو و بانت نیومن بود، هر چند که گرینبرگ به کارهای مارک تابی که پیش از این سه تن به کل‌پوشانی پرداخته بود نیز اشاره می‌کند. ادامه دارد…modern art 7

شماره‌های پیشین خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم را در لینک‌های زیر مشاهده کنید:

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی فرانتز کلاین Franz Kline در شماره قبل به بررسی زندگی و آثار دکونینگ یکی …

۰ comments

ویلم دکونینگ طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی

ویلم دکونینگ | طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع رفتارنما Willem de Kooning این جریان همچون نقاشی کنشی بر رفتار گرایی احساسی و …

۰ comments

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی خودکشی روتکو در سال۱۹۷۰، تغییرات رفتاری با کارهایش در پی‌داشت و تعمق بیشتری در دیدن کارهایش …

۰ comments

وسعت بوم‌های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک

وسعت بوم های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم رنگ در کارهای روتکو مستقل از …

۰ comments

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی هرچند براساس قسمت پیشین، کارهای پولاک اپتیکال (بصری) نامیده شده و از کارهای د‌یگر …

۰ comments

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی   بعد از پولاک خیلی از هنرمندان سعی کردند ترکیبی تصادفی از رنگ و بافت ایجاد …

۰ comments

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی جکسون پولاک، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین نقاشان جنبش اکسپرسیونیست انتزاعی …

۰ comments

نوشته‌های پیشنهادی

موزه

پرونده چه شد که هنر نامربوط شد | موج تجارت موزه‌ای

پرونده چه شد که هنر نامربوط شد | موج تجارت موزه‌ای قسمت پنجم | بررسی وقایع‌نگارانه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.