چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۶
خانه | پژوهش | عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

قسمت چهارم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر
خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم 

تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه
سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی

Doge Nicolo da Ponte Invoking the Protection of the Virgin 1584 عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب موضوع‌های هنری با متفکران زمان مشورت می‌کند، البته این دگرگونی تا زمان میکلانژ هنوز محسوس نیست. نخستین موسسات که شالوده آکادمی‌ها را پی‌ریزی کردند انجمن‌های اخوت بودند که به دفاع از منافع هنرمندان می پرداختند و جای صنف‌ها را گرفته بودند. هنر رنسانس با کلاسیک گرایی در سده ۱۵ و ادامه طبیعت گرایی در ۱۶ مشخص می شود. مرحله اوج ۲۰ سال طول کشید، چنانچه پس از مرگ رافائل ۱۵۲۰ دیگر نمی‌توان از کلاسیسم به منزله یک گرایش مسلط در سبک هنری سخن گفت. El Greco   A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle Soplón   WGA10422 آنچه پس از این تا آغاز سده ۱۷ در اروپا جریان دارد گرایش‌های مختلف و گاهی متضاد است عموما این دوره را شیوه گری یا منریسم می نامند، که تصنع و تقلید معنی می‌دهد. واژه مانیرا را نخستین بار وازاری به کار برد و مرادش تاکید بر فعالیت ذهنی هنرمند در برابر دریافت بی‌واسطه بصری بود، البته نویسندگان سده ۱۷ هنر این دوره را تقلید برده وار از استادان رنسانس پیشرفته دانستند. امروزه به راحتی می‌توان تشخیص آثار نقاشانی چون پنتورمو، الگریگو و بروکل را صرف نظر از شباهت کارشان به استادان رنسانس و صرف نظر از میزان وفاداریشان به اصول کلاسیک آثاری دانست که جایگاه ویژه‌ای در اروپا دارند. این هنرمندان در راه‌های مختلف از کلاسیسم اوج رنسانس منحرف شدند، زیرا ضابطه‌های تعادل کلاسیک دیگر با روحیه زمانشان سازگاری نداشت.El Expolio por El Greco
شیوه‌گران جوان برخوردی دو گانه با هنر اوج رنسانس داشتند. از یک سو فلسفه هماهنگ این هنر به کلی برایشان بلامانع بود و از سوی دیگر نمی‌توانستند به سادگی دستاوردهای کلاسیسیم رنسانس را نقل کنند. بنابراین به تقلید و تحریف توام الگوهای کلاسیک پرداختند. در این امر کوششی آگاهانه برای انتخاب راه آینده مستتر بود. نقاشان شیوه گر به جای آنکه پژوهش در طبیعت را ادامه دهند به سر مشق های رنسانس پیشرفته و مجسمه ها و نقش برجسته های رومی رجوع کردند. بدین سان آثار هنری را در مقام معلم به جای طبیعت نشان داد. شیوه گران با حقانیت بخشیدن به تمامی معیارهای زیبایی به شرط آنکه بتوان به طرح دست یافت. تمامی پژوهش‌های پیشین را به هم آمیختند، از این پس سعی هنرمند بر این قرار گرفت که به قدرتی همسان با طبیعت برسد و چیزی را مصنوعا در اثر خود بیافریند که زیبایی آن برابر با زیبایی طبیعت باشد. اگر هنر رنسانس برای دست‌یابی به تعادل می کوشد، شیوه گری نا استواری و عدم تعادل را می آزماید.El Greco   Christ as Saviour   WGA10550
توازن آرام کلاسیسیسم جایش را به بی قراری و آشفتگی منریسم می‌دهد. شوق شیوه‌گران آنها را به سبکی رهنمون کرد که تن را در تلاش برای تبیین جان به تصویر می کشیدند. نقاشی اروپا تا حوالی ۱۸۰۰ همچنان تحت سیطره استادان رنسانس پیشرفته به ویژه رافائل باقی ماند، خطی که از تسین به تینتور رسید در ال گرکو ادامه یافت و هنر رویایی ال گرکو را می‌توان پیش در آمد باروک سده هفدهم به شمار آورد.El Greco   Saints Peter and Paul   WGA10583

ریشه باروک احتمالا از کلمه باروکو (مروارید کج و معوج) آمده که به ویژه در مورد معماری پس از رنسانس از نظر منتقدان سده نوزده جلوه می‌کرد، ولی بعدا به عنوان یک دوره در تاریخ هنر مصطلح شد که از رنسانس متفاوت بود . باروک پویا به نظر می‌آید و رنسانس ایستاست ؛ گرچه تجدید و شکوفایی کلاسیسیسم در مرحله اوج رنسانس در باروک واضح است اما تنوع گرایش ها در باروک بسیار است؛ مثلا هنر روبنس (۱۵۹۴-۱۶۶۵) از حیث قالب و محتوی بسیار مختلف است. در نخستین تقسیم بندی باروک می‌توان دو گرایش عمده را در حوزه درباری و کاتولیگ از یکسو و بورژوازی و پروتستان از سوی دیگر متمایز کرد، اما این کافی به نظر نمی رسد. در هنر باروک تفاوت‌ها بارز هستند؛ سه گرایش فرعی دارند، حساسگرا، سترگنما (منومنتال) و تزئینی، آثاری متکلف و شبه کلاسیک و آثاری طبیعت‌گرا و واقع‌گرا، در واقع تمایل به اصول کلاسیک از همان ابتدا در تمامی انواع نقاشی باروک حضور دارد.h5 1978 416 این گرایش در فرانسه در عصر لویی چهاردهم کاملا غالب است و آثار پوسن اوج شکوفایی آن است . رامبراند نخستین نقاشی است که نگاه ژرف خود را بر انسان خاص می‌دوزد تا درون او را نشان دهد. رامبراند تمامی گونه های نقاشی هلندی را با نگرشی تازه می‌آزماید. ولاسکز(۱۵۹۹-۱۶۶۰) دستاوردهای نقاشان ونیز و رم را با شرایط زمان مکان خود منطبق می کند او بیش از هر چیز خود را در قبال تجربیات واقعیات بصری متعهد می بیند. بطور کلی بخش مهم باروک را دنیوی کردن مضمون‌های مذهبی و توجه به نمودهای جهان واقعی و نمایش انسان عادی تشکیل می‌دهد، این حرکت با آثار کاراواجو آغاز می‌شود و دست آوردهای نوینی در این زمینه ارائه می‌دهد و ورمیر که گونه جدید نقاشی این ژانر را تحول می‌بخشد.Jacopo Tintoretto   Mystic Marriage of St Catherine detail   WGA22623

قسمت‌های قبل از خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو را اینجا ببینید:

ax1 4

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا …

۰ comments
Renaissance 7

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی …

۰ comments
Pieter Bruegel

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت اول: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی هنر و جامعه به یکدیگر نیاز دارند ولی در عصر جدید این نیاز به صورت پذیرش متقابل نمی‌باشد و ما شاهد ناهماهنگی معیارهای ارزشی هنر و جامعه هستیم؛ …

۱ comment
پیشنگاه , زمان می ایستد

نوشته‌های پیشنهادی

فیلیپ هالسمن

فیلیپ هالسمن، تسخیر حقیقت دست نیافتنی

سایت تندیس: تلخیص محدثه شادمهر #محدثه_شادمهر #فیلیپ_هالسمن #خلاصه_کتاب #عکاسی #سوررئالیست #پرتره #سالوادور_دالی #عکاسی_نمایی_از_مدرنیسم #ون_درن_کوک #آندره_برتون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.