سه شنبه , ۲۶ دی ۱۳۹۶

نمایه غ

غریب‌پور، بهزاد

دختر باغ آرزو (درباره نسرین خسروی)، ش173، ص7.

غریب‌پور، کیانوش

فُرمالیسم خودمحور معناگریز در تصویرگری معاصر، ش108، ص15.

نمایشگاه‌های گروهی تصویرگران (درباره نمایشگاه گروهی)، ش127، ص12.

غضنفری، مهناز

هویت منطقی (نگاهی به مجسمه‌های دو هوشو)، ش122، ص24.

غفاری، حسن

شیون دوربین‌ها (درباره کاوه گلستان)، ش4، ‌ص6.

فتورمان‌های امید صالحی (درباره جایزه کاوه گلستان)، ش38، ص20.

 

غفوری‌منش، محمد 

نشانی نشانه‌ها (درآمدی بر تبارشناسی نشانه‌نوشته‌های مرتضی ممیز)، ش19، ص6.

غلامی‌رنانی، مهدی

رژه گاوها (درباره هنر جدید)، ش54، ص12.

پیشنگاه , زمان می ایستد
مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.