وب سایت هنرهای تجسمی تندیس » نقدوبررسی http://tandismag.com مجله خبری و پژوهشی هنر تجسمی Visual Art Biweekly Magazine Wed, 29 Mar 2017 05:00:40 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.9 http://tandismag.com/fa/wp-content/uploads/2015/10/cropped-Logo512-32x32.png » نقدوبررسیhttp://tandismag.com 32 32 نقدی بر نمایشگاه آسمان اورعی و کاوه خان آبادی با عنوان شات دپاپ آف - نمایشگاه نقاشی و مجسمه در کافه گالری شناختhttp://tandismag.com/32460/%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c.html http://tandismag.com/32460/%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c.html#comments Sun, 26 Mar 2017 14:23:24 +0000 http://tandismag.com/?p=32460 سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر دو روی سکه پاپ خوردن، بلعیدن و بلعیده شدن محور مشترک آثار این نمایشگاه است که در مکانی برای خوردن (یک کافه-گالری) به تماشا گذاشته شده‌است... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه نقاشی و حجم شات د پاپ آف آسمان اورعی و کاوه خان‌آبادی
سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر
دو روی سکه پاپ

در اواخر اسفند ماه سال ۹۵، نمایشگاه «شات د پاپ آف» در کافه گالری شناخت برگزار گردید، نمایشگاهی که دو هنرمند با دو کارماده مختلف نقاشی و حجم را در کنار هم قرار داده‌است. «شات د پاپ آف» همان‌گونه که از عنوان و بیانیه نمایشگاه بر می‌آید، بر نا امیدی و خشم فروخورده از فرهنگی بر می‌آید که وجود ما (مردم یا توده) را مسخ می‌کند و چیزی را با عنوان «پاپ» از فرهنگ حقیقی عموم مردم استخراج کرده و به زور به خوردمان می‌دهد. خوردن، بلعیدن و بلعیده شدن محور مشترک آثار این نمایشگاه است که در مکانی برای خوردن (یک کافه-گالری) به تماشا گذاشته شده‌است.

کاوه خان‌آبادی نقاشی‌های بیانگرا (اکسپرسیو) خود را که تصویر صورت‌هایی بی‌دهان است و با قاشق و چنگال به جای قلم‌مو ترسیم شده بر دیوار قرا داده‌است، آثاری با ابعادی متوسط که رد حرکت چنگال و تاش‌های جسمی بزرگ رنگ بر آن پیدا هستند. و آسمان اورعی احجامی را به تماشا گذاشته که در آن انبوه قاشق و چنگال‌ها یا ابزارهای مختلف در حال حرکت از درون به بیرون هستند و یا مانند سیل مورچگان در حال بلعیدن و به لانه بردن چیزی مانند چراغ مطالعه هستند.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

گذشته از عنوان نمایشگاه که خود پیرو قواعد پاپ و جوان پسندانه انتخاب شده‌است، نمایشگاه با کنار هم قرار دادن این دو هنرمند مجموعه خوبی را فراهم آورده، هنرمندانی که هرکدام دارای دو زاویه دید متفاوت هستند اما مشترکات ظریفی بین آثارشان وجود دارد. محوریت قاشق و چنگال در آفرینش آثار باعث شده موضوع خوردن به مثابه مصرف و بلعیدن به سرعت به ذهن متبادر شود اما تفاوت ماهوی دیدگاه این دو هنرمند باعث شکل‌گیری تضادی در آثار شده‌است که به کلیت نمایشگاه تعادل بخشیده‌است.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

کاوه خان آبادی با بهره‌گیری از تضادهای رنگی و انتخاب رنگ‌های زمینه، به چهره‌های دردمند درون تصویر مرگ مضاعفی را تحمیل کرده‌است. زرد و خاکستری بر زمینه مشکی، قرمز بر زمینه خاکستری، سفید و خاکستری بر مشکی و قهوه‌ای بر زمینه زرد. اکثر این چهره‌ها تنها هستند و چشمان آن‌ها باز و خیره و یا بسته است و همان‌طور که گفته شد فاقد دهان هستند. دهانی که مبدا ورود جهان خارج به دورن جسم ماست، خان‌آبادی بر تکمیل شدن ظرفیت ما از خوردن اشاره می‌کند که همزمان بر پایان تمایلمان برای ادامه ارتباط با برون تاکید می‌کند، ظرفیتی که به تدریج در حال انفجار است و یا به نوعی بیماری خطرناک منجر شده که موجب تکه‌تکه شدن و اضمحلالی تدریجی‌است، بیماری پاپ. نگاه خان‌آبادی به طور کلی منفی و از سر استیصال است، نگاهی خواب‌زده که خواهان به پایان رسیدن کابوس پاپ است.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

او در بیانیه خود توضیح می‌دهد که حتی اگر بیمار باشد نیز دهانی ندارد تا داروی خود را بخورد. به عبارتی او در آثارش به قطع اتصال درون و بیرون اشاره می‌کند. درونی که از فشار بیرونی اشباع شده و درهای خود را بسته است تا بیش از این چیزی را راه ندهد اما با این کار مسیر بیرون آمدن را نیز بسته است و چهره‌هایی که او ساخته با ریختن و مالیدن رنگ‌هایی ترسیم شده‌اند که گویی محصول قی کردن درونی مسموم و انباشته است که راهی برای بیرون ریختن نیافته و از صورت‌ها تراوش کرده‌است.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی
اما آسمان اورعی در زاویه دیگری نسبت به موضوع ایستاده، او جهان را سیر ادامه دار و تپنده به درون بردن و بیرون آمدن می‌بیند، او در برخی از آثارش همه چیز را به بیرون پرتاب کرده و در برخی به درون برده‌است، آثاری که به غایت شفاف هستند و راه دیدن را مسدود نکرده‌اند، فضای منفی درون و بیرون آثار با یکدیگر ارتباط دارد و موجب می‌شود کارماده اثر در عین سخت بودن انعطاف‌پذیر و پویا باشد. اورعی در تمام آثارش از اشیاء آماده بهره می‌برد، امری که می‌تواند برای او ضعفی تکنیکی به حساب آید. برای یک مجسمه‌ساز ساختن از ماده خام از آن رو حائز اهمیت است که او را قادر می‌سازد زخمه دست خود را بر اثر باقی بگذارد و با بازی با متریال اثرات جدیدی را خلق کند، اما اورعی از این امتیازات صرف‌نظر می‌کند تا توان خود را برای معنا صرف کند و به همین رو نیز آثاری ایده‌محور خلق کرده‌است که هرچند امکانات کارماده مجسمه را به طور کامل به خدمت نگرفته که می‌تواند بالقوه به بالا رفتن کیفیت آثارش منجر شود، اما نگاه مثبت‌نگر او بر روی موضوعی چون عمومیت معاصر و فرهنگ مصرف باعث شده آثار وجه پویا و رو به جلو را به تماشا بگذارند، آثار اورعی از قطعات زندگی روزانه او به عنوان یک مادر تشکیل شده است، ظروف و وسایل خانه و جعبه ابزاری که یادگار دوران تحصیل او در رشته مجسمه‌سازیست.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

اورعی جهان درون آثارش را جهانی روی به تغییر و چالش می‌بیند که در حرکاتی موجی به سمت بالا، درون یا بیرون می‌روند و اشیاء ربوده شده که در درون این احجام محبوث شده‌اند نیز بیش از اینکه به سمت انهدام پیش بروند به سمت تغییر ماهیت رفته‌اند و اشیاء بیرون آمده نیز به نظر می‌رسد از قفسی رها شده‌اند یا پوسته‌ای را دریده‌اند که آنان را محبوس می‌کرده‌است. او دربیانیه شخصی خود اشاره به سکوتی ده ساله دارد که می‌تواند مستقیما به ابزاری اشاره کند که جعبه خود را دریده و به بیرون و به سوی جهانی که در انحصار مصرف است در حال پروازند.هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

و این‌گونه است که آثار این دو هنرمند که مسیری کاملا جداگانه را پیموده‌اند، بدون اینکه از فعالیت هنری یکدیگر باخبر باشند می‌تواند در این نمایشگاه در کنار یکدیگر قرار بگیرد و ایده مشترک جهان در حال مصرف آن‌ها را به یکدیگر پیوند بدهد. به نحوی که بتوانند دو روایت مختلف از مشکی غلیظ تا خاکستری خنثی را نسبت به این موضوع ارائه دهند. خان‌آبادی از احساس خود نسبت به آن می‌گوید و رویکردی احساسی و بیانگرا دارد که او را در حوزه نقاشی نگاه می‌دارد و آثارش هرچند تلخ اما مستقیم هستند و ارتباطشان با مخاطب به لذت عقلی منجر نمی‌شود. اما اورعی سعی دارد این«پاپ» بودن را با نگاهی منصفانه مشاهده کند و در این راه از بیان هنر مفهومی سود می‌جوید که او را به بازتابیدن وجود مختلف یک پدیدار رهنمون می‌سازد و تک بعدی بودن و غلبه احساس را از آن می‌گیرد. این دو نفر در کنار هم سعی کرده‌اند ماخولیای در هم پیچیده و سرسام‌آور هستی در میان جهانی سرتاسر «پاپ» زده را تفسیر کنند، که در این راه اورعی از احساسات به سمت شناخت آن به مثابه یک واقعیت موجود حرکت کرده‌است و خان‌آبادی ترس‌های خود را برون‌ ریخته است و هر دو در این کارنما سعی کرده‌اند تا حد ممکن از عواقب آن دور بمانند.

هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی هنری هنرمند هنر مفهومی نمایشگاه نقد نمایشگاه نقاشی نفد مصرف مریم روشن فکر مجسمه سازی مجسمه‌ ماهیت ماخولیا گالری شناخت گالری کاوه خان آبادی کافه گالری شناخت کارنما کارماده کابوس شات د پاپ آف رنگ خواب زده خاکستری حجم جعبه تضاد تصویر تاش پاپ زده پاپ بیان‌گرا بلعیده شدن اکسپرسیو اضمحلال احساسی آسمان اورعی و کاوه خان آبادی آسمان اورعی

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/32460/%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c.html/feed 0
نگاهی به پروژه‌‌ من اینجا هستم اثر مهدیار جمشیدی - اینجا که منم!http://tandismag.com/32305/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c.html http://tandismag.com/32305/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c.html#comments Sun, 19 Mar 2017 09:15:30 +0000 http://tandismag.com/?p=32305 اینجا که منم! سایت تندیس نویسنده مخاطب به قلم رضا یاسینی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
صفحه‌ای به مناسبتِ مرحله‌ی سومِ پروژه‌ی «من اینجا هستم» اثر مهدیار جمشیدی

سایت تندیس نویسنده مخاطب به قلم رضا یاسینی

تصاویر گالری: آبنوس البرزی

اینجا که منم!

مهدیار جمشیدی، هنرمند معاصر، سوژه‌ی جدیدی را انتخاب کرده و در چند مرحله به کارش نمود بخشیده. او طی چند سال گذشته، در نقطه‌ای از ایران، مشغولِ به انجام رساندن پروژه‌اش، «من اینجا هستم» بوده. نقطه‌ای که مرکز جغرافیایی ایران محسوب می‌شود و او نخستین‌بار این مرکز را به نحوی پیدا کرده است. تا اینجا، مراحل اول و دومِ این پروژه سپری شده‌اند، و اکنون، چندی‌ از شروعِ مرحله‌ی سوم پروژه در گالری Ag می‌گذرد. پروژه‌ای ادامه‌دار، با دایره‌ی گسترده‌ی افراد. این گزارش به بهانه‌ی برپایی مرحله‌ی سومِ «من اینجا هستم» نوشته می‌‌شود.

مرکز معاصر ایران
گودالی به قطر و ارتفاع یک‌‌ یک‌و‌نیم متر: عقدا، اردکان، یزد، کویر مرکزی ایران.
وقتی مرکز ایران را از هر چهار سو پیدا، و نشانه گذاشته شود، شوقی در درون آدم به وجود می‌آید که می‌خواهد در آن نقطه حاضر شود و از نزدیک، مرکز بودن خود را احساس کند. چیزی که تا پیش از آمدن تکنولوژی‌هایی از قبیل اینترنت، گوگل‌مپ و گوگل ارت، قابل اجرا نبود. شاید به همین دلیل است که حسِ خوشایندِ معاصر بودن، نخستین اتفاقی است که در مواجهه با این پروژه، در درون آدمی شکل می‌گیرد.
نقطه‌ای که دایره‌وار در مرکز ایران حفر شده و آینه‌ای که در کف‌اش رو به آسمان قرار گرفته، و سپس در اطراف این گودال آجرها چیده شده و تا سطح زمین رسیده‌اند. در بالای این دیوار، روی آجرها، لامپ‌های قرمزِ نئون یک دور کامل می‌زنند و بدین ترتیب در یک نقطه، این پروژه اتفاق می‌افتد: گودالی به‌ قطر و ارتفاع یک‌ یک‌و‌نیم متر: عقدا، اردکان، یزد، کویر مرکزی ایران. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
نقشه‌ی راهنما
نمایشگاهِ «من اینجا هستم» را بایست بر اساس نقشه‌‌ی راهنما پی گرفت و جلو رفت. از ابتدا که وارد گالری می‌شویم، چیدمانِ اجزای نمایشگاه، مرحله‌به‌مرحله بازدیدکنندگان را پیش می‌برد و در جریان روند نمایشگاه قرار می‌دهد. از طرفی، نئون‌های قرمزرنگی که دورتادور دیوار نمایشگاه نصب شده‌اند، دقیقاً به همان ارتفاعِ نئون‌هایی است که در اِلمان مرکزی، ارتفاعِ گودال تا سطح زمین است. تمام اجزای این مجموعه، کم و بیش با نظمِ سامان‌‌یافته‌ای ایده‌های این پروژه را عمل می‌کنند. برای مثال، فیلم‌ها و صداهایی که در مانیتورها، تبلت‌ها و هدفون‌ها در حالِ پخش شدن است. این‌ها مدام در حال پخش شدنِ دوباره و دوباره و چندباره‌اند. کم پیش می‌آید که بازدیدکننده‌ها به آغازِ فیلم‌ها و صداها برسند. فیلم‌ها همین‌طور دایره‌وار در حال تکرار ‌شدن‌اند. از طرفی، خودِ چیدمانِ نمایشگاه طوری است که بازدیدکننده‌ها را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر هدایت می‌کند و درواقع این اجزا نیز، در حال دور زدنی مداوم هستند، و همه‌ به گردِ ایده‌ی اصلی می‌چرخند. به‌ گردِ ایده‌ی مرکزیت و در کنارش، نقضِ تمامِ مرکزیت‌ها. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
گفت‌وگو با مهدیار جمشیدی
– مهدیار جمشیدی، چگونگی رسیدنش به این ایده را حاصل نوعی بازی‌‌بازیِ ذهنی‌ می‌داند:
همیشه در هر جا که بوده‌ام دوست داشتم گوگل‌ارتم را روشن کنم و بدانم تا چند کیلومتری‌ام کجاست و فاصله‌ام تا خانه‌مان چقدر است و اصلاً من کجای این عالم هستم. خب این بازی‌ها برایم جالب بود و مرتب انجام می‌دادم. یک‌بار لغت ایران را سرچ کردم. بعد وقتی این ایده‌ به ذهنم رسید تا مرکز را پیدا کنم، خواستم با مهندسین گوگل ارتباط برقرار کنم. به بخش گوگل فرم ایمیل زدم. آن‌ها به من وب‌سایتی را معرفی کردند که برای همه‌ی کشورها قابل استفاده نبود امّا کمک می‌کرد تا به وسیله‌ی آن، طول و عرض جغرافیایی را پیدا کنم و در نهایت به مرکز برسم. من این کار را انجام دادم و شد.یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– امّا پس پشتِ ذهن مهدیار شاید چیزی باشد شبیه آنچه انسان‌های نخستین از خود به جا گذاشته‌اند. یعنی یک‌ زبان تصویری مشترک که در همه‌ی زمان‌ها قابل فهم باشد و به نوعی، بودن و حضور خود را به گوش آیندگان برساند؛ اینکه آیندگان بدانند زمانی من اینجا بوده‌ام:
من قصد داشتم زبان جدیدی را از نو تعریف کنم. درباره‌ی تلاش‌هایی که در این جهت صورت گرفته و از لحاظ سابقه‌ی تاریخی این کار، دوستم احسان سنایی به من خیلی کمک کرد. او به من گفت که بسیاری از قسمت‌های این پروژه عملاً متوقف شده. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– از احسان سنایی در این‌باره توضیحات بیشتری خواستم:
مهدیار در ابتدا مایل بود که در این نقطه به جای سازه کنونی، یک متن نوشتاری پیاده کند. شروع ارتباط‌مان از همان موقع رقم خورد. طی یک ملاقات حضوری، ایده‌اش را برایم گفت. ایده‌ای شبیه به ایده‌های پروژه SETI (مخفف «جستجو پی هوشمندان فرازمینی»). این پروژه جزو موثق‌ترین تلاش‌هایی است که در جهت ارتباط با فرازمینیان احتمالی طرح و برنامه‌ریزی شده‌اند. عمده این تلاش‌ها به پویش آسمان به دنبال سیگنال‌های مشکوک اختصاص یافته، ولی معدود تلاش‌های نمادینی برای ارتباط با فرازمینیان احتمالی هم صورت گرفته (که معروف‌ترین‌شان به آیین به‌روزرسانی رادیوتلسکوپ آرسیبو در سال ۱۹۷۴ برمی‌گردد). برای مهدیار، همین نحوه مخابره پیام‌ها اهمیت داشت. یعنی زبان پیام‌ها. برایش توضیح دادم که هیچ‌گونه زبان واحد و معینی برای صورت‌بندی این پیام‌ها وجود ندارد. هیچ زبانی که به عنوان نمونه، مطمئن باشیم هوشمندان فرازمینیِ احتمالیْ قادر به رمزگشایی آن، و از آن مهم‌تر فهم درست منظور ما باشند (یا بالعکس، ما قادر به فهم درست منظورشان باشیم). تأکید می‌کنم که اینها همه بر «احتمالات» مبتنی است؛ هنوز هیچ نشانی از وجود هوشمندان فرازمینی به اثبات تجربی نرسیده است. با این‌حال، برایش از تلاش‌های روان‌شناسی به نام داگلاس واکوخ مثال زدم، که به اتفاق همکاران‌اش در زیرمجموعه سازمان ملل، درصدد استنباط یا دست‌کم امکان‌سنجی وجود چنین زبانی هستند؛ و اگرچه تلاش‌های‌شان به نتیجه‌ای نرسیده، اما دستاوردهای جالب توجهی را راجع به امکان‌پذیری یا عدم امکان‌پذیری این اقدام حاصل کرده‌اند. من کتاب اخیر واکوخ را که در آن مجموعه‌مقالاتی در همین‌باره گردآوری شده، به مهدیار معرفی کردم. خلاصه، او مایل بود ابتدا پروژه‌اش را به زبان نمادین و صوری پیاده کند، اما بعد از این گفتگوها، به زبانی استعاری‌تر راغب شد؛ که البته من در جریان ریز جزئیات این تصمیم دوم قرار نداشتم و ایده نهایی کاملاً متعلق به او بود.یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– امّا درکنار تمام تفاسیری که می‌شود از این پروژه داشت (هم‌چنان که خودِ مهدیار هم چندان تعصبّی بر سر یک تفسیر خاص ندارد)؛ شاید مسئله‌ی هویت یکی از اساسی‌ترین سؤالاتی باشد که این پروژه در ذهن کسانی که با آن مواجه می‌شوند، ایجاد می‌کند. خود مهدیار، این مسئله را به نحوی با فلسفه‌ی ذن توضیح می‌دهد:

من شخصاً به ذِن علاقه دارم. یک ضرب‌المثل قدیمی ذن بود که می‌گفت: “آیا این منم که به لب آب می‌روم و شخص درون آب را می‌بینم، یا اینکه آن شخص درون آب است که دارد به من نگاه می‌کند.” از اینجا به بعد من، هم از لحاظ تکنیک و هم از لحاظ ایده دیگر کاری به تفکرات قبلی‌ام نداشتم. حالا می‌خواستم بدانم که من کی‌ام اصلاً. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
قضایایی مثل بحران آب و اتفاق‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در روند این پروژه داشتند. خب ما می‌دانیم که ایران همیشه با مشکل کم‌آبی روبه‌رو بوده. من ایده‌ام را در بازتابِ همین آب می‌دیدم. بعد کم‌کم پای بحث‌های فیزیک به میان کشیده شد. اینکه آیا اصلاً مرکز وجود دارد؟ و اینکه مرکز باید نسبت به چیز دیگری سنجیده شود و مرکزیت در معنای مطلق‌اش اصلن وجود ندارد. جلوتر که رفتیم دیدیم که چقدر بحث‌های روان‌شناسی انسان و بیولوژی به مسائل جغرافیایی و مرزها و مرکزها نزدیک است.

یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– می‌توان این پروژه را طیِ چند مرحله تعریف کرد. امّا در نهایت، گویی این پروژه پایانی ندارد و همین‌طور ادامه خواهد داشت:
مرحله‌ی اول تحقیق کردن درمورد پروژه بود و اجازه گرفتن برای آغازِ کار. من این کار را به کمک محیط زیست تهران انجام دادم. رفتم و پروپوزالم را دادم و صحبت کردیم و واقعاً حمایتم کردند. امّا تمام بودجه‌اش با خودم بود. استان یزد و فرماندار و محیط‌زیست‌ یزد هم کمک کردند.
مرحله‌ی دوم، توری بود که عده‌ای از دوستان و علاقه‌مندان به این پروژه، همگی سفر کردیم و رفتیم به عقدا از توابعِ شهرِ اردکان در استان یزد. درواقع این مرحله پرده‌برداری از مرکز بود.
و درنهایت مرحله‌ی سوم که هم‌اکنون در گالری Ag برپاست.
چیزی که با پروژه‌ی ما حسن اتفاق پیدا کرد، کشف اخیر آقای کامران وفا بود که تاحدودی این تفکر را رد می‌کرد که اتم‌ها مرکز دارند. ایشان ثابت کردند که به‌جای یک نقطه‌ی مرکزی در اتم‌، یک حالت ریسمان‌‌مانند در اتم‌ها وجود دارد. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
ما خیلی روی این مسئله پافشاری نداریم که مرکزی وجود ندارد. بلکه کار ما بیشتر به چالش کشیدن قوانین ثابت‌شده‌ی گذشته است. در اینجا همین مسئله‌ برای خود من هم به وجود می‌آید. من خودم را به عنوان مؤلف یا هنرمند حذف کردم و دیگران را به وسط گود کشیدم. «من اینجا هستم»، یک پروژه‌ی در حرکت است. قرار است تمام مراحلِ این پروژه به همراه چند نقد از متخصصین هنر و فیزیک و روان‌شناسی چاپ شود. آقای دکتر دانشوری رئیس بخش دین دانشگاه کالیفرنیا به عنوان ناقد هنر، آقای دکتر شهرام طالعی به عنوان فیزیک‌دان، و آقای وحید میهن‌پرست به عنوان روان‌شناس لاکانی درباره‌ی این پروژه مقالاتی ارائه خواهند داد.
– از مهدیار پرسیدم که آیا مرکز ایران مال اوست؟
اصلاً مالکیتی وجود ندارد. اگر مال من بود که این ناقض تمام ایده‌های پروژه می‌شد‌، و من باز داشتم یک مرکز برای خودم درست می‌کردم. امّا به عنوان هنرمند من اولین کسی هستم که به آنجا رفته‌ام و کار کرده‌ام. همین. یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
گفت‌وگو با هنرگزار پروژه، الهام پوریامهر
من از مرحله‌ی دوم وارد این پروژه شدم. بخش اول را خود هنرمند کامل انجام داده بود. من علاقه‌مند شدم به این پروژه، چون یکی از اولین پروژه‌های واقعآً معاصری بود که دیدم در ایران دارد اتفاق می‌افتد. اِلمانِ مرکز هم کاملاً خارج از فضای گالری‌ قرار می‌گیرد، و از طرفی هدف هنرمند هم این نبوده که چون خارج از فضای گالری اتفاق می‌افتد، پروژه‌اش هم در همان بیابان تمام شود. هدف درواقع ایجاد سؤال بوده. و همین مسئله برای من خیلی جالب شد. اینکه یک پروژه‌ی هنری، جست‌و‌جو کردن، کندن، کاویدن و فکر کردن جزو اصول اولیه‌اش است. از جایی به بعد، دیدیم چقدر خوب است که از دیگران هم دعوت به همکاری کنیم. چون دیگر نقش مؤلف از بین می‌رفت و پروژه داشت خودش حرکت می‌کرد.
برای برپایی مرحله‌ی سوم پروژه در گالری Ag، ما نمی‌خواستیم که نمایشگاه، به معنی نمایش دادن باشد. بلکه می‌خواستیم باز یک اتفاقِ پژوهشی-پرسشی اتفاق بیفتد، و بعد بازدیدکننده‌ها با این سؤال که «مرکز چیست؟» دوباره روبه‌رو شوند. مرحله‌ی سوم را کاملاً با هم پیش بردیم. این قسمتی است که در ایران اتفاق می‌افتد، چون مفهوم مرکز آنقدر داشت برای ما باز و بازتر می‌شد که دیگر تنها به یک مفهوم جغرافیایی ختم نمی‌شد، داشت از یک نقطه به خط‌ها و نقاط دیگر وصل می‌شد و حرکت می‌کرد. مثلاً در آمریکای شمالی که قرار است پروژه در آنجا هم اجرا شود؛ خب آنجا مؤسساتی هستند که نقش مرکز را دارند. مثلاً در یک خیابان بیست مرکز وجود دارد، و درنتیجه هیچ‌کدام‌ هم مرکز نیستند. همین‌جاست که مرکزها خودشان، خودشان را نقض می‌کنند.یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– شما به معاصریتی که در این کار وجود دارد اشاره کردید و گفتید که این خیلی برای شما اهمیت دارد. این معاصریت دقیقاً چیست؟
یکی اینکه بحثِ زمان و مکان هم‌تراز با هم در این کار اتفاق می‌افتد. به این خاطر که ما امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که مسئله‌ی مکان با یک‌جور هم‌زمانی حل می‌شود. منی که یک هنرگزار هستم، اگر بخواهم یک هنرگزار معاصر باشم، هم‌زمان باید ایران باشم، چین باشم و یا هر جای دیگر دنیا تا بتوانم ادعا کنم که من دارم معاصر زندگی می‌کنم و این در یک زمان واحد، فیکس نمی‌شود. «من اینجا هستم»، همین‌طور لحظه‌ می‌سازد، و از نظر مکانی به یک‌جا ختم نمی‌شود.
این پروژه با یک هنرگزار کانادایی به نام توبین گیبسون در میان گذاشته شد و او هم خیلی به پروژه علاقه‌مند شد و خواست که خودش آن را ادامه بدهد. درواقع قرار شده هر کسی که به این کار علاقه‌ دارد، روی آن کار کند و پروپوزال بدهد.یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh
– یکباری که در محلِ پروژه حاضر شده‌ام، به‌سختی پیدایش کردم. هیچ علامت و نشانی نبود که ما را تا نقطه‌ی مورد نظر هدایت کند. آیا از قصد بوده که هیچ علامت و نشانی برایش در نظر نگرفته‌اید؟
این خیلی برای ما مهم است که فعلاً این مکان پوشیده بماند و از نظرها پنهان باشد. قبلاً هم از من این سؤال شده. چون میراث فرهنگی هم می‌خواست آن را به عنوانِ مرکز ایران ثبت کند تا مردم بیایند و از نزدیک ببیند. خب ما فکر کردیم و دیدیم اگر این اتفاق بیفتد ما باز خودمان مرکز ساخته‌ایم. فکر کردیم که فعلاً جایی برای این‌کار نیست، مگر آنکه نقطه‌های دیگری هم شکل بگیرد، و آنگاه برای وصل کردن تمام این نقاط به یکدیگر، این مرکز هم می‌تواند هویت خاص خودش را داشته باشد.
زمانی، اتفاقی در آن محل افتاده، و حالا دیگر ما داریم برای آن اتفاق، خرده‌روایت درست می‌کنیم، به جای آنکه یک روایت کلی از آن ارائه بدهیم. این پروژه دیگر در ایران تمام شده. ما از حالا منتظریم که در دیگر کشورها، مراکز دیگری پیدا بشوند و به نحوی این مراکز به هم متصل شوند. دغدغه‌ی اصلی ما مرکز است، نه مرکز جغرافیایی. در دیگرجاها این مرکزیت می‌تواند در حوزه‌های گوناگون فکری و فرهنگی و غیره گسترش پیدا کند.یزد ویدئو وحید میهن‌پرست مهدیار جمشیدی من اینجا هستم معاصریت مرکز معاصر ایران محیط زیست گفت‌وگو گالری گالرری ag کویر مرکزی ایران. کامران وفا فرهنگی عقدا شهرام طالعی رضا یاسینی دکتر دانشوری چیدمان توبین گیبسون اینجا که منم! ایران الهام پوریامهر اردکان احسان سنایی اثر مهدیار جمشیدی [yvhtdh

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/32305/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c.html/feed 0
نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد دور و نزدیک - عکاسی و روایت زندگی انسان‌ها در خانه هنرمندان ایرانhttp://tandismag.com/32101/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html http://tandismag.com/32101/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html#comments Thu, 16 Mar 2017 08:18:24 +0000 http://tandismag.com/?p=32101 عکاسی و روایت زندگی انسان‌ها در خانه هنرمندان سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر این رویکرد نوین بر خلاف گذشته که عکاس را تنها چشمی نظاره‌گر و فاقد قضاوت و مبری از دخالت می‌دانست، او را انسانی با ویژگی تاثیرپذیری و اثر گذاری می‌داند که نه تنها با انتخاب‌هایی خودآگاهانه بر تصویری که تولید می‌کند اثر می‌گذارد و با زیر و زبر کردن و ترفندهای تکنیکی قادر است لحن یک تصویر را از منفی به مثبت و بالعکس تغییر دهد، بلکه خوداو، شخصیت او رفتار و حرکاتش به عنوان فرد زنده تعامل کننده، بر سوژه عکاسی تاثیر خواهد گذاشت. از همین رو نیز هست که این دخالت انسانی که پیش‌تر مذموم بود، اینک جزئی جدایی ناپذیر و غیرقابل انکار از روند عکاسی مستند-اجتماعی است.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
عکاسی و روایت زندگی انسان‌ها
سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر

خبر و عکاسی مستند-اجتماعی در طی سالیانی که از عمر آن رفته‌است، نشیب و فرازهای زیادی را پشت سر گذاشته و در جهان هجوم بی‌امان رسانه‌ها، عکس و عکاسی به عنوان رسانه‌ای که این اخبار را جابه‌جا می‌کند کم کم در حال کم اعتبار شدن است و به همین خاطر نیز هست که جای خود را از انتقال بلاواسطه رویدادها، لحظه‌ها و حوادث و یا به عبارت روشن‌تر واقعیت، به رسانه‌ای بیانگر با قدرت تاثیرگذاری بر احساسات مخاطب تغییر داده‌است و از همین رو نیز هست که عکاسان مستند-اجتماعی رویکردی نوین را در زمینه انتقال اطلاعات در پیش گرفته‌اند.

 این رویکرد نوین بر خلاف گذشته که عکاس را تنها چشمی نظاره‌گر و فاقد قضاوت و مبری از دخالت می‌دانست، او را انسانی با ویژگی تاثیرپذیری و اثر گذاری می‌داند که نه تنها با انتخاب‌هایی خودآگاهانه بر تصویری که تولید می‌کند اثر می‌گذارد و با زیر و زبر کردن و ترفندهای تکنیکی قادر است لحن یک تصویر را از منفی به مثبت و بالعکس تغییر دهد، بلکه خوداو، شخصیت او رفتار و حرکاتش به عنوان فرد زنده تعامل کننده، بر سوژه عکاسی تاثیر خواهد گذاشت. از همین رو نیز هست که این دخالت انسانی که پیش‌تر مذموم بود، اینک جزئی جدایی ناپذیر و غیرقابل انکار از روند عکاسی مستند-اجتماعی است.

هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

مجموعه پیش رو، نمایشگاهی است با عنوان دورو نزدیک که در قالب کارنمایی مشتمل بر ۲۷ تابلو در ابعاد ۱۰۰*۷۰ سانتی متر در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده‌است. این مجموعه که همانند مجموعه پیشین شقایق مرادیان نژاد از تصاویری سیاه و سفید تشکیل یافته است، حاصل جستجوی او پیرامون موضوع امنیت است. شقایق مرادیان نژاد، عکاس جوانیست که عمر حرفه‌ای خود را در جستجو و دیدن سپری کرده‌است. او تا کنون مجموعه‌های منسجم مختلفی را در ژانر عکاسی مستند-اجتماعی ارائه داده است. همچمون آسمان نیلی درباره زنان افغان و یا هاروِست درباره پیوند اعضاء. مرادیان‌نژاد از زمره عکاسان هدفمند و روش‌مند معاصر است که فعالیت خود در حوزه عکاسی مستند-اجتماعی را با روشی معاصر و متکی بر چند دهه تاریخ عکاسی بنیاد نهاده‌است. او که چشمی کنجکاو دارد، گوشه‌های عاطفی زندگی را با نگاهی زنانه می‌کاود و در این جستجو به دنبال آرامش، امنیت، زندگی و فقدان آن‌ها می‌رود. از این منظر باید او را دارای روحی حساس و نکته‌سنج دانست که رابطه دوگانه جهان-انسان را تحت بررسی و کنکاش قرار می‌دهد. هرچند انسان در آثار او امری عمومی و جهانشمول محسوب می‌گردد، اما اعمال انسانی در برخی از مجموعه‌ها و از جمله مجموعه«دور و نزدیک» دارای رنگ و رویی اقلیمی نیز می‌شود. جستجوی مرادیان‌نژاد  پیرامون اقالیم پرتنش و پر جنب و جوش ایران و افغانستان، او را به مفاهیمی چون شهادت، از جان‌گذشتگی، اهداف والا و ایثار رسانده است. و نگاه ویژه او به موضوع «ایثار» موجب شده مجموعه منسجم‌ای از دل نمایشگاه اخیر بیرون بیاید که در آن شهید، با مفهوم ایثار گره خورده است و این ایثار بیش از اینکه مربوط به جانی باشد که در راه وطن و اهداف معنوی خاموش شده، مربوط به اهداء کننده این جان است، یعنی بازماندگان صبوری که با درد و افتخار، پاره جان خودو ستون خانواده‌شان را به نفع خیری کلی‌تر و عمومی‌تر چون میهن و اعتقاد بخشیده‌اند.هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

او همچنین با تداوم تصاویر یک مجموعه و افزودن زیرنویس‌های مناسب که موضوع عکس را به طور خلاصه بیان می‌کند، استاندارد آثار خود را با معیارهای روزآمد جهانی آژانس‌های معتبری چون وردپر فوتو و مگنوم هماهنگ می‌کند. او همچنین از تعادل در ترکیب‌بندی غافل نمی‌ماند و قاب‌بندی‌های خود را با نهایت دقت ساماندهی می‌کند.هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی شقایق مرادیان‌نژاد برای عکاسی از این سوژه‌ها، ابتدا آن‌ها را یافته و سپس زمانی را با آنان می‌گذراند که طی آن سعی در یافتن آن جوهره ویژه‌ای دارد که اصلی‌ترین انگیزه او برای انتخاب‌های اینک‌‌اش محسوب می‌شود. در طی این فرایند او زندگی آنان را مانند کاشف یک معدن می‌کاود تا رگه‌های ارزشمند فلزات را در آن پیدا کند. او خود را با این زنان و مردان یکی می‌کند و از این طریق است که موفق می‌شود برخی گوشه و کنارهای احساسی و عمیق را در ظاهر به نظر ساده آنان بیابد. اما در نمایشگاه اخیر رابطه او با افراد بیشتر به صورت ابژکتیو درک می‌شود و دوری او از آنان با نماهای به ندرت بسته و یا بسته تنها بر روی اشیاء اتفاق می‌افتد و موجب فاصله گرفتن مخاطب از حریم خصوصی این افراد می‌شود و گویی آنان به عمد از نزدیک‌تر شدن تو جلوگیری می‌کنند. امری که در تصاویر مادران و همسران بیشتر است و در مورد کودکان به طرز چشم‌گیری کمتر می‌شود و رابطه مستقیم و صمیمانه آنان با دوربین تاثیرگذاری تصاویر را دو چندان می‌کند.هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

در عکاسی مستند اجتماعی به طور عام می‌توان سه زاویه دید را برای عکاس نام برد: «یک زاویه دیدی که وابسته به نهاد یا موسسه‌ای خاص باشد که پروژه برمبنای سفارش آن انجام گرفته، دوم زاویه دید قیاسی و استدلالی است که در طی آن قضاوت و نتیجه‌گیری حاصل می‌شود و سوم زاویه درگیر شدن و همدلی است.[۱]» به نظر می‌رسد شقایق مرادیان‌نژاد این زاویه سوم را بر آن دو ترجیح می‌دهد و رویکرد زیبایی‌شناسانه خود را بر آن سوار می‌کند، به طوری که سعی می‌کند از نظر فیزیکی به افراد نزدیک شود و به کمک لنز و کنتراست بالا آنان را بزرگ؛ برجسته و به مخاطب نزدیک کند. او همچنین اشیاء مربوط به این افراد را با دقت در تصویر جای می‌دهد تا عکس ارتباط ماهوی خود را با زمینه موضوعی مجموعه از دست ندهد. اما به سختی به درون واقعی افراد رسوخ می‌کند و اغلب آنان را از بیرون می‌نگرد، مگر در مواردی مانند کودکان یا اشیائی که در اطراف وجود دارند، که هم نگاه و نظر شخصی مرادیان‌نژاد را نمایان می‌کند و هم بخشی از واقعیت این افراد عکاسی شده را کمی عریان‌تر و بی‌پرده‌تر نمایان می‌سازد.هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

مجموعه دور و نزدیک به روزگار و احوال بازماندگان شهدای مدافع حرم می‌پردازد که در بستر مغشوش منطقه خاورمیانه امروز، برای ایران لنگرگاهی امن ایجاد نموده‌اند. اما زندگی بازماندگان آنان با آرمان‌ها و موضوع محوری ایثار و سهم قابل مطالبه‌ای که از جامعه خود دارند، در عین حرکت رو به جلو و توسل به آرامشی معنوی موجد تلاشی ابدی برای زنده نگاه‌داشتن ایمان است. ایمان به جهان بهتر و انسان والاتر. تصویری که مرادیان‌نژاد از این خانواده‌ها به تماشا می‌گذارد استمرار ایمان و امید به نیکی است و بیش از اینکه حدیث از دست دادن و مرثیه‌ای در رثای آنان باشد، حکایت پایداری و استقامت است.

هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی هنرهای تجسمی هنر نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه عکس شقایق مرادیان‌نژاد نقد نمایشگاه نقد عکس مریم روشن‌فکر گالری عکسی عکس مستند عکس عکاسی مستند عکاسی عكس شقایق مرادیان‌نژاد خانه هنرمندان ایران اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی اجتماعی

[۱]  Francisco-Jason, War photography in twentieth century: a short critical history, Encyclopedia of Twentieth Century Photography, Routledge, 2005

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/32101/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html/feed 0
نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا - هنرمندان: پورنگ پیر عطایی، شباهنگ طیاری، فرخ نورونی و یک داستان از هادی فلاح پیشهhttp://tandismag.com/31992/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html http://tandismag.com/31992/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html#comments Tue, 14 Mar 2017 07:15:09 +0000 http://tandismag.com/?p=31992 سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی هنرمندان: پورنگ پیر عطایی، شباهنگ طیاری، فرخ نورونی و یک داستان از هادی فلاح پیشه در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، گروه‌های هنری تحت نام استاکیسم شکل گرفتند که بیشتر درگیر مدیای نقاشی بودند. این تفکر، نقاشی را در مقابل هنر مفهومی قرار می‌دهد و علاقه‌ی وافری به نقاشی فیگوراتیو دارد. و همچنین نقاشی رها از قیود آکادمیک و رسمی را مسیری برای خودشناسی و توجه مجدد به نوعی سوبژکتیویته پدیدارشناسانه می‌دانند.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی
کلمه‌ی استُک برگرفته از اصطلاحات بازار خرید و فروش و تولید است. زمانی که کالایی مرحله‌ی کنترل کیفیت را طی نکند و یا در مرحله‌ی آزمایش عملکرد رد شود، آن جنس تبدیل به استُک می‌شود.

این اجناس در بازار حتی خرید و فروش می‌شوند و با قیمتی پایین‌تر قابل دسترسی هستند. کلمه‌ی استُک در معنا از رده خارج است.

در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، گروه‌های هنری تحت نام استاکیسم شکل گرفتند که بیشتر درگیر مدیای نقاشی بودند. این تفکر، نقاشی را در مقابل هنر مفهومی قرار می‌دهد و علاقه‌ی وافری به نقاشی فیگوراتیو دارد. و همچنین نقاشی رها از قیود آکادمیک و رسمی را مسیری برای خودشناسی و توجه مجدد به نوعی سوبژکتیویته پدیدارشناسانه می‌دانند.هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

برقراری فضای ارتباطی تصویری در انتقال روایات و تجربیات تفکر فردی دستاورد این نوع نقاشی است.

امروزه استاکیست‌ها تبدیل به جنبش هنری بزرگی شده‌اند و بالغ بر ۲۵۰ گروه رسمی در کشورهای مختلف در این رشته اعلام وجود کرده‌اند.

اولین حضور این نحله‌ی فکری در ایران به سال ۱۳۸۹ در گالری دی و خانه هنرمندان‌نمایشگاهی را ثبت کرده است.

این جنبش را چارلز تامپسون و بیلی چایلدیش در سال ۱۹۹۹ م، در نخستین بیانیه‌ی خود ارائه دادند و تا امروز فعالیت خود را در دیگر رسانه‌های هنری مانند عکاسی، مجسمه‌سازی، فیلم، کلاژ و غیره گسترش داده‌اند.

در طی پانزده سال گذشته، بیانیه‌های متعددی را این گروه ارائه کرده‌اند. اولین تمایز استاکیست‌ها از جنبش‌های هنری گذشته، توجه به ادبیات و ارائه‌ی راهکارهای نوشتاری برای تعیین خط مشی تولید شیء هنری خود است. اهمیت دادن به مدرنیسم یا بازنوگرایی، نگرش به فرتوت شدن نقد و نکوهش هنرمندان بازارپسند مانند دیمین هرست، اعتراض به صنعت فرهنگ، همگی جزو مهم‌ترین نقطه نظرات ارائه شده این گروه بوده است.

این هنرمندان برخوردی دوگانه و پارادوکسیکال با کلمه‌ی مکتب، گروه و ایسم دارند؛ چرا که خود را از رده خارج می‌نامند و به واقع واکنش هنر معاصر به فقدان معنویت، آموزش، صنعت فرهنگ و اقتصاد محوری را می‌توان در این جریان بررسی کرد.هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

در هفته‌ی جاری گالری دلگشا پذیرای نمایشگاهی است که رگه‌های تصویری این نوع تفکر در آن مشهود است.

این نمایشگاه شامل هفت مجموعه تابلوی سه‌تایی است که عمدتاً روی کاغذ با کارماده‌ی مختلف کار شده‌اند. گردآورنده و ایده‌پرداز اصلی این رویداد شباهنگ طیاری است.

وی متولد ۱۳۶۶ است و کارشناسی نقاشی را در دانشگاه سوره به پایان رسانیده است. طیاری و سه دوست خود در پی خوانش و کشف سرنوشت مشترک خود هستند.

مخاطب در بدو ورود به نمایشگاه با تابلویی روی زمین مواجهه می‌گردد که داستانی در آن قاب شده و یا آن‌طور که در انتهای داستان گفته شده، میل آن‌ها به این است که هر چارچوبی را تحت فشار، تبدیل به وضعیتی کنند که در آن بتوان با لذت کار کرد.هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی نویسنده‌ی داستان هادی فلاحت پیشه، داستان نویسی است که برای این نمایشگاه نگاشته است و آنچنان که طیاری می‌گوید، ما چهار نفر باهم خاطرات بی‌شماری در سفر داشته‌ایم. به واقع هنرمندان این کارنامه‌سه‌ نقاش و یک نویسنده هستند.

نحوه‌ی چیده شدن قاب‌ها و وجود نوشته‌ی فلاحت پیشه در یک قاب تجسمی، همگی اشاره‌ای بینامتنی به این رفاقت است و شاید با کمی تسامح تکیه بر گروه بودن و هم‌عقیده بودن محور اصلی هستی‌شناسی این رویداد است.

در مجموعه‌های سه‌تایی، قاب‌های کوچک متعلق به طیاری است. او نمایشگاه‌هایی در خارج و داخل ایران داشته است و فعالیت حرفه‌ای خود را از پنج سال گذشته آغاز کرده. تصاویر او همراه با قطعاتی است که قسمتی از تابلو را پوشانده است و حضور و غیاب کل را محور قرار داده تا سیالیت حقیقت قابل رؤیت را در ایهامی به مخاطب انتقال دهد.

قاب‌های متوسط متعلق به فرخ نورونی است. نورونی متولد ۱۳۵۶ است و در سال‌های ۸۰ کارشناسی ارشد نقاشی را از دانشگاه تهران اخذ کرده.

آثار نورونی حاکی از نگاهی رها نسبت به لحن نقاشی گذشته‌ی اوست. ردپای هنرمندان مکتب لایپزیک و فراپیشروان ایتالیایی‌همچون پالادینو‌ در تصویرپردازی و تجربه‌گرایی وی مشهود است.هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

اگرچه فیگورهای واقع‌گرای او در پی خلق طبیعت رازآلودی است که تکیه بر مفهوم اکنون و محتوایی طنزگونه دارند.

شاید از میان این هنرمندان نام پورنگ پیرعطایی آشناتر به نظر آید. نقاش جوانی که در سال‌ ۶۴ متولد شده است و نقاشی را از هنرستان کمال‌الملک آغاز کرده. فعالیت حرفه‌ای پیرعطایی از سال ۸۱ آغاز گردیده. تعداد نمایشگاه‌های وی بیش از امکانات زمانی و سنی اوست که این بیانگر سخت‌کوشی و تلاش این هنرمند است.

پیرعطایی لحنی کودکانه و ساده در طراحی خود ارائه داده است و بیشتر ما را به یاد دیوید هاکنی و یا  گرافیتی‌های دهه‌ی نود می‌اندازد. در این کارنما اما موجودات طراحانه‌ی او حال و هوایی فانتزی و بیان‌گرا دارند.هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

بازتاب برخورد با تقدیر برای هر چهار هنرمند این نمایش در کنشی هنرمندانه و  عمل‌گرا تعریف شده است.

داستان عبور از روی پلی که در هر لحظه عینک‌های خود را تغییر می‌دهند و با تکیه به عمل هنری سعی در بازسازی منطق ویران شده‌ی دوران دارند. تکیه بر ارتباطات اجتماعی و کوشش برای هستی‌شناسی وسیع‌تر امیدی است که عبور از این پل را شاید تداوم بخشد.

هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر هادی فلاح پیشه نقدی نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد هنری نقد هنر نقد نمایشگاه گروهی پل گالری دلگشا نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشي نقاش منتقد مکتب لایپزیک مجسمه‌سازی گرافیتی گالری دلگشا گالری کلاژ قاشی فیگوراتیو فیلم فیگوراتیو فرخ نورونی عکاسی شباهنگ طیاری دیوید هاکنی دیمین هرست داستان هادی فلاحت پیشه چارلز تامپسون جنبش هنری جاوید رمضانی پورنگ پیر عطایی بیلی چایلدیش استک استاکیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31992/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html/feed 0
نگاهی بر نمایشگاه غلامرضا رسول‌زاده - در گالری هنرایرانhttp://tandismag.com/31928/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html http://tandismag.com/31928/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html#comments Sun, 12 Mar 2017 11:57:48 +0000 http://tandismag.com/?p=31928 عبور متلاطمسایت تندیس به قلم مریم روشن فکرغلامرضا رسول‌زاده پس از سپری کردن حدود سه‌ دهه نقاشی کردن، اینک کارنمای آثار متاخر خود را در گالری هنر ایران به تماشا گذاشته است.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

عبور متلاطم

سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر

غلامرضا رسول‌زاده پس از سپری کردن حدود سه‌ دهه نقاشی کردن، اینک کارنمای آثار متاخر خود را در گالری هنر ایران به تماشا گذاشته است. مجموعه‌ای از تابلوهایی که با تکنیک آکریلیک بر روی بوم کار شده‌اند و بیانگر عبور پر تلاطم او در طی این سال‌های متمادی از بستر نقاشی هستند. عبوری که نقطه عزیمت آن پدر و مادری هنرمند و معلمی خوش ذوق بوده‌است، رسول‌زاده در دوران تحصیل خود معلمی دارد به نام آقای حسین‌پور که دنیای نوجوانی او را با هنر آشنا می‌کند و ازین پس نقاشی همواره با او می‌ماند. رسول‌زاده پس از آن نقاشی رئالیستی را نزد هنرمندانی چون حسین کاشیان و عباس کاتوزیان می‌آموزد و در همین دوره است که اصول پایه رنگ و طراحی در او شکل می‌گیرد. اما جهان او پس از آشنایی با اساتید مدرن مانند آیدین آغداشلو و علیرضا سمیع آذر و دیگران، رنگ دیگری به خود می‌گیرد و اینک بی‌قراری همیشگی رنگ‌ها و ضربات قلم او بستر مناسب خود را برای بروز پیدا می‌کنند.

رسول‌زاده سالیان درازی را برای یافتن خود طی کرده‌است و این تلاطم و پویایی در مسیر کاری او مشهود است، او جان ناآرام را با رنگ و ضربات قلم تسکین می‌دهد و از پاشیدن و درهم شکستن مرزهای اشکال استفاده می‌کند تا درهم تندیگی جهان را ترسیم کند.

آثار این مجموعه رسول‌زاده بیش از سایر مجموعه‌های او شخصی و مستقل هستند. تا پیش از این ردپای جستجو در آثار دیگران و تلاش برای بیان‌گری با تکیه بر چیزی بیرون از خود، مانند تجربه انواع تکنیک‌ها در رنگ‌گذاری و دفرماسیون صورت می‌گرفت، اما در این مجموعه تکنیک هنرمند برای ارائه آثار به فردیت رسیده و نحوه پاشیدن و گذاشتن رنگ و همچنین درهم ریختن اشکال، شکل گرفته‌است.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی در این سری آثار رسول‌زاده ترکیب‌بندی و اشکال را از نگارگری ایرانی و به خصوص تک نگاره‌های دوران صفوی وام گرفته است که با توجه به غلبه شیوه بیان‌گر او در استفاده از رنگ و ایجاد سطوح رنگی پرتنش به وسیله شره‌های رنگ و لکه‌های بزرگ و نامنظم جسمی، به آن ویژگی اکسپرسیو را افزوه کرده‌است. البته استفاده او از سبقه نگارگری اواخر تیموری و اوایل صفویه در به کار گیری رنگ‌های درخشان و ضرباهنگ پرتوان در آثار دیده می‌شود، اما او استحکام ترکیب‌بندی و ریتم پرتحرک آن را وا گذاشته و به جای آن لکه‌های رنگی رها و بدون مرز خود را قرار داده‌است، که در برخی آثار به تمامیت کار لطمه زده و باعث افول ترکیب‌بندی گشته‌است. در برخی آثار نیز سعی شده با قلم‌گیری‌هایی به شیوه نگارگری مرز اشکال را به  دست آورد که در بیشتر مواقع به اندازه کافی در اثر جا نیافتاده است. در حالیکه استفاده از خطوط پهن و تیره در کناره‌ها در عین اشاره به قلم‌گیری در نگارگری با فضای کلی آثار رسول‌زاده ارتباط بهتری پیدا می‌کنند. همچنین روابط هندسی پیچیده که از ویژگی‌های نگارگری مکتب تبریز محسوب می‌شود نیز در آثار رسول‌زاده جایی ندارد، در حالیکه می‌توانست به انسجام فرمی آثار او کمک کند.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

در آثار او استفاده از تضادهای رنگی و رنگ‌هایی با درجه خلوص بالا با پس زمینه‌ای خاکستری همراه است که عمق را بسته و پلان‌بندی اثر را محدود می‌کند و تمرکز را بر پرهیب فیگورهای پیش‌زمینه قرار می‌دهد، که نشسته یا ایستاده‌اند و فرم و نحوه ایستاییشان کاملا از نگارگری استخراج شده‌است، حتی نحوه به دست‌گیری جام یا چوب‌دستی به مانند نگاره‌های قرن دهم و بعد از آن است.

در یکی از آثار مردی نشسته با لباس زرد درخشان در نقطه طلایی پایین سمت چپ اثر که جامی نیز در دست دارد، این مرد در زمینه‌ای قرار گرفته که از آبی تیره به قرمز چرک حرکت کرده است به نحوی که گویی مرد چراغی است که بر شب سورمه‌ای درخشیده و به فضای آن تلالؤ سرخ رنگ داده است و ارتباط او با این شب از طریق رنگ شالی که به کمر بسته تقویت می‌شود، اما نکته اصلی این است که مرد صورتی ندارد و هیئت او وقتی به صورت رسیده رها و گم شده‌است، اما کمی بالاتر در میان زمینه سرخ روشن، صورتی نیمه پنهان با خط ترسیم شده که به سمت بالا در حرکت است.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

در زمینه نیز نوشته‌های مبهمی وجود دارند که پیدا و پنهان می‌شوند اما هرگز به طور کامل وضوح نمی‌یابند، این نوشته‌ها در برخی از دیگر آثار نیز وجود دارند با کلمه عشق یا بخش‌های جدا افتاده به صورت ع، ش و ق که بعضا به عنوان خطوط جدا کننده یا برای عمق بخشیدن به اثر شکل داده شده‌اند و در برخی نیز به مانند موتیف در پس‌زمینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مانند تابلو زنی با چادر سفید و ردای نیلی که پیاله‌ای در دست دارد و به وسیله رنگ سفید درخشان چادر فضای نیلی فیگور را از پس زمینه و کلمه عشق جدا کرده‌است.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

به طور کلی آثار غلامرضا رسول‌زاده، سیری مطالعاتی را در پیش گرفته و اینک به نقطه روشنی از مسیر خود رسیده‌اند. در مجموعه نگاه مدرن به نگارگری که در گالری هنر ایران به تماشا گذاشته شده، او با بهره‌گیری از میراث نگارگری مانند رنگ‌های فام و شکل‌فیگورها و ترکیب آن با قلم‌موی سریع و تاش‌های هیجانی مخصوص به خود، آثاری بیان‌گرا با موضوعیت نگارگری ایرانی به وجود آورده که خط ربط گذشته و حال جهان بصری ایرانی را درکنار هم ترسیم می‌کند.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي مریم روشن فکر گالری هنرایران گالری غلامرضا رسول‌زاده اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

 

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31928/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html/feed 0
گزارش تصویری نمایشگاه فهرست ۲ روی کاغذ | گالری اُ - با همکاری اشکان صانعیhttp://tandismag.com/31855/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%db%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0.html http://tandismag.com/31855/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%db%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0.html#comments Sun, 12 Mar 2017 07:58:03 +0000 http://tandismag.com/?p=31855 هنرمندان :میمی امینی، احمد امین‌نظر، فریدون آو، رکنی حائری‌زاده، قاسم حاجی‌زاده، مهدی حسینی، وحید حکیم، حسین زنده‌رودی، ساله شریفی، پیمان شفیعی‌زاده، بیژن صفاری، اشکان عبدلی، یعقوب عمامه‌پیچ، محمد فاسونکی، اردشیر محصص، پیام مفیدی، فرشید ملکی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گزارش تصویری نمایشگاه فهرست ۲ روی کاغذ | گالری  اُ
با همکاری اشکان صانعی

هنرمندان :میمی امینی، احمد امین‌نظر، فریدون آو، رکنی حائری‌زاده، قاسم حاجی‌زاده، مهدی حسینی، وحید حکیم، حسین زنده‌رودی، ساله شریفی، پیمان شفیعی‌زاده، بیژن صفاری، اشکان عبدلی، یعقوب عمامه‌پیچ، محمد فاسونکی، اردشیر محصص، پیام مفیدی، فرشید ملکی

نمایشگاه تا ۱۴ فروردین ۹۶ ادامه دارد

ساعت بازدید روزانه: ۱۲ تا ۶

ساعات و روزهای بازدید از نمایشگاه به علت هم زمانی با نوروز، متفاوت با روال عادی گالری است.

آدرس گالری : خیابان ویلا (نجات الهی)،‌ کوچه خسرو، پلاک ۴۶
تلفن :۲۸ ۲۰ ۹۲ ۸۸

بیانیه:

اول: طراحی این قلمرو نا محدود، به بسنده ذوق ما تعریف می شود. دامنهء گسترده از ریخت و مفهوم که تار و پود زیبایی شناسیِ امروز با آن تندیخ شده است.

دوم: طراحی با تعریف دوباره و دوباره‌ء خود، سرزنده و پویا مرزهایش را به پیش می راندو همین امر بیش از هر چیز آن را به نیروی رانشی خود متکی می کند.

سوم: قرارگیری صورت در محدوده طراحی، آن را واجد ویژگی ها و البته امتیازاتی می‌کند.

چهارم: «فهرست دو » کارهای هنرمندانی سا از نسل های مختلف که با در نظر گرفتن ظرفیت های طراحی و نیز پیشنهاد زیبایی شناسی شخصی، به ساخت و نمایش آثارشان پرداخته‌اند و هر یک گوشه ای از نقشه طراحی امروز ایران را می سازند.

پنجم: کاغذ که سرراست ترین سطح مورد استفاده در طراحی‌ا‌‌ست، در انتخاب هنرمندانِ دومین فهرست موثر بوده است.

ششم: این مجموعه گوناگونی رفتار در طراحی معاصر و وجوه متنوعی از این نظام بصری را پیش روی بیننده خود قرار دهد.

بی واسطه، روشن و نو

یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر
محمد فاسونکی

یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر یعقوب عمامه‌پیچ وحید حکیم نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ میمی امینی مهدی حسینی محمد فاسونکی گالری اُ قاسم حاجی‌زاده فریدون آو فرشید ملکی ساله شریفی رکنی حائری‌زاده حسین زنده‌رودی پیمان شفیعی‌زاده پیام مفیدی بیژن صفاری اشکان عبدلی اشکان صانعی اردشیر محصص احمد امین‌نظر   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31855/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%db%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0.html/feed 0
نقد نمایشگاه عکس پگاه قدیرى و حمید مهدوى نگارخانه عمارت روبرو - تنهایی دردمند انسانhttp://tandismag.com/31761/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89.html http://tandismag.com/31761/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89.html#comments Thu, 09 Mar 2017 05:45:47 +0000 http://tandismag.com/?p=31761 تنهایی دردمند انسان سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه عکس پگاه قدیرى و حمید مهدوى در نگارخانه عمارت روبرو  با عنوان سکوت
سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر
تنهایی دردمند انسان

دیگر نوشته های این نویسنده را اینجا بخوانید:

[/one_half_last]

انسان در تکاپوی زیستن خود، همواره چالشی عظیم با جهان داشته‌است. گاه آن را خصمی بزرگ دیده و گاه خود را برتر از آن دانسته است و این در حالی است که جهان به راه خود می‌رود و برای هیچ کس و هیچ چیز توقف نمی‌کند.

در نمایشگاه حمید مهدوی و پگاه قدیری اما زمان ایستاده‌است، جهان متوقف شده و آن دو سعی کرده‌اند این «سکوت» پاشیده شده بر آن را هضم کنند و به تصویر درآورند. سکوتی که برخاسته از تنهایی است. سکوتی که انسان را با جهان بیگانه کرده‌است و در آن همچون شبهی سرگردان تنها ردی از او برجای می‌ماند.ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

نمایشگاه سکوت با نمایش تصاویری در بستر عکس بر دیوار، یک چمدان و یک ویدئو به استقبال مخاطب می‌آیند. چمدانی که حاوی قسمت‌های مختلف همان، رفتن و ترک کردنی‌است که در تصاویر اتفاق افتاده و در هر یک از تصاویر بخشی از آن چمدان در نمای بازِ منظره‌ای برفی، در دل یک ویرانه برجای مانده‌است. خاطراتی که در عمق ویرانه‌ها جا مانده‌اند. آثار این نمایشگاه بر هراس و جدایی دلالت دارند، جدایی منجر به سکوت که بین انسان، طبیعت و جهان روی داده‌است. و هراسی که در چرخه‌ای بی‌پایان هم موجِب و هم موجَب ویرانی و نیستی‌است و انسان دربرابر آن ناتوان به نظر می‌رسد. مصداق آن ویدئویی است که در آن مردی به سختی و سینه‌خیز خود را بر روی زمین می‌کشد.ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

در مورد آثار این نمایشگاه همچنین باید به این نکته توجه کرد که دو نگاه زنانه و مردانه‌ی پگاه قدیری و حمید مهدوی،هرچند در ظاهر فضای یکسانی را در آثار خود به وجود آورده‌اند، اما با اندکی دقت معلوم می‌گردد که هرچند جهانشان به هم نزدیک اما زاویه دید آن‌دو نسبت به این جهان یکسر با یکدیگر متفاوت است. در جهان قدیری انسان به شدت حضور دارد، تصاویر او اغلب در ویرانه‌هایی دست ساخته انسان گرفته شده و ردی از او جایی در گوشه‌ای پنهان است. این امر به عبور و گذشتن و جا ماندن اشاره دارد و واجد نوعی احساس نوستالژی می‌باشد که آثار او را از آثار مهدوی متمایز می‌گرداند. از سوی دیگر در آثار مهدوی بیشترِ بار نیستی و عدم، بر دوش طبیعت و زوال غم‌انگیز آن افتاده‌است. زوالی که زندگی درون آن که با حضور یافتن حیوانات زنده، مانند سگ، پرنده، گاو و شتر نشان داده شده‌است که نسبت به این نیستی بی‌اعتنا هستند و گویی ربطی به دنیای آنان ندارد و مهابت و سکون آن با آنان یکی شده و جزئی از آنان است. همان طور که در آن زندگی می‌کنند و می‌میرند، مانند اسکلت  حیوانی که روی زمین افتاده‌است.ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

آثار این نمایشگاه به شیوه فوتومونتاژ کار شده‌اند و از ترکیب چندین عکس به وجود آمده‌اند. عکس‌هایی که با ظرافت و زدودن یا افزدون جزئیاتی به یک منظره به ظاهر ساده، فضایی بیان‌گر و تاثیرگذار ایجاد کرده‌است. مانند قراردادن ماه بر بستری خشک که چاله آبی در آن قرار دارد و به مثابه قرینه فرمی ماه در تصویر بر وضعیت رازآلوده برکه‌ی به جای مانده از یک دریاچه دلالت می‌کند که دسته‌ای از پرندگان مهاجر آن را ترک کرده‌اند. تصویری که مرثیه آب را می‌خواند و آبادانی که در فقدان آن پرواز می‌کند و می‌رود. همچنین آثار به جا مانده از تمدن‌های ناشناخته‌ی باستانی که در گوشه و کنار صحرایی سر خود را از خاک بیرون آورده‌اند و گویی به کلی فراموش شده‌اند.

ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان اشارات ضمنی متعددی در آثار وجود دارند، مانند زن یا مادر زمین، انسان به عنوان کسی که فراموش می‌کند و حیوان به عنوان حیاتی که بی‌صدا و در سکوت نظاره می‌کند. از این میان تنها حیوانات هستند که به طور کامل دیده می‌شوند و از باقی آنان تنها ردی یا تکه‌ای از متعلقات یا برساخته‌هایشان به جا مانده‌است و این عدم حضور نشان دهنده ترک کردن و فراموش شدن است. رابطه از بین رفته انسان و طبیعت، که همان طور که در بیانیه آمده «از حرکت ایستاده و حجم سنگین نیستی را بر آن‌چه هست گسترده.» و این ناکجای بدون زمان در زیر بار آن خم شده و برفی که بر آن نشسته پیش درآمد سرمایی‌است که بر روح این فضا حاکم خواهد شد.
ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

آثار این نمایشگاه در قطع ۳۰*۴۵ سانتی متر و بر روی کاغذ فاین آرت پرینت شده و در قاب‌هایی از چوب پهن و بدون پاسپارتو ارائه شده‌اند، انتخاب نوع کاغذ باعث حذف درخشندگی تصاویر در مقایسه با کاغذ عکاسی است و به آن بافتی پنهان می‌دهد و رنگمایه خاکستری آثار را تشدید می‌کند که بر ارزش بصری آثار می‌افزاید، همچنین انتخاب‌ قاب‌ها که از یک ماده طبیعی ساخته شده و عدم وجود فضای منفی در اطراف اثر شاید با مضمون نمایشگاه رابطه‌ای مستقیم داشته باشد، اما در مجموع تزئینی شده و تمرکز را از روی تصویر درون قاب خارج می‌کند.
ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

در مجموع می‌توان گفت نمایشگاه سکوت، در به تصویر کشیدن نبودن،تنهایی و رها شدن میان نیستی بی‌پایان موفق عمل کرده است. در این نمایشگاه رابطه چندگانه‌ای که بین انسان و جهان وجود دارد به چالش کشیده شده و مورد نقد قرار گرفته‌است. از طرفی هنرمندان از تمام امکانات موجود برای بیان مقصود خود بهره برده‌اند و در کنار ارائه مرتب، توان خود را برای انتقال دیدگاهشان به مخاطب به کار بسته‌اند و در این امر نیز موفق عمل کرده‌اند.
ویدئو نمایشگاه عکس پگاه قديرى نگارخانه عمارت روبرو ناکجا مریم روشن فکر گالری فاین آرت عمارت روبرو عکس عکاسی عکاس سکوت حميد مهدوى تنهایی دردمند انسان

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31761/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89.html/feed 0
گزارش تصویری نمایشگاه عکس ناتمام گالری نات - عکس و روایت میل و ماخولیاhttp://tandismag.com/31524/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85.html http://tandismag.com/31524/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85.html#comments Mon, 06 Mar 2017 05:40:55 +0000 http://tandismag.com/?p=31524 عکس و روایت میل و ماخولیا   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گزارش تصویری نمایشگاه عکس ناتمام  
گالری نات
عکس و روایت میل و ماخولیا
هنرمندان: نیماملکوتی – میلاد مختاری
زمان: ۱۳تا ۲۲ اسفند ۹۵

بازدید هرروز ۳ تا ۷ عصر
نشانی گالری: خیابان قائم مقام فرهانی پایین تر از خیابان مطهری کوچه شبنم پلاک ۳

بیانیه:

در نمایشگاه “عکس ناتمام” در ابتدا و در مواجه با آثار تناسبی فرمی در قالب اندازه، رنگ و فضای عکس ها به چشم می آید. اما چیزی که این عکس ها را فارغ از تناسب فرمی در کنار هم قرارداده نوع دید آنهاست. عکس های ملکوتی نمایشگر چیزی است که ما هر روز با آن مواجه ایم. عکس هایی منطبق بر چهارچوب زیست شهری و نشانه های حضور انسان در همه جا حتی در جاهایی که نشانی از خود انسان به عنوان سوژه عکس ها نیست. نیز برخی عکس ها ملکوتی سعی در نمایش حالات انسانی دارد. حالاتی که از قضا باز هم در عرصه زیست روزمره همه ی ما امری عادی شده. همین عادی شدن از قضا شاید کار عکاس را برای به تصویر کشیدن آنچه در ذهن داشته سخت تر نموده است. حتی آنجایی که در عکس ها با طبیعت مواجه ایم، فارغ از تلاش برای ایجاد نوعی اعوجاج با کمک تکنیک های عکس، در خود عکس ها تاثیری از حضور انسان ولو در مقام عکاس می بینیم. در مقابل کارهای مختاری به شدت بزرگنمایی شده است. آن رگه ی همیشه حاضر عنصر انسانی در عکس های ملکوتی، در عکس های مختاری به شدت به چشم می آید. چه در شکل عناصر مصرفی زیست انسان و چه در وجود عنصر دست که به ناگاه قبل از انجام دخالت در عکس منجمد شده است. عنصری بیرونی که اگرچه در عکس ها نمود دارد اما در زیست واقعی اگرچه حاضر اما نمایان نیست. ترکیب پوشیدگی معنایی عکس های ملکوتی و بزرگنمایی افراطی در عکس های مختاری ریتمی ثابت به نمایشگاه داده که شاید با مدل زندگی بسیاری از ما یعنی همان آرامی و آشفتگی یکباره جان ها در زندگی همخوان است. عکس ها در پی نمایش چیزی مشخص و در عین حال پنهان هستند. خشونت نهفته در عکس ها در کنار آرامش ظاهری ای که به مخاطب القا می کنند عنصری از همان امر ماخولیایی که در بالا گفته شد را نمایندگی می کنند. خوانش ملکوتی خوانشی محافظه کارتر است در برابر خوانش مختاری . اما هر دو در پی آن سویه تنگ و ناپیدای زندگی هستند در میان نسل خود و البته جامعه ای که در آن عکس می گیرند. در نهایت اما اگر به مانند سانتاگِ “علیه تفسیر” فرم را عنصری مهم بدانیم یا همانند جان برجر بر “شیوه های دیدن” تاکید کنیم در هر دو صورت می توان یکنواختی و جذابیت را در عکس های مختاری و ملکوتی مشاهده نمود. جذابیتی که ریشه در همان “اتفاق” عکاسی و پیوند خوردن آن با میل به امر زیباست.

بابک اوجاقی

هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق

هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق هنرمند نیماملکوتی نمایشگاه عکس میلاد مختاری ماخولیا گزارش تصویری گالری نات عکس و روایت میل و ماخولیا عکس ناتمام طبیعت شیوه های دیدن زیست انسان روایت حظور انسان جان برجر بابک اوجاقی انسان اتفاق   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31524/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85.html/feed 0
گزارش تصویری نمایشگاه نقاشی خط - گالری هپتاhttp://tandismag.com/31491/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7.html http://tandismag.com/31491/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7.html#comments Sun, 05 Mar 2017 09:50:36 +0000 http://tandismag.com/?p=31491 گالری هپتا   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
سایت تندیس  علی نورپور
گالری هپتا
مدیا: نقاشی‌خط
عنوان: بهاریه

هنرمندان: احمد آریا منش، عین‌الدین صادق‌زاده، سالار احمدیان، حمید طلوعی فرد، پیمان پیروی، مهدی فلاح، امید خاکباز، عظیم فلاح‌، ملک رسولی، احمد محمد‌پور، علی روستاییان فرد، کیوان مکری، علیرضا سعادت‌مند، هادی معزی، اسرافیل شیرچی، ترمه یعقوبی، محمد سعید نقاشیان، امیر یگانه

گشایش: ۱۳ اسفند ۹۵

پایان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵

ساعات بازدید گالری: ۱۶ الی ۲۰
گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است.

نشانی گالری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه همکف
هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش

هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش هنرمندان هنر هادی معزی نقاشی خط نقاشی مهدی فلاح ملک رسولی محمد سعید نقاشیان، گالری هپتا گالری کیوان مکری عین‌الدین صادق‌زاده علیرضا سعادت‌مند علی روستاییان فرد عظیم فلاح‌ سالار احمدیان خط حمید طلوعی فرد ترمه یعقوبی پیمان پیروی بهاریه امیر یگانه امید خاکباز اسرافیل شیرچی احمد محمد‌پور احمد آریا منش   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31491/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%b7.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه احمد وکیلی در گالری ساربان - اثر هنری در عصر تکثیر هنریhttp://tandismag.com/31411/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/31411/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html#comments Sat, 04 Mar 2017 09:20:47 +0000 http://tandismag.com/?p=31411 اثر هنری در عصر تکثیر هنری سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی اینکه تولید و شیوه‌ی تولید اصلی‌ترین آغاز برای سرمایه‌داری است بی‌شک امری قابل تأمل است. تکثیر و تولید سریالی نوعی از تولید به شمار می‌رود که ارزش افزوده‌ی بسیاری ... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه احمد وکیلی در گالری ساربان

سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی

اثر هنری در عصر تکثیر هنری
اینکه تولید و شیوه‌ی تولید اصلی‌ترین آغاز برای سرمایه‌داری است بی‌شک امری قابل تأمل است. تکثیر و تولید سریالی نوعی از تولید به شمار می‌رود که ارزش افزوده‌ی بسیاری برای تولید کننده فراهم می‌آورد. اثر هنری هم به دلیل داشتن قابلیت شیء شدن امکان تکثیرشدن دارد. این تکثیر یا به وسیله‌ی کسی رخ می‌دهد که مصنوعی را تقلید می‌کند و نسخه‌ای بدل می‌آفریند و یا اینکه استادان برای انتشار آثارشان و یا کسب سود و فروش، آثار خود را تکثیر می‌کنند.

در دوران رنسانس با حضور کاغذ در عرصه‌ی علوم و هنر کنده کاری و حکاکی فلزات و چوب امکان تولید کلیشه برای تولید در تعداد زیاد آثار تصویری و نوشتاری فراهم آمد و اساس ماشین چاپ شکل گرفت. این تولید و تکثیر تبدیل به صنعت بزرگی شده است که کلیه‌ی رشته‌های تولیدی از آن بهره می‌برند، اما  شکلی از این تولید تا زمان حاضر تبدیل به رشته‌ای مستقل در هنرهای تجسمی گردیده است که آن را چاپ دستی می‌نامند. چاپ دستی یکی از چاپ‌هایی است که در عرصه‌ی گرافیک و نقاشی در دانشکده‌های هنری تدریس  می‌شود.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

این هفته گالری ساربان میزبان آثار احمد وکیلی نقاش تصویرساز و استاد چاپ دستی است. احمد وکیلی متولد ۱۳۴۰ و از دانشگاه هنر در رشته‌ی نقاشی فارغ‌التحصیل شده و فوق لیسانس خود را در همین رشته از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۲ دریافت کرده است. وکیلی اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری سبز مشهد به سال ۱۳۶۶ برپا کرد، و تا امروز نمایشگاه‌های بسیاری در حوزه‌ی نقاشی، چاپ دستی برگزار کرده است. وی در حوزه‌ی تصویرسازی، منتخب فستیوال بولونیا شد و نمایشگاه فعلی وی حاصل سی‌وسه سال فعالیت مستمر در حوزه‌ی چاپ دستی است.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

چاپ دستی در قامت رسانه‌ای که لحن تجسمی هنرمندان را گسترش داده، روند تولید تصویر را تنوع ‌بخشیده و از سال‌های قبل از انقلاب در آکادمی‌ها ظاهر شده است. در ایران سابقه‌ی این نوع چاپ به دوران قاجار باز می‌گردد. عیدی سازی و تولید کلیشه با چوب گلابی و همین‌طور آثار پارچه‌ای قلمکار زمینه‌های‌ ساخت اثر هنری با این تکنیک بوده‌اند.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

از قدیمی‌ترین هنرمندان  اروپایی که کار چاپ دستی انجام داده‌اند می‌توان مارتین شونگاور و آلبرشت دورر را نام برد. احمد وکیلی در طی سال‌های گذشته، در زمینه‌تعلیم شاگردان و ارائه‌ی اصولی تکنیکال این جنس از آثار هنری فعالیت‌داشته است.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

وکیلی در ۱۸ دی سال گذشته، در گالری لاله، به همراه ۱۱ تن از شاگردانش نمایشگاه چاپ دستی را برگزار کرد. وی در بیانیه‌ی نمایشگاه می‌گوید: چاپ دستی در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها برای درک زبانی تصویر است. تعداد نسخ‌ باعث کاهش‌ قیمت‌ها و در نتیجه‌کمک به اقتصاد هنر و خرید آثار هنری و توسط طبقات کم توان است‌ این نکته  در سطح فرهنگی به ارتقا سهم جامعه‌ از تصویر منجر می‌گردد. او در این نمایشگاه سعی می‌کند تا قوانین و مقررات منسجمی برای چاپ دستی و نحوه‌ی فروش آن ارائه دهد.

وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر باید اذعان کرد که هنر چاپ دستی تیغه‌ی دو سویه‌ای است که هم هنر نخبه‌گرا  و مجموعه‌دارپسند را کنار می‌نهد و هم هنر عوامانه‌پسند ساده‌اندیش‌را. به لحاظ زیبایی‌شناسی، آثار وکیلی نمود فضایی فیگوراتیو و اسطوره‌گرا بوده که ردپای این‌گونه هستی‌شناسی در آثار چاپ او هم مشهود است. طراحی‌های منسجم او در طی سالیان پخته گردیده و در ساحت آثار چاپی روندی قابل بحث را مطرح می‌کنند، سیری که از بازنمایی طبیعت انسانی تا فیگوراتیو اجتماعی مکتب استاد فقید هانیبال الخاص تداوم داده.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

وفور اسطوره‌ها و عناصر ماورایی که در نبرد دائمی، هیاکلی مهیب می‌آفرینند، با خلق فضایی پرکنتراست با هاشورهایی متنوع، این اندام‌ها را تفکیک می‌کنند. اشتراک ماهوی احمد وکیلی با سبک و سیاق و عقاید هانیبال الخاص نه تنها در فرم ظاهر آثارشان است بلکه رویکرد هردو به هنر نقاشی با گرایشی عملی و کاربردی است، آنچنان که الخاص به هنر ایرانی عشق می‌ورزید.وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

بازگشت وکیلی در این سال‌ها و فعالیت وسیع او در تولید و سازمان دادن چاپ دستی و با زنده‌سازی هنر عیدی‌سازی براساس بیانیه‌ی نمایشگاه که مهرداد خطایی آن را نگاشته است، می‌تواند نتیجه‌ی واکاوی و آسیب شناسی او از هنر معاصر باشد.‌

اصالت بخشیدن به عنصر طراحی و قائل بودن به نوعی عمل‌گرایی در نقاشی معاصر  شاید اصلی ترین محورهای‌رفتار هنری اوست، که تبعاً بدون ارجاع به نظام نظری و انتقادی در خوانش هنر معاصر در سطح هنر ملی منتج به جریانی سطحی و کاربردی می‌گردد.
وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

نقد های قبلی را اینجا بخوانید:

وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر وکیلی هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هستی شناسی هانیبال الخاص نمایشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مهرداد خطایی مارتین شونگاور گالری ساربان گالری فیگوراتیو رنسانس چاپ دستی چاپ جاوید رمضانی تکثیر هنری اسطوره احمد وکیلی اثر هنری در عصر تکثیر هنری آلبرشت دورر

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31411/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html/feed 0
یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی هیرو شیخ‌الاسلامی | ورووژا - گالری ثالث‌http://tandismag.com/31334/%d9%87%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%ae%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%88%da%98%d8%a7.html http://tandismag.com/31334/%d9%87%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%ae%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%88%da%98%d8%a7.html#comments Thu, 02 Mar 2017 05:57:38 +0000 http://tandismag.com/?p=31334 در گالری ثالث سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی پیکره‌های هیرو شیخ‌الاسلامی در عین تحرک واجد دکلمه‌های دردناکی پیرامون مفهوم اقلیم و سرگذشت قومی خرده فرهنگ‌های ایرانی است. رهایی در عین انهدام همراه با گسترش اندام‌های پاچیده شده در جهان کادرهای هنرمند‌‌می‌باشد... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
یادداشتی بر نمایشگاه ورووژا
آثار نقاشی هیرو شیخ‌الاسلامی در گالری ثالث‌
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی
پیکره‌های هیرو شیخ‌الاسلامی در عین تحرک واجد دکلمه‌های دردناکی پیرامون مفهوم اقلیم و سرگذشت قومی خرده فرهنگ‌های ایرانی است. رهایی در عین انهدام همراه با گسترش اندام‌های پاچیده شده در جهان کادرهای هنرمند‌‌می‌باشد.

هیرو شیخ‌الاسلامی هنرمندی کُرد است. دو صفت، هنرمند و کُرد، یعنی معرفت و قومیت؛ کدام الویت دارد؟
گرچه مهم نیست. او تباری صاحب جمال و کمال دارد که بزرگان و مشاهیر معاصر آن را قدر نهادند و بر صدر جای دادند.
رفتار کارنمای شیخ‌الاسلامی در گالری ثالث، در تناسب اولیه با زیبایی‌شناسی‌ای استوار بر اراده‌ به تغییر و تحول از نگارگری به حوزه‌ی محسوسات و نقاشی غربی است، و البته آن هم‌نه بر سبیل نقد؛ که بر مبنای بیان دغدغه‌های تاریخی و شخصی وی، در بیانیه‌هنرمند به عناصر مهمی اشاره شده است:
۱٫ قومیت
۲٫ رهایی از تمامی قیود
۳٫ ایمان به زیبایی قومی
۴٫ موسیقی و رقص.
ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره بی‌شک در نقاشی‌وی، رفتار بیان‌گرا بر مبنای هیجان موسیقیایی مشهود است. رهایی تکنیکال هنرمند از قید نگارگری با لکه‌گذاری‌های وسیع، در نوسانی ترسان بین فرم‌های شخصی که نمادهای ظاهری قومیت را نشان میدهند، و نیز سیلان گویش آبستره، متوقف می‌شود که بی‌شک،این رهایی از نگارگری امکان کنترل مفاهیمی چون هارمونی و ترکیب‌بندی را دچار نقصان کرده است. آنچه را که می‌توان نجات‌بخش این مجموعه دانست، کیفیت حرکت است؛ که در دوغالب حرکت ریتمیک و حرکت خطوط با خوانشی احساسی، تسلط سیلان‌انرژی‌موسیقی و رقص را آنچنان که هنرمند خود اشاره کرده است مشهود می‌گرداند.ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره
در پاره ای از آثار، نحوه‌ی چینش عناصر انسانی که برگرفته از رقص‌های گروهی است با حساسیت انجام گرفته و می‌توان نتیجه گرفت، زمانی‌که این شیدایی موسیقیایی در روند خلق هنرمند کنترل می‌گردد تسلط نقاش بر مبنای نقاشی کلاسیک نمایان می‌شود. پیکره‌های شیخ‌الاسلامی در عین تحرک واجد دکلمه‌های دردناکی پیرامون مفهوم اقلیم و سرگذشت قومی خرده فرهنگ‌های ایرانی است. رهایی در عین انهدام همراه با گسترش اندام‌های پا چیده شده در جهان کادرهای هنرمند‌‌می‌باشد.ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره
تنوع کادرها و ابعاد، استفاده از دوایر در چیدمان عناصر انسانی، و همچنین عدم استفاده از تنوع تکنیک‌های عمق‌نمایی پرسپکتیو، میراثی است که هنرمند در گذر از جهان نگارگری به فضای نقاشی غربی حفظ نموده و به خوبی به‌کار بسته است. اما باید اضافه کرد، مسئله‌ی رنگ که نزد نگارگران خالص و درخشان است و واجد نور درونی، در آثار شیخ‌الاسلامی تغییر نکرده و این چالش به پختگی نرسیده است.

مخاطب در برخوردی دقیق‌تر، کارماده‌ی فنی هنرمند را دچار تناقض می‌یابد. دسته‌ی نخست آثار دارای حاشیه‌هایی وسیع و مشخص در اطراف عناصر و فیگورهای اصلی می‌باشند و دسته‌ی دیگر در تمام سطوح بوم وسعت یافته و رفتاری لکه‌پران و سیال را به نمایش می‌گذارند. شاید این‌تناقض سامان بخشی کلیدی‌ترین مفهوم رازآلود جهان ناخودآگاه هنرمند است؛ تمایز حاشیه‌ی متن.ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره

ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره متون مورد علاقه‌ی شیخ‌الاسلامی هیاکل رقصندگانی است که‌در خلاء مکانی تهی و عاری از زمان، مویه می‌کنند و پای می‌کوبند، در اینجا وی اسیر روایت مخدوشی می‌گردد که تهی از هرگونه رازآلودگی و چندلایه بودن ذات هنر است. مشخصاً این تصاویر فهمی ساده می‌‌طلبند و جریان عقلانی این دسته آثار برای خالقشان اقناع کننده است. صراحت نمادهای قومی، موسیقی و رقص، گشتالت عمومی آنان را شامل می‌شود. بر اساس تفسیری تحلیلی، نحوه‌ی تقسیم شدن فضای منفی‌و انرژیهای بصری بر پایه‌ی ترکیب‌بندی متقاطع استوار است. خطوط انرژی اصلی، عمودی و افقی می‌نماید؛ به‌خصوص در دو تابلوی مقابل ورودی نمایشگاه و تابلوی دو زن ایستاده. در اینجاست که حقیقت اصلی هویدا می‌گردد، حرکت‌ها و فرم‌های نقاشی اسیر فضاهای منفی هستند که حساسیت کمتری داشته و خطوط انرژی ترکیب‌بندی ایستا و بی‌رحم‌متقاطع‌، آنان را به سکون وا می‌دارد؛ چیزی در تقابل، با حرکتی که در بیانیه هنرمند مدعی آن است.ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره
اما در دسته‌ی دیگر، متون تصویری کلیه‌ی سطوح تابلو را اشغال کرده‌اند و جریان پویای خطوط که رفتاری طراحانه دارند کمی از این ایستایی را کاهش داده و سعی در ایجاد لحنی پر تحرک دارند. در تابلویی که دو فیگور نشسته‌ی آبی در دوطرف قرار دارند و چهار فیگور در حالت ایستاده‌، کماکان ترکیب‌بندی متقاطع بوده، ولی فیگورها به کمک فضاسازی‌های رنگی و طراحی سیال، حرکتی درونی را شکل می‌دهند و در ادامه‌ارائه‌ی این حرکت، دو تابلوی متمایز حضور پیدا کرده‌اند که جسارت و تکنیکی متفاوت دارند؛ فضاهای منفی شکسته شده با ابعادی کوچک‌تر به لایه‌های عمقی تابلو تبدیل شده‌اند که از منظر نگارنده‌ی این دو تابلو، امکان بیانی آزادانه‌تری را فراهم کرده و در صورت تداوم، ظرفیت متمایز شدن تکنیکی و سبکی را دارا هستند.ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره
این دسته‌ آثار حال و هوایی از دل برآمده و تجربه‌گرا دارند؛ شاید از منظر هنرمند به سرانجام نرسیده‌اند، اما امکان تخیل مخاطب در آنان بیشتر شده و لذت تجربه‌ی زیبایی شناسانه را مهیا کرده‌اند . فضایی که‌بی شک در آینده هنرمند را به تامل وا میدارد… ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره

نوشته های قبلی را اینجا بخوانید:

ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره ورووژا هیرو شیخ‌الاسلامی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش موسیقیایی گالری گردی گالری ثالث گالری قومیت فرم زیبایی جاوید رمضانی آبستره   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31334/%d9%87%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%ae%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%88%da%98%d8%a7.html/feed 0
نمایشگاه گروهی ۱+۲۷ سرامیست به انتخاب آزاده شولی | گالری شیرین - بیان یعنی شکستن مرزهای آشناhttp://tandismag.com/31306/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa.html http://tandismag.com/31306/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa.html#comments Wed, 01 Mar 2017 11:40:43 +0000 http://tandismag.com/?p=31306 بیان یعنی شکستن مرزهای آشنا سایت تندیس به قلم حافظ روحانی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
درباره‌ی نمایشگاه «۲۷ + ۱ سرامیست» به انتخاب آزاده شولی در گالری شیرین
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی
بیان یعنی شکستن مرزهای آشنا
آزاده شولی، در نوشته‌ی نمایشگاه «۲۷ + ۱ سرامیست» در نگارخانه‌ی شیرین «… کشف و معرفی بیانگری‌هایی [است] که این ماده (سرامیک) می‌تواند حوزه‌های متفاوت کاربردی و تجسمی را پوشش دهد…» را دلیل برگزاری این نمایشگاه عنوان کرده است و ادامه می‌دهد: «… آثاری که در این مجموعه گردآمده و به نمایش درآمدند بازنمود بخشی از قابلیت‌های گل است که می‌تواند جهان وسیعی از تخیلات افراد گوناگون را تجسم بخشد و آن‌ها را به رغم تفاوت در ظاهر فرم‌ها و ایده‌های آثارشان در درکی این چنین از این ماده کنار هم قرار دهد…».

به این ترتیب کوشش آزاده شولی به عنوان فردی که آثار این نمایشگاه را گردآوری کرده است، آثاری که با استناد به گفته‌ی خودش «در طول یکسال گذشته، در تعاملی از فرایند آفرینش با کارگاه من تولید شدند» تلاشی برای کشف امکانات بیانی گل است. به نظر می‌رسد که شولی برای کشف این امکانات بیانی ترجیح داده تا گل را در اختیار هنرمندانی قرار دهد که اتفاقاً به شکل تخصصی با گل کار نمی‌کنند، بلکه حوزه‌های فعالیت هنری‌شان چیزهایی جز کار با گل است. آزاده شولی در انتهای نوشته‌اش خود به دستاوردهای ممکن از مجموعه‌ اشاره می‌کند؛ او می‌نویسد که این آثار: «… از هر نظر که قابل نقد باشند واجد این ویژگی مثبت هستند که بازگوی امکانات متعدد سرامیک برای دستیابی به مسیرهای شخصی یک هنرمند است، ویژگی که شما جوانه‌هایی از آن را در آثار این گروه می‌بینید». آزاده شولی
در واقع جمله‌ی آخر گردآورنده پیشاپیش تکلیف را معلوم می‌کند و سطحی برای نمایشگاه تعریف می‌کند و با محدود کردن انتظارات بینندگان از ما می‌خواهد که آن‌چه به نمایش درآمده را به دیده‌ی اغماض بنگریم و در جستجوی همان «جوانه‌ها» باشیم. ولی جدا از این نوشته‌ی فروتنانه‌ی شولی، به چند دلیل نمی‌توان نمایشگاه «۲۷ + ۱ سرامیست» را چندان ناموفق ارزیابی کرد.آزاده شولی

نخستین دلیل شاید تعداد هنرمندان حاضر در نمایشگاه باشد. این دلیل کاملاً به مانند یک شمشیر دو دم عمل می‌کند؛ از یک طرف به مانند پوششی است که بسیاری از ایده‌های تکراری را پنهان می‌کند و از طرف دیگر باعث شلوغی نمایشگاه می‌شود. تکرار یک فکر توسط چند هنرمند این سؤال را در ذهن بیننده متبادر می‌کند که آیا لزومی بود که همه‌ی این آثار در نمایشگاه باشند؟ آیا امکانی برای تغییر فکرها نبود؟ جالب است که اتفاقاً در هنگام چیدن نمایشگاه هم آثار با رویکرد مشابه را در نزدیکی هم نصب کرده‌اند تا این عدم تنوع بیش‌تر به چشم بیاید. به عنوان مثال آثار مرجان حسنینی، لیلا شوقی و ملیحه ورچه در کنار هم به نمایش درآمده‌اند و آثار الناز بهبودی با فاصله‌ای اندک از آن‌ها قرار دارد که هر چهار اثر با دفورماسیون در پیکره یا سر انسانی کار شده‌اند و دارای تشابهاتی در برخورد استعاری با پیکره‌ی انسانی هستند. این اتفاق در مورد آثار فرزین کواجی و اثر خود گردآورنده هم می‌افتد که در هر دو اشاره و تأکید بر موتیف‌های هنر سنتی به چشم می‌آیند. هر چند که به نظر می‌رسد این دو عنصر، برخورد استعاری یا اسطوره‌ای با پیکر انسانی و البته نگاه به موتیف‌های سنتی از موضوعات مورد علاقه‌ی هنرمندان نمایشگاه بوده و بارها تکرار شده است.آزاده شولی

دلیل دوم را می‌توان در کارهای طنازانه‌ی نمایشگاه جستجو کرد؛ آثار شهره شیخی و مائده محمدیان امیری را می‌توان از موفق‌ترین آثار این نمایشگاه برشمرد. در هر دو اثر مایه‌هایی از تصویرگری و البته طنازی به چشم می‌خورد. به واقع آثار این دو هنرمند موفق می‌شوند که از محدوده‌ی آشنای رسانه عبور کنند و با وام گرفتن از کیفیت‌ رسانه‌های دیگری چون تصویرگری، کاریکاتور، طراحی عروسک به همراه بیانی روایت‌گرایانه و طنازانه ما را به خوبی با آثارشان درگیر کنند.آزاده شولی

سومین دلیل شاید همانی باشد که خود آزاده شولی هم ذکر کرده، یعنی گسترش دادن بیان رسانه‌ی گل از طریق ترکیب این رسانه با شیوه‌های نوین بیانی در هنر معاصر؛ آثار گلی انتظاری و نادیا حسن‌زاده را می‌توان کم و بیش ذیل انواعی از چیدمان تعریف کرد که هر یک به تنهایی می‌کوشند با کمک گرفتن از ابزارهای نوین در هنر معاصر مرزهای آشنای رسانه‌ی سرامیک را بشکنند. به عنوان مثال اثر نادیا حسن‌زاده یک چیدمان ویدئویی است و اثر گلی انتظاری یک چیدمان تعاملی. چند اثر دیگر هم در تلاشند تا با استفاده از شیوه‌های جدید ارائه و اضافه کردن یک متن در کنار اثرشان بر وجه استعاری یا مفهومی آن تأکید کنند: علی‌رضا بی‌پروا، گلی انتظاری، نادیا حسن‌زاده، رزیتا دارای جامه، زهرا رفیعی، لیلا شوقی، شهره شیخی، سارا عباس‌پور، ملیحه ورچه، مرجان حسنینی و … از جمله‌ی هنرمندانی هستند که با تأکید بر وجه استعاری به دنبال استفاده از سرامیک در قالب یک اثر مفهومی هستند. در بسیاری از این آثار البته نوع رسانه (گل) واجد اهمیت چندانی نبوده و در نتیجه وجه مفهومی بر اصالت رسانه چربیده است.آزاده شولی

آزاده شولی
در این مورد می‌توان به آثار سمیه ایل‌بیگی، شاهد تابش‌اکبری، گلناز تاجیک، الهام دلاوری و پوپک رهنمون اشاره کرد. در این آثار هنرمند به سراغ یکی از کاربردهای عملی گل رفته است، چنان‌چه از آثار ایل‌بیگی و تابش‌اکبری می‌توان به عنوان نمونه‌هایی کاملاً وفادار به رسانه اسم برد ولی در این میانه اثر الهام دلاوری تا حد زیادی کوشیده تا در عین وفاداری به رسانه در عین‌حال با رویکری نوگرایانه بیانی تازه‌تر را به کار گیرد.آزاده شولی
از سوی دیگر در آثار نادیا حسن‌زاده، پروانه اسلامی یا غزاله تاج بیش‌تر تلاش هنرمندان در نحوه‌ی بیان بوده است، بی‌آن‌که رسانه و ماده‌ی کار چندان اهمیتی داشته باشد. البته که در این میان آثار غزاله تاج و پروانه اسلامی قابل تأمل هستند و بیننده را جذب می‌کنند ولی ماده‌ی کار به خوبی با هدف هنرمند تلفیق و همراه نشده‌ است.آزاده شولی
از طرف دیگر اما می‌توان به تلاش چند هنرمند برای ارجاع به کاربرد سرامیک هم اشاره کرد. در این میان آثار چند هنرمند کاملاً جنبه‌ی کاربردی دارند؛ به عنوان مثال می‌توان به آثار شاهد تابش‌اکبری و مریم کریمی اقدم اشاره کرد. به خصوص اثر مریم کریمی اقدم که به واسطه‌ی تفاوت‌اش با دیگر آثار نمایشگاه کاملاً به چشم می‌آید و می‌توان از آن به عنوان یکی از آثار موفق نمایشگاه نام برد.

آزاده شولی به این ترتیب نمایشگاه «۲۷ + ۱ سرامیست» احتمالاً به هدف اولیه‌اش که گسترش امکانات بیانی رسانه و ماده‌ی کار بوده نرسیده است و چنان‌چه خود گردآوردنده هم اشاره می‌کند این هدف در بیش‌تر آثار به شکل یک ایده‌ی اولیه مانده است. ولی در عوض تعداد قابل ملاحظه‌ی آثار موفق، تا حد زیادی این معضل را برطرف می‌کنند؛ هنرمندانی چون الناز بهبودی، الهام دلاوری، آسمان دهقان، شهره شیخی، مریم کریمی‌اقدم، مائده محمدیان امیری و … کوشیده‌اند تا مرزهای آشنای هنری را کنار بگذارند و تا حد زیادی به بیان تازه‌ی مورد نظر نمایشگاه برسند. هر چند که این تلاش به قول آزاده شولی هنوز کامل نیست، ولی کوششی است قابل ستایش که می‌توان شاهد بهبودش در آثار آینده‌ی هنرمندان بود، آن‌ها به ما نشان دادند که بیان تازه به معنی شکستن مرزهای آشناست.

آزاده شولی

نوشته های قبلی این نویسنده را اینجا بخوانید:

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31306/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa.html/feed 0
رد پای اینستاگرام | نقدی بر نمایشگاه زهرا قراخانی - گالری اُhttp://tandismag.com/31237/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f-2.html http://tandismag.com/31237/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f-2.html#comments Tue, 28 Feb 2017 12:18:39 +0000 http://tandismag.com/?p=31237 گالری اُ | سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر جهان امروز، جهان پی در پی تصاویری است که بی امان زندگی ما را به خود مشغول داشته است. تصاویری که می‌آیند، می‌روند و بدون اینکه بدانیم بر ناخودآگاه ما تاثیر می‌گذارند. در این میان چیزهای بسیاری نیز از زندگی ما حذف می‌شوند که پر کردن جای خالیشان با تصویر، یکی از راه‌هایی است که به نظر می‌رسد به مرور به امری بدیهی تبدیل شده‌است. تصاویری خالی که بر چیزی که دیگر نیست دلالت دارند. بر «فقدان»، « سپری شدن» و از بین رفتن... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه زهرا قراخانی در گالری اُ

سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر

رد پای اینستاگرام
جهان امروز، جهان پی در پی تصاویری است که بی امان زندگی ما را به خود مشغول داشته است. تصاویری که می‌آیند، می‌روند و بدون اینکه بدانیم بر ناخودآگاه ما تاثیر می‌گذارند. در این میان چیزهای بسیاری نیز از زندگی ما حذف می‌شوند که پر کردن جای خالیشان با تصویر، یکی از راه‌هایی است که به نظر می‌رسد به مرور به امری بدیهی تبدیل شده‌است. تصاویری خالی که بر چیزی که دیگر نیست دلالت دارند. بر «فقدان»، « سپری شدن» و از بین رفتن.

کارنمای زهرا قراخانی در گالری اُ نیز موضوع مناظر از دست رفته را دستمایه آثار خود قرار داده‌است. او جهان زیسته خود را در فضاهای بیش از حد واقعی از مناظر شهری، گوشه و کنار خلوت و رها شده مکان‌هایی یافته‌است که هرچند از نشانه‌های تصویری آن، جایی در ایران را می‌توان دریافت کرد، اما هیچ جای مشخصی را نشان نمی‌دهند، نقاشی‌های او در ناکجایی ایرانی به سر می‌برند و اغلب نماهایی شبانه از خیابان‌های خلوت، کارخانه‌های تعطیل شده و خانه‌هایی رها شده را به تماشا گذاشته‌اند. او در این کارنما ۲۷ تابلو را در ابعاد مختلف و اغلب کوچک، با تکنیک رنگ و روغن روی بوم و به شیوه‌ای حاد-واقعی یا هایپررئالیستی نمایش داده‌است. تصاویر او با کادربندی‌های دقیق و زاوایای خنثی فضای آثارش را به سوی سکوت و سکون سوق داده‌اند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
زهرا قراخانی متولد ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته نقاشی از دانشگاه تهران است و علیرغم برگزاری چند نمایشگاه انفرادی مختلف در ایران، این نمایشگاه به نوعی جدی‌ترین حضور حرفه‌ای او در حوزه نقاشی محسوب می‌شود. این نمایشگاه با عنوان «وقفه» همان‌طور که گفته‌شد نشان‌گر فضاهای خالی و به طور کلی بیرونی است که از حضور انسان تهی هستند و به مدد چیره‌دستی در نمایش نور و سایه رازآمیز گشته‌اند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
سوژه‌های او اغلب ساختمان‌هایی نیمه‌کاره در شب و یا آخرین ساعات روز هستند، قراخانی از جلوه نور مصنوعی در شب و همچنین درخشش شدید و طلایی غروب بهره زیادی برده‌است تا بر وجوه اسرارآمیز و رها شده این مکان‌ها دامن بزند. مجموعه داربست‌ها و سازه‌های آهنینی که گویی ناگهان در خلاء رها شده‌اند و همه چیز در همین لحظه به سکوتی ابدی فرو رفته‌است، نشان می‌دهد نقاش با تصویری که خلق نموده‌ دارای نوعی رابطه عاطفیست که آن را به «فقدان» نیز مرتبط می‌گرداند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
اما روایت قراخانی، از مجموعه چیزهایی که نیستند دارای وجه جالب توجه دیگری نیز هست، لزوم نقاشی بودن به جای عکس، چرا او این ثبت لحظه‌های مرده جهان اطرافش را به ابزاری مانند عکاسی واگذار نمی‌کند؟ در حالیکه از نظر فرمی به جز کارماده اثر یعنی رنگ و روغن و بوم، نه تنها به عکاسی تکیه می‌زند بلکه تاثیرات مشخصی را از عکاسی وام‌ گرفته‌است. مانند نسبت‌های قاب‌ و رنگمایه غالب.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

رنگمایه‌ای که در بیشتر آثار دیده می‌شود و نه حاصل چشم طبیعی و نه نور مصنوعی است، بلکه حاصل فیلتر‌هایی است که در تاریکخانه دیجیتال به طور عام و اینستاگرام به طور خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، فیلترهایی که کَست یا فضای رنگی مشخصی را به تصاویر اعمال می‌کنند و به این وسیله بر حس کلی آن اعمال نفوذ می‌کنند.

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

آثار قراخانی مملو از فضای رنگی با رنگ‌مایه عکس‌های اینستاگرامی است و این غلبه فضای رنگی با آسمان‌های سبز-آبی چرک و تیرگی تدریجی حواشی تصویر تشدید شده‌است، فضایی که حافظه تصویری ما را آکنده است و از همین رو نیز ارتباطی سریع بین داده‌های پیشینی و ناخودآگاه ذهن ما و آثار قراخانی اتفاق می‌افتد.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
آثار قراخانی آشنا و رازآمیز هستند و به سرعت مخاطب را با فضای رها شده خود درگیر می‌کنند، آثار او از جنبه‌های آشنای تصویر عکاسانه بهر می‌برند و ای بسا که اگر او در فن عکاسی زبده بود، این تصاویر را با عکس به ثبت می‌رساند. اما نقاشی به همین ترتیب به کیفیت لحظه‌ای آثار او وجهی ابدی بخشیده و موجب زنده شدن روایاتی موهوم و پنهای در آثار گشته‌است. اما او آثار ضربات خود را به صورت خُرد و نا مطمئن وارد می‌کنند و نمی‌تواند تاثیر مهیب رسانه‌های تصویری و ردپای غالب آن بر تن و روان آگاه را به حاشیه براند و آن نبود و از بین‌رفتگی مورد نظر خود را به طور کامل به امری شخصی بدل کند و این برای نقاشی حرفه‌ای که اینک بیش از یک دهه از عمر خود را با نقاشی سپری کرده‌است نقطه قوت محسوب نمی‌گردد.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر هایپررئالیستی نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش مریم روشن فکر گالری گردی گالری اُ گالری فقدان عکاسی عكس زهرا قراخانی رد پای اینستاگرام اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

نقدهای قبلی این نویسنده را اینجا بخوانید:

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31237/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f-2.html/feed 0
گزارش تصویری نمایشگاه کوه قاف | گالری هور - نمایشگاه گروهی نقاشیhttp://tandismag.com/31164/%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1.html http://tandismag.com/31164/%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1.html#comments Mon, 27 Feb 2017 14:24:17 +0000 http://tandismag.com/?p=31164 نمایشگاه گروهی نقاشی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گزارش تصویری از نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان کوه قاف در گالری هور
هنرمندان : آیدین خانکشی پور، محمد خلیلی، آرش امدادیان، ژاله طالب پور، آتوسا جان نثاری، وجید امینی، افشین چیذری
نمایشگاه تا ۲۳ اسفند ۹۵ ادامه دارد.

علاقه مندان به بازدید از نمایشگاه می توانند روزانه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ به گالری هور مراجعه کنند.

نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره ۱۲

گالری در روزهای شنبه تعطیل می باشد.
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۶۹۸۴

بیانیه :

کوه قاف،‌ آنجا که انگار هستی زمینی تمام می‌شود، ‌نمادِ آخرین حدِ افق در دسترس آدمی است. جایی که حیرت تنها حس باقی مانده است. دست که دراز کنی از بلندایش به بطن آسمان انگشت می ‌سایی؛ چه حیرت ‌‌انگیز، چه شوق ‌آفرین.
کوه قاف، ‌انگیزشِ طیِ ‌مسیر والایی است تا به آخرین مرز پالودگی نزدیک شوی و دیگر غیر از تو هیچ چیز حایل نباشد و به یکباره آگاه شوی.
نگاه به طبیعت شاید از همین منظر است که ناخودآگاه و بدون هیچ اصراری، ‌همواره جذاب می ‌نماید. در مجموعه‌ ی حاضر هیچ انگیزش فلسفی یا عرفانی وجود ندارد و ارجاع به کوه قاف تنها اشاره به تصویری نادیده،‌ رویایی و دور از دسترس است که شاید انعکاسی از آن را در خود جای دهد.
زیست با طبیعت و در طبیعت به همین سادگی ممکن می ‌شود.
آیدین خانکشی پور- بهمن نود و پنج

گفتنی است قیمت آثار در این نمایشگاه از ۸۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۵۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری وجید امینی، هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری گردی گالری کوه قاف ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور آرش امدادیان آتوسا جان نثاری

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31164/%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1.html/feed 0
آپوریا | یادداشتی بر نمایشگاه آثار فریا آریانژاد - گالری ساربانhttp://tandismag.com/31011/%d8%a2%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html http://tandismag.com/31011/%d8%a2%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html#comments Sun, 26 Feb 2017 05:45:11 +0000 http://tandismag.com/?p=31011 در گالری ساربان سایت تندیس نقد مخاطب به قلم ماکان عیاّری   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
یادداشتی بر نمایشگاه آثار فریا آریانژاد تحت عنوان « آپوریا» با کیوریتوری زروان روح بخشان در گالری ساربان
«لحظه‌ایی که در آن تصمیم گرفته می‌شود، با دانایی ناهمگن است.» دریدا

سایت تندیس نقد مخاطب به قلم ماکان عیاّری

دوازده اثر در این نمایشگاه پیش روی مخاطب و بر دیوارهای گالری، قرار داشتند، در یازده اثر این مجموعه، فرمهایی سیاه‌رنگ و انتزاعی بر بستری از رنگ سیاه نقش بسته‌اند و در مواردی نیز حتی از همان بستر و زمینه بوم و محدوده چهار ظلعی آن نیز فراتر رفته و در شمایلی همچون بیرون‌زدگی فرم از صفحه نقاشی، تحقق یافته‌اند. تنها دریک اثر، در کاربستی مدفون شده در زیر لایه های فرم و زمینه، خراش‌هایی قرمز ، در مقام ارجاع و حضور رنگی غیر از سیاه، در اثر نمایان شده است.

اِدیت هَمیلتون۱ در کتاب اسطوره شناسیِ، در توضیح سلسله مراتب پیدایش و آفرینش در اسطوره‌های یونان می‌نویسد: “این ماده‌ی آشوب زده و جهان فیزیکی بود که خدایان را آفریید، نه برعکس” و درجایی دیگر نیزمی‌افزاید: “در ابتدا تاریکی بود و جهان از تاریکی ظهور نمود”
بنابرآنچه که از این نقل قول برمی‌آید، در فرهنگ اساطیر یونان، ماده‌ی آشوب زده، در معنای جهان فیزیکیِ تاریک و فاقد نظمِ پیش‌بنیاد، عناصر دیگر هستی همچون نور، نظم، معنا، معرفت و خدایان را میآفریند؛ بر این اساس؛ نظم از دل بی‌نظمی و در فقدان او، و نور از عمق تاریکی متولد می‌شود. این تلقی از آفرینش در ادامه سنت متافیزیکی غرب همواره تقابل‌های معنایی و دوگانه هایی را بوجود آورد که حضور و هویت یکی از آنها همواره در نفی دیگری نمود می‌یافت، و سیر جستجو و معنا یابی بشر همواره در نفی یک طرف از تقابل، برای دستیابی به حضور و حصولِ طرف دیگر بوده است. تفوق و برتری یک وجه، از طریق ارتباط مستحکم و بهره از فیوضات لوگوس۲ همواره به نفی طرف دیگر منجر می‌شد، چراکه در این رویکرد تاریخی؛ بشر در جستجوی یک محور میانی از معنا؛ هویت و بودنِ یک وجه را، در فقدان دیگری جستجو میکرد«متافیزیک حضور۳ ».هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

تقابل مفهومی نور/ظلمت ، نظم/بی¬نظمی و وحدت/کثرت به وضوح برتری یکی از دو وجه این دوگانه‌ها را در بستر سنّت متافیزیکی نشان می‌دهد؛ این سلسله مراتب معنایی در بستر گفتمان‌های معاصر و بویژه در نزد متفکرانی همچون دریدا به نوعی دیگر بازتعریف شد و «متافیزیک حضور» در معنای حضور همیشگی معنا و تلاش بشر در اطلاق حقیقی دال‌ها به مدلول‌های حقیقی، در سنت فلسفی غرب، در بستر هر دو وجه این تقابل‌ها و با ابتنا به عدم قطعیت نهایی معنا، در هیبتِ تخریب متافیزیک تاریخی از طریق روش‌ها و خودِ بستر متافیزیک؛ در قالب جریانی بنام واسازی نمود یافت. هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره
تقابل‌های دوگانه، و تعارض معنایی آنها در نظر دریدا، در واقع فرایندی پایان ناپذیر را بر می‌سازند. بر این اساس بشر همواره با غفلت از عناصر قراردادی که برای دستیابی به معنا اعتبار کرده بود، حضور معنا را قطعی می‌پنداشت و در تلاش بود مناسبترین دال‌ها را برای مدلول‌های مورد نظرش گزینش کند. اما دریدا کوشید نشان دهد در بطن این ساختار دوتایی از تقابل‌ها هرگزنمی‌توان بنیاد، و نقطه قابل اتکائی از معنا یافت. در حقیقت معنا در گستره‌ی بازی و فرایندی تصمیم ناپذیر از تقابل‌های مفهومی به جریان در می‌آید که انتها و نقطه متعیّنی را پیش روی قرار نمی‌دهد. این موقعیت نامتعین و شرایط تقابلی، وضعیتی تحت عنوان “آپوریا” را نیز در تاریخ فکر تداعی می‌کند. آپوریا نیز وضعیتی پایان ناپذیر، و تصمیم ناپذیر از تداوم و تقابل دوگانه‌های معنایی است، که بدون حد و مرزی محدودکننده و در روندی بینهایت ادامه می‌یابد.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

شاید این مدخل لازم می‌نمود تا بتوانیم از زاویه‌ایی درست (به زعم نگارنده)، نوری بر مفهوم و ایده این نمایشگاه بتابانیم و در بستر رویکردهای اندیشه معاصر بتوانیم نسبت‌های ایده و عمل را در آثار فریا آریانژاد با این مفاهیم بسنجیم.
نمایشگاه آثار نقاشی فریا آریانژاد تحت عنوان آپوریا و با کیوریتوری زروان روح بخشان در گالری ساربان، از ۲۲ الی ۲۹ بهمن ماه برپا بود. گزینش واژه آپوریا برای عنوان نمایشگاه، مخاطب را از مدخلی مشخص و مجرایی اندیشیده شده به درون فضای آثار راهنمایی می‌کند، که هم می‌تواند تسهیل‌کننده درک و رهیافت مخاطب به آثار باشد و هم خطر آن را دارد که تفسیرهای گوناگون و متنوع را در چهارچوب دلالتگر این کلمه و حوزه کاربست آن، محدود کند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

دوازده اثر در این نمایشگاه پیش روی مخاطب و بر دیوارهای گالری، قرار داشتند، در یازده اثر این مجموعه، فرمهایی سیاه‌رنگ و انتزاعی بر بستری از رنگ سیاه نقش بسته‌اند و در مواردی نیز حتی از همان بستر و زمینه بوم و محدوده چهار ظلعی آن نیز فراتر رفته و در شمایلی همچون بیرون‌زدگی فرم از صفحه نقاشی، تحقق یافته‌اند. تنها دریک اثر، در کاربستی مدفون شده در زیر لایه های فرم و زمینه، خراش‌هایی قرمز ، در مقام ارجاع و حضور رنگی غیر از سیاه، در اثر نمایان شده است.
با تمهید آگاهانه‌ی کیوریتور نمایشگاه، در قسمتی دیگر از گالری، آثاری از هنرمند در حوزه چاپ دستی، با هدف نمایش روند و فرآیند پردازش ایده و تحقق آن در دوازده اثر اصلی، در معرض دید قرارگرفته بود و مجال آن برای مخاطب فراهم بود تا در آنها سیر شکل‌گیری و پیدایش مجموعه نهایی را بررسی کند. توجه کیوریتور و هنرمند و تاکید آنها برای نمایش فرآیند و سیر پیدایش ایده بسیار مهم و سازنده بود. هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره
در آثار مجموعه آپوریا؛ فرم‌هایی فاقد نظم، انتزاعی و آشوب‌زده، از بطن تاریکی زمینه سربرآورده‌اند. این فرم‌ها در نظمی بدون پیش‌بینی و خارج از نظام‌های متداول رسانه بصری، خود را از جاذبه‌ی سطح بوم برکشیده، و در تلاطم کنش و واکنشی فعال، و با غلبه ماده آشوبناک؛ نور، رنگ و تمامی ارجاع‌های متداول به واقعیت خارجی را که می‌توانست در سطح بوم در مقام ارجاع به واقعیت عینی و خارجی وجود داشته باشد را، در خود فروبلعیده‌اند. فرم‌ها در تشابه با جهان فیزیکیِ فاقد نظم، اینجا در تضاد با نظامِ فکری یونانی و روایت آن از دوگانه‌های برسازنده هستی همچون: تاریکی/نور و ماده/خدا، بواسطه نابودی واقعیت عینی در سیطره و هجمه این فرم‌های دربرگیرنده مشهود است و ابتنا هنرمند به تفکری که در آن همه اجزاء هستی در حال ناپدید شدن و محو شدن توسط تاریکی ماده آشوبناک است به وضوح در فرایند ایده پردازی آثار دیده می‌شود.برجستگی فرم‌ها و برآمدگی‌های بیشمار آنها از زمینه، ارجاع استواری به دوگانه متن/حاشیه و در تفسیری دقیقتر دلالت بر دوگانه حضور/فقدان دارد. زمینه‌های مات و بافت‌های ایجادشده بر آنها بخوبی توانسته‌است، غیابِ شکل و فقدان فرم را در فضایی تاریک و عمیقی همچون سیاه‌چاله‌ها و گستره نامتعین فضا، بازنمایی سازد. تلاش هنرمند در ایجاد تونالیته‌های متعدد از رنگ سیاه تا آنجاست که از بطن زمینه سیاه، وجه دوم آن دوگانه ها که ذکر شد، یعنی همان حضور، با ایجاد فرمهای انتزاعی در آثار شکل گیرد. فرم‌ها وجه حضوریِ اثر، و زمینه وجه فقدان را به‌عهده دارند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره این تقابل معنایی و صوری، این‌بار و در آثار فریا آریانژاد در بستر روش‌ها و نظام‌های متداول تصویری و زیباشناختیِ نقاشی محقق نشده و هنرمند این صحنه‌ها را بارنگ سیاه و با عدم وابستگی به تضادهای رنگی و یا تاریکی-روشنی آفریده است. این رویکرد به متن و حاشیه و پیوستار آن دو در ارکان بصری، بدرستی گزینش شده و موقعیت تصمیم ناپذیری و غیر قابل گسیختگی فرم از بستر را استحکام بخشیده است. حضور یکسان زمینه و متن در آثار و عدم تفوق هرکدام بر دیگری در بیشتر آثار بخوبی و در انسجام کامل با ایده( زعم نگانده) سامان یافته است؛ اما می‌توان در تعدادی از آنها هنوز حضور، سیطره و تفوق متن نقاشی( فرم‌ها) بر زمینه را دید.

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره
گزینش رنگ سیاه برای این مجموعه آثار، با هدف‌گیری و معیارهای ساختاری یک”نقاشی خوب” در معنای متداول و مدِّنظرِ استادان و اساتید مشکل پسند و محافظه‌کارِ نقاشی ایران تعارض کامل دارد و همچنین دشواری برسازی یک اثر مستحکم در غیاب امکاناتی که رنگ‌ها و فضاسازی‌های متداول در اختیار نقاش می‌گذارد؛ بزرگترین چالش و هم اصلی‌ترین دستاورد هنرمند بوده است. دستاوردی که ورای تجربه دشوار خلق اثر در فقدان رنگ‌ها و کنتراست‌های مرسوم، توانسته است، لایه‌هایی عمیق از اندیشه معاصر به آثار بیافزاید و اثری چند لایه در هیبت و شمایل یک گستره‌ی سیاه رنگ را بر دیوارهای گالری بیاویزد. در این آثار طیف‌های متفاوتی از رنگ سیاه در تلاش برای ایجاد تکثر در نقاشی و درنتیجه تولید بازتاب‌های مختلف از عمق تاریکی، وظیفه خطیرِ ساختاربخشی و کثرتِ تصویری نقاشی را بر عهده دارند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

فرم‌ها در هیچکدام از آثار در تعادل و سکون نیستند؛ حرک و آشوب در آن‌ها نمایان است و میل به جدایی، گسیختگی و فراروی از مرزهای مکانی تابلو را دارند؛ میلی که بنابر وضعیت و موقعیت معلّق و غیر متعیّن‌شان، در عین تداوم، ناممکن و بی‌نتیجه باقی خواهند‌ماند. اگر حضور فرم در آثار وابسته به پوشاندن و فقدان زمینه است، که می‌دانیم چنین است؛ به همان‌گونه هویت و چیستی زمینه نیز در پیوستار با حضور فرم‌هاست. در این وضعیت، فرم‌هایی که از قاب بوم‌ها عدول کرده و بخشی از آنها به بیرون از اضلاع بوم سرایت کرده‌اند، معلق مانده و در تلاش برای گسست از بستر زمینه هستند. تلاشی که اگر به وقوع بپیوندد، دوباره آنها را در زمینه‌ایی جدید و در همان رفتار نمایان خواهد کرد. اینجا هنرمند به نوعی توانسته، اسارت ابدی این فرم‌ها را در بستر زمینه؛ چه در سطح بوم و چه با ظهور دیوار سفید گالری در پشت آن‌ها به نمایش درآورد و با این رویکرد فرم‌های برون رفته از سطح یک نقاشی را نمی‌توان خارج از حد و مرز و مکان تحقق هنر تصویری دانست.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

اگر فضای زمینه آثار را تصور مکانی نقاشی و محل تحقق آن اعتبار کنیم، پس می‌توان پرسید اکنون این فرم‌های برون آمده از بوم در کجا قرار دارند؟ این موقعیت مکانی جدید آیا می‌تواند به مثابه حجمی سه‌بعدی و برآمده از بستر دوبعدی و مسطح آثار در نظرگرفته شود؟ پاسخ این پرسش‌ها در همان لایه‌ها و تفسیر آثار بدست می‌آید. همه فضاهای ممکن، در پیوستار یکدیگر توسط این ماده آشوب زده تسخیر خواهند شد، بوم، دیوار، فضای گالری، چشم بیننده و …. هیچ چیز نخواهد توانست از دسترس این هجوم سهمناک در امان باشد. از این منظر نیز هنرمند با رویکرد انتقادی به مبناهای تاریخی نقاشی همچون: الزامات تحقق آن در فضای محدود بوم و تناسبات ریاضی و هندسی فرم‌ها با مساحت مسطح آنها؛ بیان خود و آثارش را از این قالب‌های منجمد برکشیده و آثار به سمت تسخیر فضاهای پیرامونی در حال پیش روی هستند. این نقوش و اشکال گرچه می‌توانند در جاهایی تداعی کننده تصاویری ذهنی برای مخاطبان باشند، اما به حجم‌ها و گستره‌هایی در حال شدن و دروضعیت تغییر مداوم، بیشتر شباهت دارند تا فرمهایی در وضعیت بودن؛ و این چشمه‌های جوشان از بطن تاریکی زمینه، تنها یک فرم انتزاعی برای نمایش در میانه اثر نبوده و بیشتر تداعی کننده غلیانی پایان ناپذیرند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره
نمایشگاه آپوریا در گالری ساربان، یکی از مهمترین نمایشگاه‌های امسال بود. این نمایشگاه توانست، هم در حوزه ایده و پردازش آن و هم در حیطه ارائه و نمایشگاه گردانی، شاخصه‌های یک نمایشگاه موفق را تعالی دهد. بیانیه روشن، مستدل و راهگشای این نمایشگاه به قلم زروان روح‌بخشان نیز توانست رهیافتی دقیق از این مفهوم را در اختیار مخاطبان قرار دهد و این واژه و حوزه دربرگیرنده آن را به شکلی جدی در ادبیات هنر تجسمی وارد کند. چینش آثار و استفاده از فضای گالری نیز توانسته بود بخوبی مخاطب را در بطن و بستر اندیشه‌ورز این مجموعه به گردش درآورد. در زمانه هیاهو و هجمه نمایشگاه‌های گروهی و در غیاب ایده پردازی و تعهد به ارائه هنر خلاق و در فقدان ارتباط این روزهای هنر ایران با گفتمان‌های اندیشه معاصر، آپوریا نوید هوایی تازه را در فضای هنر تجسمی ایران سرداد.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش معنا متافیزیک حضور گالری گردی گالری ساربان گالری فریا آریانژاد فرم سیاه زروان روح‌بخشان دریدا اِدیت هَمیلتون آشوب آپوریا آبستره

۱- Edith Hamilton

۲-Logos

۳- Metaphysics of presence

منابع:
-روحیه نظیری پور، دریدا و احیای متافیزیک ارسطویی
– نیکلاس رویل، ژاک دریدا، ترجمه پویا ایمانی، نشر مرکز

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31011/%d8%a2%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af.html/feed 0
نمایشگاه مروری بر آثار چاپ دستی احمد وکیلی با عنوان سی و سه در گالری ساربان - رونمایی از کتاب «وکیل‌آباد» توسط نشر پیکرهhttp://tandismag.com/31012/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html http://tandismag.com/31012/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html#comments Sat, 25 Feb 2017 15:18:58 +0000 http://tandismag.com/?p=31012 رونمایی از کتاب «وکیل‌آباد» توسط نشر پیکره   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه مروری بر آثار چاپ دستی احمد وکیلی با عنوان «سی و سه» در گالری ساربان افتتاح شد.
در حاشیه‌ی افتتاحیه‌ی این نمایشگاه، مراسم رونمایی از کتاب «وکیل‌آباد» که توسط نشر پیکره منتشر شده و به زندگی و آثار احمد وکیلی می¬پردازد، با حضور آقای محمد حسن حامدی و خانم شیده فریبرزی عراقی برگزار شد.

وکیل‌آباد هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشي نقاش نشر پیکره محمد حسن حامدی گالری گردی گالری ساربان گالری شیده فریبرزی عراقی سی و سه درای پوینت چاپ دستی چاپ اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احمد وکیلی اچینگ، آکواتینت اچینگ آکواتینت
نمایشگاه مروری بر آثار چاپ دستی احمد وکیلی با عنوان «سی و سه»، که نخستین نمایشگاه انفرادی احمد وکیلی پس از هفت سال است، عصر جمعه ششم اسفند ماه ۱۳۹۵، در گالری ساربان افتتاح شد. در این نمایشگاه هشتاد و پنج اثر از دوره‌های مختلف کار احمد وکیلی در حوزه‌ی چاپ دستی که با تکنیک‌های مختلف از جمله اچینگ، آکواتینت، درای پوینت و ترکیب آنها خلق شده به نمایش در آمده است.

احمد وکیلی یکی از مهمترین هنرمندان چاپگر در هنر معاصر ایران است. وی در سال ۱۳۴۰ متولد شد. مقطع کارشناسی را در دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه آزاد تهران به پایان رساند. او با آثار متعدد طراحی، نقاشی و چاپ دستی، در چندین نمایشگاه انفرادی در گالری‌های آریا، الهه، برگ، ماه¬مهر، ممیز (خانه هنرمندان)، نور، هور و نیز چندین جشنواره و سمپوزیوم داخلی و خارجی حضور داشته است. علاوه بر تدریس در دانشگاه، دبیری و داوری چندین بینال، سمپوزیوم و فستیوال را نیز عهده‌دار وکیلی بوده ‌است.وکیل‌آباد هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشي نقاش نشر پیکره محمد حسن حامدی گالری گردی گالری ساربان گالری شیده فریبرزی عراقی سی و سه درای پوینت چاپ دستی چاپ اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احمد وکیلی اچینگ، آکواتینت اچینگ آکواتینت
در روز افتتاحیه‌ی نمایشگاه وی، هنرمندان و فرهیختگانی چون علیرضا آدمبکان، جواد آقاجانی، ایرج اسکندری، رضا افسری، حمید پازوکی، عیسی جباری، علیرضا جدی، آیدین خانکشی‌پور، مهرداد ختایی، خسرو خسروی، احمد خلیلی فرد، نجف شکری، رضوان صادق‌زاده، حبیب صادقی، علی صادقی، کیومرث صادقیان، قدرت اله عاقلی، رعنا فرنود، نیلوفر قادری نژاد، میترا کاویان، کوروش گلناری، کیانوش معتقدی، سعید معیری‌زاده، فواد نجم الدین، جواد نوبهار و بسیاری دیگر حضور به هم رساندند. وکیل‌آباد هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشي نقاش نشر پیکره محمد حسن حامدی گالری گردی گالری ساربان گالری شیده فریبرزی عراقی سی و سه درای پوینت چاپ دستی چاپ اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احمد وکیلی اچینگ، آکواتینت اچینگ آکواتینت
این نمایشگاه تا دوشنبه شانزدهم اسفند ماه ۹۵ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به جز سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری ساربان، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه نمایند.وکیل‌آباد هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشي نقاش نشر پیکره محمد حسن حامدی گالری گردی گالری ساربان گالری شیده فریبرزی عراقی سی و سه درای پوینت چاپ دستی چاپ اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احمد وکیلی اچینگ، آکواتینت اچینگ آکواتینت

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/31012/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html/feed 0
نگاهی به آموزش عکاسی در ایران - به بهانه‌ی نمایشگاه عکس آکادمی ۹۵ بخش نگاه ویژه- گالری تِمhttp://tandismag.com/30856/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/30856/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html#comments Sat, 25 Feb 2017 05:30:51 +0000 http://tandismag.com/?p=30856 سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر پس از گذشتن چندی از ورود عکاسی و افزایش فارغ التحصیلان این رشته عکاسخانه‌های متعددی در جای جای کشور دائر شدند و ازین پس آموزش عکاسی به صورت استاد شاگردی و در همین عکاسخانه‌ها صورت می‌گرفت.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نگاهی به آموزش عکاسی در ایران
به بهانه نمایشگاه عکس آکادمی ۹۵ بخش نگاه ویژه
گالری تِم ۲۹ بهمن۹۵
سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر  
« طبق تحقیقات دکتر شهریار عدل، عکاسی به عنوان اختراعی جدید و از مظاهر تمدن غربی برای اولین بار در زمان محمدشاه قاجار و به درخواست دربار وارد ایران شد. دیپلمات‌های خارجی و افسران جوان اروپایی اولین معلمان عکاسی در ایران بودند. و کمی بعدتر جوانی فرانسوی به نام ژول ریشار به دربار ایران آمد و لقب رضا ریشار خان به او داده شد او عکس‌های متعددی را از خانواده سلطنتی قاجار برداشته است، از جمله عکسی از ۱۳ سالگی ناصرالدین شاه ولیعهد آن زمان که بعدها عکاسی را آموخت و می‌توان گفت در عکاسی بیش از مملکت داری موفق بود. ناصرالدین‌شاه در زمان سلطنتش و به دلیل علاقه زیاد به عکاسی، آن را به دروس مدرسه دارالفنون افزود و به سفیر خود در اروپا دستور داد یک عکاس ماهر را برای تدریس عکاسی به ایران بیاورد. این فرد کارلیان نام داشت معروف به «کارلیان صاحب» و پس از ورود به ایران به تدریس عکاسی در مدرسه دارالفنون مشغول شد، او نخستین معلم عکاسی ناصرالدین شاه و اولین مدرس نظام‌مند رشته عکاسی در ایران محسوب می‌گردد.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
بابک حیدری

پس از گذشتن چندی از ورود عکاسی و افزایش فارغ التحصیلان این رشته عکاسخانه‌های متعددی در جای جای کشور دائر شدند و ازین پس آموزش عکاسی به صورت استاد شاگردی و در همین عکاسخانه‌ها صورت می‌گرفت.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
فاطمه بانک

تا این زمان عکاسی به صورت یک فن و تکنیک در نظر گرفته می‌شد، اما به مرور و از اوایل دهه سی هجری با برگزاری نمایشگاه و مسابقات عکس آماتوری در انجمن‌های فرهنگی سفارت‌ها و سپس برگزاری اولین دوره آموزشی آکادمیک مستقل توسط سیراکوز و با همکاری اداره کل هنرهای زیبا در سال ۱۳۳۳ هم آموزش وهم خود عکاسی به عنوان هنر و رسانه‌ای مستقل مسیر تازه‌ای را در پیش گرفتند.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
ساناز خداداد

اولین گام‌ها برای تدریس جدی عکاسی در سطوح مختلف در دهه چهل برداشته شد و تعدادی از عکاسان آموزش دیده برای تدریس عکاسی همت گماشتند، که از مهم‌ترین آنان می‌توان به دکتر هادی شفائیه و احمد عالی اشاره کرد، دکتر شفائیه به جز فعالیت تدریس در دانشگاه‌ها و استودیوی شخصی خود و سپس تلویزیون با انتشار ۷۷ مقاله در صفحه « کلاس هنر» در مجله « هنر و مردم» یکی از اولین و مفصل‌ترین دوره‌های آموزش عمومی را در عکاسی برگزار نمود و احمد عالی با برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی عکس و جلب مساعدت اداره کل هنرهای زیبا در جدی گرفتن عکاسی به عنوانی شاخه‌ای مستقل در هنرهای تجسمی قدم‌های بزرگی برداشت، او در مدرسه عالی سینما و تلویزیون و سپس دانشکده صدا و سیما تدریس می‌کرد و همواره تمرکز خود را در آموزش عکاسی بر تقویت دید عکاسانه و آموزش چگونگی کاربرد عکاسی در ارائه یک اثر هنری گویا و تاثیرگذارقرار می‌داد. » و اینک پس از گذشت همه این سال‌ها عکاسی به یکی از پرطرفدارترین رشته‌های هنری در سطح آموزش‌ آزاد تبدیل گشته‌ است. در دسترس بودن ابزار و دستیابی نسبتا سریع به نتیجه در کنار غلبه روزافزون عکس و تصویر عکاسانه بر زندگی انسان همچنین چالش جدی دیده‌شدن، نیز بر این اقبال روزافزون تاثیرگذار بوده‌است. در این میان دادن تصویری روشن از پدیده‌ای به نام عکاسی به مثابه یک صنعت و یک رسانه که می‌تواند تا سطح هنر ارتقاء یابد، آن‌هم به مثابه امری باز و بیانگرِ جستجوی عقلی و حسی انسان کاری خطیر است.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
صادق نیرومند
هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
الهه کماییان

. آتش شوق هواداران عکاسی را می‌توان برای روشن کردن مشعل تفکر به کار بست و با آموختن جنبه‌های گسترده و توانمند این رسانه به آنان، همچنین با دادن چشم‌اندازی روشن از امکانات تکنیکی و بسترهای فکری می‌توان به هنرجویان علاقه‌مند نشان داد، عکاسی چه بسترهایی را می‌تواند ایجاد کند و یا به عنوان ابزاری بیانی به انتقال آن بپردازد.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
امید دزفولی

نمایشگاهی که اینک در گالری تِم برپا گردیده‌است، شامل آثار هنرجویان رشته عکاسی در مدرسه هنرهای معاصر است، این نمایشگاه منتخبی از آثار کلیه هنرجویان دوره‌های مختلف این مجموعه را گردهم آورده و به تماشا گذاشته‌است. این مجموعه شامل ۳۰ اثر از ۲۵ عکاس است که بیشتر آنان با یک اثر در ابعاد ۶۰در۴۰ سانتی‌متر و ۵ نفر نیز با یک اثر دوم در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ سانتی‌متر در نمایشگاه شرکت کرده‌اند. آثار این هنرجویان ابتدا توسط تیمی از اساتید شامل آقایان فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی و استاد ارجمند آقای علی قلمسیاه انتخاب و سپس توسط استاد محمد غفوری ساماندهی شده و به شکل نمایشگاه حاضر درآمده‌است.هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
این نمایشگاه علاوه بر جنبه تشویقی و آموزشی برای هنرجویان این مرکز در جهت آشنایی با نحوه‌ارائه و شرکت در یک نمایشگاه حرفه‌ای، کارنامه یکساله آکادمی نیز محسوب می‌گردد که تلاش شده‌است تا به بهترین وجه ممکن ارائه گردد و باید اذعان کرد نظم و پایبندی به استاندارد در آن مشهود است و موجب شده این نمایشگاه از سطح یک ژوژمان دانشجویی بالاتر بایستد.
عدم تاکید بر موضوع مشخص و یا سبک و تکنیکی خاص هرچند به پراکندگی معنایی منجر شده اما نمایانگر جنبه‌های مختلف آموزش عکاسی است. جنبه‌هایی که از فن و تکنیک تا روایتگری، ساختن عکس، عکاسی طبیعت، منظره، نگاه مینیمال، مفهومی، اکسپرسیو و … را شامل شود و برای هنرجویان فرصتی فراهم نموده است تا آزادانه در سبک و شیوه مورد دلخواه خود به عکاسی بپردازند و از تحمیل روش بر آنان اجتناب شده. همین طور بستری را فراهم نموده‌است که در آن عکاسان جوان نقاط عزیمت معنایی یا فرمی خود را انتخاب کنند. هرچند همان‌گونه که در یادداشت نمایشگاه آمده این آثار که به صورت تک اثر ارائه شده‌اند تنها فرصتی هستند برای شرکت‌کنندگان چشانه‌ای از مجموعه آثار خود را به مخاطب ارائه دهند.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی
بیتا شاکرین

همان‌طور که گفته شد علیرغم ورود زودهنگام صنعت عکاسی به ایران آموزش عکاسی فراز و نشیب‌های خاص خود را پشت سر گذاشته‌است و سال‌ها تلاش معلمین بسیار در این حوزه پشتیبان این کارنماست. البته باید خاطر نشان کرد تداوم و قدم بعدی برای تک تک هنرجویان شرکت کننده در این نمایشگاه اصلی‌ترین معیاریست که می‌توان با آن موفقیت یا عدم موفقیت عکاسان این نمایشگاه را با آن سنجید.

هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی هادی شفائیه نقد هنر نقد ناصرالدین شاه مریم روشن فکر مدرسه هنرهای معاصر مدرسه دارالفنون محمد غفوری مجید ناگهی کارلیان صاحب فرهاد سلیمانی علی قلمسیاه عکس عکاسی شهریار عدل ژول ریشار احمد عالی آموزش عکاسی

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30856/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه طراحی سعید درخشان زنگنه | گالری هفت ثمر - پرنده‌ای اثیریhttp://tandismag.com/30956/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87.html http://tandismag.com/30956/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87.html#comments Fri, 24 Feb 2017 11:24:36 +0000 http://tandismag.com/?p=30956 سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی | پرنده‌ای اثیری طراحی چیست؟ آیا اولین دریافت‌های هنرمند برای خلق اثری تصویری و یا‌‌ ساخت شیء کاربردی، ‌و یا‌ عادتی کهن‌که در انسان امروز‌دیده می‌شود؟ ... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه طراحی سعید درخشان زنگنه | گالری هفت ثمر
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی
پرنده‌ای اثیری

طراحی چیست؟ آیا اولین دریافت‌های هنرمند برای خلق اثری تصویری و یا‌‌ ساخت شیء کاربردی، ‌و یا‌ عادتی کهن‌که در انسان امروز‌ دیده می‌شود؟

بحث ادراک معاصر از طراحی قطعاً به آموزش دوران مدرن هنر باز می‌گردد، مرزهای مخدوشی که امروزه پیچیده‌تر گردیده است. به واقع طراحی را می‌توان رفتاری ساده با ابزاری ساده برای تأثیرگذاری از درون به بیرون انسان معنا نمود.

در تعریف مدرنیسم، طراحی دارای استقلال بیانی است که این معنا در مقابل تعریف رنسانسی از طراحی قرار می‌گیرد. طراحی رنسانسی مقدمه‌ی نقاشی است و پس از خلق آن دیگر چیزی از طراحی باقی نمی‌ماند. اما امروزه این مفهوم به‌گونه‌ای ادراک می‌گردد که طراحی دارای استقلال است و خود رسانه‌ای مستقل.

این هفته در گالری هفت ثمر با آثار طراحی یک مجسمه‌ساز و طراح گرافیک روبرو هستیم. سعید درخشان زنگنه هنرمند جوانی متولد ۱۳۶۴ است؛ که تحصیلات کارشناسی‌اش را در رشته‌ی گرافیک در دانشگاه آزاد به پایان برده و دغدغه‌ی هنر زیبایی شناسانه را حمل می‌کند. وی‌نمایشگاه انفرادی ‌خود را‌ ‌در گالری هفت ثمر ارائه داده است، که شامل ۶۰ اثر طراحی در چهار اندازه‌ی ۳۰ در ۳۰ سانتیمتر، ۱۰۰ در ۷۰ ، ۵۰ در ۵۰ و ۲۷ در ۵۰ است. طراح برای خلق این آثار از خودکار و روان نویس مدد جسته است. او مجسمه‌سازی است که طراحی را به‌عنوان وسیله‌ای برای بیان احساسات خود برگزیده است.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

 آثار گذشته‌ی او در قالب مجسمه‌های فلزی درهم تنیده‌ی حیوانات و موقعیت‌های حجمی بود که اسمبل شده‌ بودند. مجموعه آثار امروز وی در کنکاشی خاص با غریزه‌ی هنری و عشق به روایتگری تعریف می‌شوند؛ تصاویر انسان، پرنده و گیاه. در بدو ورود به نمایشگاه، حجم آثار قابل توجهی را در ابعاد ۳۰ در ۳۰ سانتیمتر مشاهده می‌کنیم که بلا انقطاع چیده شده‌اند و بر بیننده تأثیر می‌گذارند و او را درگیر فهم و واگشایی رمز و راز خطوط واقع نمای تصاویر می‌گردانند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

حضور عنصر اصیل ایرانی یعنی روایت، چالشی قابل بحث در روند خلق و زایش هنرمند است. در اغلب آثار ارائه شده لحنی بیان‌گرا با لطافتی خاص حاکی از تعلق خاطر زنگنه به تصویرسازی گرافیکی مشهود است، تصویر انسانی جاری در آثار، گویای پرتره‌های شخصی است که رمز و راز زیستن و اتفاقات روزمره را در خود حمل می‌کنند. رویکرد خالق آثار به طراحی، نه مفهموم پیش طرح رنسانسی را حمل می‌کند و نه در غالب رسانه‌ای تجسمی بیانگر دغدغه‌ی سامان دادن فضا و تصویر است.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

حجم انبوه آثار، انرژی جریان سیال ذهن هنرمند را نشان می‌دهد، جریانی که گاهاً به کیفیت نمایش آثار صدمه زده است. در سالن شماره‌ی دو گالری، ما با آثاری بزرگتر در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ مواجه هستیم. در یکی از آثار، فرم‌های سیال پرتره‌ی مردی را شاهدیم که پرنده‌ای را بر شانه‌ی خود حمل می‌کند که چون دارکوب بر سرش می‌کوبد و نگاه حیران مرد او را دنبال می‌کند. ترکیب‌بندی‌های درخود فرو رونده‌ی این مجموعه حاکی از دغدغه‌های حجمی و گرایش مجسمه‌سازانه زنگنه است. سفیدی فضای این آثار، قدرت بیننده را برای تأمل بیشتر روی اثر تقویت می‌کند.

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

در اثری دیگر، مخاطب با احساسی فراواقع‌گرایانه مواجه است. پرنده‌ای در‌ کلاه مرد محبوس گردیده و جفت او نظاره‌گر این زندان عجیب است. این آثار در تمایزی قابل بحث با آثار کوچک هنرمند روندی مفهومی را پدیدار می‌کنند که جریان ادراکی و تجربه‌ی زیبایی شناسانه مخاطب را غنا می‌بخشند. رمزگشایی و تعلیق احساس، طراح را وارد حیطه‌ی بسیط و مستحکمی کرده است که گذر از رویکردهای فرمالیستی مجموعه‌ی نخست را نوید می‌دهد. تابلوهای عمودی دیوار روبروی بین دو سالن گالری، دوران دیگری از خلق طراحانه‌ی هنرمند را نشان می‌دهند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

تصاویر گیاهان و پرندگان، و پرتره‌های محصور شده در این ابژه‌ها، رویکردی فرمالیستی را ارائه می‌دهند. رقص عاشقانه‌ی فرم‌های گیاهی و جانوری حسی شاعرانه را برمی‌انگیزند. زیبایی کادرهای عمودی با لطافت و طنازیِ فرم‌ها ادغام شده تا آثاری رمانتیک را به نمایش بگذارند.

آثار زنگنه تصاویر اسطوره‌های ترکیبی است که انسان در تماس با پرندگان به کمک تخیل خود خلق نموده است. موجوداتی که در ناخودآگاه حسی ما دارای سابقه‌ی عمیقی هستند. روایت‌ها و قصه‌هایی مانند مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه خبر از سنت جادویی قدرت بیانگری حیوانات در هنر ایرانی می‌دهند؛ روایت‌هایی تعلیمی و اخلاقی که به صورت غیرمستقیم، در بستر فرهنگ بومی ما سرمنشأ بازخوانی و گسترش فرهنگ تصویری و اجتماعی گردیده‌اند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

در آسیب‌شناسی نمایشگاه سعید زنگنه، باید به نکات چندی اشاره کرد. در وحله‌ی نخست، تعدد لحن و دسته بندی آثار حاکی از طولانی بودن زمان خلق طراحی‌های به نمایش درآمده است و فشردگی چینش و تعداد قابل توجه آن‌ها باعث کاهش حساسیت بیننده در برخورد با مجموعه‌ی پیش‌رو شده است. سبک و سیاق بیانگرا و اکسپرسیو هنرمند دارای تعلیق شورانگیز و هیجانی نبوده و صرفاً جریان لطیفی از احساسات و دقایق زیستی و اتفاقات زندگی هنرمند است.

نقد قبلی را اینجا بخوانید:

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر جدید هنر تجسمي هنر نمايشگاه مرزبان‌نامه مدرنیسم مجسمه‌ساز مجسمه‌ گالری هفت ثمر گالری گردی گالری کلیله‌ودمنه فرمالیسم فراواقع‌گرایانه طراحی طراحي طراح گرافیک سعید درخشان زنگنه زیستن جاوید رمضانی تصویرسازی پرنده‌ای اثیری بیان‌گرا اکسپرسیو

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30956/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87.html/feed 0
نقدی بر جاذبه های لاله بندانی - نگارخانه‌ی سایهhttp://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html http://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html#comments Wed, 22 Feb 2017 09:16:24 +0000 http://tandismag.com/?p=30818 رد پای دیگران سایت تندیس به قلم حافظ روحانیچه خصیصه‌ی مشترکی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه را به هم پیوند می‌زند که این آثار ذیل عنوان «جاذبه» گرد هم آمده و به نمایش درآمده‌اند؟..... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
رد پای دیگران
درباره‌ی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی

چه خصیصه‌ی مشترکی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه را به هم پیوند می‌زند که این آثار ذیل عنوان «جاذبه» گرد هم آمده و به نمایش درآمده‌اند؟

به نظر می‌رسد که آثار به نمایش درآمده حداقل واجد چند رویکرد مختلف باشند و انگار تجربیات گوناگونی با ماده‌ی کار هستند. به واقع آثار بندانی در این نمایشگاه واجد یک کیفیت مشخصند و آن اصرار هنرمند در کار با چوب است، گه‌گاه و در تعدادی از آثار ساخته‌های چوبی با قطعات فلزی هم ترکیب شده‌اند و گرنه رویکرد هنرمند در هر اثر کم و بیش با آثار دیگر متفاوت است و از همین‌رو یافتن خط ربط بین این مجسمه‌ها مشکل می‌شود. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
با این‌حال بخش عمده‌ی آثار لاله بندانی در این نمایشگاه ترکیبی از کنار هم نهادن دو پیکره است که یا بر روی یک پایه و یا دو پایه در کنار هم قرار گرفته‌اند. این خصیصه مربوط به همه‌ی آثار هنرمند نمی‌شود ولی اگر قرار باشد در پی یافتن رویکرد معنایی آثار باشیم، احتمالاً این برخورد هنرمند با پیکره‌ها و ارتباط بین دو بخش را باید به عنوان مضمون کلی آثار در نظر گرفت. به این ترتیب خود این رویکرد، یعنی کنار هم قرار گرفتن دو عنصر مجزا به دو شکل خود را بروز می‌دهد؛ این رابطه و نسبت یا به شکل دو پیکره‌ی جدا از هم است که به اشکال مختلف در نسبت و کنار هم قرار گرفته‌اند و یا به شکل دو ماده‌ی متفاوت با هم، یعنی چوب و فلز است که در قالب یک اثر با هم پیوند خورده‌اند. لاله بندانی در نوشته‌ی کوتاه نمایشگاه‌اش آورده: «سکوت تا لحظه‌ی تماس کش می‌آید. در خلاء هیچ جنبشی نیست. هر انسان تکه‌ای است ساکن. برخورد این تکه‌ها آفرینش زمان و زندگی‌ست. این‌جا جاذبه حرف می‌زند. من انسان‌ها را تنها یافتم در کنشی مدام با دیگری و درون جاذبه‌ای نامیرا. و این گرچه تلخ است اما در خود عشق می‌زاید. و هیچ عشقی نیست که در کنارش شعله‌ی نفرتی نسوزد».هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
نوشته‌ی نمایشگاه ما را به این سمت هدایت می‌کند که این پیکره‌ها را به شکل انسان‌ تصور کنیم و نسبت مابین‌ آن‌ها را مصداق «هر انسان تکه‌‌ای است ساکن» و « من انسان‌ها را تنها یافتم در کنشی مدام با دیگری و درون جاذبه‌ای نامیرا». در نهایت اما به نظر می‌رسد که تلاش بندانی تعریف نسبت میان دو پیکره از طریق رابطه‌ی عشق و نفرت است که در پایان نوشته مورد اشاره قرار گرفته است. پس به احتمال زیاد قرار است با تماشای آثار هنرمند رابطه‌ی متضاد عشق و نفرت بین دو پیکره در ذهن بیننده متبادر شود. اما مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود که رویکرد هنرمند برای تبیین این نسبت چیست و به شکل خود را در پیکره‌ها نشان می‌دهد و به واقع آیا ما باید پیکره‌ها را بر اساس همه‌ی این نکات مورد اشاره ببینیم؟
از یک منظر گروهی از آثار این نمایشگاه را می‌توان فیگوراتیو در نظر گرفت، یکی دو پیکره به طور مشخص یک پیکره‌ی انسانی را نمایش می‌دهند، ولی بخش عمده‌ی آثار ساخته شده را نمی‌توان فیگوراتیو نامید، در بین این آثار انتزاعی تعدادی را می‌توان با توجه به نوشته‌ی نمایشگاه به عنوان پیکره‌های انسانی تعبیر کرد، ولی در نظر گرفتن تعدادی از آن‌ها به عنوان پیکره‌ی انسانی کمک چندانی به ما نمی‌کند. به این ترتیب با این‌که در بسیاری از این مجسمه‌های انتزاعی هم ما شاهد حضور دو تکه در کنار هم هستیم که به احتمال زیاد قرار است همان معنا و مفهوم مورد اشاره را نمایش دهند، ولی رویکرد انتزاعی بین آن‌ها بیش از حد بر مضمون مورد نظر هنرمند غالب است تا بتوان رابطه‌ی پیچیده‌ی مابین عشق و نفرت را بین آن‌ها در نظر گرفت. به این ترتیب مجبوریم به سراغ جزئیات برویم.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani در جزئیات هم به نظر نمی‌رسد که ما با یک رویکرد مواجه باشیم. این تفاوت را می‌توان در نحوه‌ی برخورد با حجم پیکره‌ها، در نحوه‌ی برش چوب و البته کنار هم نهادن پیکره‌ها در نظر گرفت. در حالی که در گروهی از آثار کوچک‌تر می‌توان رگه‌هایی از بعضی از آثار کنستانتین برانکوزی را پیگیری کرد، در گروهی دیگر و به خصوص در نحوه‌ی ارتباط بین پیکره‌ها ردپای مجسمه‌ساز برجسته‌ی جریان سقاخانه، پرویز تناولی، به چشم می‌آید به خصوص که در چند اثر هنرمند به طور مشخص به سراغ رابطه‌ی بین دو پیکره رفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر صحبت از نحوه‌ی اجرا باشد، بندانی بیش از آن‌که در پی یافتن راه حلی مستقل بوده باشد، بیش از حد به راه حل‌های اساتید مجسمه‌سازی وابسته بوده است. تفاوت کار او فقط تغییر ماده‌ی کار و استفاده از چوب تراش خورده. به نظر می‌رسد که خود ماده‌ی کار هم اتفاقاً هنوز به خوبی با این مضمون همراه نشده است، برش‌های چوب و جلوه‌ی بصری این ماده‌ی کار کم و بیش بر پیوند بین دو پیکره غلبه دارد، به واقع ما بیش از حد درگیر برش‌های چوب و جلوه‌ی بصری آن می‌شویم و این باعث می‌شود که مضمون اصلی که رابطه‌ی بین دو پیکره است به چشم نیاید.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
علاوه بر این هنرمند بارها و به اشکال مختلف با ماده‌ی کارش کار می‌کند. به عنوان مثال می‌توان به نوع کار بندانی با سر و پیکره‌ی مجسمه‌های‌اش اشاره کرد، در حالی که پیکره با انحناهای ظریف برش خورده است، سرها معمولاً به اشکال دقیق هندسی و با زاویه اجرا شده‌اند، در نتیجه همین تضاد بین اجرا سر و پیکره در خیلی از موارد بیش از رابطه‌ی بین دو پیکره که به شکل چند پیچ اجرا شده‌اند، به چشم می‌آیند. پس در این‌جا هم به نظر می‌رسد که نحوه‌ی اجرای پیکره بیش از رابطه‌ی مورد نظر بیننده را جذب می‌کند.
در آثار انتزاعی هم وضع به همین منوال است. در این مجموعه ما یا با منحنی‌ها مواجه‌ایم یا با برش‌های تیز و نسبت زاویه‌دار دو بخش از یک پیکره، هیچ‌کدام از این دو رویکرد به تنهایی نمی‌توانند مضمون مشکلِ مورد نظر هنرمند – رابطه‌ی عشق و نفرت بین دو حجم – را نمایش دهند، بلکه در هر یک، ما شاهد رویکردی مجزا به مضمون هستیم. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
با این‌حال نمی‌توان از حق گذشت که بیان نسبت مورد نظر هنرمند در قالب فرمی بسیار مشکل است و هنرمند را نمی‌توان مطلقاً ناموفق نامید. در بسیاری از آثار بندانی توانسته به رگه‌هایی از مضمون‌اش دست پیدا کند، ولی تأثیر راه حل‌های دیگران بر کارش هنوز زیاد است، او را باید در نمایشگاه‌های بعدی، زمانی که زبان بیانی خود را یافته پی گرفت.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html/feed 0
نگاهی به نمایشگاه باستانی‌ها | ثمیلا امیرابراهیمی - نگارخانه‌ی ویستاhttp://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html http://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html#comments Mon, 20 Feb 2017 05:30:38 +0000 http://tandismag.com/?p=30573 در گالری ویستا | هنرمند، هنر و انسان سایت تندیس به قلم حافظ روحانی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
هنرمند، هنر و انسان
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی
ثمیلا امیرابراهیمی، از ابتدای انقلاب تا همین روزها، همیشه هنرمندی پرکار بوده و هست. نمایشگاه‌های متعدد، همکاری با نگارخانه‌های گوناگون و دوره‌های کاری متنوع نشان دهنده‌ی همین پرکاری و مؤید کوشش او برای تجربه کردن راه‌ها و شیوه‌های مختلف است. ثمیلا امیرابراهیمی، در تمام طول این سال‌ها بی‌وقفه کار کرده است و تقریباً همه ساله در نمایشگاهی یکی از مجموعه‌های‌اش را نمایش داده است.

نقد قبلی را اینجا بخوانید:

ثمیلا امیرابراهیمی، از ابتدای انقلاب تا همین روزها، همیشه هنرمندی پرکار بوده و هست. نمایشگاه‌های متعدد، همکاری با نگارخانه‌های گوناگون و دوره‌های کاری متنوع نشان دهنده‌ی همین پرکاری و مؤید کوشش او برای تجربه کردن راه‌ها و شیوه‌های مختلف است. ثمیلا امیرابراهیمی، در تمام طول این سال‌ها بی‌وقفه کار کرده است و تقریباً همه ساله در نمایشگاهی یکی از مجموعه‌های‌اش را نمایش داده است. مجموعه‌ی کنونی اما نشان دهنده‌ی وجه و شیوه‌ای متفاوت از علاقه‌مندی او ست. به واقع در نمایشگاه «باستانی‌ها» ما انگار با یک سویه‌ی کاملاً جدید از هنرمندی مواجه می‌شویم که در تمام طول این سال‌ها نقاشی‌های‌اش را به ما نشان داده بود، ولی این‌بار تصمیم گرفته تا چیزی جدید را به ما نشان دهد.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

مجموعه‌ی «باستانی‌ها» چیزی شبیه به یک سرگرمی است؛ انگار که هنرمندی در طول دو دهه به سراغ یک سرگرمی رفته و حالا آن‌ها را در قالب یک مجموعه نمایش می‌دهد. اول از همه «باستانی‌ها» حاصل تجربیات هنرمند در قالب چاپ دستی و تعدادی مجسمه است. این در حالی است که هنرمند پیش‌تر، بخش عمده‌ی آثار نقاشی خود را به تماشای گذاشته بود. دوم تاریخ آثار و البته نوشته‌ی کوتاه هنرمند برای این نمایشگاه نشان می‌دهد که این آثار در دو سه مقطع زمانی شکل گرفته‌اند. دوره‌ی اول به حدود ۲۵ سال پیش برمی‌گردد و دوره‌ی دوم انگار در همین یک سال اخیر انجام شده‌اند و حالا در قالب یک مجموعه به نمایش در آمده‌اند. سوم این‌که هنرمند در مجموعه‌ی «باستانی‌ها» دست به بازسازی نقش‌مایه‌های باقی مانده از اشیاء باستانی به جا مانده از تمدن‌های قدیم ایران زده است، با این‌حال به چند دلیل به نظر می‌رسد که هنرمند کوشیده تا چیزی را نمایش دهد که فراتر از یک بازسازی صرف است، بلکه کوششی است برای رسیدن به بیانی تازه از طریق اجرای دوباره‌ی این نقش‌ها در قالب‌هایی تازه.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرمند از دو شیوه برای نمایش نقش‌مایه‌های باستانی‌اش استفاده کرده است؛ مجموعه‌ی نخست حاصل اجرای آن‌ها به شیوه‌ی مونوپرینت است، ولی بعدتر بخش عمده‌ی این مونوپرینت‌ها با حاشیه‌‌ی طرح و نقش دار قاب شده و به نمایش درمی‌آیند و از سوی دیگر هنرمند تعدادی از نقش‌مایه‌ها را با تکه چوب‌ها و به شکلی بدوی بازسازی کرده و به شکل مجموعه‌ای از مجسمه‌ها به نمایش درآورده است. به واقع در حالی که هنرمند با اجرای هر نقش در قالب مونوپرینت کوشیده تا کاملاً به طرح اصلی وفادار باشد، با افزودن حاشیه و قاب پرطرح و نقش، مایه‌ای تازه به آن بخشیده و به واقع حضور خود و برداشت شخصی‌اش را نیز به این نقش‌مایه‌ها افزوده است.

با نگاه به مجموعه‌ی مجسمه‌ها می‌توان این حقیقت – حضور هنرمند و کوشش‌اش برای نمایش یک برداشت نو – را به عینه دید، جایی که او نقش‌مایه‌ها را از پس‌زمینه‌ی اصلی‌شان منفک کرده و آن‌ها را در یک قالب کاملاً تازه نمایش داده است.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

اما باید سؤال کرد که با این تغییر چه اتفاقی برای نقش‌ها می‌افتد یا در واقع به سراغ این پرسش رفت که آیا این شیوه‌ی جدید نمایش اصولاً نمایش‌گر چیزی تازه هست یا نه. در ابتدای راه باید به این موضوع دقت کرد که در مونوپرینت‌ها هنرمند با اجرای طرح و نقش‌مایه بر روی کاغذ طرحی اجرا شده بر روی یک کوزه یا یک سفالینه‌ را بر روی سطح دوبعدی اجرا کرده است. هنرمند در مرحله‌ی نمایش آثار به این موضوع واقف بوده که این نقش‌ها به واقع نه فقط بیان‌گر اعتقادات و باورهای انسان‌هایی بوده که این‌ها را قرن‌ها پیش ساخته و کشیده‌اند، بلکه در عین‌حال آن‌ها را بر روی اشیاء و دست‌ساخته‌های‌ روزمره‌ و کاربردی‌شان اجرا کرده است، پس آن‌چه الان برای ما به جا مانده، نه نمونه‌هایی از آن‌چه هنرهای زیبا خوانده می‌شود، بلکه نمونه‌ای از طراحی اشیاء و دست ساخته‌های کاربردی است.

هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی پس هنرمند دو شیوه‌ی گوناگون را به کار می‌گیرد تا دو کارکرد گونه‌گون این نقش‌ها را مؤکد کند؛ از یک طرف به سراغ بازسازی آن‌ها به شکل مجسمه‌ می‌رود که هم کوششی است برای نمایش شکل سه بعدی آن‌ها و هم کوششی است برای نمایش معنی و مفهوم اولیه‌ی این نقش‌ها که احتمالاً برای سازندگان‌شان معنا و مفهومی فراوان داشته. اما در مونوپرینت‌ها، هنرمند به سراغ حاشیه‌های پرنقش و طرحی رفته که این این آثار را در میان گرفته‌اند. با این‌کار هنرمند یک قاب و حاشیه‌ی پرنقش و طرح‌اش را نیز به اثر اصلی افزوده و به واقع آن را از محدوده‌ی چارچوب ساده‌ی مقوا رها کرده و فضایی به آن بخشیده که به طرح و نقش‌مایه امکان حیات و نفس کشیدن در محدوده‌ای فراتر از مقوا را می‌دهد.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

به این ترتیب هنرمند دو کار می‌کند؛ از یک طرف حضور خود را در این آثار به عینه و از طریق افزودن حاشیه‌ و هویتی تازه به این نقش‌ها اعلام می‌کند و از طرف دیگر با بیرون کشیدن آن‌ها از قالب قراردادی مقوا یا اجرای دو بعدی می‌کوشد تا آن‌ها را از محدوده‌ی زمان و مکان فراتر برده و به آن‌ها هویتی جهان‌شمول دهد. وقتی نقش‌ و طرح اجرا شده به شکل حاشیه‌های طرح‌دار در فضای اطراف مقوا تکرار و مؤکد می‌شود، بیننده با فضایی تازه و کاملاً متفاوت مواجه می‌شود که به جای تبدیل این نقش‌ها به شکل یک پدیده‌ی تزئینی که فقط به کار تماشا می‌آید، آن‌ها را در قالب یک پدیده‌ی بصری تصویر می‌کند که از محدوده‌ی چارچوب فراتر رفته و حضورش را در فضای امروز نگارخانه هم نمایش می‌دهد و آن‌ هم نه فقط به شکل طرح و نقش‌هایی به جا مانده از گذشته‌ای فراموش شده، بلکه در قالب یکی از نخستین باورهای انسان از هنر، به شکل هنری زنده و جهان‌شمول.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

ثمیلا امیرابراهیمی در مجموعه‌ی «باستانی‌ها» ما را دوباره به سرچشمه‌های هنر ارجاع می‌دهد، به جایی که هنر با زندگی همه روزه‌ی انسان‌ها، با باورها و شیوه‌ی زندگی‌شان ارتباطی مستقیم داشت. به روزگاری که بشر اولیه، در آستانه‌ی بنا کردن نخستین تمدن‌ها همه‌ی آن‌چه می‌اندیشیده و همه‌ی باورهای‌اش را به شکل این نقش‌مایه‌های بدوی و ساده برای ابد برای ما جاودانه کرده است.

ثمیلا امیرابراهیمی از ابتدا به کاربرد هنر و ارتباط آن با اجتماع و انسان اعتقاد داشته است، پس بیهوده نیست که به سراغ این نقش‌ها رفته است. بیهوده نیست که به سراغ نخستین تجربیات بشری رفته است و آثار کسانی را مطالعه کرده که بدون واسطه‌های نوینی که امروزه رابطه‌ی آزادانه ما با هنر را به شدت مخدوش کرده‌اند، با هنر و آثار هنری ارتباط مستقیم داشتند. «باستانی‌ها» نمایش بی‌شائبه‌ترین، مستقیم‌ترین، صادقانه‌ترین و بلاواسطه‌ترین رابطه‌ی تاریخی انسان با هنر است و به این ترتیب شاید کوشش هنرمند باشد برای یافتن این نسبت و رابطه‌ی مستقیم و بلاواسطه. به یک معنی نمایشگاه «باستانی‌ها» کوشش هنرمند است برای بازیابی رابطه‌ی صادقانه‌ی خودش به عنوان هنرمند با مخاطب، رابطه‌ای که در روزگار ما با وجود واسطه‌های گوناگون دست‌خوش تغییرات کامل شده است.

هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html/feed 0
رمانتیسیسم برین |نقدی بر نمایشگاه محسن جمالی نیک - در گالری ایرانشهرhttp://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html http://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html#comments Sun, 19 Feb 2017 06:29:52 +0000 http://tandismag.com/?p=30509 نگاهی به نمایشگاه برینِ بی ما ؛ نقاشی‌های محسن جمالی نیک در گالری "ایرانشهر"سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده هنرمندی که امروز در نقطه‌ای از تاریخ هنر ایستاده از سویی زیر بار سنگین گذشته پشت خم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند با تکیه بر نقطه درستی از همین تاریخ، راه را برای خلق اثری به جا و متناسب با زمانه خود هموار سازد. پس انتخاب نقطه‌ها و وصل کردن آن‌ها به هم در ساخت کارنامه هنری یک هنرمند موثر خواهد بود و او باید در این انتخاب حساس و دقیق باشد... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
این ماییم؛ بی بَر
نگاهی به نمایشگاه  برینِ بی ما ؛ نقاشی‌های محسن جمالی نیک در گالری “ایرانشهر”
سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده 

هنرمندی که امروز در نقطه‌ای از تاریخ هنر ایستاده از سویی زیر بار سنگین گذشته پشت خم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند با تکیه بر نقطه درستی از همین تاریخ، راه را برای خلق اثری به جا و متناسب با زمانه خود هموار سازد. پس انتخاب نقطه‌ها و وصل کردن آن‌ها به هم در ساخت کارنامه هنری یک هنرمند موثر خواهد بود و او باید در این انتخاب حساس و دقیق باشد.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

محسن جمالی نیک در آثار گذشته خود همواره با لحنی نقادانه بخشی از تاریخ تصویری هنر را به چالش کشیده است؛ مینیاتور. در آن آثار نیز طبیعت نقشی کلیدی ایفا می‌کرد اما در مجموعه اخیر-چنان که خود می‌گوید- از آن جهان عرفانی فاصله گرفته و با نگاه به امپرسیونیست‌ها این بار طبیعت را بدون حضور انسان تخریبگر، موضوع آثار خود قرار داده است. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
مسئله امپرسیونیست‌ها چه بود؟ همچنان دیدن؛ هنوز مسئله نقاشی، دیدن بود. سوژه به ابژه-طبیعت-جهان نگاه می‌کرد. طبیعت آنجا بود و نقاش-ناظر آن را “می‌شناخت”. چشمِ ناظر آن را ثبت می‌کرد؛ نه حس ابژه یا چنین چیزی را بلکه نمودِ دیده شدنیِ آن را . انسان ناظر با دیدن طبیعت بر آن سلطه یافت و با تجزیه علمی، طبیعت، مغلوبِ نقاش-دانشمند شد. امپرسیونیسم یک واکنش صرف به عکاسی-تکنولوژی نبود بلکه همگام با و متأثر از گذار علم از کل نگری به تخصصی شدن، آغازی شد برای عبور از سطح اشیاء و در نهایت تلطیف مرز بین سوژه و ابژه.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
حال باید دید مسئله آثار اخیر محسن جمالی نیک که بارها در بیانیه خود به امپرسیونیست‌ها ارجاع می‌دهد چیست! شاید در نگاه نخست به این تابلوها حال و هوایی امپرسیونیستی به ذهن متبادر شود اما به واقع با در نظر گرفتن نوع رنگ گذاری و نیز اشاره هنرمند به نحوه ذهنیِ خلق آثار، “بَرینِ بی ما” به غایت اکسپرسیونیستی است. این حالت اکسپرسیو در بیانیه گالری نیز مورد تأکید قرار گرفته. پس مخاطب با بیانگری احساسی مواجه است، اما نه احساس هنرمند که -به گفته بیانیه او و با وام‌گیری از آرایه تشخیص در ادبیات- با احساس طبیعت نسبت به انسان.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

اگرچه به نظر می‌رسد محسن جمالی نیک در مجموعه اخیر از “جهان سرخوشانه عرفانی” آثار گذشته خود فاصله گرفته و وارد فضای متفاوتی شده اما نظیر این طبیعت نگاری را در آثار گذشته وی نیز در ترکیب با فیگورهای مینیاتوری در مواردی معدود شاهد بوده‌ایم. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی گویی هنرمند به سراغ چیزی در آثار گذشته خود رفته و آن را بازیافته، فیگور مینیاتوری را از قاب طبیعت حذف کرده و به بیرون از این جهان پرتاب کرده است. اما درختان و شکوفه‌ها یا برکه در آثار اخیر بیش از آنکه مخاطب را درگیر وجه نقادانه نسبت به سلطه انسان بر طبیعت و ضرورت حذف این انسان تخریبگر کنند، رمانتیک هستند. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی تابلوها اجازه می‌دهند مخاطب از رهایی و شلختگی تاش‌های اکسپرسیو رنگ بر سطح آن‌ها لذت ببرد، هیجان زده شود و اتفاقاً دوباره به یاد نیروی مهیب طبیعت بیافتد! آشفتگی برگ‌های درخت و گلبرگ‌ها می‌تواند الهام بخش و برانگیزاننده احساس باشد چنانکه یک اثر رمانتیک در پی آن است.
این آشفتگی در قطع متفاوت آثار و پالت رنگی گسترده هنرمند نیز به چشم می‌خورد. آشفتگی در خود سوژه است نه در طبیعتِ مغلوب ما. این برینِ بی ما نیست که چنین حالت برانگیخته‌ای دارد، این ماییم بی برین، بی طبیعت، بیرون از جهان عرفانی و نقاش هم دیگر پیک الهام از سوی طبیعت نیست، چراکه پیوند با طبیعت را از دست داده، در جهان ذهنی خود نشسته و التهاب خود را روی بوم می‌تکاند. اما باز در این کار هم تمام نیست، زیرا که جسارت اعتراف در میان نیست؛ هنرمند بیان احساس خود را پشت آرایه تشخیص مخفی می‌دارد و اینچنین طبیعت خود را به چیزی بیرون از خود نسبت می‌دهد. حاصل چیزی نیست جز رمانتیسیسمی الکن که با کمرویی در گالری پرسه می‌زند و نمی‌تواند پاسخگوی ادعای بیانیه نمایشگاه باشد.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html/feed 0
محمد علی ترقی جاه | هنرمند مولف + گزارش تصویری - نگاهی به کاملترین مجموعه آثار محمد علی ترقی جاه در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزیhttp://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html http://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html#comments Sat, 18 Feb 2017 13:31:58 +0000 http://tandismag.com/?p=30512 نگاهی به کاملترین مجموعه آثار محمد علی ترقی جاه در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه محمد علی ترقی جاه | هنرمند مولف | به همراه گزارش تصویری 
نگاهی به کاملترین مجموعه  آثار محمد علی ترقی جاه در در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزی

ملانوروزی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره اینکه ترقی جاه یک هنرمند مولف بوده و کار ثبت آثار هنر معاصر ایران و تاریخ شفاهی ایران بر زمین مانده به بررسی کاملترین مجموعه‌ی آثار زنده‌یاد محمد علی ترقی جاه پرداخت که ۶۰ اثر را در بر می گرفت و این تعداد که پیش از آن قرار بوده سی اثر باشد در روزهای اخر آماده سازی نمایشگاه سی اثر منحصر به فرد به این نمایشگاه اضافه شد که در نمایشگاه پیش رو شاهد کاملترین مجموعه ارائه شده پس از درگذشت زنده‌یاد محمدعلى ترقى جاه باشیم که شامل تنوع در ابعاد، تکنیک، متریال و موضوع است.

در آرت سنتر باغ، نمایشگاه مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران، با نمایش آثاری از زنده یاد محمد علی ترقی ­جاه، عصر جمعه ۲۹ بهمن با حضور مجید ملانوروزی و جمعی از هنرمندان و علاقه مندان به هنر  افتتاح شد.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ

این در حالى است که مجموعه‌داران زیادى به جمع‌آورى آثار ترقى جاه طى سال‌هاى اخیر توجه نشان داده‌اند. در این نمایشگاه طیف وسیعى از آثار ترقى‌جاه از سلف پرتره، مجموعه خروس‌ها، مناظر تا مجموعه اسب‌ها و … به نمایش در آمده‌است.
مجید ملانوروزی در افتتاحیه این نمایشگاه، درباره این هنرمند و آثار او، گفت: آقای ترقی‌جاه را من از دیرباز می‌شناسم، از دهه ۶۰ که با ایشان گفتگویی در کیهان فرهنگی داشتم زمانی که در حوزه هنری یک سری کارهایی انجام می‌داد که با فضای اجتماعی خیلی آمیخته بود و بعد کم کم وارد فضای خاص خودش شد و به عنوان هنرمند مولف به کارش ادامه داد. ترقی جاه یکی از هنرمندانی است که واقعا رد پای نگارگری ایرانی را در کارهایش اما با زبان کاملا معاصر و امروزی می‌توان دید. اسب‌های شاهنامه شاه طهماسب و یا شاهنامه بایسنغری را می‌توان در آثارشان دید البته با ترکیبی نو، همان اسب‌های سیال با یک فضای آسمانی که پاهایشان هم روی زمین نیست با رنگ‌های اخرایی که کاملا ویژه ایران است و آقای ترقی جاه توانست خیلی زود هم زبان جهانی پیدا کند و هم کارش ایرانی باشد.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: اگر گاهی کارها کمی دکوراتیو هم دیده می‌شود به هر حال این ویژگی هنر شرق و هنر ایران است. ترقی جاه واقعا از محدود هنرمندانی بود که توانست یک زبان مولف داشته باشد و بدون تاثیر گرفتن از هنرمند مشخصی، زبان شخصی خودش را پیدا کردند.

وی تاکید کرد: آقای ترقی جاه متاسفانه در اوج خلاقیت، زمانی که آثارش می‌توانست در عرصه‌های جهانی بیش از پیش مطرح شود کما اینکه این اتفاق داشت می‌افتاد و مخاطبین خوبی در خارج از ایران هم داشت، پرواز کرد. من هنرمندان انگشت شماری می‌شناسم که احساس شاعرانه، خیالی‌نگاری، زبان امروزی، رنگ‌ها و پالت  ایرانی را در کارهایشان بتوان پیدا کرد و شاید سیالیت هم از روحیه آبرنگ کار کردن ایشان می‌آمد که بسیار خوب کار می‌کرد هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ و بعد توانست در فضای اکریلیک و کارهای روی بوم هم همان احساس را منتقل کند

مجید ملانوروزی با ابراز خوشنودی از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، گفت: خوشحال هستم که آرت سنتر در تداوم برگزاری نمایشگاه‌های پیشگامان هنر نوین ایران، نمایشگاهی از آقای ترقی جاه برگزار کرده است.
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در خصوص پرداختن به هنرمندان تجسمی درگذشته ایران، با بیان اینکه متاسفانه این موضوع هنوز تا حدودی روی زمین مانده است، ادامه داد: یکی از کارهایی که روی زمین مانده است و باید ما، وزارت فرهنگ و ارشاد، دولت و حاکمیت دنبال آن باشیم ثبت آثار هنر معاصر ایران و تاریخ شفاهی ایران است. معمولا در زمینه تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی کارهایی دارد صورت می‌گیرد اما در زمینه تاریخ هنرهای تجسمی و جامعه هنرهای تجسمی کار خوب انجام نشده است. یک مقدار مستندنگاری هست که در موزه انجام شده و نمایشگاه‌هایی بوده اما اینها نیاز دارد به نمایشگاه‌ها و متون جامع‌تر و همچنین ثبت خاطرات اساتید درباره هنرمندان درگذشته که به عنوان مثال این هنرمندان از کجا شروع کردند از کجا تاثیر گرفتند، چقدر کار کردند و …هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
مجید ملانوروزی در ادامه سخنانش، تصریح کرد: هنرمندانی چون جمال بخش‌ پور، اکبر صفاییان، ناصر عصار، قاسم سعیدی و … از جمله شخصیت‌هایی هستند که باید بیش از اینها درباره‌شان کار مستندنگاری انجام شود. اگر به دنبال آثار این دست از هنرمندان نباشیم آثارشان پراکنده می‌شود. این آثار و آثار زنده‌یاد ترقی جاه باید در قالب کتاب چاپ شوند. در خارج از ایران خیلی از گالری‌ها چاپ کتاب‌ها را انجام می‌دهند ولی در ایران به هر حال دولت باید در این زمینه اهتمام کند زیرا اینها اوراق زرین فرهنگ و هنر معاصر ایران هستند که متاسفانه پراکنده شده‌اند.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ

وی در پایان افزود: خوشبختانه گالری‌های خوبی در تهران فعالیت می‌کنند که در بخشی از این فعالیت‌ها بسیار موثر عمل می‌کنند، آرت سنتر یکی از آنهاست، گالری‌های دیگری چون شهریور، آب انبار، آریا و بسیاری دیگر که دارند بخشی از این کمبود را جبران می‌کنند. این نمایشگاهی که امروز از آثار آقای ترقی جاه در آرت سنتر افتتاح شد، بخشی از آثار این هنرمند را به نمایش گذاشت که کمتر دیده شده بود، آثار دهه ۶۰ و ۷۰ این هنرمند آثاری بود که دیگر کمتر در نمایشگاه-هایی که برگزار می‌شد، می‌دیدیم و نمایش، چاپ و ثبت این آثار می‌تواند همیشه به عنوان اسناد فرهنگی ایران ماندگار شوند.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
گفتنی است، چهره‌هایی چون محمد رحمانیان، مهرداد صدری، کامران عدل، الهام پاوه نژاد، ایرج حسابی، محمد فرنود، واحد خاکدان و …در افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشتند.
همچنین فیلم مستندی از زندگی زنده‌یاد محد علی ترقی جاه به کارگردانی فریور حمزه‌ای نیز به نمایش درآمد. این نمایشگاه تا ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می¬توانند برای دیدن آثار همه روزه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به نشانی بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵، آرت سنتر باغ (باغ انجمن خوشنویسان) مراجعه کنند.

هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه محسن جمالی نیک | گالری ایرانشهر - بَرین بی ماhttp://tandismag.com/30389/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1.html http://tandismag.com/30389/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1.html#comments Fri, 17 Feb 2017 06:48:52 +0000 http://tandismag.com/?p=30389 بَرین بی ما | سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی فرانسیس بیکن نقاش مؤلف و تأثیرگذار انگلیسی می‌گوید تصاویر من روی سیستم عصبی تأثیر می‌گذارند و نه مغز انسان. به نوعی باید نوهیجان‌گرایی را استوار بر تأثیرات مستقیم روی سیستم عصبی انسان دانست و این تأثیرات به لحاظ نظری... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نقدی بر نمایشگاه محسن جمالی نیک، در گالری ایرانشهر
بَرین بی ما
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی
فرانسیس بیکن نقاش مؤلف و تأثیرگذار انگلیسی می‌گوید تصاویر من روی سیستم عصبی تأثیر می‌گذارند و نه مغز انسان. به نوعی باید نوهیجان‌گرایی را استوار بر تأثیرات مستقیم روی سیستم عصبی انسان دانست و این تأثیرات به لحاظ نظری، استوار بر نوعی هیچ انگاری و اعتراض به زیست بی‌معنی جهان مدرن بود.

نوهیجان‌گرایی جنبشی هنری است که در زمینه‌ی نقاشی و هنرهای تجسمی از سال‌های دهه‌ی ۸۰ میلادی تا ۱۹۹۰ در اروپا و امریکا پدید آمد. این جریان واکنشی به انتزاع قالب در نقاشی سال‌های ۱۹۷۰ بود؛ بازگشتی به هنر فیگوراتیو یعنی تصویر کردن بدن انسان و اشیا قابل تشخیص. فرانسیس بیکن نقاش مؤلف و تأثیرگذار انگلیسی می‌گوید تصاویر من روی سیستم عصبی تأثیر می‌گذارند و نه مغز انسان.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
به نوعی باید نوهیجان‌گرایی را استوار بر تأثیرات مستقیم روی سیستم عصبی انسان دانست و این تأثیرات به لحاظ نظری، استوار بر نوعی هیچ انگاری و اعتراض به زیست بی‌معنی جهان مدرن بود. هیچ انگاری را فروکاست ارزش‌های والا و بی‌اعتباری آن‌ها دانسته‌اند و نقاشان در جست‌وجوی حقیقت زیست معاصر، از مفاهیم اجتماعی تأثیر پذیرفته‌اند. بیان‌گرایی و هیجان‌گرایی در ابتدای جنگ جهانی اول، در واکنش به مهابت جنگ و انهدام ارزش‌های والای انسان شکل گرفتند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
این هفته گالری ایرانشهر پذیرای آثار محسن جمالی نیک است. جمالی نیک نقاشی است که در آثار خود توجه بسیاری به مسایل اجتماعی دارد. وی از سال‌های ۱۳۸۴ شمسی، نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور سامان داده است. جمالی نیک متولد ۱۳۵۸ است و تحصیلات دانشگاهی نقاشی دارد. او مانند تمام نقاشان معاصر ایرانی، لحن نقاشی و هنر سال‌های دهه‌ی ۸۰ میلادی را به‌خوبی درک کرده و نگاه انتقادی خود را بی‌پروا بر مفاهیم و درگیری‌های انسان ایرانی با روند تجدد متمرکز نموده است.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
شاخصه‌ی اصلی نقاشی‌های وی درهم آمیزی درون‌مایه‌های کلان و روایت‌های ایرانی با بیان‌گرایی معاصر هنر غربی است. لحن وی در نمایشگاه‌های قبلی او مانند فخرآباد و فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین و دم شیر در تقابل با سنت و رفتار کنایه آمیز با عناصر نگارگری ایرانی بود. در کارنمای پیش روی هنرمند در گالری ایرانشهر، شاهد گشتی مشخص از فضای اکسپرسیو و عاری از طبیعت‌گرایی به بررسی رابطه‌ی انسان و طبیعت هستیم.

آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه شامل ۱۲ تابلو با ابعاد متغیر ۴ در ۲ متر تا ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر با تکنیک اکرلیک روی بوم هستند. فضای وسیع و سقف بلند گالری، امکان شکل‌گیری نمایشگاه چشم‌نوازی را فراهم آورده که نقاش به بهترین وجه از آن استفاده کرده است.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
جمالی نیک در نگاهی ستایش‌گر به تابلوهای برکه‌ی نیلوفر آبی کلود مونه، مؤسس سبک دریافت‌گری، قدرت فهم و تکنیک خاص خود را از نقاشی نشان داده است. رنگ‌هایی فام همراه با بافتی خشن و پرقدرت که شکوفه‌ها و درختان را به نمایش گذاشته‌اند. در بزرگ‌ترین تابلوی نمایشگاه، مخاطب بی‌کرانگی آبی زمینه‌ی پیچش درختی را با شکوفه‌های صورتی، میان طبیعت مورد نظر نقاش مشاهده می‌کند؛ آنچنان که خود در بیانیه‌ عنوان می‌کند، طبیعت خالی از انسان و در حال تهی شدن است، گویی میدان درک و شهود از طبیعت به عنوان منبع الهام هنرمند به اتمام رسیده و والایی و زیبایی جهان در معرض تاراج اندیشه‌ی سوژه محور انسانی است.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
جمالی نیک در چرخش خود، دید انتقادی را متوجه مضمون کارها کرده و فرم را از اشارات سمبولیک رها می‌کند. درون‌مایه‌هایی که در آثار گذشته‌ی او شاهدش بودیم؛ آیینه‌هایی محو و خالی عشاقی متشنج و لکه‌هایی از تباهی نگاه گذشته بودند. بیننده در برابر این مجموعه،‌ شاهد زیبایی مناظری است که نقاش آنان را شکوفه‌های بی‌ما نامیده. استفاده از کادرهای متفاوت همراه با بافتی خشن و زمینه‌های تخت، عصبیت نقاش را از زیستن امروز پنهان می‌کند.
در تابلوهای دیگر با کادر عمودی، درختی در نیمه‌ی سنگین پایینی کادر قرار گرفته است. گویی درخت انعکاسی از وجود حقیقی خود اوست. ماهیت پرخاشگر رنگ‌ها و فشار فضای منفی بالای کادر، تیغه‌ی دولبه‌ای را طراحی کرده تا مخاطب هوشیار را صید کند. از سویی زیبایی ذات نقاشی و طبیعت، کشش ساده‌لوحانه‌ی مخاطب عام را جذب می‌کند و از سویی بافت، ترکیب‌بندی و هارمونی اثر، نگاه متفاوتی را رقم زده‌اند.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نوهیجان‌گرایی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری گردی گالری ایرانشهر گالری کلود مونه فرانسیس بیکن فخرآباد فاجعه‌ی هزاره یا نوش‌آفرین دم شیر دریافت‌گری جاوید رمضانی بیان‌گرا بَرین بی ما انسان و طبیعت اکسپرسیو اخبار هنرهای تجسمی
در برخورد با هویت نقاشانه‌ی جمالی نیک باید پذیرفت که او فرهنگ عامه‌پسند را طرح می‌کند و در طرح‌های او حسرت و انزوای شرقی به جسارتی پنهان و معترض تبدیل شده است. او همان اندازه که بیان‌گراست، ردپای انتزاع زمخت و خشن را پدیدار کرده و در تمامی مراحل کار خود در حال آمیختن سبک‌ها و سنت‌های نقاشی حال و گذشته است. وی صحنه‌هایی آفریده است تهی از حضور انسان که تن به جبر زیبایی ظاهر پسندان داده است.

نقد قبلی را اینجا بخوانید:

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30389/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1.html/feed 0
نگاهی به عکاسی مینیمال به بهانه نمایشگاه گروهی عکس«مینیمال» - فرهنگسرای مللhttp://tandismag.com/30419/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.html http://tandismag.com/30419/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.html#comments Thu, 16 Feb 2017 12:54:40 +0000 http://tandismag.com/?p=30419 در فرهنگسرای ملل | سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نگاهی به عکاسی مینیمال
به بهانه نمایشگاه گروهی عکس«مینیمال» فرهنگسرای ملل
سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر

نوشته قبلی را اینجا بخوانید:

مینیمالیسم یا مکتب کمینه‌گرایی، جز گرایشاتی است که در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد. در این شاخه از هنر تاکید بر به حداقل رساندن عناصر سازنده اثر هنری و حرکت به سمت خلوص فرم است و به همین دلیل نیز آن را کمینه‌گرایی یا مینیمالیسم نام نهاده‌اند. این گرایش هنری که در دهه ۶۰ میلادی به رسمیت شناخته شد، از امریکا آغاز گردید و بر شاخه‌های مختلف هنر مانند، نقاشی، مجسمه، عکاسی و حتی ادبیات تاثیرات زیادی نهاد و هنرمندان زیادی از اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ به این مکتب گرویدند و آثاری با تکیه بر اصول کمینه‌گرایی، خلوص فرم و زدودن هرگونه پیرایه اضافی خلق کردند.هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
مینیمالیسم را اغلب گرایشی می‌دانند که بر ضد هنر اکسپرسیونیسم انتزاعی قد علم کرده‌است. اکسپرسیونیسم انتزاعی جنبشی بود که بر فضای هنری دهه ۵۰ میلادی حکومت می‌کرد، نقاشان و هنرمندان این سبک اعتقاد داشتند هنرمند باید تجربیات حسی خود را مستقیم و سریع بر روی بوم به تصویر بکشد، اما بر خلاف آنان هنرمندان مینیمال بیش از آنکه به ناخودآگاه و تجربیات حسی هنرمند اهمیت دهند بیشتر محو روش‌های منطقی فیزیک و ریاضیات بودند، آن‌ها اغلب به تصاعدهای ریاضی و نسبت‌های عددی تکیه می‌کردند و از خلوص و انتزاع ابدی ازلی ریاضیات برای خلق آثار خود بهره می‌بردند. به طور کلی می‌توان اصول هنر مینیمال را به استفاده از قوانین فیزیک در خلق آثاری با رویکرد نشانه‌ای و استعاری نسبت داد. ساخت‌های صنعتی، استفاده از اشکال هندسی پایه مانند مربع، مثلث، دایره و مستطیل، تکیه بر مبادی تجسمی ادراک مانند استفاده از سطوح تخت و یکدست، و حداقل عناصر بصری، قدرت بخشیدن به خطوط، نقطه‌ها، بافت‌ها و کلیه المان‌های پایه، به کار گیری ساختارهای هندسی و خلاصه کردن هرچه بیشتر تصویر همگی از ویژگی‌های این سبک هنریست.هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
اما کمینه‌گرایی در عکاسی را نمی‌توان با جنبش‌ مینیمالیسم هم عصر دانست، زیرا که بسیار از آن متاخرتر است، فراگیر شدن این گرایش در عکاسی به عنوان یک سبک به دهه های اخیر مربوط می‌گردد، هرچند از ابتدا و در آثار بسیاری از عکاسان از جنبش‌های مختلف مانند رالف گیبسون، ادوارد وستون، لویس بالتز و دیگران دیده شده‌است و همواره به دلیل تکیه بر عناصر تجسمی پایه در عکاسی حضور داشته‌است، اما موج همه‌گیر علاقه‌مندان به این نوع عکاسی امروزه رو به گسترش است.
به وجود آوردن یک ترکیب‌بندی کامل و بی‌نقص، استفاده از عناصر اصلی، رنگ، سطح، بافت و تضادها، به دست آوردن تصاویر آرام و تلاش برای دستیابی به تصویری زیبا و متعادل با حداقل عناصر بصری که اغلب به یک موضوع یا پیام متمرکز می‌پردازد و زیبایی بصری و نزدیک شدن به انتزاع در آن دیده می‌شود.هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی در نمایشگاه اخیر، گروهی از هنرجویان عکاسی گرد هم آمده‌اند تا عکس‌های مینیمال خود را به تماشا بگذارند. این گروه هفت نفره شامل حامد حصاری- هما سروش- عاطفه عبادی- امیر فرساد- هانیه مهرافزاد- سرمه مرسلی- شکیبا همتی نژاد است که تلاش کرده‌اند رویدادهایی را که در اطراف خود می‌بینند با نگاهی مینیمال روایت کنند. این نمایشگاه شامل ۳۰ تابلو در ابعاد ۵۰*۷۰ از این هنرمندان است.
آن‌ها لحظاتی را از طبیعت زندگی روزمره، اشیاء پیرامونی و معماری را دستمایه آثار خود قرار داده‌اند. تصاویری که سادگی و صداقت آن در نظر اول مورد توجه قرار می‌گیرد، اما اشکالات ریز و درشت ترکیب بندی که در برخی آثار بیشتر و در برخی کمتر است، در نمایشگاه دیده می‌شود. از آن‌جایی که شناخت دقیق و درست مبانی هنرهای تجسمی برای عکاس مینیمال از واجبات غیر قابل انکار می‌باشد، نیاز به پوشش دهی این ضعف برای این هنرمندان وجود دارد. هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
اما از برجسته‌ترین اتفاقات این نمایشگاه آغاز یک حرکت گروهی از بستری نظری مانند مینیمالیسم است و این گروه با پرهیز از ارتباط دادن نمایشگاهشان به انواع برداشت‌های احساساتی و شاعرانه و پایبندی به جوهر سادگی و شفافیت مینیمالیسم قدم مثبتی را برداشته‌اند که می‌تواند در آینده بسیار راهگشای آنان باشد.
به طور کلی از بین جنبش‌های هنری بعد از جنگ جهانی دوم مینیمالیسم را می‌توان به عنوانی یکی از سبک‌های پر طرفدار و پیشرو در نظر گرفت که از امریکا آغاز شد و سپس هنرمندان زیادی را از سرتاسر جهان و در گرایش‌های مختلف درگیر خود کرد. در ایران نیز آثاری از برخی از برجسته‌ترین هنرمندان این سبک در موزه هنرهای معاصر تهران قرار دارد که دیدن آن برای درک فضای هنری این مکتب خالی از لطف نیست، اما در حوزه عکاسی نیز عکاسان ایرانی به خصوص در سال‌های اخیر استقبال گسترده‌ای را از این جنبش به عمل آورده‌اند که یکی از نتایج آن در نمایشگاه حاضر دیده می‌شود، گروهی از جوانان که از دریچه هنر مینیمال دست به درک و دریافت جهان پیرامون خود زده‌اند.هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

منابع:
۱- مینیمالیسم، دیوید بچلر – مترجم: حسن افشار – ناشر: نشر مرکز، ۱۳۹۲
۲- عکاس مینیمالیست، استیو جانسون، مترجمین: کریم متقی، پوریا زینال زاده، افسانه آدیگوزل، کتاب پرگار، ۱۳۹۵
۳-  هنر و مینی‌مالیسم، دانیل مارزونا، مترجم: دکتر پرویز علوی، ۱۳۹۳

هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنرنامه هنر و مینی‌مالیسم هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد هنري نقد نمایشگاه مینیمالیسم مریم روشن فکر مبادی تجسمی لویس بالتز گالری گردی گالری کمینه‌گرایی فرهنگسرای ملل عکاسی مینیمال عكس رالف گیبسون دیوید بچلر دانیل مارزونا خلوص فرم اشکال هندسی استیو جانسون ادوارد وستون اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30419/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.html/feed 0
نمایشگاه آثار ۵+۵۰ هنرمند معاصر ایرانی | گزارش تصویری - به بهانه‌ی «پنجاه سالگی» گالری سیحونhttp://tandismag.com/30273/%db%b5%db%b5%db%b0-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86.html http://tandismag.com/30273/%db%b5%db%b5%db%b0-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86.html#comments Tue, 14 Feb 2017 11:19:54 +0000 http://tandismag.com/?p=30273 به بهانه‌ی «پنجاه سالگی» گالری سیحون   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گزارش تصویری از نمایشگاه آثار ۵+۵۰ هنرمند معاصر ایرانی به بهانه‌ی «پنجاه سالگی» گالری سیحون
مراسم پنجاهمین سالگرد ۱۴ بهمن: موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
گشایش اول ۱۵ بهمن: گالرى سیحون 
                      ۱۶ بهمن : گالری سیحون ۲
گشایش دوم ۲۲ بهمن: گالرى سیحون – ۲۳ بهمن گالری سیحون ۲ 

نمایشگا تا ۲۷ بهمن ادامه دارد.

افتتاحیه گالری‌ها و روز های جمعه از ساعت ۴ تا ۸ شب؛ باقی روزها از ۱۱ تا ۱۹

آدرس گالری سیحون:  خ. وزرا، کوچه چهارم، شماره ی ١١ از ساعت ۴ تا ۸ شب

آدرس گالری سیحون ٢: خ. مقدس اردبیلى، خ. کیهان، کوچه ی سینایى، شماره  ٢۴ از ساعت ۴ تا ۸ شب

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر

بیانیه:

گالری سیحون در کوچه­‌ی چهارم خیابان وزراء بود. و هست: در کوچه‌ای با شیب تند که درسال‌های جوانی به همان راحتی در آن سرازیر می‌شدی که وقت بازگشتن از آن بالا می‌آمدی.

سمت راست و در وسط‌های کوچه درِ چوبی ضخیمی با کوبه‌های فلزی به سالن کوچکی باز می‌شد با نقاشی‌های آویخته بر دیوار، با ویترینی رو به کوچه، با کفی فرش شده از کاشی‌های مستطیلی براق قهوه‌ای رنگ، با میز شیشه‌ای بزرگی با پایه‌های تراشیده شده از سر ستون‌های سنگی و ظرف‌های ظریف شیرینی خشک و خوشمزه­‌ی چیده  شده بر آن.

 در پشت  این سالن اطاق کوچکی بود – اطاق نه، که تختگاه خانم معصومه ی سیحون – آراسته  با خوش سلیقگی محض، و بی خود‌نمایی یا تفاخری، و یاد آور درون درخشان صاحبش. با نیمکت‌هایی برای نشستن و از هر دری سخن در میان آوردن؛ رو به میز و قفسه­‌ی چوبی ظریفی با صندلی چرخان مقابلش، با دسته گلی – و اغلب شاخه­‌ی ماگنولیای شکفته و هوش ربایی- در گلدان.

و خانم معصومه­‌ی سیحون – یا معصومه نوشین، یا منیر سیحون – ملکه‌ای بود نشسته بر سریر برحقش؛ مانند پوران‌دخت و آذرمیدخت ساسانی، که هرازگاه با هرکسی به زبانی سخن می­‌گفت و در هر لحظه متغیر: ازتلخِ تلخ تا شیرینِ شیرین … زبان و لحن و کلام و ستایش و نفرینی داشت که به همراهش رفت و بی جایگزین باقی ماند.

حالش که خوش بود دریغی از مهربانی نداشت و زائرانش را به لقبی و یا عنوانی می‌نواخت  -و وقت هایی مرا هم! اما خشمش که مشتعل می شد بهتر بود دورتر می‌ایستادی و ظاهراَ مشغول می­‌شدی به تماشای نقاشی‌های روی دیوار که اگر هم درست نمی‌دیدی شان، اما امن تر می‌ماندی!

هنر معاصر ایران را چه خوب می شناخت – که مادر خوانده‌ی آن بود و با هم و درهم زیسته بودند – و چه شمّ و شعور و سلیقه و انتخاب بی‌مانندی داشت. اتاق کوچکش میقات هنرمندان مطرح و مهم و مشهور عصر بود: از بهمن محصص و رضا مافی و محمد احصایی تا افجه­ای و سهراب سپهری – که سهراب بیشتر دوست داشت بر روی کاشی کف گالری بنشیند و ولو شود – و صدها تن دیگر، تا تقریبا  هر کسی که کسی بود و یا قرار بود به یمن لطف او کسی شود.

  گالری سیحون نبض تپنده­ی هنرهای تجسمی معاصر ایران بود و حضور معصومه خانم، دلگرمی و پشتوانه­ای مستدام. سخت کار کرد و کوشید و درخت تناوری کاشت و نشاند که هنوز و همچنان دارد ثمر می­‌دهد و زیر سایه­‌ی گسترده‌اش اهل معنا آرام می­‌گیرند. تاریخ هنر معاصر ایران را بی‌ذکر جایگاه بلند و تعیین کننده‌ی او نمی‌­شود نوشت و چنین است که هر کدام از ما به نوعی و در ایامی کوتاه یا بلند، وامدار او مانده‌ایم و سال‌های مشخص و متمایزی از عمرمان با یاد و یا در حضور او گذشته است.

 ما جوانان آن روزگارِ امروز به این ناهنجاری فرتوت  شده، چه تنها و بی جر و جوش مانده ایم بی او، و چه تند و اما تا مغز استخوان حس شده، بوق و کرنای به ظاهر پرجوش و خروش اطرافمان را به حق به چیزی نمی­‌گیریم، که چه آشکار و یکسره جعلی و پرت وخالی و جلف و پوک می‌نماید. و نمی‌نماید …که هست.

آیدین آغداشلو

۲۸/۱۰/ ۱۳۹۵

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر

 هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر   هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي نمايشگاه نقاشي نقاش موزه‌ی هنرهای معاصر تهران معصومه سیحون محمد احصایی گالری گردی گالری سیحون گالری فریدون آو طراحي سهراب سپهری پنجاهمین سالگرد پنجاه سالگی بهمن محصص افجه ای اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین آغداشلو ۵+۵۰ هنرمند معاصر

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30273/%db%b5%db%b5%db%b0-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه شاه پری بهزادی | گالری اثر - از نقطه تا دایرهhttp://tandismag.com/30207/30207.html http://tandismag.com/30207/30207.html#comments Tue, 14 Feb 2017 06:24:43 +0000 http://tandismag.com/?p=30207 از نقطه تا دایره | سایت تندیس به قلم حافظ روحانی مجموعه‌ی جدید آثار شاه‌پری بهزادی به یک معنی تداوم روندی است که این هنرمند در طول چند ساله گذشته آغاز کرده بود. این رویکرد و شیوه‌ی کاری از چند جهت قابل بررسی است. به یک معنا به نظر می‌رسد که تجربیات اخیر هنرمند در این آثار که تحت عنوان «سما» به نمایش درآمده به نتیجه‌‌ی مطلوب رسیده است یا لااقل می‌توان این آثار را نتیجه‌ی مجموعه‌ای از تجربیات در نظر گرفت.[divider style="dashed" top="20" bottom="20"][one_half]در ابتدا مجموعه‌ی «سما» ادامه‌ی تجربیات هنرمند در زمینه‌ی شیوه‌ی مرسوم کاری‌اش، مبتنی بر تکرار نقطه‌های رنگین است. این نقاط رنگین که به شکل متوالی در آثار بهزادی اجرا می‌شوند به نوعی ملهم از شیوه‌ی نقاشی نقاشان موسوم به «پؤانتالیزم» هست... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
از نقطه تا دایره
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی
مجموعه‌ی جدید آثار شاه‌پری بهزادی به یک معنی تداوم روندی است که این هنرمند در طول چند ساله گذشته آغاز کرده بود. این رویکرد و شیوه‌ی کاری از چند جهت قابل بررسی است. به یک معنا به نظر می‌رسد که تجربیات اخیر هنرمند در این آثار که تحت عنوان «سما» به نمایش درآمده به نتیجه‌‌ی مطلوب رسیده است یا لااقل می‌توان این آثار را نتیجه‌ی مجموعه‌ای از تجربیات در نظر گرفت.

نقد قبلی این نویسنده را اینجا بخوانید:

در ابتدا مجموعه‌ی «سما» ادامه‌ی تجربیات هنرمند در زمینه‌ی شیوه‌ی مرسوم کاری‌اش، مبتنی بر تکرار نقطه‌های رنگین است. این نقاط رنگین که به شکل متوالی در آثار بهزادی اجرا می‌شوند به نوعی ملهم از شیوه‌ی نقاشی نقاشان موسوم به «پؤانتالیزم» هست، هر چند که علناً کارهای بهزادی ارتباطی به آموزه‌ها و نظریات این نقاشان فرانسوی ندارد. در نتیجه تنها ارتباطی که می‌توان بین شیوه‌ی مرسوم آثار بهزادی در طول این سال‌ها و نقاشان «پؤانتالیزم» پیدا کرد اهمیت دادن به شکل برخورد هنرمند با رنگ است. جایی که او با کنار هم نهادن نقاط رنگی به تمامیت بصری اثر دست پیدا می‌کند. این تکنیک از جنبه‌ی دیگری هم اهمیت دارد و آن هم از منظر رفتار هنرمند با ابزار است. به این معنی که در این مجموعه از آثار هنرمند کم‌تر ردی از اثر دست یا رفتار بیان‌گرایانه‌ی نقاش بر روی بوم می‌ماند و ما صرفاً شاهد تعداد بی‌شماری نقطه‌ی رنگی هستیم که حول یک مرکز می‌چرخند، بی‌آن‌که چیزی از رفتار و حس هنرمند را منتقل کنند.از نقطه تا دایره
با این‌حال این شیوه‌ی کاری هنرمند به نمایشگاه اخیرش محدود نمی‌شود و ریشه در آثار قدیم‌ترش دارد. تمامی تلاش هنرمند در این نمایشگاه تلفیق شیوه‌ی کاری مورد علاقه‌اش با اشکال تزئینی گنبدهای ایرانی است که منجر به مجموعه‌ی «سما» شده‌اند.
پیش از این شاه‌پری بهزادی به کرات از فرم‌های هندسی دایره و مثلث استفاده می‌کرد، این اشکال هندسی ساده تا حد زیادی برای بیننده یادآور اشکال هندسی گنبدها بود، ولی ارجاع هنرمند به اشکال و نقوش تزئینی گنبدها هیچ‌گاه تا این اندازه بلاواسطه نبوده است. به واقع در این‌جا نقاش با تلفیق ترکیب‌بندی‌های‌اش با اشکال ساده‌شده‌ی گنبدها به نتیجه‌ای رسیده که هم می‌تواند پایانی بر دوره‌ای از جستجوهای‌اش باشد و هم احتمالاً آغاز دوره‌ای جدید از جستجوها.از نقطه تا دایره
اما نام مجموعه برآمده از واژه‌ی «سما» به معنی آسمان است. این نام‌گذاری علاوه به آسمان به مانند آن‌چه گنبد کبود نامیده می‌شود در عین‌حال تأکیدی بر فرم دایره‌ای هم هست که در هنر اسلامی بارها تکرار شده است و به ویژه در طراحی سقف مساجد ایرانی به خوبی نظرها را جلب می‌کند. به واقع و بر اساس همین نکته است که فرم دایره‌ای تقریباً همواره با معنویت پیوندی مستقیم داشته و دارد. در همین سال‌های اخیر هم فرم دایره‌ای تقریباً با رویکرد و هدفی مشابه مورد استفاده‌ی جمعی از هنرمندان نوگرای ما قرار گرفته است؛ به عنوان مثال می‌توان به مجموعه‌ای از آثار زنده‌یاد فرامرز پیل‌آرام اشاره کرد. در این مجموعه از آثار این هنرمند فقید، ترکیب‌بندی بر مبنای یک دایره‌ی بزرگ طراحی می‌شد و مجموعه‌ای از حروف درهم تنیده حول این مرکز می‌چرخیدند.

از نقطه تا دایره در بعضی از آثار این مجموعه مرکز دایره منبع روشنایی هم بود که مضمون معنوی اثر را مؤکدتر می‌کرد. این فرم تا حد زیادی یادآور همان تزئینات سقف گنبدهای مساجد در ایران است که حول مرکز گنبد می‌چرخند و خود مرکز گنبد گه‌گاه به یک نورگیر سقفی ختم می‌شود که نه فقط منبع روشنایی مسجد است، که در عین‌حال یادآور نور الهی است.

از نقطه تا دایره آثار شاه‌پری بهزادی در مجموعه‌ی «سما» را می‌توان تداوم همین سنت در هنر ایران در نظر گرفت. به واقع او با به‌کارگیری همان شکل بنیادین دایره بیننده را به همان اشکال آشنای گنبدهای مساجد ارجاع می‌دهد. اما نکته‌ی مهم در آثار این هنرمند ابعاد است. معمولاً در آثار بزرگ‌تر مجموعه بیننده شیفته‌ی تماشای سطح بزرگ رنگینی می‌شوند که نقاش در مقابل‌اش گذاشته است، در این حالت بیننده به عمق اثر جذب می‌شود که به یک معنی همان مفهوم آثار را مؤکد می‌کند.
اما شاه‌پری بهزادی مصرانه از پالت رنگی‌اش کاسته است و محدوده‌‌ی رنگی هر تابلو به یکی دو رنگ خلاصه می‌شود، باقی بازی هنرمند با تنالیته‌های مختلف آن رنگ است. این عملکرد دو کارکرد دارد؛ اول این‌که از وجه تزئینی هر پرده کم می‌کند و در عوض نگاه بیننده را به ترکیب‌بندی و فرم‌ها بیش‌تر جلب می‌کند که خود کوشش دیگری است برای رسیدن به مضمون.از نقطه تا دایره
ولی آیا کوشش هنرمند در این آثار دعوت بیننده به معنویت است؟ از اسم نمایشگاه و ارجاعات فراوان بصری که این‌طور به نظر می‌رسد، ولی آیا فرم اجرایی هم این کار را انجام می‌دهد؟ چنان‌چه اشاره شد، هنرمند دامنه‌ی رنگ‌های هر تک‌اثر را محدود می‌کند، به واقع در بیش‌تر آثار هنرمند اصرار هنرمند در استفاده از تنالیته‌های یک رنگ باعث می‌شود تا توجه بیننده بیش از حد به فرم و ترکیب‌بندی جلب شده و کارکرد دعوت بیننده به عمق اثر علناً ناکارآمد شود. از طرف دیگر آیا تکرار متوالی نقاط رنگی که بر روی دوایر متحدالمرکز بر روی بوم نقش شده‌اند، علاوه بر تأکید بصری بر مرکز دایره در عین‌حال ساده‌سازی مضمون جزء و کل است؟ اگر این‌گونه باشد قطعاً هنرمند در رسیدن به مقصود دوم موفق بوده است، ولی آیا آثارش در رسیدن به مضمون اول هم موفق بوده‌اند؟ یعنی آیا نقاط رنگین به اندازه‌ی کافی بیننده را به مرکز جلب می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که در این مورد حربه‌ی نقاط رنگین آن‌گونه که باید کارکرد ندارند و تک‌رنگی و اشکال بزرگ ترکیب‌بندی عمل‌کرد نقاط را بی‌اثر می‌کنند. به واقع از این منظر به نظر می‌رسد که تکرار نقاط بیش‌تر بیننده را به یاد آثار سونیا بالاسانیان نقاش ایرانی – ارمنی می‌اندازند که مقصودش از نقاشی انتزاعی دعوت به معنویت نبود و تکرار پاره‌ای از نقش‌مایه‌های سنتی در آثارش از اهمیت بیش‌تری برخوردار بود.از نقطه تا دایره
به نظر می‌رسد که مجموعه‌ی کنونی نتیجه‌ی ممارست هنرمند در یک شیوه و تکنیک است که با تلفیق با یک فرم معماری به نتیجه‌ای قابل تأمل رسیده است و این تازه آغاز راه تازه‌ای در کارنامه‌ی این هنرمند نقاش است. جستجویی که باید به انتظار نتایجش نشست و دید.
  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30207/30207.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه نقاشی مارال کوچک | گالری دلگشا - آن مرد در باران آمدhttp://tandismag.com/30011/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html http://tandismag.com/30011/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html#comments Sun, 12 Feb 2017 07:09:11 +0000 http://tandismag.com/?p=30011 آن مرد در باران آمد | سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
آن مرد در باران آمد
نقد نمایشگاه مارال کوچک در گالری دلگشا
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی

عکس‌ها: محدثه شادمهر

نقد قبلی را اینجا بخوانید:

ایرانیان اسب را نماد خورشید دانسته‌اند که یکی از پرکاربردترین نقوش و اصیل‌ترین حیوانات در دنیای اساطیر ایرانی به‌شمار می‌آید.
در اوستا اسب را نشانه‌ی پاکی و اصالت نامیده‌اند. و در قرآن کریم در سوره‌ی عادیات به این حیوان اهلی سوگند یاد می‌شود. (سوگند به اسب‌هایی که در تاختن نفسشان به شماره می‌افتد…)
حضور اسب در کتیبه‌ها، سنگ نوشته‌ها و الواح سیمین و زرین در میان رودان و تمدن هخامنشی و آثار مفرغی لرستان نشان از ظرفیت نمادین و اساطیر این موتیف تصویری دارد.واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر
در هنر معاصر، هنرمندانی چون محمدعلی ترقی‌جاه، ژازه تباتبایی، ناصر اویسی، صادق تبریزی، حسین محجوبی و بسیاری دیگر اسب را دستمایه‌ی روایت عاشقانه خود از جهان ایران کرده‌اند.
این هفته در گالری دلگشا شاهد آثار نقاشی مارال کوچک بودیم. ۱۱ تابلوی نقاشی رنگ روغن روی بوم به همراه دو اثر طراحی قلم فلزی بر روی کاغذ.مارال کوچک، نقاش جوانی است که تحت تأثیر زندگی و تأثیرات روزمره‌ی خود دست به نقاشی می‌زند. وی علاوه بر کار نقاشی به‌طور حرفه‌ای زندگی خود را با اسب‌ها سپری می‌کند و علاقه‌ی وافری به این حیوان زیبا و نجیب دارد.واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر
حضور اسب در نقاشی‌های هنرمند علاوه بر خاستگاه زیبایی‌شناسانه و منطق واقع‌گرایانه دارای نظام نشانه‌ای قابل بحثی است. تلفیق محیط‌های داخلی و خارجی زیستگاه‌های شهری و خصوصی، ایهامی قابل تأمل را در مخاطب ایجاد می‌کند.
تجربه‌ی زیبایی‌شناسانه در برخورد با فضاسازی‌های هنرمند، سؤالات بسیاری را فراهم می‌آورد. چگونه اسب و سوارکار در فضای نشیمن خانه‌ای پدیدار گردیده‌اند، گویا برخوردی یادمانی و گذرگاه خاطره‌ای عمیق را ایجاد می‌کنند و یا حضور سوارکار در اتاقی با کف صیقلی سیاه رنگ و پرده‌هایی آویخته نشان رازآلود اتفاقی است که زیست نقاش از آن تأثیر پذیرفته است.واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر
انتخاب زوایای باز و استفاده از خطوط اریب با پرسپکتیوهایی دو نقطه‌ای در تابلوهایی که فضاهای داخلی را نمایش می‌دهند ارتباط فرمی دقیقی با اسب‌ها برقرار نمی‌کنند و بیننده با عدم تجانس و فشار رؤیاهای تخیلی نقاش رو در رو می‌گردد.
واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر در تابلویی با کادر عمودی، حضور سه کله اسب روی دیوار ورودی اطاق نشیمن خانه‌ای مشاهده‌ می‌شوند، اسب‌هایی که مشخصاً نماد سه شخصیت خانوادگی این خانه می‌باشند. و یا در فضای ورودی اتاقی قهوه‌ای دو ماسک سفید روی دیوار قرار گرفته‌اند همراه با اسبی ایستاده در ورودی آن، و از سویی در پس تمام این فضاها نورهای خارجی، توهم جهانی دیگر را قوام می‌بخشند. جهان فراواقع‌گرایانه هنرمند با شناخت قابل توجه نسبت به آناتومی این حیوان و تسلط به عنصر رنگ تجلی یافته است. تکنیک نقاش در بازنمایی عناصر طبیعی در دو طراحی به نمایش درآمده، به‌خوبی جلوه‌گری می‌کنند. استواری خطوط همراه با درک روان از فرم و انرژی خطوط ، حکایت از مهارت و آموزش دقیق وی دارند.واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر از سویی، هنرمند خواستار ثبت اشکال واقع‌گرایانه در جهان اشارات رمزگونه خود می‌باشد، ترس مشخص وی از رها کردن منطق تقلیدی نقاشی گویای ساز و کار روانی و هراس مواجهه با زندگی و تحولات آن است. نقاش، اضطراب بار هستی، هیجانات و احساسات درونی خویش را با اصالت و زیبایی اسب‌ها در هم آمیخته تا رمزگان چرایی شکل‌گیری آثارش را بیافریند.
رابطه‌ی انسان و اسب در نگاهی شاعرانه فارغ از کارکردهای سر نمونی و اساطیری این موجودات گویای همزیستی خلاقانه ی این دو گونه است. مارال کوچک در عین تقدیس این رابطه، مجموعه‌ای از مفاهیم شخصی خود را فارغ از دغدغه‌های هویتی امروز رسانه‌ی نقاشی ارائه داده است.
آیا هنرمند در پی ارائه روایتی زنانه از زندگی است؟
اسبی در پشت بام خانه چه می‌کند؟
تمایز میان اسب سیاه و سفید و قهوه‌ای در تابلو ها چیست؟
حضور ماسک‌های سفید رنگ سمبول کدام حقیقت مکتوم است؟
این‌ها سؤالاتی است که ذهن مخاطب را درگیر می‌کند تا امکانات گسترش متون تصویری نقاش را فراهم آورد، نقاشی‌های مارال کوچک بازنگری است به جهان رازآلود کهن‌الگوهای ایرانی.واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر

واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر واقع گرایانه هنرمند معاصر هنر تجسمي هنر نمایشگاه نقوش نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقاش نشانه شناسی ناصر اویسی مارال کوچک گالری گردی گالری دلگشا گالری فرا واقع گرایی صادق تبریزی ژازه طباطبایی زیبایی شناسانه حسین محجوبی جاوید رمضانی باران اسطوره اسب اساطیر

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30011/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%a7.html/feed 0
گزارش تصویری | گالری ژاله - نمایشگاه گروهی عکس اینستالیشن حجمhttp://tandismag.com/30060/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87.html http://tandismag.com/30060/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87.html#comments Sat, 11 Feb 2017 06:54:15 +0000 http://tandismag.com/?p=30060 نمایشگاه گروهی عکس، اینستالیشن و حجم در گالری ژاله دیروز ۲۲ بهمن در گالری ژاله با ایده پردازی مژده اتراک افتتاح شد و ۱۲ هنرمند شرکت کننده در این نمایشگاه هر یک از زاویه دید خود در به خاطر آوردن آنچه در پس حافظه جا مانده با مدیا‌های متفاوت پرداخنه اند. این نمایشگاه تا تاریخ ۲ اسفند ۹۵ ادامه دارد و علاقه مندان می‌توانند به گالری ژاله به نشانی خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر ، نرسیده به خردمند، شماره ۳ مراجعه کنند. گزارش تصویری این نمایشگاه را در سایت تندیس ببینید...   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه گروهی عکس، اینستالیشن و حجم در گالری ژاله دیروز ۲۲ بهمن در گالری ژاله با ایده پردازی مژده اتراک افتتاح شد و ۱۲ هنرمند شرکت کننده در این نمایشگاه هر یک از زاویه دید خود در به خاطر آوردن آنچه در پس حافظه جا مانده با مدیا‌های متفاوت پرداخنه اند. 

این نمایشگاه تا تاریخ ۲ اسفند ۹۵ ادامه دارد و علاقه مندان می‌توانند به گالری ژاله به نشانی خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر ، نرسیده به  خردمند، شماره ۳ مراجعه کنند.

در بیانیه نمایشگاه به قلم مژده اتراک، ایده پرداز این نمایشگاه آمده است:

سفید، رنگ نبودن است.
سفید، رنگ ندیدن است. رنگ زوال یا شاید رنگ انتظار.
سفید، خالى است و پذیرا.
سفید، یا ابتدا است و یا انتها.
سفید، رنگ فراموشى است. رنگ حافظه‌ای پاک شده.

این نمایشگاه دعوتى است براى به خاطر آوردن آنچه در پس حافظه جا مانده.
دعوتى است براى تلاش در دیدن.

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
کامبیز صبری
یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
زهرا قیاسی

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
سپیده نوری

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
یوکابت فرخی

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
احسان ضیایی

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
مژده اتراک

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
نسیم گلی

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
نازلی پور شیر محمد

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
رضا موسوی

 

یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
بهناز محمد هادی
یوکابت فرخی اکباتانی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر جدید هنر تجسمي نمایشگاه نگین حداد زاده نسیم گلی نازلی پور شیر محمد مجسمه‌ گزارش تصویری گالری گردی گالری کامبیز صبری عکس اینستالیشن حجم عكس طرلان لطفی زاده سپیده نوری زهرا قیاسی رضا موسوی حجم بهناز محمد هادی اینستالیشن اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احسان ضیائی
نگین حداد زاده

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30060/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه « دچار آبی بیکران» | رضا کیانیان - گالری آرت سنتر باغhttp://tandismag.com/29970/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/29970/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86.html#comments Thu, 09 Feb 2017 13:30:49 +0000 http://tandismag.com/?p=29970 شهرت و کار خیر | سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر | این هنرمند که کارنامه پرباری در سینما، تلویزیون و تئاتر دارد، چهره‌ایست که این روزها او را از بیلبورد نوشیدنی‌های ارگانیک تا نمایشگاه‌ عکس می‌توانیم ببینیم... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
شهرت و کار خیر
نقدی بر نمایشگاه رضا کیانیان « دچار آبی بیکران»  در گالری آرت سنتر باغ
سایت تندیس به قلم مرسم روشن فکر
رضا کیانیان بازیگر نام آشنا و توان‌مند کشورمان، به تازگی با نمایش عکس‌های خود به جامعه هنرهای تجسمی نیز پیوسته است. این هنرمند که کارنامه پرباری در سینما، تلویزیون و تئاتر دارد، چهره‌ایست که این روزها او را از بیلبورد نوشیدنی‌های ارگانیک تا نمایشگاه‌ عکس می‌توانیم ببینیم. کیانیان با مجموعه‌ای از جدیدترین آثار خود در رسانه عکس به گالری آرت سنتر آمده‌است.

کیانیان پیش از این نیز با چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های متعدد گروهی در حوزه عکس حضور داشته‌است. او اولین بار مجموعه‌ای از پوسته‌های درخت و سپس کلاغ‌ها را به نمایش گذاشته بود.
در این نمایشگاه با عنوان «دچار آبی بیکران»، کیانیان دو مجموعه از عکسهای خود، مرداب و کهکشان را به تماشا گذاشته. این دو مجموعه که در قالب عکس‌هایی رنگی و در ابعاد مختلف ارائه شده‌اند، همان‌طور که از بیانیه کوتاه و شاعرانه نمایشگاه برمی‌آید، با هدف به اشتراک گذاشتن زیبایی به تصویر کشیده شده‌است. او در بیانیه از تجربه مسحور کننده کشف زیبایی سخن گفته‌است و برای بیان آن کوشیده است.مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران
رضا کیانیان متولد ۱۳۳۰ است و در طی دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش در حوزه هنر، آثار متعددی را در حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون از خود برجای گذاشته و شهرت گسترده او در این حوزه بر آثاری که در این نمایشگاه ارائه کرده‌است نیز سایه افکنده، بدیهی‌است، آثاری که امضای او را بر روی خود داشته باشند، فارق از ارزش زیبایی‌شناسانه‌شان، دارای ارزش مادی و معنوی قابل توجهی هستند. با مطالعه تاریخ هنر در سده اخیر، که شهرت و سلبریتی بودن در آن نقش مهم و غیر قابل اجتنابی ایجاد می‌کند، بزرگان عرصه رسانه‌های جمعی گاهی به بستر هنر رجوع می‌کنند و هستند بزرگانی که تمایل خود را برای گسترش شهرت در این عرصه‌ نیز آشکار کرده‌اند، مثلن آنتونی هاپکینز نقاشی می‌کند، یا جانی دپ پرتره‌هایی از هنرمندان و بازیگران می‌کشد، همین طور فرانک سینارای فقید یا جیم کری، که همگی در حوزه نقاشی از خود آثاری برجای گذاشته‌اند. و البته برای یک منتقد هنری دشوار خواهد بود که با آرامش خیال به آثار این چهره‌های محبوب مردمی خدشه وارد کند و جمع کثیری را آزرده خاطر نماید. البته این امر نیز بدیهی‌ست که استفاده از شهرت در جهت بسط و گسترش فرهنگ امری قابل تقدیر است. و می‌توان گفت رضا کیانیان نیز با همین رویکرد و در جهت اشاعه فرهنگ بازدید از گالری و خرید آثار هنری حرکت کرده‌است.مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران
تصاویر این نمایشگاه را عکس‌هایی انتزاعی تشکیل می‌دهند که از نمای بسیار نزدیک اشیائی مانند قایق و شیشه بخارکرده، گرفته شده‌اند. این تصاویر با استفاده از تضادهای رنگی و قابلیت بالقوه نمای نزدیک برای ایجاد سطوح در ترکیب‌بندی‌هایی ساختارگرایانه قرار گرفته‌اند و به همین دلیل از ایجاد فضاسازی جدی بازمانده‌اند. قطرات آب که بر شیشه‌ای نشسته‌است، انعکاس‌های رنگی بدنه قایق‌ها و سطوح منحنی و خطوط افقی که مکرارا در آثار تکرار شده‌اند، نشان از رویکردی فرمالیستی دارند.مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران

مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران در این نمایشگاه در مجموع ۳۸ تابلو در سه اندازه‌ پنجاه در هفتاد، صد در هفتاد و صد و سی در دو متر به نمایش درآمده است، کارهای کوچک و متوسط او دارای ده نسخه و کارهای بزرگ به صورت تک نسخه‌ای ارائه شده‌اند. ارائه آثار ساده و کلاسیک است و با محتوای آن همسو است، که از درگیری با معنا پرهیز می‌کند. آثار کیانیان چندان تمایلی به عرصه زیبایی‌شناسی تجسمی ندارند و به عنوان اشیاء تزئینی نیز کم بودن لایه‌های فرمی و انتزاع در سطح علیرغم ابعاد بزرگ هیبت لازم را برای آثار فراهم نکرده‌است. هرچند کیانیان با پایین آوردن قابل ملاحظه قیمت آثارش نسبت به حراج تهران آثارش را برای مجموعه‌داران نوپا در دسترس‌تر کرده‌است، اما از کیفیت‌های بصری آن نیز به همین نسبت کاسته‌است.مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران
آثار کیانیان در نمایشگاه اخیرش همان‌گونه که پیش از این نیز روش او در تولید عکس بوده‌است، بر رویا و شاعرانگی تکیه کرده‌ و از این طریق رابطه تصاویر با مخاطب را بیمه نموده، اما باز هم این رابطه از علاقه دکوراتیو و تزئینی به مرحله لذت عقلی عبور نمی‌کند. این تاکید در عنوان نمایشگاه که برگرفته از شعری از سهراب سپهری‌ است، تکرار شده و به شیفتگی او به آبی بیکران اشاره می‌کند، « دچار» شدن به آبی بیکران دریا و همچنین بیکرانه آسمان. اما این شیفتگی در فرم باقی می‌ماند و بدون ایجاد پرسش و برانگیختن سوال به راه خود ادامه می‌دهد.مریم روشن فکر مجموعه‎داران گالری آرت سنتر باغ قیمت فضاسازی فرمالیستی شاعرانگی سینما سهراب سپهری سلبریتی ساختارگرایانه رضا کیانیان دکوراتیو دچار آبی بیکران حراج تهران جیم کری جانی دپ تلویزیون تزئینی تئاتر اقتصاد هنر آنتونی هاپکینز آبی بیکران
به طور کلی می‌توان گفت عرصه هنرهای تجسمی هرچند ایجابات مخصوص به خود را در بر دارد و از آثاری که با این قالب نمایش داده می‌شوند انتظار می‌رود به آن پایبند باشند، اما به کاربردن شهرت و محبوبیت برای به عرصه کشاندن مخاطبین عام و آشتی آنان با فرهنگ و هنر دارای اهمیت و ارزش بسیار است.

نقد قبلی این نویسنده را اینجا بخوانید:

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/29970/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86.html/feed 0
A talk with Samaneh Ahmadi painter - By javid Ramezanihttp://tandismag.com/29836/talk-samaneh-ahmadi-painter.html http://tandismag.com/29836/talk-samaneh-ahmadi-painter.html#comments Tue, 07 Feb 2017 08:16:43 +0000 http://tandismag.com/?p=29836 By javid Ramezani .Translated by Behrad Sharifi   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

Translated by Behrad Sharifi

– Please introduce yourself and tell us a little bit about your biography.
– My name is Samaneh Ahmadi, I was born in 1986 and graduated from Art and Architecture college of Azad University. My first group exhibition was in 2009 in Golestan Gallery and my first solo exhibition was in 2011 in the same gallery.
– So before 2009 you had no exhibition and that was the first time you exhibited your works, why then?
– In fact, it was because of my teacher Mr.Joday and I would like to thank him here. In 2008 I sent my works for Afarinesh festival and I was not anticipating to be accepted but it did and also won, this became a motivation to show my work to Ms. Golestan and she also kindly accept them, and next year they were exhibited in ‘hundred artwork, hundred artist’ exhibition. In 2011 I had a solo exhibition in the same gallery and from that year on I have participated in all of ‘hundred artwork, hundred artist’ exhibitions except one. I was also planning for another solo exhibition, which was canceled due to personal issues. Also I was suppose to have an exhibition in December that canceled too, but the main reason for its cancelation was that I was sending my works for Nord Art. Beside Golestan Gallery from 2009 I have participated in different group exhibitions and festivals.

Visual Art tandis magazine Seven Vision Samaneh Ahmadi Reza aiati Painting Nord Art Keywords joday javid ramezani Haft Negah Golestan Gallery festival biafarin behrad sharifi
– So how did you hear about Biafarin?
– Last year some of my friends shared entry call for Haft Negah (seven vision) on web, in fact it was for the first time that someone out of usual seven galleries were able to introduce artists, in a sense maybe it was eighth vision. Previous year I participated in Haft Negah through Golestan Gallery but that year I decided to go through them. Before that I had no knowledge of Biafarin and its activities.
– Why it didn’t continue?
– I don’t know exactly, later Ms. Golestan told me that this opportunity was given to Biafarin only for one year. As I mentioned before I had no prior knowledge about Biafarin. To be honest that year when I was participating in Haft Negah I was not thinking my collaboration with them would continue, until I had a conversation with Mr.Reza Aiati and he kindly gave me a detailed description about Biafarin and its activities. I submitted my resume and artworks and become a basic member. Now Biafarin is sending me all domestic and international entry calls as it do for all the members.
– Did you participate in Nord Art because of Biafarin’s emails? What is Nord Art and what happened there?
– Yes, I had heard about Nord Art from my classmates, and then I decided to participate in this festival when I recived a mail from Biafarin. Nord Art is one of the oldest and most prestigious European festivals that held every year. Mr.Aiati told me that all three of my work has been accepted and after a while they called me to say they all have been sold. Nord Art 2016 had about 4,400 participants from 109 countries out of which 250 artists from 50 countries were selected; there were two artist from Iran, me and MRS. Samira Alborzkoh.
– What is you main issue with our visual atmosphere and what is missing for you?
– If you mean in Iran, I think there are some weaknesses.

Visual Art tandis magazine Seven Vision Samaneh Ahmadi Reza aiati Painting Nord Art Keywords joday javid ramezani Haft Negah Golestan Gallery festival biafarin behrad sharifi
– What do you mean by weakness?
– Unfortunately, in recent years many young artists in Iran are trying to produce works that are only good for sales due to financial problems and I think it’s a big weakness and can have serious damage for Iran’s visual art. There should be research why is this happening? Those who have a personal view in their work also don’t have much luck in selling their work. Most galleries are also dealing masterpieces and try to work on artworks of masters and classics. Of course, it may happen due to various reasons, including poor economic conditions in Iran, which obviously is not without effect on collectors and art lovers. At best, unfortunately, most of galleries limit themselves in supporting only a few young artists. The motivation for the creation of unique and innovative artwork is taken from young artists or at least limited to certain individuals. I think much of this is due to lack of support. In the best scenario when a gallery gives an artist opportunity to be seen, most people think selling is not a priority for the artist. But in reality a young artist same as everyone else also has financial need, especially with all the energy and time he or she is spends on creating artwork.
Every year many galleries start up without growing trend in the art economy and to the benefit of artists.
– What about Nord Art? Did you win a prize and they bought your work?
– I didn’t won a prize, I was chosen and later my works were sold in the exhibition.

Visual Art tandis magazine Seven Vision Samaneh Ahmadi Reza aiati Painting Nord Art Keywords joday javid ramezani Haft Negah Golestan Gallery festival biafarin behrad sharifi
– Did you sell only those three works?
– No, a couple from Denmark saw my works in Nord Art exhibition in Germany, when they found out my work were sold, they contacted me through Biafarin and asked whether I have any other work for sell. I offered them three works close to those in festival and after about one month negotiation they bought two of them.
– So are you satisfied?
– Yes, This festival was a good experience and had financial gain too. Because this past two year despite of having various exhibitions I didn’t have much sell and it’s annoying.
– Do you believe through online development and international curating we can revive and grow our art market?
– Yes, hundred percent.
– Do you have shown this works elsewhere and talked about them?
– At that time Honar online news agency published news that two Iranian artists were accepted in Nord Art, and they also published photo of my works. After that Tandis magazine also devoted a paragraph to this topic.
– Very well, at the end of this interview we will also display your works for our readers, good luck to you.
– Thank you.

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/29836/talk-samaneh-ahmadi-painter.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه زندگی گالری دلگشا - بازگشت به زندگی- مهدی شیری- گالری دلگشاhttp://tandismag.com/29578/29578.html http://tandismag.com/29578/29578.html#comments Sun, 05 Feb 2017 06:30:11 +0000 http://tandismag.com/?p=29578 گالری دلگشا در هفته‌ای که گذشت میزبان آثار نقاشی مهدی شیری بود، هنرمند جوانی که با مجموعه آثار خود با موضوع زندگی و با سوژه قرار دادن انسان، طبیعت و طبیعت بیجان به این گالری آمده و جهان خود را به تماشا گذاشته‌ است. آثار این نمایشگاه با طراحی‌های رنگی کوچک آغاز و با یک انیمیشن کوتاه پایان می‌گیرد.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

بازگشت به زندگی

یادداشتی بر نمایشگاه زندگی- مهدی شیری- گالری دلگشا

به قلم مریم روشن‌فکر

گالری دلگشا در هفته‌ای که گذشت میزبان آثار نقاشی مهدی شیری بود، هنرمند جوانی که با مجموعه آثار خود با موضوع زندگی و با سوژه قرار دادن انسان، طبیعت و طبیعت بیجان به این گالری آمده و جهان خود را به تماشا گذاشته‌ است. آثار این نمایشگاه با طراحی‌های رنگی کوچک آغاز و با یک انیمیشن کوتاه پایان می‌گیرد.

نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

مهدی شیری متولد ۱۳۶۸ در همدان است، و اینک دومین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری دلگشا برگزار می‌کند و پیش از اینکه به نقاشی بپردازد در حوزه انیمیشن فعالیت می‌کرده است. نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

در نمایشگاه زندگی ما شاهد بازگشت او به جریانی درونی‌تر از هنر هستیم، در نظرگاه اول این نمایشگاه با سطوح رنگی مسلط، خطوط قوی و ترکیب‌بندی‌های ساختارگرایانه همانند مروری بر تاریخ هنر مدرن به نظر می‌آید، با گردش در نمایشگاه می‌توان با هنرمندان آشنای بسیاری دیدار کرد، ماتیس با خطوط آزاد و منحنی و رنگ‌های فام، پیکاسو با پرتره‌های چند وجهی، فرنان لژه با فرم‌های ساده شده هندسی و احجام فلز گونه و ترکیب‌بندی‌های ساختارگرا و بسیاری هنرمندان دیگر.

نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

مهدی شیری با این نمایشگاه نقطه عطفی در مسیری که تا کنون در هنر آمده‌است ایجاد نموده،او پیش از این بر مسیرهای پیموده شده و روزآمد جریان‌های هنری معاصر تکیه می‌کرد که در آن بیش از آنکه ارتباطی با جریان درونی هنر و زندگی او برقرار باشد، تلاش برای واردات لحن‌های هنری دیگران مورد توجه واقع می‌شد. منظره‌هایی به دقت پرداخت شده و تک رنگ که فضاهای شهری و طبیعی را به مناظری فراواقعی مبدل می‌ساخت. مناظری که در لامکان و لازمان قرار داشتند و از نظرگاه و فردیت او دور و غریب بودند. اما شیری این لحن ترجمانی را در این نمایشگاه به کناری نهاده‌ است و با قدرت و شوری سرشار در مورد زندگی به گفتگو پرداخته.

نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

‌آثار این مجموعه همان‌طور که گفته شد بازخوانی و از آن خودسازی شیری در هنر مدرن هستند، او توانسته بدون هراس قطعات زندگی خود را به واسطه آموزش‌هایی که دیده‌ است روایت کند و در واقع او در حال مطالعه نقاشی و زندگی‌ است. آثار کوچکتر او که بر روی کاغذ و با پاستل کار شده‌اند همگی بعدتر در انیمیشن به نمایش درآمده‌اند. او به آرامی و با پشتکار اشیاء و آدم‌های پیرامون خود را مطالعه و بازنمایی کرده‌ است. این مطالعه حتی در آثار بزرگتر نیز به چشم ‌می‌خورد و تا پایان نقاشی‌ها، شیری نقطه تکمیل شده‌ای دربرابر ما نمی‌گذارد، اما شور او برای مشاهده و درک سیرورت و جریان سیالی زندگی که نو به نو شونده و در حرکت است با این مطالعات بصری به خوبی نشان داده شده‌ است.

نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

مهم‌ترین ارزش آثار او این است که توانسته  لحن وارداتی و بازار پسند را کنار نهاده و به کشف و شهود در خود مشغول شود و مسیری مطالعاتی را با پشتوانه‌ای مشخص از تاریخ هنر در برابر خود قرار داده و در درون بستر آن به جستجوی خویشتن پرداخته‌ است و در تلاش است تا به جای دیگری بودن، خود را بیابد و به جای تکثیر لحن دیگران به جستجوی لحن خود رفته ‌است.نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

هرچند در آثار نقاشی این هنرمند مطالعه بر نتیجه‌گیری برتری دارد و آثار تمام شده به نظر نمی‌رسند. اما در انیمیشنی که بر این نمایشگاه اضافه شده، ناگهان همه تصاویر به جای خود می‌روند و این مسیر، زندگی و روندی که هنرمند طی نموده‌است به نتیجه می‌رسد، در این انیمیشن هنرمند برداشت خود از زندگی را به روشنی به تصویر کشیده، او همچنین داستان خود را تعریف می‌کند و اشیائی که پیش از این در تابلوها به مثابه طبیعت بیجان قرار داشتند در انیمیشن او جان می‌گیرند و نقش خود را در این داستان برملا می‌کنند. به عبارتی انیمیشن او اثری پخته و تمام شده‌ است و جان کلام او و برداشتش از زندگی در آن نمود یافته، که این البته می‌تواند به توانمندی تکنیکی و تجربه کاری بیشتر او در حوزه انیمیشن نسبت به نقاشی نیز باز گردد.نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

مهدی شیری در این نمایشگاه همان‌گونه که خود نیز اشاره می‌کند به  جایی در میانه زندگی خود با جریان سیال و ممتد تصاویر و تصوراتش بازگشته، او درون و بیرون زندگی را در کنار هم قرار داده‌ است و تجربه زیستن خود، اشیاء پیرامونش، احساسات و عواطفش، تاثرات روحی، از دست دادن‌ها و همه چیزهایی را که به نوعی با زندگی او عجین هستند، مانند تاریخ هنر، رنگ و انیمیشن در کنار یکدیگر قرار داده‌ است و با لحنی صادقانه و بدور از تکلف به تصویر کشیده. او آزادانه اجازه داده‌ است تا شبیه باشد، او اجازه داده هنرمندانی که دوستشان دارد یا از آنان تاثیر گرفته‌ است در او نفوذ کنند و سپس زندگی خود را به کمک آنان روایت کرده‌ است. در نظر من مسیری که او در آن قدم نهاده راهیست برای تولید کردن چیزی واقعی چه هنر باشد و چه نباشد اما می‌تواند بخشی از دل مشغولی او یا شاید مخاطبین آثارش را پاسخ دهد و به واقعیت جریان زندگی اتصال یابد، این رویکرد می‌تواند دارای افق‌های بلندتری از شهرت و اقتصاد باشد.

نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقد هنر نقد نقاشی مهدی شیری مریم روشن فکر گالری دلگشا گالری انیمیشن‎

 

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/29578/29578.html/feed 0
نقدی بر نمایشگاه عبور باید کرد | بیتا وکیلی - گالری ایوانhttp://tandismag.com/29378/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html http://tandismag.com/29378/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html#comments Fri, 03 Feb 2017 12:02:20 +0000 http://tandismag.com/?p=29378 بیانگرا مفهومی سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی حضور اشیا روی بوم‌های نقاشی را کولاژ گویند، این حضور از احساس نیاز هنرمند به جهان خارج و همسانی‌های اشیا و فرم‌ها با مفاهیمی سرچشمه می‌گیرد که هنرمند در پی گفتن آن است.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
بیانگرا مفهومی 
نقد نمایشگاه بیتا وکیلی در گالری ایوان
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی

عکاس: محدثه شادمهر

حضور اشیا روی بوم‌های نقاشی را کولاژ گویند، این حضور از احساس نیاز هنرمند به جهان خارج و همسانی‌های اشیا و فرم‌ها با مفاهیمی سرچشمه می‌گیرد که هنرمند در پی گفتن آن است. 
شی‌ء ماهیتی واقعی دارد و تصویر نیست، پس هنرمند در مورد آن با دقت و وسواس رفتار می‌کند.
سابقه‌ی حضور اشیا روی بوم از دوره‌ی هنرمندان مفهومی ایرانی مانند: مارکو گریگوریان و یا هنرمندان سقاخانه‌ای است، اما امروزه بسیاری از هنرمندان در بحران رسانه ‌هنری‌به این ترفند رو آورده‌اند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها بیتا وکیلی هنرمند مطرح حراج‌های بین‌المللی است. این هفته گالری ایوان نمایشگاهی از آثار ایشان ترتیب داده است و حدود پانزده تابلو در ابعاد بزرگ با تکنیک میکس مدیا تحت عنوان «عبور باید کرد» در آنجا به نمایش گذاشته است.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
این مجموعه در ادامه‌ی آثار گذشته‌ی وکیلی، مناظری از فواصل دور هستند که با استفاده از کلاژ اشیا و رنگ‌های حجمی کار شده‌اند. چرخش هنرمند در این آثار به سمت استفاده از فرم‌های واقع‌گرایانه‌تر مانند پل‌ها، راه‌ها و مسیرهاست. حاکمیت دوگانه‌ی فرم‌های ایستا‌ و منحنی‌ها که ‌لحن‌تصویر سال‌های گذشته‌ی آثار وکیلی را شکل داده‌اند، در این مجموعه کماکان دیده می‌شود.
هنرمند در بیانیه‌ی خود به موقعیت دوگانه‌ی درون و بیرون، شرق و غرب، اکنون و آینده اشاره می‌کند.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
از منظر وی سازه‌های فلزی و شهرسازی مدرن با فرم‌های ایستا و دکل‌های مخابراتی و سلول‌های مربع مانند تکراری نمادی از غرب هستند و حضور ابرهای پیچان و نطفه‌های بسته شده در بطن انسان نمادی از شرق، این‌ گفت‌وگویی ابدی است که از منظر نقاش در شرایط تاریخی معاصر باید از آن عبور کرد.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی در آثار وکیلی، رفتاری هیجانی و بیان‌گرا را می‌توان در استفاده‌ی پخته از رنگ‌ها که کنایه از بافت زمین و دریا دارند مشاهده کرد، آنچنان که در دیگر آثارش نیز شاهد آن‌ها بوده‌ایم؛ از سویی دیگر، وی رفتار خود را در حیطه‌ی تصویری کنترل می‌کند، آنچنان که در آغاز تولید یک تابلو روند خلاقانه‌ای برایش تعریف شده است و می‌توان انتهای آن را پیش‌بینی کرد، سویه‌ی مفهومی که در آثار هنرمند دیده می‌شود از این منطق نشأت می‌گیرد. شاید بتوان وکیلی را هنرمندی مفهومی و بیان‌گرا نامید، آنچنان که علاقه‌ی وافر نقاش به انباشت اطلاعات تصویری آبستره، مانند بافت، رنگ و ماده و از سویی اشارات معناگرایانه و مشخص منطقی به سوژه‌ی نمایشگاهش همگی مهر تأییدی بر این ادعاست.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
نکته‌ی قابل تأمل در آسیب‌شناسی این کارنما این است که هنر معاصر کمتر می‌تواند یکسانی و همسانی را تاب آورد. وکیلی گرچه در تلاش است که لحن و عمل هنری خود را واقعی‌تر بنمایاند، اما برای گریز از منطق تحقق یافته‌ی شکلی آثار گذشته‌ی خود تلاشی نکرده است. و شاکله‌ی تکنیک و کارماده‌ی آثار هنرمند درگیر جست‌وجویی نمی‌گردد، گویی سبک و سیاق خود را بازنمود کرده است. فرم‌های پخته و ترکیب‌بندی‌های وی به غایت صنعتی والا دارند، اما برای هنرمند تثبیت شده و مطرحی که دارای آوازه و سبک شخصی است تحرک در حوزه‌ی ذات نقاشی امری ضروری به‌شمار می‌رود که مخاطبان طالب آن هستند.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

نقد قبلی این نویسنده را اینجا بخوانید:

نقدی بر نمایشگاه رضا افسری

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنر نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد مجله هنری مجله تندیس جاوید رمضانی بیتا وکیلی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/29378/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c.html/feed 0