وب سایت هنرهای تجسمی تندیس http://tandismag.com مجله خبری و پژوهشی هنر تجسمی Visual Art Biweekly Magazine Thu, 23 Feb 2017 12:57:16 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.8 http://tandismag.com/fa/wp-content/uploads/2015/10/cropped-Logo512-32x32.pngوب سایت هنرهای تجسمی تندیسhttp://tandismag.com 32 32 نمایشگاه انفرادی نیو مدیا اشکان حسینی | گالری ایوان - هشت بهشتhttp://tandismag.com/30941/%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c.html http://tandismag.com/30941/%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c.html#comments Thu, 23 Feb 2017 12:57:16 +0000 http://tandismag.com/?p=30941 ۶ تا ۲۰ اسفند   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
اشکان حسینی
نمایشگاه انفرادی نیو مدیا 
عنوان: هشت بهشت
گالری ایوان
گشایش: جمعه ۶ اسفند

اختتامیه: ۲۰ اسفند

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰
گالری ایوان شنبه ها تعطیل است

نشانی گالری ایوان: الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، خیابان لسانی، نبش بن‌بست حمید، شماره ۱

تلفن: ۳-۲۲۶۱۲۱۴۲ و ۲۲۶۰۷۱۲۶

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر هنر جدید هنر نیو مدیا نمايشگاه نقاشي نقاش گالری گردی گالری ایوان گالری اشکان حسینی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30941/%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c.html/feed 0
نمایشگاه گروهی ۱+۲۷ سرامیست | گالری شیرین - به انتخاب آزاده شولیhttp://tandismag.com/30934/%db%b1%db%b2%db%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86.html http://tandismag.com/30934/%db%b1%db%b2%db%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86.html#comments Thu, 23 Feb 2017 11:30:53 +0000 http://tandismag.com/?p=30934 به انتخاب آزاده شولی ۶ تا ۱۱ اسفند ۹۵   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه گروهی ۱+۲۷ سرامیست
به انتخاب آزاده شولی
گالری شیرین
گشایش: جمعه ۶ اسفند ماه ۹۵

پایان:  ۱۱ اسفند ۹۵

ساعت بازدید جمعه: ۱۶ تا ۲۰

ساعات بازدید روزانه: ۱۱ تا ۱۹

هنرمندان:
پروانه اسلامی، گلی انتظاری، سمیه ایل بیگی، الناز بهبودی، علیرضا بی‌پروا، مریم پارسا زاده، شاهد تابش اکبری، غزاله تاج، گلناز تاجیک، مهدی تقی خانی، فرحناز تیز دست، نادیا حسن زاده، مرجان حسنینی, سمیرا حیدر بیگی، رزیتا دارای جامه، الهام دلاوری،آسمان دهقان، …

آدرس گالری: خیابان کریمخان- خیابان سنایی، کوچه سیزدهم شماره ۵

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه گروهی نمايشگاه مجسمه‌ گالری گردی گالری شیرین گالری سرامیک سرامیست آزاده شولی ۱+۲۷ سرامیست

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30934/%db%b1%db%b2%db%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86.html/feed 0
گالری هور | نمایشگاه گروهی نقاشی - آیدین خانکشی پور، محمد خلیلی، آرش امدادیان، ژاله طالب پور، آتوسا جان نثاری، وجید امینی، افشین چیذریhttp://tandismag.com/30928/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c.html http://tandismag.com/30928/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c.html#comments Thu, 23 Feb 2017 10:33:35 +0000 http://tandismag.com/?p=30928 آیدین خانکشی پور، محمد خلیلی، آرش امدادیان، ژاله طالب پور، آتوسا جان نثاری، وجید امینی، افشین چیذری   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری هور
نمایشگاه گروهی نقاشی
هنرمندان : آیدین خانکشی پور، محمد خلیلی، آرش امدادیان، ژاله طالب پور، آتوسا جان نثاری، وجید امینی، افشین چیذری
گشایش: ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

پایان:  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید ساعت ۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
و ساعت ۱۴ تا ۱۹ (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره ۱۲

 روزهای تعطیل: شنبه‌ها
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۶۹۸۴
وجید امینی هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش محمد خلیلی گالری هور گالری فراخوان نمایشگاه ژاله طالب پور افشین چیذری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آیدین خانکشی پور، آرش امدادیان آتوسا جان نثاری
 بیانیه به قلم آیدین خانکشی پور- بهمن نود و پنج

کوه قاف،‌آنجا که انگار هستی زمینی تمام می‌شود، ‌نمادِ آخرین حدِ افق در دسترس آدمی است. جایی که حیرت تنها حس باقی مانده است. دست که دراز کنی از بلندایش به بطن آسمان انگشت می ‌سایی؛ چه حیرت ‌‌انگیز، چه شوق ‌آفرین.

کوه قاف، ‌انگیزشِ طیِ ‌مسیر والایی است تا به آخرین مرز پالودگی نزدیک شوی و دیگر غیر از تو هیچ چیز حایل نباشد و به یکباره آگاه شوی.
نگاه به طبیعت شاید از همین منظر است که ناخودآگاه و بدون هیچ اصراری، ‌همواره جذاب می ‌نماید. در مجموعه‌ ی حاضر هیچ انگیزش فلسفی یا عرفانی وجود ندارد و ارجاع به کوه قاف تنها اشاره به تصویری نادیده،‌ رویایی و دور از دسترس است که شاید انعکاسی از آن را در خود جای دهد.
زیست با طبیعت و در طبیعت به همین سادگی ممکن می ‌شود.

Mount Qaf, where the earthly existence seems to come to an end, is the symbol of the last horizon accessible to man. Here, amazement is the only feeling one is left with. Here, one only needs to stretch their hand to touch the sky; how amazing, how exhilarating!
Mount Qaf, an exalted motivation to take the road and approach the farthest limits of refinement, where there is no barrier except you, and you suddenly become fully aware!
It might be from this perspective that looking at nature is, unconsciously and without anyone’s urging, fascinating. In the present collection, there is no philosophical or mystical motivation, and reference to Mount Qaf is only an allusion to an unseen, dreamlike and inaccessible image, which might provide us with a reflection of it.
Living with and in nature can thus simply become possible.
Aidin Xankeshipour – Mar. 2017

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30928/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c.html/feed 0
نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری آران - مجید کامرانی- زهرا قیاسی- مریم فرزادیان – هومن بیاتhttp://tandismag.com/30922/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86-2.html http://tandismag.com/30922/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86-2.html#comments Thu, 23 Feb 2017 08:30:13 +0000 http://tandismag.com/?p=30922 هنرمندان: مجید کامرانی- زهرا قیاسی- مریم فرزادیان – هومن بیات   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
آران

نمایشگاه گروهی نقاشی
عنوان: وضوح
گشایش: ۶ اسفند

ساعت بازدید: گشایش ها ۱۶- ۲۰ و روزهای دیگر ۱۳ – ۱۹ جمعه های
غیرگشایش تعطیل است

پایان: ۱۶ اسفند
هنرمندان: مجید کامرانی- زهرا قیاسی- مریم فرزادیان – هومن بیات

تهران، خیابان خردمند شمالی کوچه دی پلاک ۱۲
تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸ ۷

هومن بیات هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش مریم فرزادیان مجید کامرانی گالری آران گالری زهرا قیاسی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 
این نمایشگاه با هدف نمایش آثاری که بسیار واضح، ظریف و دقیق پرداخت شده اندبرگزار می‌شود. آثار هنرمندانی که هم با تمام توان بر پیشبرد تکنیکی آثار و هم موضوعات مورد نظرشان تمرکز می کنند. این هنرمندان اشیاء و اشکال واقعی را به تصویر می کشند و با تکیه بر جزئیات و مشخصه های کلیدی به خوانشی جدید از اصل و واقعیت دست پیدا میکنند. طی این فرآیند و به میانجی تبحر در رسانه ی که انتخاب کرده اند با امتزاج احساسات و ارزش های اجتماعی و برداشت خود از دنیا قادر به تقابل و تعامل با واقعیت هستند. وضوح تصاویر در جزییات دقیق این نقاشی ها بیننده را بین دو رسانه عکاسی و نقاشی سرگشته می کند. در این نقاشی های روایی هر هنرمند لبه تیغ دنیای منحصر به فرد خود را به تصویر می کشد.
مجید کامرانی با کاوش در گذشته راهی به اکنون می جوید. او به تناوب از خاطرات به امروز سفر می کند. با تصویر کردن چرخ خیاطی ها و خودنگاره ها هنرمند به مادرش که با شغل خیاطی فرزندان خود را به عرصه رسانده است ادای احترام می نماید. خلوص عواطف و کیفیت احساسی این نقاشی ها یادآور بهترین لحظات رابطه مادر و فرزند است؛ درنگی در دنیائی آشفته و سخت برای به خاطر آوردن آنچه که زیباست.
زهرا قیاسی با بهره گیری از عکسهای تصادفات و خرابیهای آزمایشات ایمنی در کارخانه های خودروسازی صحنه هایی با موضوع قرار دادن تصادفات اتومبیل تصویر می کند. او بر لحظه تصادف و هجوم ادرنالین تاکید دارد تا شدت برخورد را نشان دهد. استعاره‌ای از خشونت بدون نشان دادن نتیجه تصادم؛ نمایش پیش پا افتادگی شرارت و زیانباری. هنرمند در کشورهای مختلف زندگی کرده و تصویر کردن واقعیتی جدید که مختص خود او است حقیقتی را می سازد که دیگر از دست نخواهد رفت.
مریم فرزادیان تفسیری دقیق از اشیآیی میسازد که میتوانند ابزارسازندگی و خشنودیباشند و یا عاملتباهی باشند و رنج. می‌توان تصور کرد که در لایه های این نقاشی ها و در ذهن هنرمند، تاریخ و حافظه جمعی جاری و در عین حال نهان هستند؛ رویدادهائی که هنرمند با زبان اشاره و کنایه به آنها می‌پردازد.کیفیت روایی و احساسی این نقاشی ها واقعیت خود را به تصویر می کشند.بافت،سطح،نور و سایه واضح تر از واقعیت جلوه گر میشوند تا به بیننده یادآوری کنند که “اشیا از آنچه می بینید به شما نزدیکتر هستند.”
هومن بیات از ضرب قلمهای پهن استفاده می کند تا تصاویری به وضوح شیشه پدید آورد. با به تصور درآوردن سمبول های برندهای بین المللی مثل کوکاکولا، هنرمند به اهمیتی که این اشیاء در زندگی روزمره یافته اند، اشاره می کند؛ سمبل ها و اشیای که برای زمان طولانی قابل شناسائی خواهند ماند. در این نقاشی ها، اشیاء جایگزین فرم انسانی با تمام تفاوتهای آن هستند و صورت جدیدی از طبیعت بی جان را پدید می آورند. در بیشتر اوقات این اشیاء شکسته و له شده هستند تا تعبیری از فنای ماده را القاء کنند. در عین حال به سوء استفاده از موهبت های طبیعی و مصرف گرائی حاد در جوامع، نیز اشاره می کنند.

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30922/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86-2.html/feed 0
مجسمه‌سازی معاصر برزیل و آثار ویکتور برِشِرِت - مجسمه‌سازی | یادمان پیشگامانhttp://tandismag.com/30627/%d9%88%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%90%d8%b4%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c.html http://tandismag.com/30627/%d9%88%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%90%d8%b4%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c.html#comments Thu, 23 Feb 2017 06:30:27 +0000 http://tandismag.com/?p=30627 مجسمه‌سازی | یادمان پیشگامان | گردآوری و برگردان: علیرضا بهارلو این مقاله در شماره ۳۴۴ مجله تندیس به چاپ رسیده است.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
مجسمه‌سازی | یادمان پیشگامان
مجسمه‌سازی معاصر برزیل و آثار ویکتور برِشِرِت
گردآوری و برگردان: علیرضا بهارلو

ریشه‌های مجسمه‌سازی امروز برزیل به سده‌ی شانزده میلادی و تکوین و تحول آن به دوره‌ای بازمی‌گردد که نخستین سکونتگاه‌ها در این سرزمین تازه‌کشف‌شده برپا شد. طی سده‌های بعدی، بخش عمده‌ی آثار مجسمه‌سازی این کشور از پرتغال وارد می‌شد که ویژگی‌ بارزشان همان ویژگی‌های باروک اروپا بود. سبک باروک در میان فرهنگ مذهبی برزیل مجال ظهور و بالندگی پیدا کرد و تا دهه‌های آغازین سده‌ی نوزدهم در قالب یک سبک مسلط هنری باقی ماند. فعالیت‌های مجسمه‌سازی در سده‌ی نوزدهم تا حدودی کاهش یافت، اما بعدها زمانی که دولت و توده‌ی مردم علاقه‌ی تازه‌ای به هنر پیدا کردند احیا شد. دراین‌میان مدرنیسم سبب شکل‌گیری دوره‌ای از تحقیقات گسترده در زمینه‌ی یک زبان نوین در حوزه‌ی مجسمه‌سازی شد که حاصل آن، دستاوردهای بزرگ هنری و مطرح‌شدن مجسمه‌سازی معاصر برزیل در سطح جهانی بود. یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
چنان‌که اشاره شد، نخستین آثار واردشده از اروپا به سرزمین برزیل، رگه‌هایی از باروک داشت. سبک باروک طی سه قرن تولید هنر در این کشور، از سده‌ی شانزدهم تا زمانی که نئوکلاسیسم در سده‌ی نوزده به جنبش شایع هنری بدل شد، پدیده‌ای غالب قلمداد می‎‌گشت. تنها پس از برافتادن نظام برده‌داری (۱۸۸۸) و استقرار جمهوری به‌جای امپراطوری در ۱۸۸۹ بود که یک جنبش کوچک اما مصمّمِ مدرنیستی در دومین دهه از سده‌ی بیستم پدیدار شد. این جنبش را شاعران، رمان‌نویسان، معماران، موسیقی‌دانان، نقاشان و مجسمه‌سازان هدایت می‌کردند. طلایه‌دار واپسین گروه از فعالان نام‌برده (مجسمه‌سازان)، ویکتور برِشِرِت۱ بود.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
برشرت در سائو پائولو، مرکز ایالت سائو پائولو (برزیل) متولد شد و رشد کرد. این شهر و ایالت درطول سال‌های پیشرفت هنرمند، تحولات فرهنگی و اقتصادی فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشت. صادرات قهوه، تجارتِ روبه‌رشد و پدیده‌ی صنعتی‌شدن، همگی سائو پائولو را به پویاترین ایالت در این جمهوری جدید مبدل کرد. چنین رونقی موجب جذب موجی از مهاجرانی شد که عمدتا از شمال ایتالیا و پرتغال و همچنین ژاپن و خاورمیانه می‌آمدند. این مهاجران علاوه بر ازدیاد جمعیت ساکن در ایالت، تنوع و آگاهی فرهنگی را نیز همراه داشتند.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
برشرت مطالعات هنری خود را در زمینه‌ی هنرها و صنایع، در یک مدرسه‌ی محلی آغاز کرد. در این دوره همچنان‌که روشنفکران تلاش می‌کردند تا به این کلان‌شهرِ درحال‌رشد ماهیتی – به‌لحاظ فرهنگی – پالوده و پیشرو بدهند، رونق و رفاه و تفاخرِ «پاولیستاها»۲ (ساکنان سائو پائولو) موجب ترغیب حمایت از هنرهای بصری گشت. فارغ‌التحصیلان این مدرسه، نسل صنعتگرانی را تشکیل دادند که به‌طرزی چشمگیر – و اغلب ناشناخته – سبب توسعه‌ی خانه‌ها، ابنیه‌ی عمومی و فضاهای شهری شدند.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
برشرت که به مزیت تحصیل در خارج آگاه بود، برای شناساندن خود و کسب اعتبار، به ایتالیا سفر کرد. وی درکنار آرتورو داتسی۳، مجسمه‌ساز رومی، آناتومی و شیوه‌ی کار با گِل رس را فراگرفت. این هنرمند جوان حتی کارگاه کوچکی را در سال ۱۹۱۵ در روم راه‌اندازی کرد. یک سال بعد در نمایشگاه «آماتورها و حرفه‌ای‌ها»۴ (مربوط به تشکیلات هنر در روم، «انجمن آماتورها و خبرگان هنرهای زیبا»۵) و در نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبای روم شرکت کرد و موفق شد به‌خاطر ساخت اثری باعنوان «بیداری»۶ (۱۹۱۶) برنده‌ی جایزه‌ی اول شود. او در سال ۱۹۱۷ برای حضور در مراسم خاکسپاری اوگوست رودن به پاریس سفر کرد. رودن مجسمه‌سازی بود که تأثیر بسزایی بر نسل ویکتور برشرت، به‌ویژه در زمینه‌ی فرم زنانه از خود به‌جای گذاشته بود. برشرت پیش از بازگشت به برزیل، در ۱۹۱۹ در نمایشگاه «کاسینا دِل پینچو توسط بیگانگان»۷ (روم) شرکت کرد.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
برشرت جوان در ایتالیا یک سبک مجسمه‌سازی مدرن را که به ذائقه‌ی پاولیستاها خوش می‌آمد فراگرفته بود. شیوه‌ی سبک آر دکو در آثار او، مناسبِ آثار عمومیِ گرانیتی‌ای بود که قدرت و استحکام را به‌نمایش می‌گذاشتند و همچنین آثار کوچک و مجزای برنزی یا مرمرینی که باشکوه، طبیعی (ابتدایی) و پویا می‌نمودند. نماینده‌ی این سبک متأخر، مجسمه‌ی «اِوا»۸ بود که جلوه‌ای از نیروی خلاقه‌ی زنانه را نمایش می‌داد. دولت سائو پائولو در سال ۱۹۲۱ این اثر را به دست آورد و اکنون در مرکز فرهنگی شهر قرار دارد.
برشرت، سفارش ساخت یادمانی عمومی را نیز از سوی دولت برای مرزنشینانی که موجب توسعه‌ی سائو پائولو شده بودند دریافت کرد. این اثر که «یادمان پیشتازان»۹ نام داشت، مهم‌ترین کار هنری او محسوب می‌شود. ازآنجا که این مجسمه‌ساز مدت زمان زیادی را خارج از کشور گذرانده بود، تنها اندکی پیش از وفاتش کار را به‌اتمام رساند.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
برشرت از سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۶ عمدتا در پاریس زندگی می‌کرد و مرتب به برزیل بازمی‌گشت. وی باآنکه در خارج به سر می‌برد، اما در فوریه‌ی ۱۹۲۲ با ارائه‌ی بیش از ۱۰ مجسمه، ازجمله «صنم»۱۰، در نمایشگاه پیشروِ «هفته‌ی هنر مدرنِ»۱۱ سائو پائولو شرکت کرد. این هنرمند به‌مدت بیش ‌از یک دهه، آثار خود را به‌نمایش گذاشت و در پاریس در «سالن پاییزه»، «سالن هنرمندان فرانسوی»، «سالن کاشیکاری» و «سالن مستقلان» موفق به دریافت جوایزی شد. دولت فرانسه، اثر دیگری از او باعنوان «گروه»۱۲ را برای «موزه‌ی دوژو دوپام» (که بعدها در زمان جنگ ازآنجا منتقل شد) تصاحب و «نشان لژیون» (دونور) را به وی تقدیم کرد. برشرت به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران «انجمن هنر مدرن» در ۱۹۳۲، تأثیر بیشتری در رشد و توسعه‌ی مدرنیسم برزیل از خود به جای گذاشت.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی

موضوعات هنری برشرت، حین بازگشت او به برزیل در ۱۹۳۶ متحول شد؛ ازاین‌حیث که دیگر آنچه عرضه می‌کرد بازتابی از ذوق و علاقه به مضامین بومی‌ای بود که اغلب در تعریف مدرنیسم برزیل نقش داشتند. وی اکنون به‌جای ساخت پیکره‌هایی از دیانا، فاون‌ها۱۳ یا رقصندگان باله، آثاری از هندیان برزیلی، حیوانات، شخصیت‌های قومی و مردمی، و قهرمانان ملّی تهیه می‌کرد. آثار او کماکان حاوی خصلت یا وجهی از انتزاعی بود که در تحولات هنری اروپا نیز یافت می‌شد. برشرت در سال ۱۹۴۱ پیکره‌ای یادبود از دوک کاشیاس، قهرمان برزیلی جنگ در سده‌ی نوزدهم، خلق کرد. بعد از جنگ، در واپسین دهه از حیات خود، به نمادپردازی مظهر کمالِ مجسمه‌سازی مدرن برزیل روی آورد. وی در نخستین دوسالانه‌ی هنرهای سائو پائولو (۱۹۵۱)، جایزه‌ی ملّی مجسمه‌سازی را از آن خود کرد.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
«یادمان پیشتازان»، با ۵۰ متر طول و ۱۲ متر ارتفاع، دو سال بعد رونمایی شد. این اثر به نمایش نژادهای عمده‌ی سائو پائولو و برزیل که باعث استقرار و بنای سرحد برزیل به‌سبکی قهرمانانه شده بودند می‌پرداخت. اثر مزبور از حدود ۴۰ پیکره تشکیل شده که ارتفاع بزرگترین‌شان شش متر است. برشرت پس از تکمیل اثری به‌نام «شاهکار»۱۴، در ۱۷ دسامبر ۱۹۵۵ در شهر بومی خودش دیده از جهان فروبست.
ویکتور برشرت، مجسمه‌سازی مبدع و مبتکر نبود، اما مقلّد ماهرِ هنرمندان پیشگامِ زمانه‌ی خود به‌حساب می‌آمد؛ علی‌الخصوص رودن، کونستانتین برانکوش و هنری مور. چنین مهارت و دستاوردی، برای بازشناخت این هنرمند به‌عنوان الگویی مرکزی درجهت پیشرفت مجسمه‌سازی مدرن برزیل و تأثیر چشمگیر او بر این حوزه، از اهمیت برخوردار بود. مهم‌تر آنکه برشرت بعد از بازگشت از فرانسه و اقامت در برزیل در دو دهه‌ی پایانی عمرش، سبک تقلیدی خود را به‌همراه تأثیری اصیل و شگفت، وقف مضامین و شخصیت‌های برزیلی کرد.یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی
پی‌نوشت

۱- Victor Brecheret     ۲- paulistas    ۳- Arturo Dazzi    ۴- Amatori e Cultori (Amateurs and Professionals)    ۵- Societa degli Amatori e Cultori di Belle Arti    ۶-Despertar (Awakening)   ۷-Mostra degli stranieri alla Casinadel Pincio (Casina del Pincio Exposition by Foreigners)    ۸-Eva    ۹-Monument to the Pioneers   ۱۰-Idol    ۱۱-Week of Modern Art    ۱۲-Group
۱۳-موجودی اسطوره‌ای متشکل از انسان و بز (بُزمرد)
۱۴-Prima (masterpiece)
منابع: The Encyclopedia of Sculpture, edited by Antonia Boström, vol.1 / www.victor.brecheret.nom.br / www.educacao.uol.com.br / www.en.wikipedia.org

یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی یادمان پیشگامان ویکتور برشرت هنری مور هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمايشگاه مدرنیسم مجله هنری مجله تندیس مجسمه‌سازی معاصر برزیل مجسمه‌سازی مجسمه‌ کونستانتین برانکوش علیرضا بهارلو دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس باروک اوگوست رودن اخبار هنری آرتورو داتسی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30627/%d9%88%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%90%d8%b4%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c.html/feed 0
دنیاگردی | مجله تندیس شماره ۳۴۴ - برگزاری نمایشگاه مایکل آرمیتاژ در وایت کیوب هنگ کنگhttp://tandismag.com/30625/%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b3%db%b4%db%b4.html http://tandismag.com/30625/%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b3%db%b4%db%b4.html#comments Thu, 23 Feb 2017 06:00:54 +0000 http://tandismag.com/?p=30625 برگزاری نمایشگاه مایکل آرمیتاژ در وایت کیوب هنگ کنگ | برگزاری نمایشگاه مارک برندنبرگ | برگزاری نمایشگاه مارک برندنبرگ | نمایش مناظر پیتر فری در انگلیس | تصویر کردن خشونت شورشیان کلمبیا توسط یکی از قربانیان آنها | چاپ شده در مجله تندیس | ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

برگزاری نمایشگاه مایکل آرمیتاژ در وایت کیوب هنگ کنگ
هنگ کنگ، چین: شعبه‌ی گالری وایت کیوب در هنگ کنگ اولین نمایشگاه انفرادی هنرمند کنیایی ساکن بریتانیا، مایکل آرمیتاژ را با عنوان «میوه‌ی عجیب» برگزار کرده است. آرمیتاژ نقاشی‌هایی می‌کشد که با تاریخ هنر پیوند دارد، و اغلب از تدابیر فنی و ترکیب‌بندی‌های نقاشی‌های تاریخی اقتباس می‌کند تا سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی افریقای شرقی معاصر را تحلیل کند. اگرچه صحنه‌های به تصویر کشیده شده در نقاشی‌های او گاهی روستایی و سرزنده هستند، اما این زیبایی‌شناسی آگاهانه، تصویر نادرستی از پژوهش متعهدانه‌ی او در مورد روایات مرتبط، به طور خاص، فصل مشترک رفتار اجتماعی و جنسی بر زمینه‌ای از محافظه‌کاری فرهنگی، ارائه می‌دهد. آرمیتاژ تصاویرش را از منابع الهام گسترده‌ای جمع‌آوری می‌کند؛ اخبار و رسانه‌های اجتماعی، خاطرات شخصی خودش و طراحی کردن از روی مدل زنده.

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی           او با رنگ‌روغن روی پارچه‌هایی از جنس پوست لوبوگو(Lubugo) نقاشی می‌کند، که از درختانی در اوگاندا برداشت می‌شود و بیشتر در تولید پارچه‌های مقدس و آیینی کاربرد دارد. وی پارچه را روی چهارچوب می‌کشد و پارگی و درزهای حاصل از دوختنشان را در بافت و ترکیب‌بندی نهایی نقاشی لحاظ می‌کند. در چندین اثر حاضر در نمایشگاه، آرمیتاژ به «بایکوکو»(Baikoko) پرداخته است؛ رقصی که ریشه در ساحل تانزانیا دارد. وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی این رقص که تنها توسط زنان اجرا می‌شود، در سال‌های اخیر با نمایش در موزیک ویدئوهای سبک Bongo Flava محبوبیت یافته، اما به دلیل ماهیت جنسی صریحش با محدودیت‌های روزافزونی از سوی دولت تانزانیا مواجه شده است. در کار Nasema Nawe، او از نقاشی مشهور گوگن، «کُشتی گرفتن یعقوب با فرشته» وام گرفته، و چیدمان عناصر ترکیب‌بندی آن را معکوس کرده است. درحالی که گوگن به پرده برداشتن از این فعالیت مذهبی نیمه مشروع می‌پردازد، آرمیتاژ هم یک آیین‌باوری جمعی خلسه گونه‌ی مشابه، که یکی از ملزومات فرم اکسپرسیو رقص بایکوکو است، را نمایش می‌دهد. با این حال، در نقاشی آرمیتاژ، پیکره‌های حاضر در پیش‌زمینه‌ عامدانه روی خود را از رقصنده‌ها برگردانده‌اند. در کار دیگری، «بایکوکو در دهانه‌ی رود Mwachema»، رقصنده‌های بایکوکو به صورت معلق بالای زمین به تصویر کشیده شده‌اند، به شکلی که به نقاشی «آتروپوس» فرانسیسکو گویا اشاره دارد.وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

در «گردن‌آویزی»(Necklacing) یک مرد برهنه با یک تایر اتومبیل دور گردنش در میان دو درز یا خط روی سطح لوبوگو قرار گرفته است، که به شکل عمودی دو طرف بدن او امتداد دارند. ایده‌ی این نقاشی، که تصویری نافذ و آزاردهنده است، از واقعه‌ای که هنرمند در دوران کودکی شاهدش بوده نشات می‌گیرد، که در آن جمعیت زیادی از اراذل و اوباش به دنبال یک مرد برهنه با تایری دور گردنش بودند. «گردن‌آویزی» نوعی مجازات غیرقانونی است که از سوی باندهای جنایتکار در سراسر افریقا اجرا می‌شود.

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی در یکی دیگر از نقاشی‌های نمایشگاه، «میوه‌ی عجیب» آرمیتاژ یک پیکر مونث را نشسته روی شاخه‌های یک درخت نمایش می‌دهد. زن از زاویه‌ی دید پایین تصویر شده و تنها کف پای او قابل مشاهده است. این نقاشی، که عنوانش به آهنگی اعتراضی درباره‌ی قتل همراه با زجر(lynching) امریکایی‌های افریقایی‌تبار اشاره دارد، به این حقیقت می‌پردازد که ۶۰ درصد از جمعیت کنیا اکنون ۲۵ سال و کمتر دارند. این امر بدین معناست که آینده‌ی مناسبی برای جوانان این کشور متصور نیست. در برخی موارد حاد در ساحل شمالی کنیا، جوانان والدین‌شان را به جادوگری متهم می‌کنند، که به مطرود شدن و مورد حمله قرار گرفتن آنها از سوی مردم محلی منتهی می‌شود و از این طریق فرزندانشان فرصت می‌یابند اموال و دارایی‌های خانواده را تصاحب کنند.

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی در یک مورد، مردی در نتیجه‌ی همین اتهامات توسط یک اوباش کشته شد، که به خودکشی همسرش انجامید. کار «باغ‌های مالیرو» هم به شکل مشابهی از یک رویداد واقعی در کاکامگای کنیا الهام گرفته شده است؛ جایی که پلیس نزدیک یک نیمکت در باغ‌های مالیرو یک دوربین مخفی نصب کرده بود. این نیمکت محلی بود که مردم مکررا برای رابطه‌ی جنسی همدیگر را آنجا ملاقات می‌کردند. برای بی‌آبرو کردن این افراد، تصاویر ویدئویی دوربین پلیس به صورت آنلاین پخش می‌شد، اما در نقاشی آرمیتاژ، این صحنه‌های نامشروع نه صرفا شهوت‌انگیز و نظربازانه، بلکه سوررئال می‌شوند که بابون‌هایی ساکت و مجسمه‌وار شاهد آن هستند. این عنصر سوررئالیستی در کارهای دیگر هنرمند هم ادامه می‌یابد که حیوانات بازیگران عمده‌ی آن هستند. مایکل آرمیتاژ(متولد ۱۹۸۴) در حال حاضر در نایروبی و لندن زندگی می‌کند. وی لیسانسش را از مدرسه‌ی هنر اسلید در ۲۰۰۷ و فوق لیسانسش را از رویال آکادمی لندن در ۲۰۱۰ اخذ کرده است.

http://whitecube.com/

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

برگزاری نمایشگاه مارک برندنبرگ
سالزبورگ، اتریش: گالری تادیس روپک پنجمین نمایشگاه انفرادی مارک برندنبرگ را برگزار نموده است. این نمایشگاه با عنوان «خیابان آلفا»، متشکل از ۲۴ طراحی از از یک مجموعه‌ی جدید است که بر اساس عکس‌های تاریخی از پوشش‌های سنتی و تصاویری از جوانان با روپوش مدارس کشیده شده‌اند. این طراحی‌ها از زنان بی‌تحرک و پوشیده در لباس‌های سنتی همچون پیکره‌هایی شبح مانند از عصری دیگر، اشتیاق هنرمند نسبت به جزییات ظاهری را نشان می‌دهد. طراحی‌های پرتره، بر اساس عکس‌هایی از زنان با لباس‌های سنتی‌شان در دهه‌ی ۱۹۴۰، کشیده شده و از طریق فرآیند کپی و دستکاری کردن عکس‌ها، معکوس و بیگانه‌سازی شده‌اند. برندنبرگ بر سکون حالت بدن زنان و نگاه خیره‌ی آنها به اطراف تاکید دارد و کاری می‌کند صورت‌ و بدن‌‌شان خشک و بی‌حرکت، همانند عروسک‌های چوبی به نظر برسد. الگوهای توری‌های دست دوز و سوزن دوزی‌ها در کار او به ساختار اجتماعی زمان حاضر منتقل شده‌اند. گروه دختران، نوجوانانی که در حال گپ و گفت هستند و از نگاه تماشاگر بی‌خبرند، به شکل مبهمی از میان یک غبار سفید ظاهر می‌شوند، همانند عکس‌های یادگاری از گذشته‌ای دور. این دسته از طراحی‌ها بر اساس عکس‌های خود برندنبرگ کار شده‌اند، که طی سفرش به نیوزیلند و استرالیا گرفته شده بودند. در نگاه اول، طراحی‌های ظریف شبح گون مدادیِ هنرمند همانند تصاوبر نگاتیوی از یک جهان موازی نامانوس به نظر می‌رسند. صحنه‌های واقعگرای او با تظاهرات کنندگان، هواداران فوتبال در حال تکان دادن پرچم، دلقک‌ها و میدانگاه‌ها، پرتره‌های او از دوستان و اقوام، و فواره‌ها و تزیینات عظیم کریسمس، جلوه‌ی تهدیدکننده‌ی تشویش‌آمیزی دارند. سطح براق و نقره‌ای سرب مدادِ طراحی با ضخامت متنوع خطوط محیطی طرح‌ها درآمیخته می‌شود. همه چیز غرق در پرتو نوری عجیب و غیر واقعی است و به نظر می‌رسد اشکال روی کاغذ سفید، از کیفیت توام با آرامش اصلی خود بی بهره‌اند. مارک برندنبرگ (متولد ۱۹۶۵، برلین) در آلمان و امریکا بزرگ شده است. او در دهه‌ی ۱۹۹۰ برای طراحی‌هایش به شهرت رسید و کارهایش در مجموعه‌های مهم جهان نگهداری و نمایش داده می‌شود.
www.ropac.net

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

نمایش مناظر پیتر فری در انگلیس
سالزبری، انگلیس: در نگاه نخست به نظر می‌رسد نقاشی‌های پیتر فِری استمرار سنت قدیمی نقاشان منظره‌نگاری نظیر کانستِبِل، دال، فردریش و ترنر است. او تاثیر احساسی فصل‌های متفاوت و یا تغییرات ناگهانی آب و هوا را در کارش بیان می‌کند و ضربات قلم سرزنده‌اش یقینا همه‌ی هیجان و جنبش گذر ابرها در آسمان و خِش خِش درختان در باد را تسخیر می‌کنند. با این وجود، مناظر فری یکسره بازنمایانه نیستند. وی مکان‌های خاصی را به تصویر نمی‌کشد، بلکه در عوض ترکیبی از صحنه‌های متفاوت می‌آفریند که در زمان‌ها و نقاط مختلف شاهدشان بوده و بعدا در کارگاهش آنها را دوباره کنار هم چیده است. بنابراین صحنه‌هایی که فری نقاشی می‌کند در فضایی برزخ مانند، جایی میان واقعیت و خیال هستند، درست همانند عبور خاطره‌ای از ذهن. این نمایشِ فضای درونی یا روانی است که کار فری را چنین فریبنده و معاصر می‌کند. او اخیرا زمان بیشتری را دور از وطنش سوئد، در پوکت تایلند می‌گذراند. اقامت کوتاه مدت او در تایلند وی را هم ردیف هنرمندان قدیمی‌تری قرار می‌دهد که آنها هم به کشورهای خارجی سفر می‌کردند. بر خلاف گوگن و ماتیس، فری به دنبال موضوعات نامتعارف و اگزوتیک نیست. با این حال او تغییر در پالت رنگش را پذیرفته است؛ استفاده از آن دسته از رنگ‌های درخشانی که ما «به شکل شفاف‌تر و شدیدتری در نزدیکی خط استوا تجربه می‌کنیم، در آن لحظه‌ی کوتاه که گوی طلایی خورشید در افق غروب می‌کند.» تغییر جدید دیگر در تجربیات فری، مجسمه‌سازی است. وی شروع به ساخت مجسمه‌های برنزی با رنگ‌آمیزی تیره کرده است، که نسخه‌های سه بعدی درختانی است که در نقاشی‌های او حضور دارند. همچنان که منتقد هنری، Timo Valjakka، می‌نویسد: «اینها به صورت مشهودی مجسمه‌های یک نقاش هستند، با توجه به این موضوع که آنها همانقدر با نور و سایه شکل گرفته‌اند که با دست.» برای «مسیر»، اولین نمایشگاه هنرمند در انگلیس بعد از شش سال، فری مجموعه‌‌ای ‌از نقاشی‌ها و مجسمه‌های جدیدی را اختصاصا برای New Art Centre آفریده است. پیتر فری در ۱۹۴۷ در Lysekil سوئد به دنیا آمده است. وی درBåstad و پوکت زندگی و کار می‌کند.
http://sculpture.uk.com

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

تصویر کردن خشونت شورشیان کلمبیا توسط یکی از قربانیان آنها
کالی، کلمبیا: زمانی که پارتیزان‌های ارتش آزادیبخش ملی ناگهان وارد کلیسایی در غرب کلمبیا شدند و ۱۸۰ نفر را ربودند خوان دنیل اوتویای ده ساله به همراه خانواده‌اش برای مراسم عشاء ربانی در آنجا حضور داشتند. امروز، پارتیزان‌های چپگرا، آخرین گروه شورشی فعال در کلمبیا، مشغول گفتگوهای صلح با دولت هستند تا به مناقشه‌ی ۵۳ ساله‌ای پایان دهند که دویست و شصت هزار قربانی گرفته است. اوتویا، اکنون به عنوان هنرمندی ۲۸ ساله، خود را وقف کشیدن تصاویر عظیمی از اقدامات خشونت‌آمیزی کرده که ارتش آزادیبخش ملی مرتکب شده است. او می‌گوید این یادآوری تاریخ خون‌آلود کلمبیا، در حالی که کشور می‌کوشد به صلح پایدار دست یابد، پراهمیت است. نقاشی کردن همچنین به نوعی درمانِ آسیب‌های ناشی از تجربیات وحشتناک هنرمند از جنگ در کودکی است. وی در گفتگو با آژانس خبری فرانس پرس می‌گوید: «من دچار آسیب روانی هستم، و تصمیم گرفتم راجع به آن حرف بزنم. قربانیان این مناقشه به مدتی طولانی ساکت مانده‌اند… برای من، ثبت همه‌ی آن در یک نقاشی راهی برای برملا کردنش بوده است.» یک یکشنبه‌ی معمولی در ۱۹۹۹ بود که اوتویا و خانواده‌اش ربوده شدند. در حالی که آنها در کلیسا نشسته بودند بیست تن از نیروهای ارتش آزادیبخش با لباس مبدل ارتش کلمبیا به داخل هجوم آوردند و گفتند به دلیل بمب‌گذاری باید ساختمان را تخلیه کنند. آنها ۱۸۰ نفر را گروگان گرفتند. اوتویا به دلیل سن کمش تقریبا بی‌درنگ آزاد شد، اما والدین و برادرش شش ماه اسیر بودند، و با پرداخت باج آزاد شدند. اوتویا طی این مدت با یکی از عموهایش زندگی می‌کرد و در همین زمان بود که به نقاشی کردن روی آورد. «بیشترین چیزی که به یاد می‌آورم چهره‌ی مادرم است؛ چهره‌ای که نمی‌توانم آن را از خاطرم پاک کنم، چهره‌ای دلواپس تنها گذاشتن من.» با سبکی رئالیستی و همزمان رویاگون، اوتویا روی بوم‌هایی به بزرگی دو در دو متر، بر اساس عکس‌های خبری از حادثه‌ی گروگان‌گیری نقاشی می‌کند. او می‌گوید دستیابی به صلح یک کار طولانی و سخت خواهد بود، اما می‌افزاید «بیایید امیدوار باشیم که امکان‌پذیر است.»
www.artdaily.org

وایت کیوب هنگ کنگ هنرهای تجسمی هنر معاصر نمايشگاه مجله تندیس شماره ۳۴۴ مایکل آرمیتاژ مارک برندنبرگ دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس دنیاگردی پیتر فری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30625/%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b3%db%b4%db%b4.html/feed 0
بابک اطمینانی | گالری دستان+ ۲ - نمايشگاه انفرادی نقاشیhttp://tandismag.com/30913/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2.html http://tandismag.com/30913/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2.html#comments Wed, 22 Feb 2017 13:06:09 +0000 http://tandismag.com/?p=30913 نمایشگاه انفرادی نقاشی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری دستان+ ۲
نمایشگاه انفرادی نقاشی
عنوان: گستره های ارگانیک
هنرمند: بابک اطمینانی
گشایش: ۶ اسفند
بازدید روز گشایش: ۱۶ – ۲۰ 

پایان: ۲۵ اسفند

بازدید: ۱۱- ۱۹

گالری شنبه ها تعطیل است

آدرس: تهران، خیابان فرشته، پلاک ٨٢ ، طبقه ٢
تلفن: ۲۶۲۰۲۴ ۱۹

Media : Painting

Artist or artists : Bobak Etminani

Title : Organic Expanses 

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه انفرادی نقاشی نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش گالری زیرزمی دستان گالری بابک اطمینانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

Opening : 24 February 

End: 15 March  ۲۰۱۷ 

Gallery Name: Dastan

Address : 2nd Floor, No. 82,

Fereshteh St, Tehran

Tel: تلفن : ۲۶۲۰۲۴۱۹ +۹۸۲۱۲۶۲۰۲۴۱۹

Visiting Hours : 11 am to 7 pm

Opening Day: 4 to 8 pm

Gallery is Closed on Saturdays.

Solo or Group : solo

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه انفرادی نقاشی نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش گالری زیرزمی دستان گالری بابک اطمینانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30913/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2.html/feed 0
نقدی بر جاذبه های لاله بندانی - نگارخانه‌ی سایهhttp://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html http://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html#comments Wed, 22 Feb 2017 09:16:24 +0000 http://tandismag.com/?p=30818 رد پای دیگران سایت تندیس به قلم حافظ روحانیچه خصیصه‌ی مشترکی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه را به هم پیوند می‌زند که این آثار ذیل عنوان «جاذبه» گرد هم آمده و به نمایش درآمده‌اند؟..... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
رد پای دیگران
درباره‌ی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی

چه خصیصه‌ی مشترکی آثار لاله بندانی در نگارخانه‌ی سایه را به هم پیوند می‌زند که این آثار ذیل عنوان «جاذبه» گرد هم آمده و به نمایش درآمده‌اند؟

به نظر می‌رسد که آثار به نمایش درآمده حداقل واجد چند رویکرد مختلف باشند و انگار تجربیات گوناگونی با ماده‌ی کار هستند. به واقع آثار بندانی در این نمایشگاه واجد یک کیفیت مشخصند و آن اصرار هنرمند در کار با چوب است، گه‌گاه و در تعدادی از آثار ساخته‌های چوبی با قطعات فلزی هم ترکیب شده‌اند و گرنه رویکرد هنرمند در هر اثر کم و بیش با آثار دیگر متفاوت است و از همین‌رو یافتن خط ربط بین این مجسمه‌ها مشکل می‌شود. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
با این‌حال بخش عمده‌ی آثار لاله بندانی در این نمایشگاه ترکیبی از کنار هم نهادن دو پیکره است که یا بر روی یک پایه و یا دو پایه در کنار هم قرار گرفته‌اند. این خصیصه مربوط به همه‌ی آثار هنرمند نمی‌شود ولی اگر قرار باشد در پی یافتن رویکرد معنایی آثار باشیم، احتمالاً این برخورد هنرمند با پیکره‌ها و ارتباط بین دو بخش را باید به عنوان مضمون کلی آثار در نظر گرفت. به این ترتیب خود این رویکرد، یعنی کنار هم قرار گرفتن دو عنصر مجزا به دو شکل خود را بروز می‌دهد؛ این رابطه و نسبت یا به شکل دو پیکره‌ی جدا از هم است که به اشکال مختلف در نسبت و کنار هم قرار گرفته‌اند و یا به شکل دو ماده‌ی متفاوت با هم، یعنی چوب و فلز است که در قالب یک اثر با هم پیوند خورده‌اند. لاله بندانی در نوشته‌ی کوتاه نمایشگاه‌اش آورده: «سکوت تا لحظه‌ی تماس کش می‌آید. در خلاء هیچ جنبشی نیست. هر انسان تکه‌ای است ساکن. برخورد این تکه‌ها آفرینش زمان و زندگی‌ست. این‌جا جاذبه حرف می‌زند. من انسان‌ها را تنها یافتم در کنشی مدام با دیگری و درون جاذبه‌ای نامیرا. و این گرچه تلخ است اما در خود عشق می‌زاید. و هیچ عشقی نیست که در کنارش شعله‌ی نفرتی نسوزد».هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
نوشته‌ی نمایشگاه ما را به این سمت هدایت می‌کند که این پیکره‌ها را به شکل انسان‌ تصور کنیم و نسبت مابین‌ آن‌ها را مصداق «هر انسان تکه‌‌ای است ساکن» و « من انسان‌ها را تنها یافتم در کنشی مدام با دیگری و درون جاذبه‌ای نامیرا». در نهایت اما به نظر می‌رسد که تلاش بندانی تعریف نسبت میان دو پیکره از طریق رابطه‌ی عشق و نفرت است که در پایان نوشته مورد اشاره قرار گرفته است. پس به احتمال زیاد قرار است با تماشای آثار هنرمند رابطه‌ی متضاد عشق و نفرت بین دو پیکره در ذهن بیننده متبادر شود. اما مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود که رویکرد هنرمند برای تبیین این نسبت چیست و به شکل خود را در پیکره‌ها نشان می‌دهد و به واقع آیا ما باید پیکره‌ها را بر اساس همه‌ی این نکات مورد اشاره ببینیم؟
از یک منظر گروهی از آثار این نمایشگاه را می‌توان فیگوراتیو در نظر گرفت، یکی دو پیکره به طور مشخص یک پیکره‌ی انسانی را نمایش می‌دهند، ولی بخش عمده‌ی آثار ساخته شده را نمی‌توان فیگوراتیو نامید، در بین این آثار انتزاعی تعدادی را می‌توان با توجه به نوشته‌ی نمایشگاه به عنوان پیکره‌های انسانی تعبیر کرد، ولی در نظر گرفتن تعدادی از آن‌ها به عنوان پیکره‌ی انسانی کمک چندانی به ما نمی‌کند. به این ترتیب با این‌که در بسیاری از این مجسمه‌های انتزاعی هم ما شاهد حضور دو تکه در کنار هم هستیم که به احتمال زیاد قرار است همان معنا و مفهوم مورد اشاره را نمایش دهند، ولی رویکرد انتزاعی بین آن‌ها بیش از حد بر مضمون مورد نظر هنرمند غالب است تا بتوان رابطه‌ی پیچیده‌ی مابین عشق و نفرت را بین آن‌ها در نظر گرفت. به این ترتیب مجبوریم به سراغ جزئیات برویم.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani در جزئیات هم به نظر نمی‌رسد که ما با یک رویکرد مواجه باشیم. این تفاوت را می‌توان در نحوه‌ی برخورد با حجم پیکره‌ها، در نحوه‌ی برش چوب و البته کنار هم نهادن پیکره‌ها در نظر گرفت. در حالی که در گروهی از آثار کوچک‌تر می‌توان رگه‌هایی از بعضی از آثار کنستانتین برانکوزی را پیگیری کرد، در گروهی دیگر و به خصوص در نحوه‌ی ارتباط بین پیکره‌ها ردپای مجسمه‌ساز برجسته‌ی جریان سقاخانه، پرویز تناولی، به چشم می‌آید به خصوص که در چند اثر هنرمند به طور مشخص به سراغ رابطه‌ی بین دو پیکره رفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر صحبت از نحوه‌ی اجرا باشد، بندانی بیش از آن‌که در پی یافتن راه حلی مستقل بوده باشد، بیش از حد به راه حل‌های اساتید مجسمه‌سازی وابسته بوده است. تفاوت کار او فقط تغییر ماده‌ی کار و استفاده از چوب تراش خورده. به نظر می‌رسد که خود ماده‌ی کار هم اتفاقاً هنوز به خوبی با این مضمون همراه نشده است، برش‌های چوب و جلوه‌ی بصری این ماده‌ی کار کم و بیش بر پیوند بین دو پیکره غلبه دارد، به واقع ما بیش از حد درگیر برش‌های چوب و جلوه‌ی بصری آن می‌شویم و این باعث می‌شود که مضمون اصلی که رابطه‌ی بین دو پیکره است به چشم نیاید.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
علاوه بر این هنرمند بارها و به اشکال مختلف با ماده‌ی کارش کار می‌کند. به عنوان مثال می‌توان به نوع کار بندانی با سر و پیکره‌ی مجسمه‌های‌اش اشاره کرد، در حالی که پیکره با انحناهای ظریف برش خورده است، سرها معمولاً به اشکال دقیق هندسی و با زاویه اجرا شده‌اند، در نتیجه همین تضاد بین اجرا سر و پیکره در خیلی از موارد بیش از رابطه‌ی بین دو پیکره که به شکل چند پیچ اجرا شده‌اند، به چشم می‌آیند. پس در این‌جا هم به نظر می‌رسد که نحوه‌ی اجرای پیکره بیش از رابطه‌ی مورد نظر بیننده را جذب می‌کند.
در آثار انتزاعی هم وضع به همین منوال است. در این مجموعه ما یا با منحنی‌ها مواجه‌ایم یا با برش‌های تیز و نسبت زاویه‌دار دو بخش از یک پیکره، هیچ‌کدام از این دو رویکرد به تنهایی نمی‌توانند مضمون مشکلِ مورد نظر هنرمند – رابطه‌ی عشق و نفرت بین دو حجم – را نمایش دهند، بلکه در هر یک، ما شاهد رویکردی مجزا به مضمون هستیم. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani
با این‌حال نمی‌توان از حق گذشت که بیان نسبت مورد نظر هنرمند در قالب فرمی بسیار مشکل است و هنرمند را نمی‌توان مطلقاً ناموفق نامید. در بسیاری از آثار بندانی توانسته به رگه‌هایی از مضمون‌اش دست پیدا کند، ولی تأثیر راه حل‌های دیگران بر کارش هنوز زیاد است، او را باید در نمایشگاه‌های بعدی، زمانی که زبان بیانی خود را یافته پی گرفت.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد هنر مجسمه‌ لاله بندانی گالری سایه گالری حافظ روحانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی laleh bandani

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30818/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html/feed 0
محمدهادی فدوی | نگارخانه بهنام دهش‌پور - نمایشگاه انفرادی نقاشیhttp://tandismag.com/30813/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1.html http://tandismag.com/30813/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1.html#comments Wed, 22 Feb 2017 08:32:32 +0000 http://tandismag.com/?p=30813 نمایشگاه انفرادی نقاشی بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه صرف تأمین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه انفرادی نقاشی
هنرمند: محمدهادی فدوی
نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش‌پور
گشایش: جمعه ۶ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید از نمایشگاه: ۷ الی ۱۹ اسفند، ساعت ۱۱ الی ۱۹
گالری در روزها ی۱۲ و ۱۳ اسفندماه تعطیل است.
نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش‌پور: خیابان شهید لواسانی(فرمانیه غربی)، روبروی مدرسه بوعلی، خیابان شهید جباریان(فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳
شماره تماس : ۲۲۲۰۸۷۹۷ داخلی ۲۱۱

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نگارخانه بهنام دهش پور نقاشی نقاشي نقاش محمدهادی فدوی گالری خیریه بهنام دهش پور اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
نمایشگاه نقاشی محمدهادی فدوی از روز جمعه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ در نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش‌پور گشایش می‌یابد. تعداد آثار او در این نمایشگاه ۲۵ اثر با استفاده از تکنیکmix media (ترکیب مواد) است. او برای رسیدن به این منظور از تکنیک های مختلف (رنگ و روغن، گواش، آب مرکب، اکریلیک) و برای ایجاد بافت با سوزاندن بوم طرح ها و فرم های بدیع و خوش نقشی ایجاد کرده است.
به گفته این هنرمند: « رنگ و نور در نقاشی دو فاکتور مهم است. تشخیص درستی و شفافیت رنگ و بروز درست آن نیز مستلزم نور کافی آن می باشد.»
در این آثار آنچه کاملا خودنمایی می کند نیز، همین بروز شکوهمندانه، زیبا و درست نور و رنگ است که سبب جان بخشیدن به سوژه های ناب می گردد.
محمدهادی فدوی متولد سال ۱۳۳۸ در شهر اراک و دانش‌آموخته رشته ادبیات فارسی است. او زمینه کاری خود را در رشته طراحی صحنه و طراحی لباس در فیلم و سریال ادامه داد. محمد هادی فدوی عضو انجمن طراحان فیلم ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و انجمن هنرمندان نقاش ایران است و تاکنون ۳۰ نمایشگاه انفرادی در داخل کشور و چندین نمایشگاه گروهی در داخل و خارج کشور از جمله در جنوا ایتالیا ،مونترو سوئیس، اکسپو پکن و اجرای مستر کلاس و کارگاه آموزشی در مسکو با هماهنگی یونسکو برپا کرده است.
لازم به ذکر است بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه صرف تأمین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد.

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30813/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1.html/feed 0
زهرا قراخانی | گالری اُ - نمایشگاه انفرادی نقاشیhttp://tandismag.com/30805/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f.html http://tandismag.com/30805/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f.html#comments Wed, 22 Feb 2017 08:12:09 +0000 http://tandismag.com/?p=30805 نمایشگاه انفرادی نقاشی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
هنرمند : زهرا قراخانی
گالری  اُ
نمایشگاه انفرادی نقاشی
عنوان : وقفه
گشایش :۶ اسفند
پایان :۱۷ اسفند

ساعات بازید : یکشنبه ـ‌پنجشنبه ۱۲ تا ۸ جمعه ۴ تا ۹ شنبه تعطیل

آدرس گالری : خیابان ویلا (نجات الهی)،‌ کوچه خسرو، پلاک ۴۶
تلفن :۲۸ ۲۰ ۹۲ ۸۸

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش گالری اُ گالری زهرا قراخانی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

Gallery Name: O Gallery
Address : 46 Khosrow Alley, Villa (Nejat-ol Lahi) St., Tehran, Iran
Tel: +9821 88 92 20 28
Visiting Hours : Sun – Thu 12 – ۸, Fri 4 – ۹, Closed on Saturdays
Solo or Group : Solo
Media : Painting
Artist or artists : Zahra Gharakhani
Title : Pause
Opening : Feb 24th 2017
End: March 7th 2017

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30805/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8f.html/feed 0
مجله تندیس شماره ۳۴۴ منتشر شد - خرید نسخه پی دی افhttp://tandismag.com/30808/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-344.html http://tandismag.com/30808/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-344.html#comments Wed, 22 Feb 2017 08:09:56 +0000 http://tandismag.com/?p=30808 تصویر روی جلد این شماره از «بهمن محصص» است. سردبیر در سرمقاله یادداشتی را با عنوان «همراه شو عزیز!» نوشته است. خرید نسخه پی دی اف در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
 • مجله تندیس شماره ۳۴۴ سیصد وچهل و چهار روز ۳ اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.
 • تصویر روی جلد این شماره از «بهمن محصص» است.
 • سردبیر در سر‌مقاله یادداشتی را با عنوان «همراه شو عزیز!» نوشته است.
 • در بخش گالری‌گردی این شماره مینا فشنگچی درباره نمایش آثار مهرنوش سنقری و ماهان مومنی در گالری مهروا نوشته است. زرتشت رحیمی درباره نمایش آثار جواد مدرسی در گالری طراحان آزاد نوشته است. منصوره قاسمی درباره نمایشگاه گروهی «هندسه» در گالری ویکافه نوشته است. جاوید رمضانی درباره نمایش آثار محسن جمالی‌نیک در گالری ایرانشهر و علی نورپور درباره نمایشگاه آثار محمدعلی ترقی‌جاه در آرت‌سنتر نوشته‌اند.

مهسا تهرانی یادداشتی را با عنوان «جامعه‌ی انفرادی ما» نوشته است.

سیدعمادالدین قرشی یادداشتی را با عنوان «استریپ؛ به روایت درم‌بخش» نوشته است.

 • در بخش نقد مریم سیاح و میلاد سیاح درباره زندگی و نظریه‌ی نقد رزالیند کراوس در (بخش دوم و پایانی) ترجمه کرده‌اند.
 • در بخش مجسمه‌سازی علیرضا بهارلو درباره آثار ویکتور برشرت مجسمه‌ساز معاصر برزیل گردآوری و ترجمه کرده است.
 • علی گلستانه نقد خود را با عنوان «توزیع همگانی هنر» نوشته است.
 • رویا کریمی و هادی پورصادقیان گفتگویی را از علیرضا جهرمی با برندناوت اشمیلده ترجمه کرده‌اند.
 • در بخش ویدئوآرت شهرام انتخابی یادداشتی را با عنوان «نگاهی به هنر ویدئو» بخش اول نوشته است.
 • علیرضا جهرمی درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر (بخش سوم و پایانی) نوشته است.
 • سجاد باغبان درباره چالش‌های سیاست‌گذاری هنر در سه دهه گذشته نوشته است.
 • مهدی قادرنژاد متنی از پال کراوثر (بخش نخست) با عنوان علیه امپریالیسم کیوریتوری ترجمه کرده است.
 • در بخش نقد شکوفه غفاری و علی گلستانه متنی از بوریس گُریس (بخش دوم) با عنوان به‌‌سوی واقع‌گرایی نو ترجمه کرده‌اند.
 • سجاد عمادی در بخش دنیاگردی به نمایشگاه مایکل آرمیتاژ در وایت کیوب هنگ کنگ در چین، برگزاری نمایشگاه مارک برندنبرگ در اتریش، نمایش مناظر پیتر فری در انگلیس و تصویر کردن خشونت شورشیان کلمبیا توسط یکی از قربانیان آنها در کلمبیا پرداخته‌ است.
 • داریوش طلایی نقد خود را با عنوان «در جست‌و‌جوی نیّات مجموعه‌داران» نوشته است.
 • در بخش خبر این شماره: هنرمند ایرانی برنده بورس مطالعاتى بزرگترین آتلیه چاپ دستى شد. لوس‌آنجلسی‌ها هم نگارخانه‌ای به وسعت شهر دارند!. سال ۱۳۹۶ مشکلات هنرمندان حل می‌شود!. معرفی دبیران هفتمین دوسالانۀ ملی مجسمه‌سازی تهران. دومین رویداد هنری «بهارستان»کل شهر تهران را در برمی‌گیرد.
 • ویکتور برشرت ویدئوآرت هم نگارخانه‌ای به وسعت شهر هفتمین دوسالانۀ ملی مجسمه‌سازی تهران هادی پورصادقیان مینا فشنگچی میلاد سیاح مهسا تهرانی مهرنوش سنقری مهدی قادرنژاد منصوره قاسمی مریم سیاح محمدعلی ترقی‌جاه محمد حسن حامدی محسن جمالی‌نیک مجله تندیس شماره 344 مجله تندیس مایکل آرمیتاژ ماهان مومنی مارک برندنبرگ گالری ویکافه گالری مهروا گالری طراحان آزاد گالری ایرانشهر علیرضا جهرمی علیرضا بهارلو علی نورپور علی گلستانه شهرام انتخابی شکوفه غفاری سیدعمادالدین قرشی سجاد باغبان رویا کریمی رزالیند کراوس دوهفته نامه هنرهای تجسمی دو هفته نامه تندیس درم‌بخش داریوش طلایی جواد مدرسی جاوید رمضانی تندیس وب تندیس پال کراوثر بوریس گُریس بهمن محصص برندناوت اشمیلده امیر سقراطی امپریالیسم کیوریتوری استریپ اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آرت‌سنتر
  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30808/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-344.html/feed 0
کارگاه عکاسی کامران عدل | موزه عکسخانه شهر - در کارگاهی با عنوان «نقد عکس»، درباره‌ی نقد و شیوه‌های خوانش عکس‌هاhttp://tandismag.com/30800/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87.html http://tandismag.com/30800/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87.html#comments Wed, 22 Feb 2017 07:43:53 +0000 http://tandismag.com/?p=30800 در کارگاهی با عنوان «نقد عکس»، درباره‌ی نقد و شیوه‌های خوانش عکس‌ها   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
کارگاه دو روزه با حضور کامران عدل و کاوه فرزانه در موزه عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر در کارگاهی دو روزه به سراغ دو تن از استادان عکاسی ایران رفته است. ابتدا روز یک شنبه ۸ اسفند،کامران عدل، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین عکاسان ایران میهمان موزه عکسخانه است. در این کارگاه با عنوان «شش دهه عکاسی»، علاوه بر گفت‌و‌گو با کامران عدل درباره‌ی عکس‌ها و جهان زیسته‌اش، نمایشگاهی از آثارش نیز دایر خواهد شد.
در روز دوم، دوشنبه ۹ اسفند، کاوه فرزانه، مدرس عکاسی میهمان موزه اند و در کارگاهی با عنوان «نقد عکس»، درباره‌ی نقد و شیوه‌های خوانش عکس‌ها با مخاطبان گفت‌و‌گو خواهند کرد.
هر دو کارگاه راس ساعت ۱۶:۳۰ در محل موزه عکسخانه شهر به نشانی، میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، بوستان بهار شیراز برگزار خواهد شد. ورود برای تمام علاقه‌مندان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره‌ی تلفن ۸۸۸۴۸۹۹۹۳ تماس بگیرید یا به نشانی اینترنتی موزه www.iranphotomuseum.com مراجعه کنید.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نقد عکس نشست موزه عکس کامران عدل عکس عکاسی شش دهه عکاسی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30800/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87.html/feed 0
درباره عکاسی | قهرمانی در دیدن - خلاصه کتاب | فصل چهارم | بخش دومhttp://tandismag.com/30771/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86.html http://tandismag.com/30771/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86.html#comments Wed, 22 Feb 2017 05:30:52 +0000 http://tandismag.com/?p=30771 سایت تندیس تلخیص نیلوفر تقی پور آربوس می‌گوید "عکس رازی‌ست درباره یک راز که هرچه بیشتر بگوید کمتر میدانی " . نیروی یک عکس در این است که همیشه امکان بررسی دقیق لحظات گذرایی را فراهم می‌آورد که جریان معمول زمان به سرعت آنها را باهم جایگزین می‌کند... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

سایت تندیس تلخیص نیلوفر تقی پور |بخش چهارم کتاب درباره عکاسی

نوشته سوزان سونتاگ |قهرمانی در دیدن | قسمت دوم

انتشارات حرفه نویسنده ترجمه نگین شیدوش

 

در جامعه‌ی مصرفی حتی خیرخواهانه‌ترین عکس‌ها با مناسب‌ترین زیرنویس‌ها هم در نهایت به کشف زیبایی منتهی می‌شوند اما خصلت زیبایی‌شناختی عکاسی موجب می‌شود که اندوه در نهایت به شکلی خنثی به بیننده منتقل شود. عکس‌ها همان اندازه که باعث هم دردی می‌شوند جلوی آن را هم می‌گیرند و عاطفه را دور می‌کنند.

زیبایی در عکاسی طبق سنت رایج همیشه مستلزم اراده و تصمیم یک انسان است. “عکاسانه دیدن” باید دائما در موضوعات و تکنیک به غافلگیری‌های جدیدی دست بزند تا این طور القا کند که شیوه‌های معمول دیدن را زیر پا گذاشته است. وقتی به گذشته و آرمان‌های فرمالیستی درباره زیبایی نگاه می‌کنیم، رابطه‌ی تنگاتنگ آنها را با شرایط تاریخی که نسبت به عصر مدرن خوش‌بین بود را می‌بینیم.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس

در شرایط تاریخی فعلی که دوران افسون‌زدایی‌ست کمتر کسی می‌تواند با زیبایی بی‌زمان فرمالیستی ارتباط برقرار کند چون حالا الگوهای تیره و تار و زمانمند برای زیبایی، فراگیر شده و همه را به ارزیابی دوباره عکاسیِ گذشته دعوت می‌کند. ماندگارترین پیروزی برای عکاسی قابلیت آن برای کشف زیبایی در پست‌ترین چیزهاست. می‌توان گفت امر واقعی حالتی اندوه‌زا و رقت‌انگیز دارد و این حالت همان زیبایی‌ست مثل زیبایی انسانهای فقیر.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس

ارزیابی عکس‌ها همیشه با معیارهای دوگانه‌ی زیبایی‌شناختی آمیخته است. دستاورد برجسته‌ی “عکاسانه دیدن” که اوایل با معیارهای نقاشی سنجیده می‌شد تا همین اواخر با کار تعدادی از عکاسان که با تلاش توانستند برای رسیدن به معیارهای هنر از سرشت مکانیکی دوربین فراتر بروند یکسان و مترادف فرض می‌شد. اما امروزه هیچ دشمنی‌ای بین استفاده خام دستانه از دوربین و زیبایی صوری در سطوح عالی وجود ندارد و هیچ کس نیست که نتواند این زیبایی را ارایه کند. برابرسازی دموکراتیک معیارهای فرمی درست مشابه همان برابرسازی دموکراتیک مفهوم زیبایی توسط عکاس است. در نهایت برای عکاسان هیچ تفاوتی و هیچ مزیت زیبایی‌شناختی قابل توجهی میان تلاش برای آراستن جهان یا تلاش برای کندن نقاب از آن وجود ندارد.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس

دوربین در عین‌حال که می‌تواند باگذشت و ملایم باشد متخصص بی‌رحمی هم هست اما طبق وجوه سورئالیستی که بر ذائقه عکاسانه حکم فرماست، همین بی‌رحمی هم خالق نوع دیگری از زیبایی ست.عکاسی به عنوان ابزاری برای ایستادن در برابر آنچه به‌طور قراردادی زیبا محسوب می‌شد تلاش کرده تا گستره معنایی چیزی را که به لحاظ زیبایی‌شناختی لذت‌بخش است وسیع‌تر کند. حتی غم‌خوارترین شکل عکاسی خبری هم مجبور ست هم زمان دو دسته از توقعات را برآورده کند: توقعاتی که حاصل نگاه سورئالیستی ما به تمام عکس‌هاست و توقعاتی که از این باور رایج نشات می‌گیرد که بعضی از عکس‌ها اطلاعات واقعی و مهمی در مورد جهان به ما می‌دهند.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس

از آنجا که هر عکس تنها یک قطعه است و بار اخلاقی و احساسی‌اش به وضعیت جای‌گیری آن در بین چیزهای بستگی دارد، هر عکس براساس بستری که در آن قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. آنچه ویتگنشتاین درباره کلمات می‌گفت که معنا همان کاربرد است درباره عکس‌ها هم صدق می‌کند و حضور همیشگی عکس‌هاست که فرسایشی در مفهوم معنا ایجاد می‌کند که به تقسیم‌شدن حقیقت به آگاهی‌های لیبرال مدرن کمک می‌کند. یکی از اصلی‌ترین خصلت‌های عکاسی فرآیندی است که در آن کاربردهای اصلی تعدیل می‌شوند و نهایتا هم کاربردهای بعدی جانشین آنها می‌شوند که برجسته‌ترین آنها هم گفتمان هنر است که هر عکسی می‌تواند در آن جای بگیرد.

ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس بهترین مطالب درباره عکاسی را مارکسیست‌ها نوشته‌اند. آنها دیوانه‌ی عکس بودند اما از اینکه عکاسی بی‌وقفه در حال زیبا کردن بود آزار می‌دیدند. آنها همیشه امید داشتند که کلمات تصویر را نجات خواهند داد درست برخلاف رویکرد موزه‌داران که برای اینکه یک عکس خبری را تبدیل به یک اثر هنری کنند آن را بدون عنوان و بدون زیرنویس به نمایش می‌گذارند.

بنیامین معقتد بود که زیرنویس صحیح یک عکس می‌تواند آن را از اثرات زیان بار باب روز بودن نجات دهد و در عوض نوعی ارزش مصرفی انقلابی به آن بخشد، اما واقعیت این است که هیچ زیرنویسی نمی‌تواند تا ابد معنای یک تصویر را محدود یا از آن محافظت کند و حتی دقیق ترین آنها هم تنها یک تفسیر از عکس و لزوما تفسیری محدودکننده است که به آن الصاق می‌شود.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس در جامعه‌ی مصرفی حتی خیرخواهانه‌ترین عکس‌ها با مناسب‌ترین زیرنویس‌ها هم در نهایت به کشف زیبایی منتهی می‌شوند اما خصلت زیبایی‌شناختی عکاسی موجب می‌شود که اندوه در نهایت به شکلی خنثی به بیننده منتقل شود. عکس‌ها همان اندازه که باعث هم دردی می‌شوند جلوی آن را هم می‌گیرند و عاطفه را دور می‌کنند. واقع‌گرایی عکاسی باعث نوعی آشفتگی در مورد واقعیت است که مثل مسکن تحریک‌کننده حس است. هر اندازه هم که عکاسی به لحاظ اخلاقی مورد تایید باشد مهم‌ترین کار آن تبدیل جهان به یک فروشگاه بزرگ یا یک موزه بدون دیوار است که در آن همه چیز به یک کالای مصرفی تنزل پیدا کرده و یا به یک موضوع برای درک زیبایی شناسانه ارتقا یافته است.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس واقعیت تبدیل به چیزی متکثر، جذاب و در دسترس شده و عکس‌ها با نزدیک کردن چیزهای غریب و غریب کردن چیزهای آشنا کل جهان را به عنوان یک ابژه‌ی قابل بررسی در اختیار ما قرار می‌دهند.برای عکاسانی که خود را محدود به مشغولیت‌های ذهنی‌شان نمی‌کنند لحظه‌های ناب و سو‌ژهای زیبا همیشه در دسترس اند. سونتاگ معتقد بود که امروز عمل عکاسی یعنی اینکه به وسیله‌ی دوربین هر چیزی در جهان را می‌توان جالب کرد اما این ویژگی جالب بودن هم مثل بروز انسانیت ویژگی پوچ و بی محتوایی ست. چنگ‌زدن عکاسانه به جهان با آن یادداشت‌برداری‌های بی‌پایانش از واقعیت همه چیز را همگون می‌کند.ویتگنشتاین واقع‌گرایی نیلوفر تقی پور نگین شیدوش موزه قهرمانی در دیدن فرمالیستی فرم سوزان سونتاگ سورئالیسم زیبایی‌شناسی درباره عکاسی بنیامین انتشارات حرفه آربوس
وجه تقلیل‌دهنده عکاسی وقتی که شکل گزارش به خود می‌گیرد کمتر از وقتی نیست که فرم‌های زیبا را نشان می‌دهد. عکاسی با شکارکردن شیءگونگی انسان‌ها و انسان‌گونگی اشیا واقیعت را به تکرار مکرارت تبدیل کرده است. آربوس می‌گوید “عکس رازی‌ست درباره یک راز که هرچه بیشتر بگوید کمتر میدانی ” . نیروی یک عکس در این است که همیشه امکان بررسی دقیق لحظات گذرایی را فراهم می‌آورد که جریان معمول زمان به سرعت آنها را باهم جایگزین می‌کند. همین منجمدکردن زمان معیار جدیدی برای زیبایی را به‌وجود آورده است. توانایی دوربین در تبدیل واقعیت به یک چیز زیبا به ضعف نسبی آن در انتقال حقیقت برمی‌گردد و این امر بر سردرگمی‌های موجود در خصوص حقیقت و زیبایی که شالوده ی عکاسی‌اند سرپوش می‌گذارد.

قسمت قبلی را اینجا بخوانید:

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30771/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86.html/feed 0
تاریخ هنرنگاری ایران | انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران - مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تاریخ هنرنگاری ایران در سه دهه اخیرhttp://tandismag.com/30789/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/30789/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html#comments Tue, 21 Feb 2017 13:16:55 +0000 http://tandismag.com/?p=30789 مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تاریخ هنرنگاری ایران در سه دهه اخیر | ۴ و ۵ اسفند   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران با مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تاریخ ۴ و ۵ اسفند چهارمین همایش ملی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تاریخ هنرنگاری ایران در سه دهه اخیر را برگزار می‌کند:

چهارشنبه ۴ اسفند از ساعت ۱۳ الی ۱۸ (افتتاحیه، سخنرانی و پذیرایی)

پنج شنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰ ( ادامه مراسم، پذیرایی، اختتامیه، اهداء جوایز و تقدیرنامه) که در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سالن همایش ها، سالن حکمت برگزار می‌شود.

مکان برگزاری همایش: بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی, سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سالن همایش ها، سالن حکمت
آدرس دبیرخانه:
انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران: میدان شیخ بهایی ، درب شرقی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان طراحی، طبقه سوم اتاق ارشد۲
برای کسب اطلاعات بیشتر: دبیر اجرایی همایش، آقای مصطفی خزایی با شماره (۰۹۱۲۴۲۳۶۳۲۴) تماس حاصل فرمایید.

نحوه ثبت نام و ارسال مقالات از طریق سایت تخصصی همایش

 

سخنرانی دکتر میترا معنوی راد  (دبیر علمی همایش)

 

 
پژوهش های میدانی نیاز تاریخ هنر نگاری معاصر ایرانبهرام احمدی

دکترای تاریخ هنر معاصر- عضو هیات علمی دانشگاه یزد

 
کارکرد روش پیچیدگی در تحلیل آثار تاریخ هنردکتر رضا افهمی

دانشیار دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس

 
کلیودینامیک و تاریخ هنر به مثابه علمدکتر فریناز فربد

استادیار دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا

 
تاریخ هنر ایران: تاریخ هنر یا تاریخ سیاست؟ نقدی بر ر ویکردهای مسلط تاریخ نگاری هنر ایرانلیلا طباطبایی یزدی

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی – دانشگاه تربیت مدرس

 
پذیرایی بعدازظهر: ۱۵:۳۰– ۱۵:۰۵
تاریخ نگاری رویکردهای طراحی جلد کتاب در سه دهه اخیر در ایرانفاطمه مرسلی توحیدی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر-دانشگاه الزهرا

 
بررسی سنت گرایی در تاریخ نگاری هنر اسلامی (مطالعه بر آثار هانری استیرلن پاپادوپلو)ندا هوشمند مفرد

کارشناس ارشد ارتباط تصویری

 
تاریخ هنر نگاری در دوره معاصر ایران (نگارگری) زندگی و آثار محمود فرشچیانامیر رضایی نبرد

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی- دانشگاه تهران

 
آسیب شناسی تاریخ نگاری هنر ایران در کتب خارجی و ایرانیکاملیا طالعی

دانشجوی دکترای فلسفه هنر ،دانشگاه علوم تحقیقات اردبیل

 

بازخوانی انتقادی آثار تاریخ نگاران و پژوهشگران معاصر خوشنویسی در ایران با نگاهی تطبیقی به آثار پژوهشگران ترکیهولی الله کاوسی

دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی – عضو هیات علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی

تحلیل موضوعی و روش شناسی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر (دانشگاه های دولتی ایران)محمد امین محمدی

کارشناس ارشد داننشگاه علم و هنر یزد

بررسی تأثیر منابع هویت فرهنگی در تاریخ نقاشی معاصر ایران (مطالعه موردی دهه های ۶۰ و ۷۰ ه.ش)مرجان ادراکی

دانشجوی دکترای پژوهش هنر

فقدان توجه به خود نقادی از درون در تاریخ نگاری هنر معاصر ایرانرضا رفیعی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه یزد

هنرنگاری نشست کتابخانه ملی تاریخ هنرنگاری ایران پژوهش | انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30789/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html/feed 0
گروه والور ۹۲ | موزه زمان گالری طوبی - نمایشگاه گروهی نقاشیhttp://tandismag.com/30684/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1-%db%b9%db%b2-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c.html http://tandismag.com/30684/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1-%db%b9%db%b2-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c.html#comments Tue, 21 Feb 2017 13:10:19 +0000 http://tandismag.com/?p=30684 نمایشگاه گروهی نقاشی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه گروهی نقاشی
گروه والور ۹۲
گالری طوبی

گشایش: ۶ اسفند ۹۵

پایان: ۱۱ اسفند ۹۵

بازدید: ساعت ۱۶-۲۰

نشانی گالری: خیابان ولیعصر ، خیابان زعفرانیه، نبش کوچه پرزین بغدادی، موزه زمان

هنرهای تجسمی هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش گروه والور 92 گالری گردی گالری طوبی گالری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30684/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1-%db%b9%db%b2-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c.html/feed 0
نسیم تقی پور | گالری طراحان آزاد - نمایشگاه انفرادی نقاشیhttp://tandismag.com/30785/%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html http://tandismag.com/30785/%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html#comments Tue, 21 Feb 2017 11:22:29 +0000 http://tandismag.com/?p=30785 نسیم تقی پور | گالری طراحان آزاد   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری  طراحان آزاد
نمایشگاه انفرادی نقاشی 
نام هنرمند : نسیم تقی پور
عنوان : ناشناسنامه
گشایش : ۶ اسفند ۱۳۹۵
پایان : ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ساعات بازید : ۴ الی ۸ عصر

آدرس گالری : میدان فاطمی – میدان گلها – میدان سلماس – جنب پاسارگاد – شماره ۵
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۰۰۸۶۷۶
تلفکس : ۰۲۱۸۸۰۲۷۱۸۱
هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاش نسیم تقی پور گالری طراحان آزاد انجمن نقاشان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

Gallery Name: Azad Art Gallery
Address :
No, 5. Salmas Sq. Golah Sq. Fatemi Sq.
Tel: +982188008676
Fax:
Tel / Fax: +982188027181
Visiting Hours : 4 – ۸ pm
Solo or Group : Solo Exhibition
Media: Painting
Artist or artists: Nasim Taghipoor
Title: No. ID
Opening :24 Feb 2017
End: 1 Mar 2017

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30785/%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html/feed 0
احمد وکیلی | گالری ساربان - مروری بر آثار سی و سه سال تجربه چاپ دستی احمد وکیلیhttp://tandismag.com/30767/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/30767/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html#comments Tue, 21 Feb 2017 08:45:15 +0000 http://tandismag.com/?p=30767 مروری بر آثار سی و سه سال تجربه چاپ دستی احمد وکیلی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری ساربان از ششم تا شانزدهم اسفند ماه ۹۵ میزبان نمایشگاه مروری بر آثار سی و سه سال تجربه چاپ دستی احمد وکیلی خواهد بود.

«سی و سه» که نخستین نمایشگاه انفرادی احمد وکیلی پس از هفت سال است، عصر روز جمعه، ششم اسفند ماه، ساعت ۱۶ افتتاح می شود. همزمان از کتاب وکیل‌آباد که به زندگی و آثار احمد وکیلی می پردازد، رونمایی خواهد شد.
احمد وکیلی یکی از مهمترین هنرمندان چاپگر، در هنر معاصر ایران است. وی در سال ۱۳۴۰ متولد شد. مقطع کارشناسی را در دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه آزاد تهران به پایان رساند. او با آثار متعدد طراحی و چاپ دستی، در چندین نمایشگاه انفرادی در گالری های آریا، الهه، برگ، ماه مهر، ممیز (خانه هنرمندان)، ، نور، هور و نیز چندین جشنواره و سمپوزیوم داخلی و خارجی حضور داشته است. علاوه بر تدریس در دانشگاه، دبیری و داوری چندین بینال، سمپوزیوم و فستیوال بر عهده وکیلی بوده است.
نمایشگاه «سی و سه» از ششم اسفند ماه ۹۵ برقرار بوده و گالری ساربان همه روزه به جز سه شنبه ها، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، پذیرای هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.
علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به جز سه شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری ساربان، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه کنند و برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۵۰۴۲۲۶ تماس حاصل نمایند.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنري گالری ساربان گالری طراحی چاپ دستی اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی احمد وکیلی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30767/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86.html/feed 0
گفتگوی جاوید رمضانی با جمشید بایرامی - به بهانه نمایشگاه عکس جمشید بایرامی« آینه من باش» در گالری شیرینhttp://tandismag.com/30716/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c.html http://tandismag.com/30716/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c.html#comments Tue, 21 Feb 2017 08:13:18 +0000 http://tandismag.com/?p=30716 به بهانه نمایشگاه عکس جمشید بایرامی« آینه من باش» در گالری شیرین   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>

جمشید بایرامی عکاس و فیلم‌ساز متولد تهران محله نازی آباد است. عکاسی را تجربی از زمان دفاع مقدس آموخته، عکاس مستند اجتماعی است و دارای نشان درجه یک هنری و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر. نمایشگاه در یونسکو، پاریس، موزه سلطنتی هلند، موزه هنرهای معاصر ایتالیا و بینال ونیز و بیش از ده نمایشگاه انفرادی در ایران و ۱۲ نمایشگاه بین المللی و همچنین چاپ پنج جلد کتاب و ساخت ده فیلم کوتاه و فروش آثار در حراجی‌های کریستی و ساتبیز و بونمز را در کارنامه خود دارد.
سایت تندیس گفتگو کننده جاوید رمضانی

– نمایشگاه حاضر در مقایسه با نمایشگاه ۷ سال پیش‌تان در گالری آران تکنیک چاپ ‌آثار شما عوض شده در این مدت چه اتفاقی افتاده است و خودت به چه نتیجه‌ای رسیدی و سوال ما این است که در حوزه عکاسی این مسئله مطرح است که آیا face mount کردن کارخوبیه؟ آیا ماندگاری رو جواب می‌‌دهد؟ الان ما گرایشی را شاهدیم که به سمت چاپ آلترناتیو رفته و چاپ‌های قدیمی را دومرتبه دارند کار می‌کنند و ماندگاریش بیشتره. الان شما به چه نتیجه‌ای رسیدید به عنوان استاد و فردی که سال هاست داره کار چاپ می‌کنه و عکاسی می‌کند، این قاطی شدن مدیا ها یک‌مقدار تعریف عکاسی را عوض کرده و دیگری، خروجی عکاسی رو زیر سوال برده، سوال من اینه که شما چی می‌بینید و الان خروجی که روی دیوار می‌آید به عنوان عکاسی فاین آرت چی باید باشد به نظر شما؟
هر اتفاق و اثر هنری را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد، یکی فرم و یکی محتوا. فرم خوب شامل رنگ، نور، کمپوزیسیون و … و محتوا اون چیزی که توش هست. من توی ورک شاپ‌هایی که درس می‌دهم میگم خوب چی می‌خواهید بگید و به کی می‌خواهید بگین و چه جوری می‌گین؟ چی می خوای بگی اندیشه توست و جهانبینی تو و باورهای تو و سیری که کرده و شناختی که داشتی، شناخت درون و برون ، سیری که در درون خودت کردی و سیری که در برون خودت کردی، مثل حافظ و سعدی. حافظ نشست و جهانی رو کشف کرد و سعدی رفت و جهانی رو کشف کرد ولی هر دو سرمایه جهانی هستند. باید اون سفر به درون برای یک عکاس اتفاق بیافتد و یک اثر خلق شود. مثل یک نطفه است که روزی بسته میشه تا ۹ ماه طول می‌کشه این دوره تا زایش انجام شود، هنرمند سر اثرش بلاهایی را در درون خودش می کشد، چالش هایی هست و دچار غلیان میشه تا یک اتفاق و یک چیزی در بیاید و یا یک اتفاقی در جامعه می‌افتد، یک اتفاقی در بعد جهانی می‌افتد، همه این‌ها می‌تواند در درون آدم تاثیر بگذارد. مثلا برای خبر دختری که در هند ۲۰ نفر بهش تجاوز کردند و مرد حالم عوض شد و یک سوژه به ذهنم آمد. یا بچه‌ای که در خانواده‌ای سوریه‌ای که آمدند از دریا بگذرند و جنازه بچه آمده بود دم ساحل و جهانی را تکان داد و در خیلی از بچه‌های ‌هنرمند هم همینطوره و تاثیر میذاره. هر اتفاقی که در جهان امروز میافته چه در بعد جهانی و چه در بعد خانوادگی در گذر زمان ماست و در گذر زندگی ما این‌ها تاثیر داره و اینکه هنرمند درون گراست یا برون گراست فرق می‌کند، سنتی یا مدرن هست هم فرق می‌کنه، یعنی همه اون‌ها تازه میاد این تو و از این کارخانه چی درمیاد.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
– متریال اینجا چه رابطه ای دارد؟ شما در نمایشگاه آران یک متریال گذاشتید و الان یک متریال دیگر؟
این بحث که می خواهیم چی بگیم و مخاطب شناسیه. شاید یه جایی من عکس ۴*۶ ارائه بدم بهتره و ‌چرا باید بریم یه سری سایز رند ۴۰*۳۰ یا ۶۰*۴۰ کار کنیم و چرا فکر نکنیم یه روزی بیاییم نمایشگاه عکس ۴*۶ بگذاریم. قطعا اون هم یه پیامی می‌ده و یک روزی هم من می‌رسم به اینکه روی کاغذ عکاسی در سایز ۱۵۰*۱۰۰ کار چاپ کردم. نسبتا اولین نمایشگاه عکسم رو یادم میاد دقیقا روی سایز A3 زدم در گالری سبز علی اکبر صادقی، بعد در گالری خانم سیحون سایز عکس من اومد روی ۶۰*۴۰ و در گالری آران رفت روی سایز ۱۵۰*۱۰۰ و امروز رسیدم در ۲۲۰-۲۱۰*۱۵۰٫ من در هر دوره در ضمیر ناخوداگاهم احساس می‌کردم من باید سایزم رو عوض کنم و بزرگتر کار بزنم. نمی‌تونم ‌حتی برای خودم جواب پیدا کنم برای اینکه تحولاتی در آدم اتفاق می‌افتد که الزاما مهندسی داره که من به این سایز رسیدم ولی الان دارم نگاه می‌کنم که این سایز رو تو همین چند روز گذشته به شدت مورد توجه همه مردم قرار گرفته. من قبلا روی کاغذ عکاسی کار زدم و الان که اومدم روی بوم زدم یک چیزی بین نقاشی و عکاسی هست. برای همین یک حس نقاشی به من میده و برایم خیلی جالبه، حالا به یک متریالی رسیدم که متریال روی بوم برام حس جالبی میده که همه واکنش دارن و چقدر مورد توجه قرار گرفته ، چون اون‌ها به من میگن که کار من موفق بوده یا نه و مردم و مخاطب به من الهام میدن.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
– به نظر شما در این چند سال اخیر آنچه که ما در عکاسی فهمیده‌ایم (یا شاید چیز دیگری باشد) این است که به لحاظ فروش عقب رفته و آن موجی که به عنوان عکاسی آلترناتیو، فاین آرت و عکاسی استیج آمد و موجی که در دهه ۸۰ شاهدش بودیم که رشد کرد و حتی تا ۵ سال پیش هم کار می‌کرد ولی این‌ها رفتن کنار و الان استقبال نمی‌شه و ضعیف شده و نقاشی جایش را پر می‌کند. آیا شما فکر نمی‌کنید که جلو آمدن نقاشی باعث شده که سایزها بزرگ‌تر شود آنچنان که در اروپای دهه ۸۰ به بعد که نقاشی وارد شد و کسانی مانند گورسکی آمدند و چاپ‌های بزرگ انجام دادند، و این تاثیر نقاشی و فشار نقاشی به عکاسی نیست؟
نکته ای که جالب است اینکه ما یک فروش داخلی داریم و یک فروش خارجی، الان اینکه می گویید بحث فروش این به کنار، مردم طبیعتا با نقاشی سابقه تاریخی دارند و هنوز باور دارن عکس رو میشه خرید و به قیمت بالاتر فروخت ‌و از طرفی هم زمانی بود که خط‌ نستعلیق رو دیگر کسی نمی‌خرید و الان خط نقاشی رو خوب می‌خرن و درواقع استقبال شده بین عکس و گرافیک، عکس و نقاشی ‌یک بده بستانی می‌شود ولی نمی‌دونم به کدام سمت داره میاد ولی اتفاقاتی داره می‌افته. تا اینجا داریم بحث داخلی رو می‌گیم در خارج، ما بازار خودمان را در عکس داریم.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
– موج جدید داریم ولی تداوم نداره، شما که ارائه خودتون رو دارید و هنوز هم شاید موج جدید یک تصویر جدید رو به کار بگیرن، و در بازار داخلی قضیه عوض شده.
در بازار داخل یه زمانی بچه‌ها اومدن یه کارای خلاقانه‌ای کردن و یه عده‌ای هم باور کردن و خریدن و متاسفانه یه گروهی آمدند بیشتر افتادند به یکسری کارهای تکراری و شعاری و حتی بدون ‌مفهوم و خواستند سوار موج شوند ولی به اون فروش لطمه زد و اون هنر عکاسی نبود، یعنی یک نفر را آمدند هی تکثیر کردند.
– شما فکر نمی‌کنید کلا در دنیا فروش عکس کمتره و در آکشن‌ها که نگاه می‌کنیم این نکته وجود دارد ولی همیشه یک آدم‌هایی تثبیت می‌شوند و این لحن که مشخصا ازش حرف می‌زنیم، عکاسی مفهومی است. ولی بعد از اون دیگر کسانی هستند که کارهایی کردند و زیاد به عکاسی تعهدی نداشتن و شاید بیشتر تعهدشان به‌ هنر بود و نگاهی که‌ خیلی از آن‌ها عکاس نبودند و عکاس استخدام می‌کردند برای تولید اثر و در‌بند مدیا‌ نبودند.
اگر عکس شیرین نشاط رو می‌گویید باید بگویم عکس ایشون رو دارن می خرن ولی نه از بُعد هنر، البته نمیگم هنر نیست به نظر من یک بخش آن سیاسیه، و الان با کانسپت چادر دیگه کسی کار نمی‌خره و اثر هنری نیست یا مثلا بگیم از کرخه تا راین فیلم خوبیه… یک آثاری محکوم هستند به زمان و مکان و در یک مکان و زمانی خریده می شوند و به عنوان یک اثر هنری ماندگار نیست.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
– به بحث فنی برگردیم. حجم فایل‌هایی که خروجی می‌گیرید چقدر است؟
اون‌جوری نگاه نکردم ولی برای این کارها ۱۵۰dpi و عکس ها رو هم Raw و jpegمی‌گیرم ولی جالبه که این عکس‌ها الان jpeg هستند و اصلاRaw استفاده نکردم.
– یعنی شما اصلا از فایل Raw خروجی نگرفتید؟
اصلا. فایل Raw برای این هست که بخوام رنگ‌ها رو تغییر بدم وقتی من رنگ‌ها رو خوب دارم چرا باید ببرم توی Raw.
– یعنی اطلاعات بیسیک عکس رو هم نیاز نداشتید؟
الان از کنتراستش راضی هستم و اصلا رنگ ها رو دست نمی برم و دربحث چاپ هم همینطوره‌ کراپ هم نمی‌کنم یعنی اون لحظه که شاتر رو می بندم‌ کار کامله.
– یعنی شما به هیستوگرام هم دست نمی زنید و اصلاح کنتراست نمی‌کنید؟
‌بله توی فتوشاپ هیچی، البته بعضی از عکس ها رو یک ذره کنتراست می‌دهم.
– اینجا عکسی دارید که دورش یه خط سفید داره و مشخصا مرز بین سوژه و بک گراند بوجود آمده این دست کاری شده؟
شاید اون لحظه که می‌خوایم Resize کنیم مجبور می‌شم. سایز بزرگتر بدهیم و چون یکسری از این ها رو با ۵D گرفتم و یک‌مقدار سایزش بالا پایین می‌شه شاید اتفاق افتاده. حتی در جایی رفله نور روی لباس افتاده اون رو من دست نزدم ‌و می‌خواستم اوریجینالیته کار بمونه.
– درعکسی که شما گرفتید اون چادرها و بک گراند کنتراست به همین شکل بوده؟
هیچ دخل و تصرفی نشده.
هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
پس هنور معتقدید که هیچ گونه دستکاری نباید روی فایل باشد؟

اصلا دخل و تصرف دوست ندارم و بلد هم نیستم.
– داجینگ برنینگ هم نکردید؟
هیچی، من همان جا عکس رو با نوری که میبینم می گیرم و فریمی رو که می گیرم کراپ نمی‌کنم، اون چیزی که هست دخل و تصرف نمی‌کنم و حتی شده دو روز صبرکنم‌ و ساعتی که می‌خواهم را انتخاب می‌کنم.
– پس معتقد در لحظه هستید، درسته؟
در‌لحظه، مکان و همه چیز باید درست باشد.
– چرا پس فکر می‌کنید لحظه و زمان و مکان مهم هستند وقتی که هر لحظه که بخواهید می‌توانید سوژه را بچینید و عکاسی کنید و نه زمان می‌خواهید و مکان هم می‌تواند هر جایی باشد، اگر شما به لحظه و زمان و مکان انقدر وفادارید پس چرا استیج بوجود می‌آورید؟
بعضی از عکس‌ها چیدمان هستند و بعضی رئال.هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount
– در چیدمان که فرقی نمی‌کند شما می‌توانید کراپ کنید؟
من اعتقاد دارم اصلا دخل و تصرف نکنم ولی نور و مکان را درست انتخاب می‌کنم و زمان رو مثلا ۱۲ ظهر نمی‌گیرم که جزییات داشته باشم.
– پس تکنیک‌های عکاسی را رعایت می‌کنید، این نمایشگاه‌تان چطور بود؟
من راضی هستم مخاطب هم باید نظر بدهد ولی به شخصه راضی هستم البته می‌خواستم این چند تا کار کوچک هم بزرگ باشد ولی از این اندازه و سوژه هم راضیم.
بله ‌ما هم دیدیم ‌که‌ مخاطبان هم راضی بودند، این نمایشگاه روحی بود در فضای کم‌ جان عکاسی ‌معاصر که حرکت داشته و جذاب است.

هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقد نمایشگاه مصاحبه گفتگو گالری گردی گالری شیرین گالری فیس مانت فاین آرت عکس عکاسی استیج عکاسی عكس چاپ آلترناتیو جمشید بایرامی جاوید رمضانی اقتصاد هنر آکشن face mount   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30716/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c.html/feed 0
خلاصه کتاب هنر مسیحی | قدیسان - نویسنده بت ویلیامسن |بخش سوم | قدیسانhttp://tandismag.com/30658/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86.html http://tandismag.com/30658/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86.html#comments Tue, 21 Feb 2017 06:44:31 +0000 http://tandismag.com/?p=30658 سایت تندیس محدثه شادمهر در نهضت اصلاح دین در قرن شانزدهم، نظام توسل در پرستش، مورد حمله قرار گرفت و در کلیساهای پروتستان این تمایل ایجاد شد که به جای تصاویر قدیسان تصویر مسیح جایگزین شود... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
انتشارات افق | نویسنده: بت ویلیامسن | مترجم: هادی ربیعی 
تلخیص سایت تندیس محدثه شادمهر

قسمت های قبلی این پرونده را اینجا بخوانید:

خلاصه کتاب هنر مسیح | بخش مقدمه

خلاصه کتاب هنر مسیح | مریم عذرا | قسمت اول

قدیس از واژه‌ی یونانی sanctus که مؤنث آن sancta است گرفته شده که به معنای مقدس یا تقدیس شده است.
مشخصه‌ی بخش بزرگی از هنر مسیحی، بازنمایی این اشخاص مورد ستایش است. که می‌توان ملازمان مسیح را همچون پطرس قدیس تا قدیسان قرون وسطی مانند قدیس فراسیس آسیزی نام برد که تصاویرشان در بسیاری از مکان‌های عمومی و خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
پطرس قدیس

برای نمونه تصاویر پدرپیو، راهب ایتالیایی عضو طریقه‌ی کاپوچن که در سال ۱۹۶۸ درگذشت.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
پدرپیو

شیوه‌ی متعارفی در کلیسای اولیه برای به رسمیت شناختن قدیسان وجود نداشت و این در طی قرون وسطای متأخر شکل گرفت.
واژه‌ی martyr به معنای شهید از واژه‌ی یونانی martus به معنای شاهد می‌آید و برای قدیسانی به کار می‌رفت که برای حقانیت آموزه‌های مسیح جان خود را از دست دادند؛ و همچنان مردم بر این باورند که نزدیکی فیزیکی با یادگارهای این قدیسان پی‌آمدهایی مانند گرفتن حاجت و شفا را در بردارد.هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
براین اساس تصاویر بسیاری به وجود آمد که تأییدی بر این باورهاست.
سیمونه مارتینی، نقاش مکتب سیه‌نا نیز خالق یکی از همین آثار است که قدیس لوئیز اهل تولوز را مجسم می‌کند. هم اکنون این تخته اکنون در ناپل است.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
سیمونه مارتینی، قدیس لوئیز اهل تولوز، ناپل، موزه‌ی کاپودیمونته

این نقاشی، تصویر اصلی قدیس لوئیز را به عنوان یک اسقف قدیس فرانسیسی در حالتی نشان می دهد که بر تخت نشسته و فرشتگان بر سرش تاج گذاشته‌اند.
در قسمت پامحرابی این تخت‌بست، تصاویری را شاهد هستیم که هرکدام بازگوکننده‌ی وقایع اصلی زندگی این قدیس در زمان زندگی و مرگ وی هستند.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
تصاویر قسمت پا محرابی تخت

در تصاویر کشیده شده همواره راهکارهای متعددی برای شناساندن قدیسان وجود داشته است. یکی از این نمونه‌ها قدیس پطرس است که همیشه با مو و ریشی سفید نشان داده شده با لباسی زرد و قدیس پولس مو و ریشی تیره دارد.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
قدیس پولس

در برخی موارد قدیسان را از طریق کتیبه های متنی می‌شناساندند، اما رایج‌ترین روش، نسبت دادن صفت مشخص برای هر قدیس بود که با وقایع مهم زندگی‌شان آن را نشان می‌دادند.
برای مثال در اغلب موارد مریم مجدلیه را با ظرف دردار کوچکی نشان می‌دهند که یادآور داستانی است که وی پاهای مسیح را شست، با موهایش خشک کرد و با روغن گران‌بهایی آن‌ها را چرب نمود.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
مریم مجدلیه

و یا قدیس استفان که در اثر سنگ‌سار جان باخت و در تمام تصاویر سنگی بالای سرش وجود دارد و یا قدیس بارتولوما که زنده زنده پوستش را کندند و همواره در تصاویر چاقویی حمل می‌کند.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
قدیس بارتولوما

 

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
قدیس استفان

از قرن چهاردهم به بعد گروه‌هایی از قدیسان که هریک صفت مشخصه‌ای داشتند به ویژگی متعارفی در هنر مسیحی تبدیل شدند. مانند محراب یحیی تعمید دهنده و قدیس یوحنای راوی انجیل که هانس مملینگ آن را در سال ۱۴۷۹ برای نمازخانه‌ی بیمارستان قدیس یوحنا در بروژ نقاشی کرده است.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
هانس مملینگ، محجر محراب یحیی تعمیددهنده و قدیس یوحنای راوی انجیل

آرایشی که در آن مریم و کودک در مرکز قرار دارند و قدیسان آن‌ها را احاطه کرده‌اند غالباً sacra conversazione خوانده می‌شود که به معنای گفت‌وگوی مقدس است. اما این به این معنی نیست که آن‌ها در حال گفت‌وگو هستند، بلکه محور اصلی معنای آن گردهم آوردن آن‌هاست.
همان‌طور که رونا گافن اشاره کرده معنای قدیمی‌تر این اصطلاح آن‌گونه که در زمان آغاز آفرینش چنین نقاشی‌هایی به‌کار می‌رفت اجتماع بوده است.

در سمت راست قدیسه باربارا قرار دارد که گفته می شود به واسطه‌ی اقدامات امپراطور ماکسیمیان در آزار مسیحیان کشته شده است. در افسانه‌ی زرین آمده است که پدرش وی را در برجی حبس کرد تا کسی او را نبیند و در این بین خود بر اثر صاعقه‌ای جان باخت، و به این ترتیب قدیسه باربارا به عنوان محافظی در برابر مرگ ناگهانی مورد توسل واقع شد.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
قدیسه باربارا

در سمت چپ تخته‌بست همطراز با باربارا، قدیسه کاترین اسکندریه قرار دارد که وی نیز به علت گرویدن به دین مسیحیت از ازدواج با امپراطور رم سرباز زد و به همین علت شکنجه و سرش از بدن جدا شد. در تصویر چرخی که کنار پایش وجود دارد به ابزار شکنجه وی اشاره دارد که گفته می‌شود در حین عبور چرخ از روی بدنش چرخ می‌شکند، که در تصاویر متعددی به همراه این قدیسه چرخی شکسته به تصویر کشیده شده است.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
قدیسه کاترین اسکندریه اثر رافائل

در توازن با این دو قدیسه، دو قدیس به نام یحیا نیز به تصویر کشیده شده‌اند، که یکی از آن‌ها یحیی تعمیددهنده است و دیگری که جامی در دست دارد یوحنا راوی انجیل چهارم. صفت مشخصه‌ی این دو قدیس، بره‌ی خدا و جام شراب است.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
یوحنا راوی انجیل چهارم

در نهضت اصلاح دین در قرن شانزدهم، نظام توسل در پرستش، مورد حمله قرار گرفت و در کلیساهای پروتستان این تمایل ایجاد شد که به جای تصاویر قدیسان تصویر مسیح جایگزین شود.
و بر این اساس، تمام مرقدهای قدیسان را تخریب کردند و بیشتر تصاویر قدیسان در هنر اروپایی پس از قرن شانزدهم از سنت کلیسای رومی است.
در این بین کاردینالی فرانسوی به نام ماتیو کوئانترل نمازخانه‌ای را به کلیسای سن لوئیجی دفرانسیس وقف و دستور داد صحنه‌هایی از زندگی قدیس حامی‌اش، متی را بر دیوارها و سقف نقاشی کنند.
که میکلانجو داکاراوادجو شهادت قدیس متی را نقاشی کرد.

هنرهای تجسمی هنر مسیحی هنر تجسمي هنر هانس مملینگ نقاشي نقاش میکلانجو مریزی مسیح مرقد محدثه شادمهر قدیسان قدیس پولس قدیس ادوارد خستو قدیس سیمونه مارتینی بت ویلیامسن
کاراوادجو(میکلانجلو مریزی)، شهادت قدیس متی، رم، سن لوئیجی دفرانسیس، نمازخانه‌ی کنتارلی،۱۶۰۰٫

دستورالعل اصلی کنتارلی در خصوص این نقاشی تصریح می‌کند که این صحنه باید حاوی نکات زیر باشد:
تعداد زیادی مرد، زن و کودک، پیر، جوان و نوزاد از گونه‌های مختلف… که بیشتر آن‌ها از این واقعه هراسان شده‌اند، در برخی احساس انزجار ایجاد شده است و برخی دیگر حس دلسوزی و غم خواری دارند…
تا پیش از دوران نهضت اصلاح دینی، نقاشانی چون مملینگ با تولید نقاشی از مرگ قدیسان در پی برانگیختن عواطف مخاطبان خود نبودند و این درحالی بود که پس از نهضت اصلاح دینی، نقاشان کاتولیک درست عکس این را در پیش گرفتند و سعی بر آن داشتند تا عواطف مخاطبان را برانگیزانند و رابطه‌ی آن‌ها را با روایات مذهبی افزایش دهند و سرسپردگی بینندگان را به قدیسان به تصویر کشیده شده شدت بخشند که این روش در قرون وسطی متأخر شکل گرفت.

 

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30658/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86.html/feed 0
نگین گلچین‌پور و آبنوس البرزی | گالری مس‌نگار - دست‌سازه‌های دارماhttp://tandismag.com/30657/30657.html http://tandismag.com/30657/30657.html#comments Mon, 20 Feb 2017 12:07:51 +0000 http://tandismag.com/?p=30657 دست‌سازه‌های دارما   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری مس‌نگار 
نگین گلچین‌پور و آبنوس البرزی 
دست‌سازه‌های دارما

گشایش: ۶ اسفند ۹۵ از ساعت ۱۶:۳۰

پایان: ۱۱ اسفند ۹۵

آدرس گالری: خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم، مجتمع پارک پرنس، پلاک ۵

تلفن:  ۰۲۱-۸۸۰۵۱۶۷۴ – ۸۸۰۶۷۵۶۶

به نیت معرفی پویش‌ها و تحسین نوین در هنرهای سنتی وکاربردی:
نگارخانه مس‌نگار که مدت‌هاست برای پایندگی و ماندگارسازی گونه‌های مختلف هنرهای سنتی و صناعی ایران تلاش می‌کند، از روز ششم اسفندماه جاری و برای هفت روز، میزبان نمایشگاهی متفاوت است. این نمایشگاه که حاصل یک پویش هنری تازه است برای پیوند زدن هنرهای سنتی ایران به سبک و سیاق زندگی‌های امروز، مجالی است برای دو بانوی هنرمند نگین گلچین‌پور و آبنوس البرزی که با ارائه‌ آثارشان الگوهای نوینی را از هنرهای صناعی و کاربردی به نمایش بگذارند.

مدیر این مرکز فرهنگی به عنوان تنها نگارخانه‌ تهران که به طور اختصاصی بر هنرهای سنتی و صناعی ایران تمرکز دارد می‌گوید: ” بسیار خوشحالیم که سال‌ها کار و تلاش ما در کنار هنرمندان برجسته هنرهای سنتی ایران برای حفظ و ترویج این گونه از هنرها سبب شده است نسل جوانی از هنرمندان به این رشته‌ها گرایش پیدا کنند؛ به خصوص که فکر جوان و نوآوری و ایده‌های تازه خودشان را هم با این هنرها ترکیب می‌کنند و آثارشان را از هر نظر به سبک و سیاق زندگی‌های امروزی نزدیک می‌کنند. شاید این تنها راه ماندگاری هنرهای صناعی و کاربردی سنتی ایران باشد. این دو هنرمند با مدرن کردن فرم‌ها و نقش‌های باستانی و قدیمی ایران و تلفیقشان با گونه‌هایی هنرهای کاربردی و سنتی چون دوات‌گری (ظرف سازی) و قلم‌زنی، توانسته‌اند آثار متفاوتی را خلق و ارائه کنند.”

وی افزود، آثاری که در نمایشگاه ارائه خواهند شد ظرف‌های کاربردی و خانگی هستند از قبیل سینی، ظرف‌های پذیرایی، آیینه‌ها و گلدان‌هایی که از جنس مس و برنج و با تکنیک‌های سنتی دواتگری، چککش‌کاری، قلمزنی، برجسته کاری و اره‌کاری ساخته شده‌اند. این آثار با نقش‌های باستانی و سنتی ایرانی زیبا شده‌اند ولی فرم‌های امروزی دارند و نیازهای کاربردی زندگی‌های معاصر را برآورده می‌کنند.

البرزی یکی از دو هنرمند این گروه در مورد این پویش جدید هنری و آثارشان می‌گوید: “همراهی ما سال‌ها پیش و از پشت میزهای دانشکده هنر آغاز شده است. تمام این سال‌ها هم کار هر دوی ما هنر تجسمی بوده و رشته‌ای که تحصیل کردیم. هرچند که هنر تجسمی جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را دارد و ما به صورت انفرادی آن راه را ادامه خواهیم داد ولی کارهای ما همیشه به عنوان اثر هنری مخاطب خاص خودش را دارد، از دید عمومی جامعه هم یک هنر دکوراتیو است و در نهایت مخاطب برای استقبال و تأثیرپذیری از آن باید تجربه یا حس و درک مشترکی از اثر داشته باشد. در صورتی‌که هنرهای صناعی و کاربردی یک تفاوت عمده با هنرهای تجسمی دارند؛ این‌که به‌طور مستقیم داخل زندگی مردم هستند و با آن‌ها در ارتباطند. ما می‌خواستیم با ایده‌پردازی و طراحی فرم‌ها نو و روزآمد کردن نقش‌های تصویری قدیمی ایران، به الگوهای بصری تازه‌ای برای اجرا روی ظروف و آثاری برسیم که هم زیبا و با شکوه باشند و فضای خانه‌ها را با نشانه‌های فرهنگی و هنرهای سنتی ایران تزئین کنند و هم مقرون به صرفه باشند و به‌جای خاک خوردن داخل ویترین‌ و بوفه و کمد‌های خانه، داخل زندگی‌ها بیایند، روی میزها قرار بگیرند و با توجه به کاربردشان، واقعن مورد استفاده قرار بگیرند.”

گلچین‌پور هم به جنبه‌ی دیگر این همکاری اشاره کرد و افزود: “این پویش هنری و همکاری، یک خواستگاه مشترک داشت، شور و گرایشی که هر دوی ما به هنرهای سنتی ایران داریم. علاقه به این گونه‌ از هنرها به‌ویژه هنر قلم‌زنی به نوعی میراث پدری من است و من سال‌هاست که در کنار فعالیت‌های هنری خودم، از نزدیک با انواع هنرهای صناعی و تزئینی آشنایی دارم. از نزدیک دیده‌ام که هنرمندان این رشته‌ها با چه عشقی بر چالش‌هایی غلبه می‌کنند که برای خلق آثار و حفظ هنر ناب خود با آن‌ها مواجه هستند. ولی همیشه این دغدغه‌ وجود دارد که سبک و سیاق این هنرها که به لطف اساتید گرانقدر و معدودی تا امروز شانه به شانه هنرهای تجسمی پیش آمده‌اند، متاسفانه از سبک زندگی‌های امروز دور می‌شود و به جز قشر خاصی از هنردوستان کشور، از باقی جامعه فاصله می‌گیرد. از طرفی طراحی‌های با شکوه و اجراهای فاخر اساتید گرانقدر این گونه هنرها سبب می‌شود آثار آن‌ها در موزه‌ها و کلکسیون‌های خصوصی باقی بمانند و مردم کمتر فرصت ارتباط با این بخش از فرهنگ و هنر کشورشان را داشته باشند. نیت و تلاش ما در این پویش هنری این بوده است که از طریق طراحی و ساخت ظرف‌های کاربردی، مقرون به صرفه و متناسب با زندگی‌های امروز، تکه‌هایی از فرهنگ و هنرهای باستانی و سنتی ایران را به خانه‌های مردم ببریم و ارتباطشان را با ریشه‌هایشان حفظ کنیم.”

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30657/30657.html/feed 0
خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم - عليرضا سميع آذر | مقدمهhttp://tandismag.com/30660/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1.html http://tandismag.com/30660/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1.html#comments Mon, 20 Feb 2017 11:43:16 +0000 http://tandismag.com/?p=30660 علیرضا سمیع آذر | مقدمه | تلخیص سایت تندیس سارا حسینی معاصر بودن چیزی فراتر از اشاره زمانی است و مدرن نگریستن به هنر در دوران معاصر نوعی گذشته نگری تلقی می‌شود... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم
علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تلخیص سایت تندیس سارا حسینی

هنر مدرن پس از یک قرن به پایان رسید از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۰ و آنچه از این زمان به بعد در تقابل ساختارهای زیبایی شناختی هنر مدرن شکل بگیرد «هنر معاصر» نام می‌گیرد.
معاصر بودن چیزی فراتر از اشاره زمانی است و مدرن نگریستن به هنر در دوران معاصر نوعی گذشته نگری تلقی می‌شود.

مقدمه
هنر مدرن محصول تفکر مدرن و پاسخی زیبایی شناختی به ضروریات‌ آن است. در فضای هنر مدرن همیشه خصلت عمل گرایی بارز بوده و همواره پیشنهادات نظری منجر به عمل می‌شدند.
هنر مدرن پدیده‌ای سیال است که هنگام تولد آن مشخص است ولی دوره افول آن نامشخص، ما هرگز از مدرنیسم گذر نکردیم و نخواهیم کرد هر چند که صحبت از دوران پسامدرن می‌شود و کماکان ما شاهد تسلط هنر مدرن و قواعد زیبایی شناختی اش در عرصه هنری جهان به خصوص جهان غیر غربی هستیم. ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره
هنر مدرن چیست؟ شاخصه هنر این دوران نگاه درونی و ساختاری به خود هنر می‌باشد. به عنوان مثال سزان که پدر هنر مدرن شناخته می‌شود تجزیه و تحلیل فرم و ترکیب اشیاء مد نظرش بودند، موضوع کارهایش به جای مصائب انسانی و اجتماعی منظره وطبیعت بی جان بود. از منظر مدرنیست‌ها پرداختن به مسائل و دغدغه‌های جهان بیرون، وظیفه ادبیات است: شأن نقاشی بالاتر از آن است که صرفاً دریچه‌ای به دنیای خارج باشد. این باور سبب پدید آمدن سبک هایی چون: کوبیسم، کنستراکتیویسیم، فوویسم و نئوپلاستیسیسم شد. و نقطه اوج این دوران نقاشی آبستره بود .ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره
از رویکردهای مهم نقاشی در هنر مدرن مطرح شدن” هنر برای هنر” است. شاید در دهه ۱۸۶۰ با نمایش تابلوی المپیای ادواردمانه، لحظه‌ای بود که نقد هنر مدرنیستی پدید آمد و مسائلی چون سنت گرایی و پیشرو بودن برای هنرمند آن دوره مطرح شد.
ضربه قلم‌های سریع و مکاشفات ماهوی امپرسیونیست‌ها در نور و رنگ بعدها در تجربه پست امپرسیونیست‌ها همانند پل سزان، ونسان ون گوگ و پل گوگن قوام یافت.ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره
ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره نقاشان کوبیست، فوویست،‌ فوتوریست، اکسپرسیونیست و آبستره هرکدام بر آن بودند تا هنرمدرن را در ادامه پست امپرسیونیست تعریف کنند.
پاریس مرکز تحقق این جریان بود و در آلمان بستری شد برای شکل گیری بخش نظری این جریان، خصوصاً مدرسه هنرهای زیبای باوهاوس، و از این جا هنر مدرن در حوزه هنرهای تجسمی به جهان اشاعه یافت.

بعد از جنگ جهانی دوم و در پیامد اوضاع سیاسی و اجتماعی اروپا پایتخت هنرهای تجسمی از پاریس به نیویورک منتقل شد و باعث تغییراتی ماهوی در کارها شد. هنر مدرنیستی با نوعی آزادی و رهایی همراه شد و از نظم و خردورزی فاصله گرفت و با همه این رهایی‌ها و بی‌قیدی‌ها عمیق‌ترین تحلیل‌های نظری درباره هنر مدرن نگاشته شد و دستاورد مهم این دوره جنبش نوظهور اکسپرسیونیسم انتزاعی بود که جهانی‌ترین جنبش تاریخ هنر شد.ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره
این جنبش بعد از دو دهه در پایگاه اصلی خود،‌ بنابر برخورد آوانگاردان نوین نیویورک فروکش شد. آنان این هنر را دور از واقعیت زندگی و توهم گرا ارزیابی می‌کرند و خواستار تسلط تفکر و اندیشه بر احساس و شهود بودند.
آوانگاردان نوین ابتدا خود بیانگری نقاشان مدرنیست آمریکایی را نفی کردند و سپس نقاشی را که مرکب اصلی هنر مدرن بود، طرد کردند و به رسانه‌های جدیدی چون عکس، ویدئو، چیدمان و اجرا و اشکال نوین هنرمفهومی، مینیمالیستی، فمینیستی روی آوردند، که این رویکرد خبر از ظهور و عصر جدید پست مدرنیست داشت.
هنر مدرن پس از یک قرن به پایان رسید از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۰ و آنچه از این زمان به بعد در تقابل ساختارهای زیبایی شناختی هنر مدرن شکل بگیرد «هنر معاصر» نام می‌گیرد.
معاصر بودن چیزی فراتر از اشاره زمانی است و مدرن نگریستن به هنر در دوران معاصر نوعی گذشته نگری تلقی می‌شود. ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره

ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره ونسان ون گوگ هنر مفهومی هنر معاصر جهان | هنر معاصر هنر مدرن هنر براي هنر نقاشان نقاش نئوپلاستيسيسم مينيماليستي موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر مدرنيسم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان كوبيسم كوبيست كنستراكتيويسيم فوويسم فوويست فوتوريست فمينيستي عليرضا سميع آذر سزان سارا حسینی چيدمان چاپ و نشر نظر پل گوگن پست مدرنيست پست امپرسيونيست باوهاوس اوج و افول مدرنيسم امپرسيونيست‌ها اكسپرسيونيسم انتزاعي ادواردمانه آبستره

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30660/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1.html/feed 0
حراج عکس گالری شماره شش - گردآورندگان زروان روح بخشان و حامد دهقانhttp://tandismag.com/30652/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b4.html http://tandismag.com/30652/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b4.html#comments Mon, 20 Feb 2017 07:24:25 +0000 http://tandismag.com/?p=30652 گردآورندگان: زروان روح بخشان، حامد دهقان ۶ تا ۸ اسفند   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
حراج عکس
گالری شماره شش
گردآورندگان: زروان روح بخشان، حامد دهقان

گشایش: جمعه ۶ اسفند ۹۵
پایان: یکشنبه ۸ اسفند ۹۵

ساعت بازدید:
روز جمعه، ساعت ۱۱ صبح الی ۸ شب
روز شنبه و یکشنبه، ساعت ۴ الی ۸ شب
تحویل اثر در روز حراج انجام می‌شود.
آدرس گالری ۶: خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، پلاک ۲، طبقه همکف
تلفن: ۸۸۳۴۶۰۲۹

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه گالری گردی گالری شماره شش گالری 6 گالری عکاسی زروان روح بخشان حراج عکس گالری شماره شش حراج عکس حراج حامد دهقان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30652/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b4.html/feed 0
نگاهی به نمایشگاه باستانی‌ها | ثمیلا امیرابراهیمی - نگارخانه‌ی ویستاhttp://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html http://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html#comments Mon, 20 Feb 2017 05:30:38 +0000 http://tandismag.com/?p=30573 در گالری ویستا | هنرمند، هنر و انسان سایت تندیس به قلم حافظ روحانی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
هنرمند، هنر و انسان
سایت تندیس به قلم حافظ روحانی
ثمیلا امیرابراهیمی، از ابتدای انقلاب تا همین روزها، همیشه هنرمندی پرکار بوده و هست. نمایشگاه‌های متعدد، همکاری با نگارخانه‌های گوناگون و دوره‌های کاری متنوع نشان دهنده‌ی همین پرکاری و مؤید کوشش او برای تجربه کردن راه‌ها و شیوه‌های مختلف است. ثمیلا امیرابراهیمی، در تمام طول این سال‌ها بی‌وقفه کار کرده است و تقریباً همه ساله در نمایشگاهی یکی از مجموعه‌های‌اش را نمایش داده است.

نقد قبلی را اینجا بخوانید:

ثمیلا امیرابراهیمی، از ابتدای انقلاب تا همین روزها، همیشه هنرمندی پرکار بوده و هست. نمایشگاه‌های متعدد، همکاری با نگارخانه‌های گوناگون و دوره‌های کاری متنوع نشان دهنده‌ی همین پرکاری و مؤید کوشش او برای تجربه کردن راه‌ها و شیوه‌های مختلف است. ثمیلا امیرابراهیمی، در تمام طول این سال‌ها بی‌وقفه کار کرده است و تقریباً همه ساله در نمایشگاهی یکی از مجموعه‌های‌اش را نمایش داده است. مجموعه‌ی کنونی اما نشان دهنده‌ی وجه و شیوه‌ای متفاوت از علاقه‌مندی او ست. به واقع در نمایشگاه «باستانی‌ها» ما انگار با یک سویه‌ی کاملاً جدید از هنرمندی مواجه می‌شویم که در تمام طول این سال‌ها نقاشی‌های‌اش را به ما نشان داده بود، ولی این‌بار تصمیم گرفته تا چیزی جدید را به ما نشان دهد.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

مجموعه‌ی «باستانی‌ها» چیزی شبیه به یک سرگرمی است؛ انگار که هنرمندی در طول دو دهه به سراغ یک سرگرمی رفته و حالا آن‌ها را در قالب یک مجموعه نمایش می‌دهد. اول از همه «باستانی‌ها» حاصل تجربیات هنرمند در قالب چاپ دستی و تعدادی مجسمه است. این در حالی است که هنرمند پیش‌تر، بخش عمده‌ی آثار نقاشی خود را به تماشای گذاشته بود. دوم تاریخ آثار و البته نوشته‌ی کوتاه هنرمند برای این نمایشگاه نشان می‌دهد که این آثار در دو سه مقطع زمانی شکل گرفته‌اند. دوره‌ی اول به حدود ۲۵ سال پیش برمی‌گردد و دوره‌ی دوم انگار در همین یک سال اخیر انجام شده‌اند و حالا در قالب یک مجموعه به نمایش در آمده‌اند. سوم این‌که هنرمند در مجموعه‌ی «باستانی‌ها» دست به بازسازی نقش‌مایه‌های باقی مانده از اشیاء باستانی به جا مانده از تمدن‌های قدیم ایران زده است، با این‌حال به چند دلیل به نظر می‌رسد که هنرمند کوشیده تا چیزی را نمایش دهد که فراتر از یک بازسازی صرف است، بلکه کوششی است برای رسیدن به بیانی تازه از طریق اجرای دوباره‌ی این نقش‌ها در قالب‌هایی تازه.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرمند از دو شیوه برای نمایش نقش‌مایه‌های باستانی‌اش استفاده کرده است؛ مجموعه‌ی نخست حاصل اجرای آن‌ها به شیوه‌ی مونوپرینت است، ولی بعدتر بخش عمده‌ی این مونوپرینت‌ها با حاشیه‌‌ی طرح و نقش دار قاب شده و به نمایش درمی‌آیند و از سوی دیگر هنرمند تعدادی از نقش‌مایه‌ها را با تکه چوب‌ها و به شکلی بدوی بازسازی کرده و به شکل مجموعه‌ای از مجسمه‌ها به نمایش درآورده است. به واقع در حالی که هنرمند با اجرای هر نقش در قالب مونوپرینت کوشیده تا کاملاً به طرح اصلی وفادار باشد، با افزودن حاشیه و قاب پرطرح و نقش، مایه‌ای تازه به آن بخشیده و به واقع حضور خود و برداشت شخصی‌اش را نیز به این نقش‌مایه‌ها افزوده است.

با نگاه به مجموعه‌ی مجسمه‌ها می‌توان این حقیقت – حضور هنرمند و کوشش‌اش برای نمایش یک برداشت نو – را به عینه دید، جایی که او نقش‌مایه‌ها را از پس‌زمینه‌ی اصلی‌شان منفک کرده و آن‌ها را در یک قالب کاملاً تازه نمایش داده است.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

اما باید سؤال کرد که با این تغییر چه اتفاقی برای نقش‌ها می‌افتد یا در واقع به سراغ این پرسش رفت که آیا این شیوه‌ی جدید نمایش اصولاً نمایش‌گر چیزی تازه هست یا نه. در ابتدای راه باید به این موضوع دقت کرد که در مونوپرینت‌ها هنرمند با اجرای طرح و نقش‌مایه بر روی کاغذ طرحی اجرا شده بر روی یک کوزه یا یک سفالینه‌ را بر روی سطح دوبعدی اجرا کرده است. هنرمند در مرحله‌ی نمایش آثار به این موضوع واقف بوده که این نقش‌ها به واقع نه فقط بیان‌گر اعتقادات و باورهای انسان‌هایی بوده که این‌ها را قرن‌ها پیش ساخته و کشیده‌اند، بلکه در عین‌حال آن‌ها را بر روی اشیاء و دست‌ساخته‌های‌ روزمره‌ و کاربردی‌شان اجرا کرده است، پس آن‌چه الان برای ما به جا مانده، نه نمونه‌هایی از آن‌چه هنرهای زیبا خوانده می‌شود، بلکه نمونه‌ای از طراحی اشیاء و دست ساخته‌های کاربردی است.

هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی پس هنرمند دو شیوه‌ی گوناگون را به کار می‌گیرد تا دو کارکرد گونه‌گون این نقش‌ها را مؤکد کند؛ از یک طرف به سراغ بازسازی آن‌ها به شکل مجسمه‌ می‌رود که هم کوششی است برای نمایش شکل سه بعدی آن‌ها و هم کوششی است برای نمایش معنی و مفهوم اولیه‌ی این نقش‌ها که احتمالاً برای سازندگان‌شان معنا و مفهومی فراوان داشته. اما در مونوپرینت‌ها، هنرمند به سراغ حاشیه‌های پرنقش و طرحی رفته که این این آثار را در میان گرفته‌اند. با این‌کار هنرمند یک قاب و حاشیه‌ی پرنقش و طرح‌اش را نیز به اثر اصلی افزوده و به واقع آن را از محدوده‌ی چارچوب ساده‌ی مقوا رها کرده و فضایی به آن بخشیده که به طرح و نقش‌مایه امکان حیات و نفس کشیدن در محدوده‌ای فراتر از مقوا را می‌دهد.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

به این ترتیب هنرمند دو کار می‌کند؛ از یک طرف حضور خود را در این آثار به عینه و از طریق افزودن حاشیه‌ و هویتی تازه به این نقش‌ها اعلام می‌کند و از طرف دیگر با بیرون کشیدن آن‌ها از قالب قراردادی مقوا یا اجرای دو بعدی می‌کوشد تا آن‌ها را از محدوده‌ی زمان و مکان فراتر برده و به آن‌ها هویتی جهان‌شمول دهد. وقتی نقش‌ و طرح اجرا شده به شکل حاشیه‌های طرح‌دار در فضای اطراف مقوا تکرار و مؤکد می‌شود، بیننده با فضایی تازه و کاملاً متفاوت مواجه می‌شود که به جای تبدیل این نقش‌ها به شکل یک پدیده‌ی تزئینی که فقط به کار تماشا می‌آید، آن‌ها را در قالب یک پدیده‌ی بصری تصویر می‌کند که از محدوده‌ی چارچوب فراتر رفته و حضورش را در فضای امروز نگارخانه هم نمایش می‌دهد و آن‌ هم نه فقط به شکل طرح و نقش‌هایی به جا مانده از گذشته‌ای فراموش شده، بلکه در قالب یکی از نخستین باورهای انسان از هنر، به شکل هنری زنده و جهان‌شمول.هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

ثمیلا امیرابراهیمی در مجموعه‌ی «باستانی‌ها» ما را دوباره به سرچشمه‌های هنر ارجاع می‌دهد، به جایی که هنر با زندگی همه روزه‌ی انسان‌ها، با باورها و شیوه‌ی زندگی‌شان ارتباطی مستقیم داشت. به روزگاری که بشر اولیه، در آستانه‌ی بنا کردن نخستین تمدن‌ها همه‌ی آن‌چه می‌اندیشیده و همه‌ی باورهای‌اش را به شکل این نقش‌مایه‌های بدوی و ساده برای ابد برای ما جاودانه کرده است.

ثمیلا امیرابراهیمی از ابتدا به کاربرد هنر و ارتباط آن با اجتماع و انسان اعتقاد داشته است، پس بیهوده نیست که به سراغ این نقش‌ها رفته است. بیهوده نیست که به سراغ نخستین تجربیات بشری رفته است و آثار کسانی را مطالعه کرده که بدون واسطه‌های نوینی که امروزه رابطه‌ی آزادانه ما با هنر را به شدت مخدوش کرده‌اند، با هنر و آثار هنری ارتباط مستقیم داشتند. «باستانی‌ها» نمایش بی‌شائبه‌ترین، مستقیم‌ترین، صادقانه‌ترین و بلاواسطه‌ترین رابطه‌ی تاریخی انسان با هنر است و به این ترتیب شاید کوشش هنرمند باشد برای یافتن این نسبت و رابطه‌ی مستقیم و بلاواسطه. به یک معنی نمایشگاه «باستانی‌ها» کوشش هنرمند است برای بازیابی رابطه‌ی صادقانه‌ی خودش به عنوان هنرمند با مخاطب، رابطه‌ای که در روزگار ما با وجود واسطه‌های گوناگون دست‌خوش تغییرات کامل شده است.

هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی هنری هنرهای تجسمی هنرمند معاصر هنرمند هنر معاصر ایران هنر معاصر هنر تجسمي هنر نمايشگاه نگارخانه‌ی ویستا نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاش مونوپرینت مجسمه‌ گالری ویستا گالری حجم حافظ روحانی چاپ دستی چاپ ثمیلا امیرابراهیمی باستانی‌ها انسان اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30573/%d8%ab%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html/feed 0
نمایشگاه گروهی نقاشی | گالری اثر - با عنوان فراموش نشدگانhttp://tandismag.com/30599/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-2.html http://tandismag.com/30599/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-2.html#comments Sun, 19 Feb 2017 11:33:59 +0000 http://tandismag.com/?p=30599 نمایش نقاشی های هنرمندان جوان   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه گروهی نقاشی
عنوان:فراموش نشدگان
هنرمندان:نمایش نقاشی های هنرمندان جوان
گشایش: ۶ اسفند
پایان: ۲۰ اسفند 
 گالری اثر

بازدید: روز گشایش ۱۶ الی ۲۱ | یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱ الی ۲۰ | جمعه های
غیر افتتاحیه ۱۶ الی ۲۰
گالری شنبه ها بسته است.

تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر- کوی برفروشان- پلاک ۱۶
تلفن: ۸۸ ۳۲۶۶۸۹

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاشي نقاش گالری اثر گالری اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30599/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-2.html/feed 0
فراخوان جایزه بین‌المللی The Sunny Art - مهلت ارسال اطلاعات 23 خرداد 1396http://tandismag.com/30595/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-the-sunny-art.html http://tandismag.com/30595/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-the-sunny-art.html#comments Sun, 19 Feb 2017 11:25:24 +0000 http://tandismag.com/?p=30595 مهلت ارسال اطلاعات ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ این رقابت فرصتی است برای هنرمندان نوظهور و مجرب تا استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
 همه هنرمندان علاقمند برای حضور در جایزه بین‌‌المللی The Sunny Art می توانند تا آثار و اطلاعات هنری خود را برای حضور در نمایشگاه و دریافت جایزه‌‌های نقدی این رقابت از طریق پورتال بیافرین ارسال کنند.
این رقابت فرصتی است برای هنرمندان نوظهور و مجرب تا استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.
The Sunny Art Prize در واقع عرصه­ نمایش هنر بین‌‌المللی در لندن، پکن، گوانگجو و ماکائو است که تبادل خلاقیت دو فرهنگ شرق و غرب را ترویج می‌‌دهد.

موضوع

موضوع این فراخوان آزاد است.
زمینه‌ها

طراحی – Drawing

نقاشی – Painting

چاپ – Printmaking

عکاسی – Photography

هنر دیجیتال – Digital Art

مجسمه‌سازی – Sculpture

سرامیک – Ceramics

جواهرسازی – Jewelry
جایزه‌ها

■ جایزه نفر اول

۳,۰۰۰ پوند انگلیس

نمایشگاه فردی در مرکز Sunny Art در لندن

یک ماه رزیدنسی

نمایشگاه در گالری‌‌های همکار با The Sunny Art Prize در پکن، گوانگجو و ماکائو

هنرهای تجسمی هنر دیجیتال هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشی مسابقه هنری مجسمه‌ گرافیک فراخوان عکاسی طراحی چاپ بیافرین اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی The Sunny Art biafarin
■ جایزه نفر دوم

۲,۰۰۰ پوند انگلیس

نمایشگاه گروهی

یک ماه رزیدنسی

نمایشگاه در گالری‌‌های همکار با The Sunny Art Prize در پکن، گوانگجو و ماکائو
■ جایزه نفر سوم

۱,۰۰۰ پوند انگلیس

نمایشگاه گروهی

یک ماه رزیدنسی

نمایشگاه در گالری‌‌های همکار با The Sunny Art Prize در پکن، گوانگجو و ماکائو

■ نمایش آثار برگزیده

آثار پذیرفته شده از ۳۰ هنرمند برگزیده در گالری The Sunny Art Centre به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین ۱۰ هنرمند از ۳۰ هنرمند برگزیده فرصت نمایش آثار خود را در گالری‌‌های همکار با The Sunny Art Prize در پکن، گوانگجو و ماکائو خواهند داشت.
شرایط

حضور در این فراخوان برای همه هنرمندان بالای ۱۸ سال از همه کشورها آزاد است.

هنرهای تجسمی هنر دیجیتال هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشی مسابقه هنری مجسمه‌ گرافیک فراخوان عکاسی طراحی چاپ بیافرین اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی The Sunny Art biafarin

اطلاعات هنرمند

اطلاعات زیر در مورد هنرمند برای این فراخوان مورد نیاز است:
– نام کامل هنرمند

– تاریخ تولد

– تلفن موبایل

– ایمیل

– وبسایت

– آدرس کامل پستی
– بیوگرافی هنرمند (در حداکثر ۱۰۰ کلمه)

– بیانیه هنرمند (در حداکثر ۷۰ کلمه)
تمام اطلاعات باید به زبان انگلیسی ارسال شود.
توضیح: هنرمندان عضو بیافرین می‌توانند اطلاعات خود را غیر از انگلیسی به هر یک از ۷ زبان پشتیبانی شده دیگر در بیافرین تهیه و ارسال کنند و ترجمه اطلاعات به انگلیسی را سفارش دهند.

 

تعداد اثر هنری

هر هنرمند می‌تواند حداقل ۱ و حداکثر ۴ اثر هنری برای این فراخوان ارسال کند.
اطلاعات

اطلاعات زیر در مورد آثار هنری برای این فراخوان مورد نیاز است:
– عنوان اثر هنری

– زمینه هنری

– سال خلق اثر

– تکنیک

– سطح

– ابعاد اثر (اندازه عمودی x اندازه افقی x عمق) به سانتیمتر

– قیمت به پوند انگلیس
فایل عکس اثر
نوع فایل: JPG

رزولوشن: ۳۰۰DPI

مد: RGB

سایز فایل: حداکثر ۲MB برای هر اثر

نام فایل:
Artwork #-Artwork Title.jpg
Example: 1-Beautiful.jpg
شرایط

– همه آثار ارسالی باید Original باشند و توسط هنرمند خلق شده باشند.

– آثار ارسالی باید در ۳ سال اخیر و از ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ به بعد خلق شده باشند.

– ماکزیمم سایز مورد قبول برای آثار دوبعدی با قاب ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتمتر است.

– عکس آثار باید فقط آثار را از روبرو نشان دهد و قاب یا زمینه پشت در آن پیدا نباشد.

– همه آثار ارسالی برای فروش عرضه خواهند شد.

– در صورت فروش آثار، کمیسیون برگزارکننده ۳۰% مبلغ فروش خواهد بود.

– هزینه مالیات از مبلغ فروش هر اثر هنری کسر خواهد شد.

– هنرمند با حضور در این فراخوان، اجازه استفاده از عکس آثار ارسالی خود را برای بازاریابی، تبلیغات و آموزش بدون پرداخت هزینه در اختیار برگزارکننده قرار می‌دهد.
مهلت ارسال اطلاعات به بیافرین  ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

هنرهای تجسمی هنر دیجیتال هنر تجسمي هنر نمايشگاه نقاشی مسابقه هنری مجسمه‌ گرافیک فراخوان عکاسی طراحی چاپ بیافرین اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی The Sunny Art biafarin

هزینه‌‌ها
هزینه برگزارکننده فراخوان

♦ برگزارکننده فراخوان برای یک اثر هنری ۲۵ پوند انگلیس، برای دو اثر ۳۲ پوند انگلیس، برای سه اثر هنری ۴۰ پوند انگلیس و برای چهار اثر هنری ۴۵ پوند انگلیس درخواست کرده است.
به مبلغ درخواستی برگزارکننده ۲۰% به عنوان مالیات اضافه خواهد شد.
هزینه سرویس

(آماده‌سازی، بررسی و ارسال اطلاعات، پیگیری، اطلاع‌رسانی)

♦ برای هنرمندان عضو آبی، طلایی و پلاتینیوم بیافرین رایـگان است.

♦ برای هنرمندان عضو پایه بیافرین برای یک تا چهار اثر هنری مبلغ ۲۰ دلار آمریکا است.
برای اطلاع از بسته‌های عضویت بیافرین لینک زیر را مشاهده کنید:

http://www.biafarin.com/membership

هزینه ترجمه

در صورت درخواست ترجمه از طرف هنرمند، هزینه ترجمه اطلاعات پایه به انگلیسی توسط بیافرین ۲۵ دلار آمریکا است.

روش پرداخت

هنرمند می‌تواند برای پرداخت هزینه هر فراخوان یکی از ۳ روش زیر را برگزیند.
– از طریق لینک مستقیم به Paypal (دلار آمریکا)

– از طریق صرافی به Paypal (تبدیل ریال ایران به دلار آمریکا)

– از طریق کارت به کارت (ریال ایران)
پس از Submit کردن در این فراخوان از طریق پورتال و بررسی اطلاعات توسط بیافرین، در صورت کامل بودن اطلاعات، پیش‌فاکتور و اطلاعات روش‌های پرداخت به دلار آمریکا و ریال ایران در اختیار هنرمند قرار خواهد گرفت.
یادداشت مهم

در مورد خلاصه ترجمه شده

خلاصه‌های ترجمه شده هر فراخوان به طور مستقل توسط دپارتمان Opportunities بیافرین تهیه می‌شوند.

خلاصه‌های ترجمه شده یک فراخوان به زبان‌های پشتیبانی‌شده، به عنوان مکمل متن انگلیسی و برای کمک به درک بهتر هنرمندان غیر انگلیسی زبان تهیه می‌شود و نیاز به خواندن متن انگلیسی را برطرف نمی‌کنند.

به هنرمندان اکیدا توصیه می‌شود که خلاصه ترجمه شده و متن انگلیسی این فراخوان را به طور کامل و با دقت مطالعه و بررسی نمایند.

لطفا در صورتی که سوالی در مورد این فراخوان یا خلاصه ترجمه شده آن وجود دارد، از طریق روش‌های تماس از درون یا بیرون پورتال، با بیافرین تماس بگیرید.
در مورد شرایط فراخوان

شرایط هر فراخوان در بیافرین فقط در مورد اعضای پایه، آبی، طلایی و پلاتینیوم بیافرین که از درون پورتال بیافرین اقدام به Submitکردن اطلاعات نمایند اعمال می‌شود.
همه خدمات بیافرین برای راهنمایی، بررسی، آماده‌سازی و ارسال اطلاعات، پیگیری، اطلاع‌رسانی و مشاوره برای شرکت در یک فراخوان و مراحل بعد از آن فقط برای هنرمندان عضو پایه، آبی، طلایی و پلاتینیوم بیافرین که از درون پورتال بیافرین اقدام به Submitکردن اطلاعات نمایند ارائه می‌شود.
بیافرین به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال شرایط و سرویس برگزارکننده یک فراخوان برای هنرمندان عضو یا غیر عضو که به طور مستقیم در آن شرکت می‌کنند نخواهد داشت.
روش ثبت‌نام در فراخوان

ثبت‌نام از روی ایمیل فراخوان

ورود به سیستم بیافرین
کلیک روی دگمه زرد رنگ Submit از روی ایمیل و تکمیل اطلاعات در هر قدم

ثبت‌نام از درون سیستم بیافرین

ورود به سیستم بیافرین
انتخاب گزینه Opportunities (فرصت‌ها) از منوی Services (سرویس‌ها)
پیدا کردن فراخوان از فهرست
کلیک روی گزینه View Details
کلیک روی دگمه زرد رنگ Submit و تکمیل اطلاعات در هر قدم

روش عضویت در بیافرین:

برای عضویت در بیافرین نیاز است که فرم ثبت‌نام را در لینک زیر تکمیل کنید.

http://www.biafarin.com/join-persian
اگر فرم عضویت را پر نموده‌اید ولی هنوز ایمیل دعوتنامه را دریافت نکرده‌اید، با ما تماس بگیرید.

http://www.biafarin.com/contact

اگر سوالی در مورد این فراخوان دارید …
از روی ایمیل این فراخوان، Reply کنید.

یا به opportunities@biafarin.com ایمیل بزنید.
و یا با ما تماس بگیرید.

http://www.biafarin.com/contact

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30595/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-the-sunny-art.html/feed 0
نمایشگاه گروهی | گالری ۲۶ - نقاشي، حجم، عكس، و...http://tandismag.com/30591/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-26.html http://tandismag.com/30591/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-26.html#comments Sun, 19 Feb 2017 10:21:09 +0000 http://tandismag.com/?p=30591 نقاشی، حجم، عکس، و...   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
 گالری ۲۶
نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، عکس، و…
عنوان:  مروری بر گذشته

هنرمندان:
علیرضا رضایی – بیژن قاسمی نژاد – ولی محمدی – نیلوفر ساسانی – پرنیان امیدی – محمد فروزنده – لیندا آهنی – فتانه فروغی – مهدی محمدی – حسین شاه طاهری – علی گلباز – صله ابوطالب

 

گشایش: ۶ اسفند ۹۵

پایان: ۱۱ اسفند ۹۵

بازدید:
همه روزه (به جز پنجشنبه ها)
ساعت ۱۵ تا ۲۰

آدرس گالری:
تهران، خیابان فرمانیه (لواسانی) شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳
تلفن:
۰۲۱۲۲۲۸۷۵۴۷

هنرهای تجسمی هنر تجسمي نمایشگاه نمايشگاه نقاشي نقاش مجسمه‌ گالری عكس حجم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

 

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30591/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-26.html/feed 0
برگزیدگان نهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر - در شامگاه سي‌ام بهمن ماهhttp://tandismag.com/30579/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%ac%d8%b1.html http://tandismag.com/30579/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%ac%d8%b1.html#comments Sun, 19 Feb 2017 08:40:04 +0000 http://tandismag.com/?p=30579 مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور سیدرضا صالحی امیری (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی مرادخانی (معاون امور هنری ارشاد)، مجید ملانوروزی (مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی) و جمعی از هنرمندان شامگاه سی‌ام بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد.   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
 مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور سیدرضا صالحی امیری (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی مرادخانی (معاون امور هنری ارشاد)، مجید ملانوروزی (مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی) و جمعی از هنرمندان شامگاه سی‌ام بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را جواد یحیوی بر عهده داشت فیلم کوتاهی درباره جشنواره نهم و اهداف برگزاری آن پخش شد.
سپس مجتبی آقایی – دبیر جشنواره – پشت تریبون قرار گرفت و با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره اظهار کرد: جامعه نجیب و بزرگ تجسمی به لحاظ تعداد مفاخر و گنجینه‌های فرهنگ و هنرش ریشه در اعماق تاریخ دارد. هر چند جشنواره تجسمی فجر جوان است، اما هنر ما ریشه‌ای کهن دارد. به ویژه در دوران بعد از انقلاب که هنرمندان تجسمی نقش کارسازی در اندیشه‌ورزی و بیان پیام‌های انقلاب داشتند.
او افزود: جشنواره تجسمی فجر از دوره هشتم با رویکرد جدیدی که پیش‌بینی شد تنها در چند رشته محدود نبود و گستره وسیعی از حدود ۴۰ رشته را شامل می‌شود. با این رویکرد به ظرفیت‌های تجسمی عنایت بیشتری شد و امکان بروز اندیشه‌های جدید در مدیاهای مختلف فراهم شد.
آقایی همچنین گفت: حدود ۱۳۰۰۰ پیشنهاد به دست ما رسید که شش هزا ر اثر مورد ارزیابی قرار گرفت و ۳۱۶۳ اثر توسط شورای ۱۰ نفره در فرآیندی بی‌سابقه در جشنواره‌های هنری طی ۱۴ جلسه انتخاب شدند. تک تک اعضای شورا برای انتخاب آثار با یکدیگر تعامل کردند و ایده ارائه دادند.
آقایی ادامه داد: همچنین دبیرخانه به خاطر احترام به حضور تک تک هنرمندان فرصتی را برای اعتراض تعیین کرد تا آثار بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد. در نهایت ۱۰۳ اثر در بخش رقابتی برای نمایش در موزه انتخاب شد و علاوه بر آن، ما در فرهنگسرای نیاوران بخش نمایشگاه آثار مفاخر و بخش بین‌الملل را برگزار کردیم.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نقاشی مجسمه‌ عکاسی جشنواره هنرهاي تجسمي فجر جشنواره فجر برگزیدگان جشنواره اختتامیه اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
دبیر جشنواره تجسمی فجر افزود: امیدوارم در دوره‌های آینده، جشنواره در ساختار فستیوال‌های استاندارد دنیا برگزار شود. فعالیت هنرمندان و آثار آن‌ها در طی سال رصد و از آن‌ها برای حضور در جشنواره دعوت شود.
او همچنین بیان کرد: ما امروز داشته‌های بزرگی در تجسمی داریم که اگر زیرساخت‌های لازم برای آن‌ها فراهم شود جشنواره می‌تواند با استفاده از قابلیت هنرمندان به جشنواره‌ای جدی در دنیا تبدیل شود.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نقاشی مجسمه‌ عکاسی جشنواره هنرهاي تجسمي فجر جشنواره فجر برگزیدگان جشنواره اختتامیه اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
آقایی خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت‌های مکانی جوابگو نیست. موزه هنرهای معاصر برای ۴۰ سال پیش طراحی شده و ظرفیت‌های امروز تجسمی با آن دوره قابل مقایسه نیست. ما در شهرستان‌ها هنرآموزان و هنرمندان بسیاری در مقاطع مختلف داریم که مشغول تحصیل هستند.
او ادامه داد: داشته‌های بزرگ تجسمی مسوولیت سنگینی را روی دوش مسوولان قرار داده است. هنرهای تجسمی امروز در اقتصاد خرد و کلان و حوزه دیپلماسی فرهنگی کشور نقش بزرگی ایفا می‌کند، اما به دلیل نداشتن حاشیه و هیاهو نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را مطالبه کند.
در ادامه از پرویز کلانتری، اصغر بیچاره، محمد رفیع ضیایی، نشان تانیک، وحید جعفرنژاد، علیقلی ضیایی، علیرضا زهادی و فرامرز قهرمانی‌فر به عنوان درگذشتگان عرصه تجسمی در سال ۹۴ و ۹۵ یاد شد.
بخش بعدی این مراسم تجلیل از شش تن از مفاخر عرصه تجسمی کشور بود. علی قلم‌سیاه (عکاس)، ابوالفضل همتی آهویی ( تصویرگر)، احمد عربانی (کاریکاتوریست)، مجتبی ملک‌زاده (خوشنویس)، علی اصغر تجویدی (نگارگر) و مسعود نجابتی (گرافیست) در این بخش با حضور وزیر ارشاد و معاون هنری‌اش تجلیل شدند و نشان و تندیس طوبای زرین، جایزه نقدی و نشان عالی تجسمی فجر را دریافت کردند. همچنین فیلم کوتاهی از هر هنرمند برای معرفی سوابق آن‌ها به حاضران پخش شد.
در این بخش همچنین از کتاب جشنواره با عنوان طوبای زرین شامل آثار راه یافته و برگزیده جشنواره رونمایی شد.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نقاشی مجسمه‌ عکاسی جشنواره هنرهاي تجسمي فجر جشنواره فجر برگزیدگان جشنواره اختتامیه اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
پس از پایان این بخش، سیدرضا صالحی امیری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: جامعه با هنر حیات دارد. هنر روح جامعه است. جامعه بدون هنر مثل انسان بدون روح است و هنر به مثابه دمیدن روح در جان انسان‌های خسته است. این جامعه این مردم و این نسل جوان به هنر و هنرمندان نیازمند است. اگر دانشمندان و صاحبان قلم و اندیشه در عرصه‌های علمی افنخارات ما هستند در عرصه اخلاق و فضیلت و معرفت و معنویت هنرمندان جامعه هسنند که چگونه زیستن را می‌آموزند.
او افزود: اگر هنرهای تجسمی نبود آیا امروز از تمدن در جامعه خبری بود؟ اگر هنرمندان عصر صفوی که از ان دوران به عنوان نزدیکترین نقطه تمدن یاد و به آن افتخار می‌کنیم نبودند امروز چه سخنی برای نسل جدید داشتیم؟ اگر هنر تجسمی عهد ساسانیان و دوره میانی هخامنشیان نبود امروز چه افتخاری برای جهانیان داشتیم؟ تداوم حیات فرهنگ جامعه مدیون هنرمندان و به خصوص صاحبان هنرهای تجسمی است. این ملت و این جامعه و این نسل به این بزرگان افتخار می‌کند.
وزیر ارشاد همچنین اظهار کرد: هنرمندان مایه عزت و شرف و فضیلت هستند و تکریم آنها تکریم یک ملت است. از این منظر آنها بیش از آنکه نیازمند تشویق ما باشند ما نیازمند حضور دائمی آنها در صحنه هستیم تا به نسل جوان این پیام را منتقل کنیم که اگر درخت تجسمی هنوز بار می‌دهد به یمن وجود آنهاست و آنها ریشه فرهنگ و هنر این سرزمین هستند.
من به تک تک شما افتخار می‌کنم و برایتان آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم ما به عنوان دولتمردان قدردان زحمات شما باشیم. شما سرمایه‌های بزرگ ما هستید.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نقاشی مجسمه‌ عکاسی جشنواره هنرهاي تجسمي فجر جشنواره فجر برگزیدگان جشنواره اختتامیه اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

صالحی امیری ادامه داد: ما همزمان چند سرمایه اقتصادی فرهنگی اجتماعی و انسانی داریم. این عزیزان که امروز با احساسات پاک تجلیل شدند هم مولد سرمایه اقتصادی هستند هم به لحاظ سرمایه اجتماعی مورد احترام مردمند هم نماد سرمایه فرهنگی هستند و هم به لحاط انسانی بزرگ و فرهیخته‌اند.
به گزارش  ایسنا در ادامه برگزیدگان نهمین جشنواره هنرهای تجسمی با حضور اعضای شورای هنری جشنواره به شرح زیر اعلام شدند:
مسعود محمدی از تهران
سعید ملتجی از مشهد
حسن کاکاوند از تهران
حبیب پنبه‌چی از کرج
ریحانه مقدم از تهران
محمد باباکوهی از بهشهر
علیرضا ذاکری از تهران
کاظم خراسانی از مشهد
نسرین شاپوری آزاد از تهران
احمد شیخ زاده از اردبیل
فرزانه مندابی (منتخب پروژه اینستاگرام)
برگزیدگان تندیس طوبای زرین، افتخار عضویت در صندوق حمایت از هنرمندان و موسسه توسعه هنرهای تجسمی، امکان سفر مطالعاتی به فرانسه و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.
در پایان نیز عکس دسته جمعی با حضور وزیر ارشاد گرفته شد و نهمین جشنواره تجسمی فجر رسما به کار خود پایان داد.
کامبیز درمبخش، علی فرامرزی، فخرالدین فخرالدینی، پوران درخشنده، غلامحسین امیرخانی، محمدابراهیم جعفری، علی قلم سیاه، علی اصغر کفشچیان مقدم، علی اکبر صادقی، جمشید حقیقت شناس، نصرالله افجه‌ای، قباد شیوا، بهزاد شیشه گران و… از چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30579/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%ac%d8%b1.html/feed 0
نشست نیومدیا | آریا کسایی - مرور پوسترهاي سياسي ، اجتماعي ، انقلاب و جنگhttp://tandismag.com/30574/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c.html http://tandismag.com/30574/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c.html#comments Sun, 19 Feb 2017 08:05:22 +0000 http://tandismag.com/?p=30574 روایتی مصور از یک دهه مرور پوسترهای سیاسی ، اجتماعی ، انقلاب و جنگ ١٣۵۵ - ١٣۶۵ یکشنبه اول اسفند ماه ۹۵، ساعت هفت شب   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نشست نیومدیا شماره‌ی سی و هفت | آریا کسایی
روایتی مصور از یک دهه
مرور پوسترهای سیاسی ، اجتماعی ، انقلاب و جنگ ١٣۵۵ – ١٣۶۵
یکشنبه اول اسفند ماه ۹۵، ساعت هفت شب

در این نشست پوسترهای سیاسی، اجتماعی، انقلاب و جنگ ایران در حدفاصل سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ و گرایشات متنوع و فعال این دوره مانند حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا، برادران شیشه‌گران، موزه هنرهای معاصر تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و پوسترهای مردمی مرور خواهد شد و درباره تاریخ این فعالیت‌ها و همچنین ویژگی‌های تصویری آن گفت و گو خواهیم کرد.

آریا کسایی متولد ۱۳۵۸ تهران، مدیرهنری استودیوکارگاه، طراح گرافیک، آرشیویست، و معلم تاریخ گرافیک مدرسه ویژه است. آریا کسایی مدیرهنری پروژه‌ی پوسترهای گالری طراحان آزاد، گالری محسن، دستان، آب انبار، پلتفرم ۲۸ و بنیاد پژمان است و به عنوان آرشیویست با موزه گرافیک ایران، موزه هنر مدرن پاریس، موزه هنرهای دکوراتیو پاریس، موزه مکسی رم و تیت مدرن لندن همکاری کرده و برگزاری نمایشگاه آشور بانی پال بابلا، فریدونِ آوِ طراح، اسناد تصویری کارگاه نمایش و نمایشگاه کارنامه را در قالب پروژه‌های استودیوکارگاه و با همکاری علی بختیاری انجام داده است.
پروژه‌های نیومدیا
تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، اعرابی سه، پلاک سه

هنرهای زیبا هنرهای تجسمی هنر انقلاب هنر نیومدیا نمایشگاه نقاش نشست موزه هنرهای معاصر گرافیک گرافیست کانون پرورش فکری شیشه‌گران حوزه هنری جنگ پوسترهای سیاسی پوستر انقلاب اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آریا کسایی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30574/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c.html/feed 0
رمانتیسیسم برین |نقدی بر نمایشگاه محسن جمالی نیک - در گالری ایرانشهرhttp://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html http://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html#comments Sun, 19 Feb 2017 06:29:52 +0000 http://tandismag.com/?p=30509 نگاهی به نمایشگاه برینِ بی ما ؛ نقاشی‌های محسن جمالی نیک در گالری "ایرانشهر"سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده هنرمندی که امروز در نقطه‌ای از تاریخ هنر ایستاده از سویی زیر بار سنگین گذشته پشت خم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند با تکیه بر نقطه درستی از همین تاریخ، راه را برای خلق اثری به جا و متناسب با زمانه خود هموار سازد. پس انتخاب نقطه‌ها و وصل کردن آن‌ها به هم در ساخت کارنامه هنری یک هنرمند موثر خواهد بود و او باید در این انتخاب حساس و دقیق باشد... ادامه در سایت تندیس   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
این ماییم؛ بی بَر
نگاهی به نمایشگاه  برینِ بی ما ؛ نقاشی‌های محسن جمالی نیک در گالری “ایرانشهر”
سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده 

هنرمندی که امروز در نقطه‌ای از تاریخ هنر ایستاده از سویی زیر بار سنگین گذشته پشت خم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند با تکیه بر نقطه درستی از همین تاریخ، راه را برای خلق اثری به جا و متناسب با زمانه خود هموار سازد. پس انتخاب نقطه‌ها و وصل کردن آن‌ها به هم در ساخت کارنامه هنری یک هنرمند موثر خواهد بود و او باید در این انتخاب حساس و دقیق باشد.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

محسن جمالی نیک در آثار گذشته خود همواره با لحنی نقادانه بخشی از تاریخ تصویری هنر را به چالش کشیده است؛ مینیاتور. در آن آثار نیز طبیعت نقشی کلیدی ایفا می‌کرد اما در مجموعه اخیر-چنان که خود می‌گوید- از آن جهان عرفانی فاصله گرفته و با نگاه به امپرسیونیست‌ها این بار طبیعت را بدون حضور انسان تخریبگر، موضوع آثار خود قرار داده است. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
مسئله امپرسیونیست‌ها چه بود؟ همچنان دیدن؛ هنوز مسئله نقاشی، دیدن بود. سوژه به ابژه-طبیعت-جهان نگاه می‌کرد. طبیعت آنجا بود و نقاش-ناظر آن را “می‌شناخت”. چشمِ ناظر آن را ثبت می‌کرد؛ نه حس ابژه یا چنین چیزی را بلکه نمودِ دیده شدنیِ آن را . انسان ناظر با دیدن طبیعت بر آن سلطه یافت و با تجزیه علمی، طبیعت، مغلوبِ نقاش-دانشمند شد. امپرسیونیسم یک واکنش صرف به عکاسی-تکنولوژی نبود بلکه همگام با و متأثر از گذار علم از کل نگری به تخصصی شدن، آغازی شد برای عبور از سطح اشیاء و در نهایت تلطیف مرز بین سوژه و ابژه.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی
حال باید دید مسئله آثار اخیر محسن جمالی نیک که بارها در بیانیه خود به امپرسیونیست‌ها ارجاع می‌دهد چیست! شاید در نگاه نخست به این تابلوها حال و هوایی امپرسیونیستی به ذهن متبادر شود اما به واقع با در نظر گرفتن نوع رنگ گذاری و نیز اشاره هنرمند به نحوه ذهنیِ خلق آثار، “بَرینِ بی ما” به غایت اکسپرسیونیستی است. این حالت اکسپرسیو در بیانیه گالری نیز مورد تأکید قرار گرفته. پس مخاطب با بیانگری احساسی مواجه است، اما نه احساس هنرمند که -به گفته بیانیه او و با وام‌گیری از آرایه تشخیص در ادبیات- با احساس طبیعت نسبت به انسان.هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

اگرچه به نظر می‌رسد محسن جمالی نیک در مجموعه اخیر از “جهان سرخوشانه عرفانی” آثار گذشته خود فاصله گرفته و وارد فضای متفاوتی شده اما نظیر این طبیعت نگاری را در آثار گذشته وی نیز در ترکیب با فیگورهای مینیاتوری در مواردی معدود شاهد بوده‌ایم. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی گویی هنرمند به سراغ چیزی در آثار گذشته خود رفته و آن را بازیافته، فیگور مینیاتوری را از قاب طبیعت حذف کرده و به بیرون از این جهان پرتاب کرده است. اما درختان و شکوفه‌ها یا برکه در آثار اخیر بیش از آنکه مخاطب را درگیر وجه نقادانه نسبت به سلطه انسان بر طبیعت و ضرورت حذف این انسان تخریبگر کنند، رمانتیک هستند. هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی تابلوها اجازه می‌دهند مخاطب از رهایی و شلختگی تاش‌های اکسپرسیو رنگ بر سطح آن‌ها لذت ببرد، هیجان زده شود و اتفاقاً دوباره به یاد نیروی مهیب طبیعت بیافتد! آشفتگی برگ‌های درخت و گلبرگ‌ها می‌تواند الهام بخش و برانگیزاننده احساس باشد چنانکه یک اثر رمانتیک در پی آن است.
این آشفتگی در قطع متفاوت آثار و پالت رنگی گسترده هنرمند نیز به چشم می‌خورد. آشفتگی در خود سوژه است نه در طبیعتِ مغلوب ما. این برینِ بی ما نیست که چنین حالت برانگیخته‌ای دارد، این ماییم بی برین، بی طبیعت، بیرون از جهان عرفانی و نقاش هم دیگر پیک الهام از سوی طبیعت نیست، چراکه پیوند با طبیعت را از دست داده، در جهان ذهنی خود نشسته و التهاب خود را روی بوم می‌تکاند. اما باز در این کار هم تمام نیست، زیرا که جسارت اعتراف در میان نیست؛ هنرمند بیان احساس خود را پشت آرایه تشخیص مخفی می‌دارد و اینچنین طبیعت خود را به چیزی بیرون از خود نسبت می‌دهد. حاصل چیزی نیست جز رمانتیسیسمی الکن که با کمرویی در گالری پرسه می‌زند و نمی‌تواند پاسخگوی ادعای بیانیه نمایشگاه باشد.

هنرهای تجسمی هنر تجسمي هنر نمایشگاه نمايشگاه نقد هنری نقد نمایشگاه نقد نقاشی نقد نقاشی نقاشي نقاش محسن جمالی نیک گالری ایرانشهر گالری طبیعت سحر افتخارزاده رمانتیک رمانتیسیسم برین رمانتیسیسم دیدن امپرسیونیسم اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30509/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9.html/feed 0
محمد علی ترقی جاه | هنرمند مولف + گزارش تصویری - نگاهی به کاملترین مجموعه آثار محمد علی ترقی جاه در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزیhttp://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html http://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html#comments Sat, 18 Feb 2017 13:31:58 +0000 http://tandismag.com/?p=30512 نگاهی به کاملترین مجموعه آثار محمد علی ترقی جاه در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزی   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
نمایشگاه محمد علی ترقی جاه | هنرمند مولف | به همراه گزارش تصویری 
نگاهی به کاملترین مجموعه  آثار محمد علی ترقی جاه در در آرت سنتر باغ به قلم مجید ملانوروزی

ملانوروزی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره اینکه ترقی جاه یک هنرمند مولف بوده و کار ثبت آثار هنر معاصر ایران و تاریخ شفاهی ایران بر زمین مانده به بررسی کاملترین مجموعه‌ی آثار زنده‌یاد محمد علی ترقی جاه پرداخت که ۶۰ اثر را در بر می گرفت و این تعداد که پیش از آن قرار بوده سی اثر باشد در روزهای اخر آماده سازی نمایشگاه سی اثر منحصر به فرد به این نمایشگاه اضافه شد که در نمایشگاه پیش رو شاهد کاملترین مجموعه ارائه شده پس از درگذشت زنده‌یاد محمدعلى ترقى جاه باشیم که شامل تنوع در ابعاد، تکنیک، متریال و موضوع است.

در آرت سنتر باغ، نمایشگاه مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران، با نمایش آثاری از زنده یاد محمد علی ترقی ­جاه، عصر جمعه ۲۹ بهمن با حضور مجید ملانوروزی و جمعی از هنرمندان و علاقه مندان به هنر  افتتاح شد.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ

این در حالى است که مجموعه‌داران زیادى به جمع‌آورى آثار ترقى جاه طى سال‌هاى اخیر توجه نشان داده‌اند. در این نمایشگاه طیف وسیعى از آثار ترقى‌جاه از سلف پرتره، مجموعه خروس‌ها، مناظر تا مجموعه اسب‌ها و … به نمایش در آمده‌است.
مجید ملانوروزی در افتتاحیه این نمایشگاه، درباره این هنرمند و آثار او، گفت: آقای ترقی‌جاه را من از دیرباز می‌شناسم، از دهه ۶۰ که با ایشان گفتگویی در کیهان فرهنگی داشتم زمانی که در حوزه هنری یک سری کارهایی انجام می‌داد که با فضای اجتماعی خیلی آمیخته بود و بعد کم کم وارد فضای خاص خودش شد و به عنوان هنرمند مولف به کارش ادامه داد. ترقی جاه یکی از هنرمندانی است که واقعا رد پای نگارگری ایرانی را در کارهایش اما با زبان کاملا معاصر و امروزی می‌توان دید. اسب‌های شاهنامه شاه طهماسب و یا شاهنامه بایسنغری را می‌توان در آثارشان دید البته با ترکیبی نو، همان اسب‌های سیال با یک فضای آسمانی که پاهایشان هم روی زمین نیست با رنگ‌های اخرایی که کاملا ویژه ایران است و آقای ترقی جاه توانست خیلی زود هم زبان جهانی پیدا کند و هم کارش ایرانی باشد.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: اگر گاهی کارها کمی دکوراتیو هم دیده می‌شود به هر حال این ویژگی هنر شرق و هنر ایران است. ترقی جاه واقعا از محدود هنرمندانی بود که توانست یک زبان مولف داشته باشد و بدون تاثیر گرفتن از هنرمند مشخصی، زبان شخصی خودش را پیدا کردند.

وی تاکید کرد: آقای ترقی جاه متاسفانه در اوج خلاقیت، زمانی که آثارش می‌توانست در عرصه‌های جهانی بیش از پیش مطرح شود کما اینکه این اتفاق داشت می‌افتاد و مخاطبین خوبی در خارج از ایران هم داشت، پرواز کرد. من هنرمندان انگشت شماری می‌شناسم که احساس شاعرانه، خیالی‌نگاری، زبان امروزی، رنگ‌ها و پالت  ایرانی را در کارهایشان بتوان پیدا کرد و شاید سیالیت هم از روحیه آبرنگ کار کردن ایشان می‌آمد که بسیار خوب کار می‌کرد هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ و بعد توانست در فضای اکریلیک و کارهای روی بوم هم همان احساس را منتقل کند

مجید ملانوروزی با ابراز خوشنودی از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، گفت: خوشحال هستم که آرت سنتر در تداوم برگزاری نمایشگاه‌های پیشگامان هنر نوین ایران، نمایشگاهی از آقای ترقی جاه برگزار کرده است.
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در خصوص پرداختن به هنرمندان تجسمی درگذشته ایران، با بیان اینکه متاسفانه این موضوع هنوز تا حدودی روی زمین مانده است، ادامه داد: یکی از کارهایی که روی زمین مانده است و باید ما، وزارت فرهنگ و ارشاد، دولت و حاکمیت دنبال آن باشیم ثبت آثار هنر معاصر ایران و تاریخ شفاهی ایران است. معمولا در زمینه تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی کارهایی دارد صورت می‌گیرد اما در زمینه تاریخ هنرهای تجسمی و جامعه هنرهای تجسمی کار خوب انجام نشده است. یک مقدار مستندنگاری هست که در موزه انجام شده و نمایشگاه‌هایی بوده اما اینها نیاز دارد به نمایشگاه‌ها و متون جامع‌تر و همچنین ثبت خاطرات اساتید درباره هنرمندان درگذشته که به عنوان مثال این هنرمندان از کجا شروع کردند از کجا تاثیر گرفتند، چقدر کار کردند و …هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
مجید ملانوروزی در ادامه سخنانش، تصریح کرد: هنرمندانی چون جمال بخش‌ پور، اکبر صفاییان، ناصر عصار، قاسم سعیدی و … از جمله شخصیت‌هایی هستند که باید بیش از اینها درباره‌شان کار مستندنگاری انجام شود. اگر به دنبال آثار این دست از هنرمندان نباشیم آثارشان پراکنده می‌شود. این آثار و آثار زنده‌یاد ترقی جاه باید در قالب کتاب چاپ شوند. در خارج از ایران خیلی از گالری‌ها چاپ کتاب‌ها را انجام می‌دهند ولی در ایران به هر حال دولت باید در این زمینه اهتمام کند زیرا اینها اوراق زرین فرهنگ و هنر معاصر ایران هستند که متاسفانه پراکنده شده‌اند.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ

وی در پایان افزود: خوشبختانه گالری‌های خوبی در تهران فعالیت می‌کنند که در بخشی از این فعالیت‌ها بسیار موثر عمل می‌کنند، آرت سنتر یکی از آنهاست، گالری‌های دیگری چون شهریور، آب انبار، آریا و بسیاری دیگر که دارند بخشی از این کمبود را جبران می‌کنند. این نمایشگاهی که امروز از آثار آقای ترقی جاه در آرت سنتر افتتاح شد، بخشی از آثار این هنرمند را به نمایش گذاشت که کمتر دیده شده بود، آثار دهه ۶۰ و ۷۰ این هنرمند آثاری بود که دیگر کمتر در نمایشگاه-هایی که برگزار می‌شد، می‌دیدیم و نمایش، چاپ و ثبت این آثار می‌تواند همیشه به عنوان اسناد فرهنگی ایران ماندگار شوند.هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ
گفتنی است، چهره‌هایی چون محمد رحمانیان، مهرداد صدری، کامران عدل، الهام پاوه نژاد، ایرج حسابی، محمد فرنود، واحد خاکدان و …در افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشتند.
همچنین فیلم مستندی از زندگی زنده‌یاد محد علی ترقی جاه به کارگردانی فریور حمزه‌ای نیز به نمایش درآمد. این نمایشگاه تا ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می¬توانند برای دیدن آثار همه روزه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به نشانی بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵، آرت سنتر باغ (باغ انجمن خوشنویسان) مراجعه کنند.

هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ هنری هنرهای تجسمی هنر معاصر ایران هنر تجسمي هنر نمایشگاه نگارگری ایرانی نقد هنري نقد نمایشگاه نقد نقاشي نقاش ناصر عصار موزه هنرهای معاصر تهران محمد علی ترقی جاه مجید ملانوروزی گالری آرت سنتر گالری قاسم سعیدی فریور حمزه‌ای شاهنامه شاه طهماسب شاهنامه بایسنغری خیالی‌نگاری جمال بخش‌ پور اکبر صفاییان اسب اخبار هنری آرت سنتر باغ   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30512/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87.html/feed 0
جایگاه نقد در آموزش هنر بررسی می‌شود | دکتر محمدرضا شریف‌زاده - نشست"جایگاه نقد در آموزش هنر و پرورش منتقدین آکادمیک هنر"http://tandismag.com/30505/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html http://tandismag.com/30505/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html#comments Sat, 18 Feb 2017 12:10:31 +0000 http://tandismag.com/?p=30505 نشست"جایگاه نقد در آموزش هنر و پرورش منتقدین آکادمیک هنر" شنبه ۳۰ بهمن ۹۵ ساعت ۱۸   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
 دکتر محمدرضا شریف‌زاده | جایگاه نقد در آموزش هنر بررسی می‌شود.
نشست”جایگاه نقد در آموزش هنر و پرورش منتقدین آکادمیک هنر” با سخنرانی دکتر محمدرضا شریف‌زاده برگزار می‌شود.

در بخشی دیگر از این نشست که شنبه ۳۰ بهمن ۹۵ ساعت ۱۸ در موسسه مطالعات فرهنگی بهاران برگزار می‌شود، کیوان خلیل‌ن‍ژاد، پژوهشگر و منتقد هنری، مختصات نقد اکادمیک به عنوان رویکردی روش‌مند و ناظر بر دیدگاه‌های علمی را در یک گفت‌وگوی باز مورد بررسی قرار خواهد داد.
علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت ۱۸ شنبه ۳۰ بهمن به موسسه مطالعات فرهنگی بهاران واقع در میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش، شماره ۲۱ مراجعه کنند.

هنرهای تجسمی نقد هنري نقد هنر نقد نمایشگاه نقد موسسه مطالعات فرهنگي بهاران منتقدین محمدرضا شريف‌زاده كيوان خليل‌ن‍ژاد اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی آموزش هنر آکادمیک هنر

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30505/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html/feed 0
نمایشگاه گروهی | گالری سیحون ۲ - نقاشی ، مجسمه ، پرفورمنسhttp://tandismag.com/30506/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86-2.html http://tandismag.com/30506/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86-2.html#comments Sat, 18 Feb 2017 11:04:57 +0000 http://tandismag.com/?p=30506 نقاشی ، مجسمه ، پرفورمنس عنوان: آوات هنرمندکیوریتور فرشته شادیگشایش: ۶ اسفند   در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
گالری سیحون ۲
 نمایشگاه گروهی نقاشی ، مجسمه ، پرفورمنس
عنوان: آوات هنرمند
کیوریتور فرشته شادی
گشایش: ۶ اسفند
پایان: ۱۸اسفند 

بازدید: همه روزه ۱۱- ۱۹، چمعه ها ۱۶- ۲۰)گالری دوشنبه ها تعطیل
است(

آدرس: تهران،خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان کیهان ،کوچه سینایی
پلاک ۲۴
تلفن: ۲۲۱ ۷۴۳۴۶

 

بیانیه:
« آوات « جهانی از آرزوها، از جنس خواستن و طلب کردن و در آخر رسیدن…
خواستن مثل شنیدن و کلام و لمس کردن ، آوات مالکیت موجود انسانی…خواستنی که جنسیت نمی شناسد، زن و مرد ، کودک و پیر و
جوان ، فارغ از هر محدودیت سنی … ولی آنچه که آنها را باهم و درکنار هم متفاوت می کند شاید جزییات خواستن و رسیدن و تفاوت در
نوع اجرا و نگاه آن باشد که آوات را در اینجا با نگاه آرزوهای زنانه عرضه میکند…
نغمه ای دلنشین… جهانی… ؟
و شاید آوات آن است که زندگی را امیدوارتر می کند…
فرشته شادی اسفند ۵۹۳۱

هنرهای تجسمی هنر نمایشگاه نمايشگاه نقاشی نقاش مجسمه‌ گالری سیحون گالری فرشته شادی عکس پرفورمنس اخبار هنری اخبار هنرهای تجسمی

  در وب سایت ببینید

به کانال تلگرام تندیس بپیوندید telegram.me/tandismag

]]>
http://tandismag.com/30506/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%ad%d9%88%d9%86-2.html/feed 0