خانه | اقتصاد هنر | فهرست کامل آثار فروحته شده چهارمین حراج تهران ۹۴
اثر آیدن آغداشلو که به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان در چهارمین حراج تهران به فروش رفت
اثر آیدن آغداشلو که به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان در چهارمین حراج تهران به فروش رفت

فهرست کامل آثار فروحته شده چهارمین حراج تهران ۹۴

چهارمین حراج تهران در شامگاه جمعه در هتل آزادی تهران برگزارشد و با فروش ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به کار خود پایان داد. آثار به فروش رفته در چهارمین حراج تهران به ترتیب میزان برآورد اولیه در ذیل درج شده است .

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  فرهاد مشیری (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۲۰×۲۳۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  عشاق

  مس
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  یادمان شماره ۱ برای کلمه هیچ

  برنز
  ۲۳×۲۳×۷۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  رضا درخشانی (۱۳۳۱)

  سرو سرخ

  رنگ‌روغن، براق‌ کننده و طلا چسبانی روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۸۰×۲۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۳۶۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  منوچهر یکتایی (۱۳۰۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۷×۱۲۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سید محمد احصایی (۱۳۱۸)

  از مجموعه الفبای ازلی

  رنگ ماشین روی بوم
  ۱۹۲×۱۴۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  بهمن محصص (۱۳۸۹-۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حسین زنده رودی (۱۳۱۶)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی فیبر
  ۷۹×۱۰۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  کوروش شیشه گران (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  آیدین آغداشلو (۱۳۱۹)

  معمای شماره ۲۵

  گواش و ورق طلا روی مقوا
  دولته‌ای، هر‌کدام ۵۸×۷۸ سانتی‌متر، در مجموع ۱۱۶×۷۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی‌اکبر صادقی (۱۳۱۶)

  باغ عشق

  ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی چوب
  چهارلته‌ای، هر کدام ۸۵×۹۵ سانتی‌متر، در مجموع ۱۷۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سید محمد احصایی (۱۳۱۸)

  مهر

  رنگ‌روغن و ورق طلای ۲۲ عیار روی بوم
  ۱۶۷×۲۲۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  بهمن محصص (۱۳۸۹-۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۷۰×۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  رضا درخشانی (۱۳۳۱)

  شکار قرمز شماره ۴

  رنگ‌روغن، براق ‌کننده و طلا چسبانی روی بوم
  ۲۵۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  کوروش شیشه گران (۱۳۲۳)

  پرتره

  اکریلیک روی بوم
  ۱۶۵×۱۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمد غفاری (کمال الملک) (۱۳۱۹-۱۲۲۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۶۳×۷۹ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  فریده لاشایی (۱۳۹۱-۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مسعود عربشاهی (۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۸۰×۱۳۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  صداقت جباری (۱۳۴۰)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  نصر الله افجه ای (۱۳۱۲)

  یک شعر از حافظ

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ژازه تباتبایی (۱۳۸۶-۱۳۰۹)

  بدون عنوان

  آهن
  دختر: ۱۱×۱۷×۶۹ سانتی‌متر و پسر:  ۱۱×۲۴×۷۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مسعود عربشاهی (۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  ۱۹۰×۸۸ سانتی‌متر
  تاریخ اثر: ۱۳۵۱

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  بهجت صدر (۱۳۸۸-۱۳۰۳)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده‌شده روی چوب
  ۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ابوالقاسم سعیدی (۱۳۰۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۱۵×۱۹۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  نصر الله افجه ای (۱۳۱۲)

  خوشه‌ها

  اکریلیک روی بوم
  ۱۶۰×۱۶۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مارکو گریگوریان (۱۳۸۶-۱۳۰۴)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۶۵×۱۵۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  رضا مافی (۱۳۶۱-۱۳۲۲)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی فیبر
  ۴۷×۹۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پروانه اعتمادی (۱۳۲۶)

  طبیعت بیجان

  رنگ‌‌روغن و سیمان روی فیبر
  ۶۰×۶۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  هیچ

  برنز
  ۱۲×۱۲×۳۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ناصر عصار (۱۳۹۰-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۹۵×۱۲۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محسن وزیری مقدم (۱۳۰۳)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۰۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  قاسم حاجی زاده (۱۳۲۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۲۸×۱۵۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ژازه تباتبایی (۱۳۸۶-۱۳۰۹)

  بازگشت از مزرعه

  آهن
  ۴۸×۳۱×۹۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  منوچهر یکتایی (۱۳۰۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۷۶×۴۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ناصر عصار (۱۳۹۰-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۸۱×۱۱۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  عباس کیارستمی (۱۳۱۹)

  مهتاب از مجموعه سفیدبرفی

  چاپ عکس روی بوم
  ۲۵۰×۱۴۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جعفر روحبخش (۱۳۷۵-۱۳۱۹)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۰۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جلیل رسولی (۱۳۲۶)

  مرغ بسم‌الله

  اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  رضا مافی (۱۳۶۱-۱۳۲۲)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد روی فیبر
  ۴۱×۵۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جعفر پتگر (۱۳۸۴-۱۲۹۹)

  خانم سبز پوش

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۵×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  غلامحسین نامی (۱۳۱۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ایرج کریمخان زند (۱۳۸۵-۱۳۲۹)

  بدون عنوان

  فولاد
  ۶۰×۱۰۰×۱۲۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱-۱۲۹۶)

  پدر و پسر

  پاستل روی مقوا
  ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مهدی ویشکایی (۱۳۸۵-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۱×۷۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حسن زرین‌قلم (۱۳۰۸-۱۲۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی مقوا
  ۵۱×۴۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  منصور قندریز (۱۳۴۴-۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۵۷×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی) (وفات ۱۲۷۸)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  اسماعیل آشتیانی (۱۳۴۹-۱۲۷۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۵۶×۴۱ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  افشین پیرهاشمی (۱۳۵۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سیراک ملکونیان (۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۲۲×۱۲۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محسن سهیلی (۱۳۷۵-۱۲۸۸)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۹۰×۶۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  نیکزاد نجومی (۱۳۲۰)

  آخرین تماس

  اکریلیک روی بوم
  ۱۲۵×۱۸۳ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پرویز کلانتری (۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد روی بوم
  ۱۳۰×۷۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی رخساز (۱۳۶۸-۱۲۸۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۳×۸۳ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ابوالحسن صدیقی (۱۳۷۴-۱۲۷۳)

  دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا

  ۴۵×۳۵ سانتی‌متر
  تاریخ اثر: ۱۳۰۹

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی‌محمد حیدریان (۱۳۶۹-۱۲۷۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۴۸×۳۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱-۱۲۹۶)

  بدون عنوان

  پاستل روی مقوا
  ۵۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سونیا بالاسانیان (۱۳۲۱)

  گستره‌های آرامش

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۷۲×۱۷۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مهدی ویشکایی (۱۳۸۵-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۷۲×۹۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  هانیبال الخاص (۱۳۸۹-۱۳۰۹)

  گفت‌وگو

  ترکیب مواد روی کاغذ
  ۹۵×۱۱۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  لیلی متین‌دفتری (۱۳۸۶-۱۳۱۵)

  از مجموعه زنگوله‌ها

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جواد حمیدی (۱۳۸۰-۱۲۹۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۹۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی شیرازی (۱۳۳۹)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۶۰×۱۶۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  عباس کیارستمی (۱۳۱۹)

  بدون عنوان

  چاپ عکس روی بوم
  ۲۲۰×۱۴۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  بیتا وکیلی (۱۳۵۲)

  از مجموعه ایران

  ترکیب مواد روی بوم
  دو‌لته‌ای، هر کدام ۱۲۰×۲۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۴۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  گلناز فتحی (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۰×۱۴۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  نصرت الله مسلمیان (۱۳۳۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۲۰×۱۶۷ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مرتضی ممیز (۱۳۸۴-۱۳۱۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  بهمن دادخواه (۱۳۱۹)

  از مجموعه عبور

  برنز
  ۱۳×۲۰×۴۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  خسرو حسن‌زاده (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد و چاپ سیلک روی مقوا کشیده شده روی بوم
  ۱۲۰×۱۹۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حسین کاظمی (۱۳۷۵-۱۳۰۳)

  بزم

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۸۵×۵۴ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمود جوادی پور (۱۳۹۱-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۰۱×۷۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مهرداد محب علی (۱۳۳۹)

  بی‌نهایت اولیه شماره ۵

  اکریلیک روی بوم
  ۳۲۳×۲۰۷ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  شهریار احمدی (۱۳۵۸)

  در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه بر خان برنج‌فروشان قسمت ۲(مجمع‌البحرین)

  اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  ۱۴۰×۲۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  صادق تیرافکن (۱۳۹۲-۱۳۴۴)

  مرد ایرانی

  چاپ عکس رنگی
  ۱۰۰×۱۴۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  منصوره حسینی (۱۳۹۱-۱۳۰۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۴×۷۸ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  منوچهر نیازی (۱۳۱۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مهرداد صدری (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حسین محجوبی (۱۳۰۹)

  خاطره درختی باشکوه در پاییزی در سوئد

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  عبدالرضا دریابیگی (۱۳۰۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۲۰×۷۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمود سبزی (۱۳۳۴)

  رنگ گل و نسرین

  اکریلیک، گواش و ورق طلا روی بوم
  ۲۱۳×۱۵۳ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سیاوش کسرایی (۱۳۸۲-۱۳۱۸)

  بدون عنوان

  آبرنگ روی مقوا
  ۹۸×۶۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  کیخسرو خروش (۱۳۲۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۷×۴۶ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علیرضا آستانه (۱۳۶۱)

  بدون عنوان از مجموعه دیرک

  آهن
  ۵۰×۵۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  فرشید مثقالی (۱۳۲۲)

  انتظار

  ترکیب مواد
  ۷۸×۱۲۰×۱۳۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  کامبیز صبری (۱۳۴۶)

  آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم

  فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
  ۳۵×۵۵×۸۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مصطفی دشتی (۱۳۳۹)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جمال بخش پور (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  مرکب روی مقوا
  ۵۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  کامبیز درمبخش (۱۳۲۱)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۷۰×۷۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۴۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  پویا آریان پور (۱۳۵۰)

  عیش مداوم

  اکریلیک روی بوم
  قطر ۱۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  شهلا حبیبی (۱۳۲۴)

  از مجموعه صور خیال

  ترکیب‌ مواد روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سیامک عزمی (۱۳۵۱)

  پادشاهان اقلیم هیچ

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  فریدون امیدی (۱۳۴۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  سالار احمدیان (۱۳۳۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۹۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حامد صدر ارحامی (۱۳۶۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  عین الدین صادق زاده (۱۳۴۴)

  بدون عنوان

  قیر و مرکب روی بوم
  ۱۲۰×۲۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  تاها بهبهانی (۱۳۲۶)

  بدون عنوان

  برنز
  ۴۰×۷۰×۶۷ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مونا پاد (۱۳۵۳)

  بدون عنوان

  برنز
  ۲۰×۴۰×۵۲ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  داریوش قره‌زاد (۱۳۵۵)

  بدون عنوان از مجموعه هویت ملی

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  آزاده اخلاقی (۱۳۵۷)

  مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی

  چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
  ۲۱۲×۱۱۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمود زنده‌رودی (۱۳۲۲)

  هوس

  ترکیب‌‌ مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  گوهر دشتی (۱۳۵۹)

  ایران، بی‌عنوانی

  چاپ اینجکت
  ۱۲۰×۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حمید پازوکی (۱۳۳۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  جهانگیر شهدادی (۱۳۲۲)

  شب معمایی

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمد بزرگی (۱۳۵۷)

  جهان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  آنه محمد‌تاتاری (۱۳۳۶)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی پارچه
  ۱۳۴×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  فرناز ربیعی‌جاه (۱۳۶۰)

  شیرین

  برنز
  ۱۷×۶۰×۲۱٫۵ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  معصومه مظفری (۱۳۳۷)

  از مجموعه در حضور دیگران

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  حسین صدری (۱۳۳۷)

  ردپای دوچرخه

  رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
  ۱۷۰×۱۱۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علیرضا کرمی (۱۳۲۸)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  سه‌لته‌ای هر کدام ۴۰×۱۸۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۲۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  ابراهیم صاحب اختیاری (۱۳۸۸-۱۳۳۶)

  رویا

  اکریلیک روی بوم
  ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  هادی روشن ضمیر (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
  ۱۷۰×۱۷۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  احمد محمدپور (۱۳۴۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۶۰×۱۱۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  هادی جمالی (۱۳۲۹)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده شده روی چوب
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی ندایی (۱۳۳۶)

  کسوف

  اکریلیک روی بوم
  دو‌لته‌ای، هر لت ۹۰×۱۸۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمد طباطبایی (۱۳۶۶)

  از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  میترا کاویان (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۸۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  محمد فرنود (۱۳۳۶)

  پرواز به روشنایی

  چاپ دیجیتال روی کاغذ
  ۱۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  لیلا ویسمه (۱۳۵۸)

  بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۲۱۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مرتضی گودرزی (۱۳۴۱)

  خلوت دل

  اکریلیک روی بوم
  ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  احمد آریامنش (۱۳۴۷)

  از مجموعه زیر چرخ کبود

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  علی فرامرزی (۱۳۲۹)

  از مجموعه کویر‌ها

  اکریلیک روی بوم
  دولته‌ای، راست ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، چپ ۱۴۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۴۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • فروش سهراب سپهرى چهارمین حراج تهران

  مهرداد شوقی حق‌دوست (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۴۶×۱۵۰ سانتی‌متر

منبع : وب سایت چهارمین حراج تهران

گروه مرمت آثار هنری آوام

نوشته‌های پیشنهادی

حراج کریستیز ۲۰۱۷ دوبی

افتتاح حراج کریستیز ۲۰۱۷ دوبی با درخشش آثار هنرمندان ایرانی

گزارش تصویری اختصاصی تندیس از افتتاح حراج کریستیز ۲۰۱۷ هنر خاورمیانه

برگزاری نهمین رویداد «هفت نگاه»

برگزاری نهمین رویداد «هفت نگاه»

عصر پنجشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۵ نهمین رویداد «هفت نگاه» در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار می کند. این رویداد که مشارکتی است بین گالری های آریا، الهه، گلستان، والی، هفت ثمر و ماه مهر چند سالیست که با هدف رونق بخشیدن به بازار فروش و خرید آثار تجسمی هرساله برگزار می‌گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.